Pracownicy Instytutu

Strzyż Piotr, dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Dzieje dawnego uzbrojenia

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 42 684 61 96

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 1999 – stopień magistra uzyskany na podstawie pracy Mosty i przeprawy w Polsce w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, promotor prof. dr hab. Marian Głosek.
 • 2005 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na podstawie rozprawy Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie we wczesnym średniowieczu w Małopolsce w świetle źródeł archeologicznych, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, promotor prof. dr hab. Marian Głosek.
 • 2015 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, tytuł osiągnięcia naukowego Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Uzbrojenie w Polsce i w Europie w średniowieczu i wczesnej nowożytności, wojskowość europejska X-XX w.

Zakończone projekty badawcze:

 • Grant NCN NN 109 260239 „Środkowoeuropejska broń palna od czasów Grunwaldu do Hołdu Pruskiego (1410-1525)”, zrealizowany w latach 2010-2013.
 • Średniowieczna broń palna w Europie środkowej, w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.164, 2009-2012.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

 • Broń palna w Polsce w czasach ostatnich Jagiellonów (1500-1570), w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania F.1.III, 2013-2016.

Praktyka terenowa:

 • Ratunkowe badania archeologiczne osady wielokulturowej na trasie autostrady A2, na stanowisku Chrząstów Folwarczny, st. 1, gm. Parzęczew, pow. Zgierz, woj. łódzkie, w okresie 03. 07 - 18. 09. 2000 r. Prace były prowadzone z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi.
 • Ratunkowe badania archeologiczne osady wielokulturowej na trasie autostrady A1, na stanowisku Orenice, st. 9-10, gm. Bielawy, pow. Łowicz oraz Kolnia Orenice, st. 6, Gm. Piątek, pow. Kutno, woj. łódzkie, w okresie 23. 09. - 06. 12. 2002 r. oraz 20.08-16.09. 2003 r. Prace były prowadzone z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi.
 • Ratunkowe badania archeologiczne zespołu podworskiego z XIV-XIX w. na trasie autostrady A1, na stanowisku Pomorzany, st. 1, gm. Łanięta, pow. Kutno, woj. łódzkie, w okresie 10.11. – 5.12. 2003 r. oraz 15.06. – 10.11. 2004 r. Prace były prowadzone z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi.
 • Ratunkowe badania archeologiczne osady wielokulturowej na stanowisku Mąkolice, st. 41, gm. Głowno, pow. loco, woj. łódzkie, w okresie 14. 07. - 05. 08. 2005 r. Prace były prowadzone z ramienia Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w Łodzi.
 • Ratunkowe badania archeologiczne osady wielokulturowej na trasie autostrady A1, na stanowisku Piaski, st. 4, gm. Nieborów, pow. Łowicz, woj. łódzkie, w okresie 12. 07 - 15. 09. 2006 r. Prace były prowadzone z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi.
 • Ratunkowe badania archeologiczne osady wielokulturowej na stanowisku Masłowice, st. 6 i 8, gm. Wieluń, pow. loco, woj. łódzkie, w okresie 19. 06. - 13. 07. 2007 r. Prace były prowadzone z ramienia Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w Łodzi.
 • Ratunkowe badania archeologiczne osady wielokulturowej na trasie autostrady A1, na stanowisku Piaski, st. 1, gm. Nieborów, pow. Łowicz, woj. łódzkie, w okresie 16. 07. - 09. 11. 2007 r. Prace były prowadzone z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi.
 • Badania archeologiczne na stanowisku wielokulturowym Vokovický Dvůr, Praha 6, Czechy w okresie od 1. 09. – 4. 10. 2008 r. Wyjazd z Katedrą Bronioznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Współpraca z Archaia-Praha o.p.s.

Działalność redakcyjna i edytorska:

P. Strzyż, W. Świętosławski (red.), Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 59, 2013, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

 • Ruskie buławy „gwiaździste” z terenu Małopolski. Konferencja międzynarodowa „Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu”, zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Sanok 22-23. 10. 2004 r.
 • Badania wielokulturowej osady w Piaskach st. 1, gm. Nieborów, woj. łódzkie. Sesja sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego za 2006 r., konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Łódź 20.04. 2007 r.
 • Psy myśliwskie w księdze polowań Gastona Febusa. XI Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Łowy i broń łowiecka w starożytności i średniowieczu”, konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Polską Akademię Nauk, Oddział w Łodzi, Ustronie 27-29. 11. 2008 r.
 • Pociski do średniowiecznej broni palnej na pograniczu polsko-krzyżackim. Perspektywy badawcze. Konferencja „I Toruńskie Spotkania Bronioznawcze”, zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 8. 11. 2008 r.
 • The war of Władysław Jagiełło with Duke Władysław Opolczyk (1391-1396): military campain and weaponry. Konferencja międzynarodowa „Military Campaigns, Weaponry and Military Equipment (Antiquity and Middle Ages)”, zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Warnie, Warna 14-16 05. 2009 r.
 • Broń palna w izbie szlacheckiej w XVI-XVII w. Spisy wyposażenia, a realia archeologiczne na podstawie znalezisk z Polski środkowej. Konferencja „II Toruńskie Spotkania Bronioznawcze”, zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 4-5. 12. 2009 r.
 • Badania archeologiczne Dąbrówna. Dąbrówno 1410 r. Konferencja „600-lecie bitwy pod Grunwaldem” zorganizowana przez Urząd Miasta w Sulejowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi, Sulejów 23.04. 2010 r.
 • Einige Bemerkungen über Feuerwaffen aus Polen. Konferencja międzynarodowa „Mediaevalia Militaria in Central and South Eastern Europe”, zorganizowana przez Lucian Blaga University of Sibiu, Muzeul National Brukenthal in Sibiu, Sibiu 14-17. 10. 2010 r.
 • Rusznice i muszkiety kością sadzone, czyli rzecz o zdobnictwie broni palnej w XVI-XVII w. Konferencja międzynarodowa „Ars et Arma. III Spotkania Bronioznawcze”, zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2-3. 12. 2011 r. (wspólnie z K. Skórą).
 • Archaeological traces of use of firearms during sieges. Selected examples from the territory of Poland. Konferencja międzynarodowa „Mediaevalia Militaria in Central and South Eastern Europe”, zorganizowana przez Lucian Blaga University of Sibiu, Muzeul National Brukenthal in Sibiu, Sibiu 17-20.10. 2013 r.
 • Andrzej Nadolski i badania pól bitewnych. XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje”, konferencja zorganizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami oraz Polską Akademię Nauk, Oddział w Łodzi, Łódź 21-22.10. 2013 r.
 • Surowce skalne w produkcji amunicji artyleryjskiej na terenie Zakonu Krzyżackiego w Prusach. VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej, konferencja zorganizowana przez Katedrę Geomorfologii i Paleogeografii, Wydziału Nauk Geograficznych UŁ; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej; Fundację Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Łódź–Łęczyca 22-25. 09. 2014 r. (wspólnie z P. Czublą).

Kariera zawodowa 

 • 2006-2015 r. zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi.
 • Od 2015 r. jestem zatrudniony na stanowisku archeologa w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi
 • Od 2008 r. Zastępca Kierownika OBDT w Łodzi

Bibliografia

Monografie

 • 2006

Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 52, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

 • 2009

Płowce 1331, Warszawa.

 • 2011

Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź.

 • 2014

Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź.

Artykuły

 • 2001

Nowe zabytki broni obuchowej z okolic Roztocza, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 6, s. 258-264 (współautor O. Ławrynowicz).

 • 2002

Osada grupy konstantynowskiej z epoki brązu [w:] Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1, gmina Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 1, red. J. Maik, Łódź, s. 18-43.

 • 2005

Ruskie buławy „gwiaździste” z terenu Małopolski, Acta Militaria Mediaevalia, t. 1, s. 107-114.

 • 2006

Recenzja: Lech Marek, Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawczy, Wrocław 2004, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIV, z. 1, s. 117-122.

 • 2007

Artyleria Władysława Jagiełły w wojnie z Władysławem Opolczykiem (1391-1401), Acta Militaria Mediaevalia, t. 3, s. 85-97.

Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4 (258), s. 461-471.

 • 2008

Recenzja: Robert Heś, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV w., Wrocław-Racibórz 2008; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LVI, z. 1, s. 109-111.

Oporządzenie strzelców z ręczną bronią palną w XIV-XVII w., [w:] Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojownika w starożytności i średniowieczu, red. W. Świętosławski, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 54, Łódź, s. 131-145.

Recenzja: Boromir Rafał Borowczak, Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki, Szczecin 2008, Acta Militaria Mediaevalia, t. 4, s. 223-227.

 • 2009

Średniowieczne militaria z badań zamku w Rawie Mazowieckiej, Acta Militaria Mediaevalia, t. 5, s. 147-159 (współautor M. I. Spannbauer).
XI Kolokwium Bronioznawcze „Łowy i broń łowiecka w starożytności i średniowieczu”, Ustronie 27-29 listopada 2008 r., Acta Militaria Mediaevalia, t. 5, s. 246-248.

Pociski do średniowiecznej broni palnej z pogranicza polsko-krzyżackiego. Perspektywy badawcze, [w:] Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń, s. 198-224.
2010

Recenzja: R. D. Smith, K. DeVries, The Artillery of the Dukes of Burgundy 1363-1477, Suffolk 2005, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LVIII, z. 1, s. 157-160.

Badania archeologiczne Dąbrówna. Dąbrówno 1410 r., [w:] Grunwald 1410. Materiały z sesji popularnonaukowej z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, red. J. Augustyniak, O. Ławrynowicz, Sulejów, s. 103-111.

Badania archeologiczne Dąbrówna. Dąbrówno 1410 r., Sulej, nr 43, s. 7-8.

 • 2011

Pistolet z zamkiem kołowym z dworu w Janiszewie koło Brześcia Kujawskiego, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – rzeczy. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65 lecie urodzin i 40 lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Nowak, T. Nowak, Warszawa, s. 655-665.

Broń palna w izbie szlacheckiej w XVI-XVII w. Spisy wyposażenia a realia archeologiczne na podstawie znalezisk z Polski środkowej, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło, Toruń, s. 345-368.

Nowe spojrzenie na zbroję ze Spytkowic na marginesie przeprowadzonych analiz metaloznawczych, Acta Militaria Mediaevalia, t. 7, s. 215-240 (współautor L. Klimek).

Średniowieczne pociski z zamku w Barwałdzie – Góra Żary, [w:] Non sensistis gladios! Studia ofiarowane prof. Marianowi Głoskowi w 70 rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź, s. 405-415.

Recenzja: J. Dolejší, L. Křížek, Husíté. Vrchol válečného umění v Čecháach 1419-1434, Praha 2009, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIX, z. 2, s. 274-277.

Einige Bemerkungen über Mittelalterliche Feuerwaffenverwendung in Polen, [w:] Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, t. VIII, suplementum nr 1, The 1st International Conference Interethnic Relations in Transylvania “Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe”, Sibiu, October 14-17, 2010, red. I. M. Ţiplic, Sibiu, s. 139-146.

Water Obstacles and the Means to Cross Them in Early Medieval Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXIV, s. 73-78.

Recenzja: Weapons of Warre. Armamments of the Mary Rose. Archaeology of the Mary Rose, vol. 3, red. Alexandra Hildred, Exeter 2011; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIX, z. 3-4, s. 445-449.

 • 2012

Artyleria w działaniach zbrojnych pod Wieluniem i Bolesławcem nad Prosną w latach 1391-1396, Rocznik Wieluński, t. 12, s. 89-106.

„Muskets and handgonnes inlaid with bone” – ornaments of hand-held firearms in the 16th-17th centuries, Folia Archaeologica, t. 29, s. 278-300 (współautor K. Skóra).

Characteristics of medieval artillery in the light of written sources from Bohemia and Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXV, s. 21-31.

 • 2013

The light field cannon from Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order’s state in Prussia), Acta Militaria Mediaevalia, t. 9, s. 155-201 (współautor J. Stępiński, G. Żabiński).

Andrzej Nadolski i badania pól bitewnych, [w:] Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 59, red. P. Strzyż, W. Świętosławski, Łódź, s. 31-38.

Słowo wstępne, [w:] Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 59, red. P. Strzyż, W. Świętosławski, Łódź, s. 5 (współautor W. Świętosławski).

Rock materials in the manufacture of cannonballs in Poland – selected examples, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXVI, s. 99-109 (współautor P. Czubla).

Late Medieval Wrought Iron Firearms from the Museum in Biecz, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXVI, s. 83-98 (współautor L. Klimek, J. Stępiński, G. Żabiński).

„Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje”. XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze, Łódź, 21-22 listopada 2013 r., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LXI, z. 4, s. 657-659.

 • 2014

Słabości średniowiecznego odlewnictwa broni ogniowej. Wybrane spostrzeżenia z terenu Europy środkowej, [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane M. Dąbrowskiej, red. M. i W. Bis, Warszawa, s. 349-360.

Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu, Acta Militaria Mediaevalia, t. 10, s. 191-202 (współautor A. Rybarczyk).

Zdzisław A. Rajewski, [w:] Wieluński słownik biograficzny, t. 1 i 2, red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń, s. 248-249.

Jan Żurek, [w:] Wieluński słownik biograficzny, t. 1 i 2, red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń, s. 283-284.

Surowce skalne w produkcji amunicji artyleryjskiej na terenie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, [w:] Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego, VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014, red. P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak, Łódź, s. 33-35 (współautor P. Czubla).

Nieznana lufa działa z Muzeum Historycznego w Sanoku, Rocznik Sanocki, t. 11, s. 65-73.

Osada z wczesnego średniowiecza – materiał ruchomy, [w:] Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku w woj. łódzkim. Autostrada A1, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 16, red. J. Maik, Łódź 2014, s. 60-63, 71-72.

Osada z wczesnego średniowiecza – wnioski, [w:] Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku w woj. łódzkim. Autostrada A1, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 16, red. J. Maik, Łódź, s. 64.

 • 2015

The War of Władysław Jagiełło with Władysław, Duke of Opole (1391-1396): Military Campaign and Weaponry, [w:] Acta Musei Varnaensis, t. X/1, s. 151-160 (za 2009 r.).

Archaeological traces of use of firearms during sieges. Selected examples from the territory of Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXVIII, s. 111-121.

Cannonballs from the Olsztyn turret, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXVIII, s. 123-132 (współautor P. Czubla).

Okucie pochwy miecza z Przybyszyc, Acta Militaria Mediaevalia, t. XI, s. 236-237 (współautor J. Ziętek).

Późnośredniowieczny kord z Siarzewa koło Ciechocinka, Acta Militaria Mediaevalia, t. XI, s. 244-245 (współautor O. Ławrynowicz).

Recenzja, Piotr Chlebowicz, Ręczna broń palna w średniowieczu (badania eksperymentalne), Acta Militaria Mediaevalia, t. XI, s. 257-260.

Surowce skalne w produkcji amunicji artyleryjskiej na terenie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna, t. 46, za lata 2013-2015, s. 9-35 (współautor P. Czubla).

 • 2016

Steinkugelgeschosse – eine Analyse, Relikte der Geschichte, nr 3/2016, s. 12-18 (współautor P. Czubla).

 • W druku

„Łódzki” kord z wysoką głowicą, Acta Militaria Mediaevalia, t. XII, 2016 (współautor O. Ławrynowicz).

A forgotten helmet from Silniczka, Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. XXIX, 2016 (współautor M. Rychter).

 

Home Instytut Pracownicy Strzyż Piotr, dr hab.