Pracownicy Instytutu

Urbańczyk Przemysław, prof. dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Profesor zwyczajny

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 1974 - magister, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł pracy: „Wczesnośredniowieczne pochwy broni białej w kulturze pruskiej”, promotor Jerzy Okulicz;
 • 1980 - doktor, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, tytuł rozprawy: „Formowanie się i struktura archeologicznych stanowisk wielowarstwowych”, promotor Stanisław Tabaczyński;
 • 1992 - dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, książka: „Medieval Arctic Norway”;
 • 2001 - tytuł profesora, książka: „Władza i polityka we wczesnym średniowieczu”

Języki obce

 • Angielski - bardzo dobra
 • Rosyjski   -  dobra
 • Norweski -  dobra
 • Francuski, hiszpański, niemiecki, włoski - podstawowa

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • wczesne średniowiecze Polski, Europy Środkowej i Skandynawii: urbanizacja; początki państw; chrystianizacja;stosunki geopolityczne; architektura mieszkalna i sakralna; kolonizacja wysp północnego Atlantyku;
 • metodologia archeologii;
 • metodyka badań wykopaliskowych;
 • historia archeologii

Zakończone projekty badawcze:

1) Interdyscyplinary program “Adalbertus” ustanowiony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

 • 1995-1999      
 • kierownik
 • wyniki opublikowano w 5 tomach, z których 3 stały się podstawami doktoratów;

2) Program “TRAKT” ustanowiony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w celu technologicznego wsparcia archeologicznych badań ratowniczych;

 • 1998-2002    
 •  kierownik

3) Program Badawczy Zamawiany Ministerstwa Nauki “Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”

 • 2001-2003    
 •  kierownik 
 • ponad 200 osób przygotowało 21 tomów, z których 6 jest już opublikowanych;

4) Grant MNiSW “Chronologia najstarszej polskiej architektury murowanej”;

 • 2005-2007      
 • kierownik
 • 200 próbek zapraw wydatowanych akceleratorowo

5) Grant  MNiSW  “Chronologia i technologia najstarszej polskiej architektury murowanej”

 • 2009-2011    
 • kierownik 
 • ponad 200 akceleratorowych dat próbek zapraw dostępnych na stronie IAE PAN;

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Grant MNiSW „Past societes. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages”,

 • lata realizacji: 2012-2017    
 • funkcja: kierownik 
 • realizowany w IAE PAN;
 • celem grantu jest przygotowanie 5-tomowego opracowania pradziejów ziem polskich w języku angielskim.
 • www.past-societies.pan.org

Praktyka terenowa:

Kierowanie ekspedycjami terenowymi:

 • Stanowisko
  • rodzaj
  • rok
 • Soløy, kom. Lavangen, Troms, płn. Norwegia
  • badania wczesnośredniowiecznej osady
  • 1981
  • wspólnie z prof. Reidarem Bertelsenem
 • Trondenes, kom. Harstad, płn Norwegia
  • badania średniowiecznego probostwa
  • 1982
 • Vágar na wyspie Austvågøya w archipelagu Lofotów, płn. Norwegia
  • badania wczesnośredniowiecznego “miasta”
  • 1984-1986
  • wspólnie z prof. R. Bertelsenem;
 • Stauran, Nordland, płn. Norwegia
  • badania średniowiecznej osady
  • 1987-1988
 • Hunstad k. Bodø, płn. Norwegia
  • badania wczesnosredniowiecznej osady
  • 1991-1992
  • wspólnie z Marit Cruickshank
 • Półwysep Tjeldbergodden, zach. Trøndelag, środkowa Norwegia
  • badania ratownicze
  • 1993-1995
 • Mokajny i Kwietniewo, woj. Elbląskie
  • wczesnośredniowieczne grodziska oraz grobla z okresu wpływów rzymskich w Świętym Gaju,
  • 1994-1997
 • Sveigakot, płn.-wsch. Islandia
  • wikińskie osadnictwo półziemiankowe
  • 2001-2006
 • Tablada de Lurin w Limie, Peru
  • prospekcja geofizyczna na pre-inkaskim cmentarzysku
  • 2001- 2002
  • wspólnie z dr K. Misiewiczem
 • Skonsvika i Nordmannset, kom. Berlevåg, płn.-wsch. Norwegia
  • średniowieczne osady
  • 2003-2005
 • Boreczno, gm. Zalewo
  • Średniowieczny i nowożytny dwór
  • 2012-12-20
  • Wspólnie z M. Żurek

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1975 od asystenta do profesora zwyczajnego
 •  Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-przyrodniczego w Siedlcach
  • 1992-2011 -profesor
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • 2010- profesor

Stypendia:

 • 1981- 1 miesiąc w Rzymie, Pizie i Padwie (Centro Nazionale delle Ricerche);
 • 1994- 1 m. w Dublinie, Limerick i Gallway (Royal Irish Academy);
 • 2000- 1 m. w Bellagio Study Centre (Rockefeller Foundation);
 • 2004- 3 m. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
 • 2005- 6 tygodni w Marburgu (Herder-Institut);
 • 2006- 1 m. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
 • 2007- 1 m. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
 • 2009- 3 tyg. w Dublinie (University College Dublin);
 • 2009- 2 tyg. w Bergen (Centre for Medieval Studies);    
 • 2010- 3 tyg. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
 • 2011- 4 tyg. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
 • 2012 - 4 tyg. w Bergen (Centre for Medieval Studies);

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redakcja prac zbiorowych:
  • P. Urbańczyk (red.), Origins of Medieval towns in temperate Europe [= “Archaeologia Polona”, t.  32], Warszawa 1994.
  • P.Urbańczyk (red.), “Theory and practice of archaeological research, t.  2, Acquisition of field data at multi-strata sites”, Warszawa 1995.
  • P. Urbańczyk (red.), “Origins of Central Europe”, Warszawa 1997.
  • P.Urbańczyk (red.) “Early Christianity in Central and East Europe”, Warszawa 1997.
  • P. Urbańczyk (red.), “The neighbours of Poland in the 10th century”, Warszawa 2000.
  • P. Urbańczyk (red.), “Europe around the year 1000”, Warszawa 2001.
  • P. Urbańczyk (red.), “The neighbors of Poland in the 11th century”, Warsaw 2002.
  • P. Urbańczyk (red.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa 2004.
  • I. Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (red.), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Eraly Medieval Europe”, Turnhout 2008.
  • B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room settlements houses”, Tromsø 2011.
  • P. Urbańczyk (red.), „Naming of the Medieval States” (w opracowaniu).
 • Członkostwo w zespołach redakcyjnych:
  • 1999-2002  „Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia” (Bratislava, Slovakia).
  • 2001-2006 “The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400-1700. Peoples, economies, cultures” series, published by the Brill Academic Publishers (Leiden, Belgia);
  • od 2003  „Archaeologia Islandica” (Reykjavik, Islandia);
  • od 2004  „Sprawozdania Archeologiczne” (Kraków, Polska);
  • od 2006  seria „Origines Polonorum” publikowana przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej;
  • od 2007  „Journal of the North Atlantic” (Maine, USA);
  • od 2011  “Z Otchłani Wieków”

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Udział w pracach zespołów międzynarodowych:
  • Komitety doradcze:
   • 1997-2000  Steering Committee międzynarodowego programu “Transformation of the Roman World” ustanowionego przez European Science Foundation;
   • 2005-2008 “obserwator” międzynarodowego programu EARTH ustanowionego przez European Science Foundation;
   • 2007-2009 Scientific Committee międzynarodowego programu BOREAS ustanowionego przez European Science Foundation;
   •  2006-2009 Scientific Committee miedzynarodowego programu SAFE ustanowionego przez NATO i European Science Foundation;
   • od 2011  Advisory Expert Group for Socio-Economic Sciences and Humanities przy Komisji Europejskiej
  • Zespoły oceniające projekty badawcze:
   • 2003-2008 udział w kilkunastu doraźnych zespołach powoływanych przez European Science Foundation, Strasbourg;
   • 2005-2008 udział w kilku doraźnych zespołach powoływanych przez COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), Bruksela;
   • 2006-2008 przewodnictwo międzynarodowej komisji przynajacej granty po-doktorskie Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences, Dublin;
   • 2006-2009  Review Panel międzynarodowego programu BOREAS ustanowionego przez European Science Foundation;
   • 2007-2011  Review Panels SH5 i SH6  przyznające granty po-doktorskie European Research Council, Bruksela;
   • 2008-2009 komisja powołana przez Research Promotion Foundation do oceny wniosków o powołanie nowych instytutów badawczych, Nicosia, Cyprus;
   • 2008-2009 zespół oceny wniosków o nagrody rektora Autonomicznego Universytetu w Barcelonie;
   • od 2008  Advisory Board programu INSTAR ustanowionego przez Heritage Council, Dublin;
   • 2009  zespół do oceny wniosków o ustanowienie nowych instytutów naukowych Fundacji Boltzmanna, Wiedeń;
   • od 2009  Archaeology Panel europejskiego projektu ERIH (European Reference Index for the Humanities);
   • od 2009- 2012 przewodnictwo Review Panel europejskiego programu HERA 1 (Humanities in the Eauropean Research Area);
   • 2010  zespół do oceny  School of Archaeology, University College Dublin
  • Zespoły eksperckie:
   • 2003-2008 przedstawiciel Polski w Standing Committee for the Humanities, European Science Foundation, Starsbourg (2005-2007 – członek Core Group);
   • 2004-2008 międzynarodowe jury przyznające European Union Prize for Culture Heritage, Haga;
   • 2008-2010  Landscape Studies Group ustanowiona przez Europa Nostra, Haga.
 • Członkostwo w komitetach i zespołach doradczych/recenzyjnych w Polsce
  • od 2003- 2011 zespoły recenzujące wnioski młodych naukowców w Towarzystwie Naukowycm Warszawskim;
  • od 2004   Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN;
  • od 2006- 2012 Narodowy Komitet d/s Współpracy z European Science Foundation -wice Przewodniczący;
  • od 2006  doraźne zespoły recenzyjne powoływane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej;
  • od 2008- 2010  Zespół Doradczy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • 2008 Zespół powołany przez Polską Akademię Umiejętności do opracowania raportu „Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu reformy”
  • od 2010 Komisja ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w zagranicznych konferencjach naukowych, około 60 referatów:
  • Austria (Wiedeń x 5),
  • Bośnia-Hercegovina (Sarajevo),
  • Cypr (Nicosia),
  • Czechy (Praha),
  • Dania (Odense);
  • Francja (Le Bischenberg),
  • Grenlandia (Nuuk);
  • Hiszpania (Santiago de Compostella, San Feliu de Guxiols),
  • Irlandia (Dublin);
  • Islandia (Reykjavik x 2, Skálholt),
  • Kanada (St Johns, Newfoundland x 2),
  • Łotwa (Riga),
  • Niemcy (Aachen, Bad Bederkesa, Frankfurt am Oder, Greifswald x 3, Leipzig, Mainz, Marburg, Wismar),
  • Norwegia (Tromsø x 2, Trondheim, Bergen x 2),
  • Portugalia (Lisbona),
  • Republika Południowej Afryki (Cape Town);
  • Rosja (Petersburg, Kaliningrad, Moskwa x 2);
  • Słowacja (Nitra, Opava),
  • Szwajcaria (St Maurice),
  • Szwecja (Umeå, Lund),
  • Turcja (Istanbul),
  • Ukraina (Lviv),
  • USA (Kalamazoo x 2, New York),
  • Wielka Brytania (Cambridge, York, St. Andrews, Glasgow, Nottingham, Leeds),
  • Włochy (Venezia, Ravenna, Isernia)
  • Cypr (Nicosia), 
  • Greenlandia (Nuuk),
  • Spitsbergen (Barentsburg),
  • Szetlandy (Lerwick),
  • Wyspy Kanaryjskie (Pinolere)
  • Wyspy Owcze (Torshavn).
 • Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych:
  • maj 1996 - „Origins of Central Europe” (Jadwisin) - materiały opublikowane w 1997 r.;
  • wrzesień 1996 - „Missions and Countries of ‘New Christianity’ around 1000” (Lublin) - publikacja w 1997 r.;
  • październik 1998 - „The neighbours of Poland in the 10th century” (Rybno) - publikacja w 2000 r.;
  • październik 2002 - „The neighbours of Poland in the 11th century” (Rybno)- publikacja w 2002 r.;
  • październik 2003 - “Early Medieval Monumental Burial Mounds in Northern Europe” (Kraków);
  • wrzesień 2005 - „Gentes and Gentile identity in Early Medieval Europe” [współorganizator I. Garipzanov] (Bergen) - publikacja w 2007 r.;
  • wrzesień 2006 - “Naming of the Medieval states” (Frombork) - prace redaktorskie;
  • wrzesień 2006 - “The north Atlantic as an archaeological region” (Kraków);
  • kwiecień 2007 -  “The multi-room households of Northern Scandinavia” (Rybno) -publikacja w 2011 r.;
  • wrzesień 2008  - “New Perspectives in Landscape Studies” (Kraków));
  • wrzesień 2008  - “Scandinavia and Poland in the Middle Ages” (Gdańsk).
 • Zagraniczne wykłady gościnne
  • 1990 - University of Tromsø, Norway.
  • 1994 - University College Dublin, Ireland;
  • 1998 - University of St. Andrews, Scotland;
  • 2000 - Stanford University, USA;
  • 2002 - Catholic University of Lima, Peru;
  • 2002 - University of Uppsala, Sweden;
  • 2002 - City University of New York, USA;
  • 2004 - University of Tromsø, Norway;
  • 2004 - University of Bergen, Norway;
  • 2005 - Herder-Institut in Marburg, Germany;
  • 2006 - University of Bergen, Norway;
  • 2007 - University of Bergen, Norway;
  • 2008 - Charles University in Prague, Czech Republic;
  • 2009 - University College Cork, Ireland;
  • 2009 - University College Dublin, Ireland x 4;
  • 2009 - Trinity College Dublin, Ireland;
  • 2010 - University of Bergen, Norway;
  • 2011 - Freiburg Uniwersität, Germany
  • 2011 - Bayreuth Uniwersität, Germany;
  • 2011 - University of Bergen, Norway;
  • 2011 - University of Tromsø, Norway;
 • Aktywność popularyzatorska:
  • Ponad 100 artykułów, prelekcji, audycji radiowych i TV

Dydaktyka:

 • 1992-2011- Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • od 2010- Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bibliografia

 • 1977

G.Maetzke, T.Rysiewska, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk, Problemi dell'analisi descrittiva nelle ricerche sui siti archeologici pluristratificati, Archeologia Medievale, t.4, s.7-46.

P.Urbańczyk, recenzja: J.M.Adovasio, F.G.Fry, J.D.Gunn and R.F.Maslowski, Prehistoric and Historic settlement patterns in western Cyprus, "World Archaeology", t.6:1975, s.339-364, Archeologia Polski, t.22, z.2, s.461-463.

 • 1978

G.Maetzke, T.Rysiewska, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk, Problemy analizy opisowej w badaniach wielowarstwowych obiektów archeologicznych, Archeologia Polski, t.23, z.1, s.7-52.

P.Urbańczyk, recenzja: C.S.Peebles, Monothetic-Divisive Analysis of the Moundville burials: an initial report, "Newsletter of Computer Archaeology", t.8, 1972, nr 2, s.1-13, Archeologia Polski, t.23, z.2, s.445-447.

P.Urbańczyk, Geneza wczesnośredniowiecznych metalowych  pochew broni białej ze stanowisk kultury pruskiej, Przegląd Archeologiczny, t.26, s.107-145.

P.Urbańczyk, Archeologiczny bank danych - możliwości i ograniczenia, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.26, Nr 2, s.197-206.

P.Urbańczyk, O możliwościach zastosowań elektronicznych maszyn cyfrowych w archeologii, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.26, nr 4, s.531-535.

P.Urbańczyk, recenzja: C.R.Orton, An experiment in the mathematical reconstruction of the pottery from a Romano-British Kiln site at Highgate Wood, London, "Bulletin of the Institute of Archaeology", nr 11: 1973, s.41-73, Archeologia Polski, t.23, z.1, s.203-205.

 • 1979

P.Urbańczyk, O przydatności metod komputerowych dla archeologicznych badań osadniczych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.27, nr 2, s.209-218.

 • 1980

P.Urbańczyk, Some problems of formal methods and computer science application against the back-ground of contemporary archaeological theory and methodology, Archaeologia Polona, t.19, s.90-114.

P.Urbańczyk, Metody komputerowe w archeologii, Archeologia Polski, t.24, z.2, s.245-315.

P.Urbańczyk, Założenia teoretyczne badań stratygraficznych w polskiej literaturze archeologicznej, Archeologia Polski, t.25, z.1, s.183-193.

P.Urbańczyk, (rec.) J.E.Doran, F.R.Hodson, Mathematics and Computers, Cambridge, Mass. 1975, Przegląd Archeologiczny, t.27, s.187-191.

 • 1981

P.Urbańczyk, Archeologia współczesności?, Archeologia Polski, t.26, z.1, s.49-63.

P.Urbańczyk, O możliwościach poznawczych archeologii, Przegląd Archeologiczny, t.29, s.5-52.

 • 1982

P.Urbańczyk, Soloy, okręg Tromso, Komuna Lavangen, [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1981”, Warszawa, s.293-294.

 • 1983

P.Urbańczyk, Dyskusja nie na temat. Odpowiedź S.Florkowi, Przegląd Archeologiczny, t.32, s.213-217.

 • 1984

Z.Kobyliński, P.Urbańczyk, Modelowanie symulacyjne pradziejowych procesów osadniczych. Stan badań, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.32, nr 1, s.67-94.

Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Sprawozdanie z konferencji metodologicznej - Warszawa 23-25 XI 1982 r., Sprawozdania Archeologiczne, t.36, s.317-320.

Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Trójgłos "z otchłani myśli", Z Otchłani Wieków, R.50, z.1, s.49-52.

P.Urbańczyk, Zapomniany bohater, "KOS", 7.V.1984, s.8.

 • 1985

R.Bertelsen, P.Urbańczyk, The Soløy Farm Mound. Excavations and method of stratigraphical analysis, Tromsø.

R.Bertelsen, P.Urbańczyk, Polsko-norweskie wykopaliska w Soloy. Próba analizy stratygraficznej, Sprawozdania Archeologiczne, t.37, s.217-250.

P.Urbańczyk, (rec.) A.Buko, wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska [Early Mediaeval Sandomierz Pottery], Wrocław 1981 Ossolineum, 277 pp., Archaeologia Polona, t.24, s.281-283.

P.Urbańczyk, Vågan - zaginione miasto Arktyki, Z Otchłani Wieków, R.51, z.1-2, s.46-47.

J.Rauhutowa, P.Urbańczyk, Czersk, gm. Góra Kalwaria, woj. stołeczne warszawskie. Stanowisko "Wzgórze Zamkowe", [w:] Informator Archeologiczny. Badania 1984, Warszawa, s.205.

W. Chmielewski,… P. Urbańczyk, „Raport o stanie archeologii w Polsce” [archiwum IAE PAN w Warszawie].

Jan K. [= P. Urbańczyk], „Nadzór” raz jeszcze, „Kultura Niezależna”, nr 11-12, wrzesień 1985, s. 90-93.

 • 1986

P.Urbańczyk, Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy, [w:] Teoria i praktyka badań archeologicznych, t.I, Przesłanki metodologiczne, praca zbiorowa pod red. W.Hensla, G.Donato, S.Tabaczyńskiego, Warszawa, s.184-245.

P.Urbańczyk, Formazione e struttura delle stratificazioni archeologiche, [w:] Teoria e pratica della ricerca archeologica, I. Premesse metodologiche, Il Quadrante Edizioni, Torino, s.195-260.

P.Urbańczyk, Norwegian-Polish Arctic Excavation, Archaeologia Polona, t.35/36, s.225-234.

P.Urbańczyk, Storvagan, okręg Nordland, komuna Vågan, [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1985”, Warszawa, s.212.

 • 1987

P.Urbańczyk, Przegląd możliwości automatyzacji graficznej analizy archeologicznej dokumentacji terenowej, Archeologia Polski, t.32, z.2, s.377-399.

P.Urbańczyk, Stratygrafia archeologiczna w świetle poglądów E.C.Harrisa, Przegląd Archeologiczny, t.34, s.253-276.

P.Urbańczyk, Storvagan, okręg Nordland, komuna Vågan, [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1986”, Warszawa, s. 251-252.

R.Bertelsen, A.Buko, A.Fossnes, J.Hood, Z.Kobyliński, K.Lind, P.Urbańczyk, The Storvagan Project 1985-86, Norwegian Archaeological Review, t.20, No 1, s.51-55.

R.Bertelsen, P.Urbańczyk, Two Perspectives on Vagan in Lofoten, Acta Borealia, nr 1/2, s.98-110.

 • 1988

P.Urbańczyk, The Arctic dilemma: reflections on the paper by B.Olsen "Interaction between hunter-gatherers and farmers: ethnographical and archaeological perspectioves", Archeologia Polski, t.33, z.2, s.442-454.

P.Urbańczyk, Zastosowanie stratygraficznej analizy dokumentacji terenowej stanowiska wielowarstwowego do rekonstrukcji historii użytkowania Wzgórza Zamkowego w Czersku (na podstawie wyników badań z lat 1974-1983), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.36, nr 4, s.587-615.

R.Bertelsen, P.Urbańczyk, The Storvågan Project 1985-86: Preliminary Report (Pl.VI,B), Medieval Archaeology, t.32, s.221-223.

P.Urbańczyk, Archeologiczna dokumentacja terenowa - rysunek, fotografia czy komputer, Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, z.1, 1987, s.130-142.

P.Urbańczyk, Źródła archeologiczne i historyczne w badaniach miast średniowiecznych - przykład norweskiej Arktyki, Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, z.2, 1987, s.139-150.

Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk (red.), Myśl przez pryzmat rzeczy, [= „Scripta Archaeologica III]”], Warszawa.

Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Myśl przez pryzmat rzeczy, [w:] Myśl przez przyzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, s.5-6.

P.Urbańczyk, Ontologia źródła archeologicznego, [w:] Myśl przez przyzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, s.49-51.

Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Thought as reflected by things. Ontological and epistemological issues, [w:] Myśl przez przyzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, s.158-162.

 • 1989

A. Rychard, P.Urbańczyk, Stara, nowa Akademia, Gazeta Wyborcza, 24-26 XI 1989, s. 4.

 • 1990

A. Rychard, P.Urbańczyk, Stara, nowa Akademia, Po Prostu, nr 1, s. 12.

P. Urbańczyk, Zapomniany "Wuj", Gazeta Wyborcza, 10.IV.1990, s. 3.

 • 1991

P.Urbańczyk, Excavations at Stauran, Skanland, Troms 1988 and 1989, [w:] Tromura, Kulturhistorie nr 19, s.117-155.

1992  P.Urbańczyk, Medieval Arctic Norway, Warszawa.

 • 1992

P.Urbańczyk, Plac miejski - skutek czy warunek powstania  miasta?, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.40, nr 3, s.283-288.

P.Urbańczyk, The influence of Hansa's economic policy on the development and fall of the arctic trade centre Vagan, Archaeologia Elbingensis, t.1, s.173-177.

1992  P.Urbańczyk, Reply to comments, Archaeologia Polona, t.30, s.189-193.

 • 1993

P.Urbańczyk, Wędrówki arktyczne. Na końcu Europy, "Życie Warszawy", 27-28 marca, s.6.

P.Urbańczyk, Wędrówki arktyczne. Lofoty Wikingów, "Życie Warszawy", 4-5 grudnia.

 • 1994

P. Urbańczyk (red.), Origins of Medieval towns in temperate Europe [= “Archaeologia Polona”, t. 32], Warszawa.

P.Urbańczyk, Editorial, Archaeologia Polona, t.32, s.1-2.

P. Urbańczyk, The origins of towns on the outskirts of medieval Europe - Poland, Norway and Ireland, Archaeologia Polona, t.32, s.109-127.

1994  P.Urbańczyk, Początki miast norweskich, Slavia Antiqua, t.35, s.129-142.

 • 1995

P.Urbańczyk, Tak ciepło jak w średniowieczu, Gazeta Wyborcza, nr 81, 5 kwietnia, s.9.

P.Urbańczyk, Archeologia o misji św. Wojciecha do Prusów w 997 roku, Słowo - dziennik katolicki, Magazyn, nr 16(80), 21-22-23 kwietnia, s.19-21.

P.Urbańczyk, Winnice w Płocku, Gazeta Wyborcza, nr 103, 4 maja, s.10.

P.Urbańczyk, Czy istnieją archeologiczne ślady masowych chrztów ludności wczesnopolskiej, Kwartalnik Historyczny, t.CII, nr 1, s.3-18.

P.Urbańczyk, Ostrów Lednicki - rozwiązanie zagadki?, Kwartalnik Historyczny, t.CII, nr 2, s.97-108.

P.Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, vol. 2, Acquisition of field data at multi-strata sites, Warszawa.

P.Urbańczyk, Postdepositional processes, [w:] W.Hensel, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, vol. 2, Acquisition of field data at multi-strata sites, P.Urbańczyk (red.), Warszawa, s.69-79.

P.Urbańczyk, Closing remarks, [w:] W.Hensel, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, t.2, Acquisition of field data at multi-strata sites, P.Urbańczyk (red.), Warszawa, s.479-484.

S.Bylina, P.Urbańczyk, Uwagi wstępne, Materiały z konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów", Baranów k/Sandomierza, 5-7 października 1995, Światowit, t.40, s.7-8.

J. Gąssowski, S. Bylina, P. Urbańczyk (red.), „Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów” [=„Światowit”, t. 40].

P.Urbańczyk, Religia pogańska jako ideologia społeczeństw plemiennych, Materiały z konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów", Baranów k/Sandomierza, 5-7 października 1995, Światowit, t.40, s.168-173.

 • 1996

P.Urbańczyk, Urzędnicy kontra rzadka mrówka, Gazeta Wyborcza, 12 stycznia 1996, s.11.

P.Urbańczyk, Mrówka kontra czołg, Gazeta Wyborcza, 23 stycznia 1996, s.9.

P.Urbańczyk, Jeszcze o funkcji wczesnośredniowiecznych "mis" wapiennych, Kwartalnik Historyczny, R.103, z.1, s.65-68.

Tysiąc lat temu w Ameryce, Gazeta Wyborcza, Magazyn, 21 czerwca, s.23-24.

P.Urbańczyk, The Saami and the Norwegians - neighbours for 2000 years, [w:] I.Kabzińska-Stawarz, S.Szynkiewicz (red.), Ethnic Conflicts. Sources - Types - Resolving, Warszawa, p. 47-48.

P.Urbańczyk, Samowie i Norwegowie - 2000 lat sąsiedztwa, [w:] I.Kabzińska-Stawarz, S.Szynkiewicz (red.), Konflikty Etniczne. Źródła - Typy - Sposoby Rozstrzygania, Warszawa, s.283-287.

wywiad: Gra z przeszłością, z archeologiem prof. Przemysławem Urbańczykiem rozmawia Teresa Bogucka, Gazeta Wyborcza, Magazyn, 30 sierpnia, s.15-17.

P.Urbańczyk, Dom z darni, Gazeta Wyborcza, Magazyn, 4 października, s. 6.

P.Urbańczyk, 10 000 lat stosunków polsko-norweskich, Gazeta Wyborcza, Dodatek Specjalny - Norwegia, czwartek, 10 października, s.14.

P.Urbańczyk, St.Adalbert's mission to the Prussians in 997 AD - history versus archaeology, "2nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Riga, 25th-29th September 1996, p. 86.

P.Urbańczyk, Program badawczy "Adalbertus", Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 1/96, s.90-92.

P.Urbańczyk, Struktury władzy na ziemiach polskich w I tysiącleciu n.e. Kwartalnik Historyczny, R.103, nr 4, s.3-22.

P.Urbańczyk, Urban archaeology in Poland, World Archaeological Bulletin, vol.8, p. 255-259.

 • 1997

P.Urbańczyk, Wstyd, Gazeta Wyborcza, 28 stycznia, s.11.

P.Urbańczyk, Jak święty Wojciech archeologom pomógł, Wiedza i Życie, Nr 4, kwiecień, s.38-40.

P.Urbańczyk, Badania archeologiczne na pruskim odcinku misji św. Wojciecha, [w:] Święty Wojciech i jego czasy, III. Sympozjum Historyczno-Archeologiczne PUNO, Wybór streszczeń referatów, St.-Maurice - Zurych, s.23-24.

wywiad: Ostatnia misja świętego Wojciecha, wywiad z P.Urbańczykiem przeprowadzili P.Wielowiejski i A.Uziębło-Schulta, Archeologia Żywa, Nr 2(3), s.3-5.

P.Urbańczyk, Czyj jest Ostrów Lednicki?, Kwartalnik Historyczny, R. 104, nr 2, s.105-109.

P.Urbańczyk, Archeologia o misji św. Wojciecha do Prusów w 997 roku, [w:] Stąd nasz ród, Świętowojciechowe sympozja gnieźnieńskie 1995-1996-1997, Poznań, s.22-29.

P.Urbańczyk, Święty Wojciech - męczennik geopolityki, Wiadomości Kulturalne, nr 23.

P. Urbańczyk (red.), Origins of Central Europe, Warszawa.

J. Banaszkiewicz, A.Buko, R.Michałowski, P.Urbańczyk, Introduction, [w:] Origins of Central Europe, Warszawa, s.1-3.

P.Urbańczyk, Changes of power structure during the 1st millennium A.D. in the northern part of Central Europe, [w:] Origins of Central Europe, Warszawa, s. 39-44.

P.Urbańczyk, Misja św. Wojciecha do Prusów w świetle najnowszych badań, „Nauka”, nr 4, s.

P.Urbańczyk (ed.) Early christianity in Central and East Europe, Warszawa.

P.Urbańczyk, Introduction, [w:] P.Urbańczyk (ed.) Early christianity in Central and East Europe, Warszawa, s. 7-11.

P.Urbańczyk, The Meaning of Christianization for Medieval Pagan Societies, [w:] P.Urbańczyk (ed.) Early Christianity in Central and East Europe, Warszawa, s.31-37.

P.Urbańczyk, St. Adalbert-Voitech - Missionary and Politician, [w:] P.Urbańczyk (ed.) Early Christianity in Central and East Europe, Warszawa, s. 155-162.

 • 1998

P. Urbańczyk, Die Burgwalle von Kwietniewo und Święty Gaj, Wojwodschaft Elblag, Polen, [w:] J. Henning, A.T. Ruttkay (ed.) Fruhmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn, s. 315-319.

P.Urbańczyk, The origins of Irish towns, [w:] A.Buko (red.), Studia z dziejów cywilizacji, Warszawa, s.233-239.

P. Urbańczyk, Multi-strata sites reports as examples of attitude towards stratigraphy - historical analyses, [w:] S. Tabaczyński (red.), Theory and Practice of Archaeological Research, Warszawa, t.3, s.543-553.

P. Urbańczyk (red.), Adalbertus, t. 1, Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa.

P. Urbańczyk, Wprowadzenie, [w:] P. Urbańczyk (red.), Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, t.1, Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa, s.7-9.

P. Urbańczyk, Misja pruska św. Wojciecha w świetle wyników programu "Adalbertus", [w:] P. Urbańczyk (red.), Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, t.1, Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa, s.11-18.

P. Urbańczyk, Ograniczenia archeologicznych badań nad przeszłością, [w:] Archeologiczne badania terenowe. Wybór opracowań z "Teorii i praktyki badań archeologicznych", tom I-III, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych", Seria A - Metodyka i Zagadnienia prawne, Warszawa, nr 2A, s. 27-76.

P. Urbańczyk, Hipoteza "pomezańska" misji św. Wojciecha do Prusów, [w:] A. Barciak (red.), Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, Katowice, s.189-200.

P. Urbańczyk, The Goths in Poland - where did they come from and when did they leave?, "European Journal of Archaeology", vol. 1(3), p. 399-416.

P. Urbańczyk, Obcy wśród Słowian, [w:] M. Miśkiewicz (red.), Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza, Warszawa, s. 65-77.

P. Urbańczyk, Square sunken huts in Viking Age Scandinavia - the problem of economy or ethnicity?, [w:] "Moete i Norr. Den XX Nordiska Arkeologkongressen - Umeaa 27-31 Augusti 1998", Umeaa, s. 110.

P. Urbańczyk, Human Response to environmental Change in North Atlantic Insular Situations, Frodskaparrit, t. 46, s. 149-153.

P. Urbańczyk, Christianization of Early Medieval Societies: an Anthropological Perspective, [w:] Conversion and Christianity in the North Sea World, B.E. Crawford (ed.), St. Andrews, s. 129-131.

P. Urbańczyk, Odin or Christ - Conversion as an Ideological Conflikt, NABO 97, Conference proceedings St John's, Newfundland, s. 65.

P. Urbańczyk, "Archeolodzy powinni stosować się do uznanych norm przyjętych dla prac archeologicznych", [w:] Z. Kobyliński (red.) Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatora archeologicznego, Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków, Archeologia, z. 1, Warszawa, s. 104-111.

P. Urbańczyk, Ślepota, Gazeta Wyborcza.??? , s. 17.

P. Urbańczyk, Pocztówka z Dzielnicy śmieciarzy, Gazeta Wyborcza/Magazyn, 27-28.II.1998, s. 6-7.

 • 1999

P. Urbańczyk, Druga strona blokady, Gazeta Wyborcza/Gazeta Stołeczna, nr 23 (2920), z 28.I.99, s.4.

P. Urbańczyk, Procesy centralizacji władzy w okresie przechodzenia do organizacji wczesnopaństwowych, [w:] S. Moździoch (red.), Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław, s. 61-67.

P. Urbańczyk, Archeologia o misji św. Wojciecha do Prusów, [w:] M. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha, Elbląg, s.119-127.

P. Urbańczyk, Głos w dyskusji, [w:] M. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha, Elbląg, s.173-174.

P. Urbańczyk,  Słowianie w Skandynawii, "Relacje", nr 7-8, s. 28-29.

P. Urbańczyk, Nie przenoście nam stolicy do Poznania, "Gazeta Wyborcza" z  18.VIII.1999, s. 10.

P. Urbańczyk, Skąd się wzięły Szwedy?, "Relacje", nr 8, s. 13-13.

P. Urbańczyk, Słowiańskie miasto Oslo, "Gazeta Wyborcza" z dn. 8.IX.1999, s. 15.

wywiad: Mogło nas nie być, Konferencja o początkach państwa polskiego organizowana w Kaliszu. Mówi P. Urbańczyk, Gazeta Wyborcza, 29.IX.99, s.12.

P. Urbańczyk, Skąd się wzięła Polska na mapie Europy?, "Gazeta Wyborcza" z dn. 22.X.1999, s. 18.

P. Urbańczyk, Teoria i praktyka badań wykopaliskowych Tadeusza R. Żurowskiego, [w:] Z. Kobyliński i J. Wysocki (red.), Tadeusz R. Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, Warszawa, s. 55-62

P. Urbańczyk, Słowianie w Arktyce, „Archeologia Żywa”, nr 1 (10), s. 39-42.

P. Urbańczyk, North Atlantic turf architecture as an example of environmental adaptation, Archaeologia Polona, t. 37, s. 119-133.

 • 2000

P. Urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław.

P. Urbańczyk, Początki państw wczesnośredniowiecznych w Europie Środkowowschodniej, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz (red.), Kraków, s. 53-70.

P. Urbańczyk, Głosy w dyskusji, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz (red.), Kraków, s. 249-250; 411; 428-429.

A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa.

P. Urbańczyk, Archeologia etniczności - fikcja czy nadzieja?, [w:] Archeologia w teorii i w praktyce, A.Buko, P.Urbańczyk (red.), Warszawa, s. 137-146.

P. Urbańczyk (ed.), The neighbours of Poland in the 10th century, Warszawa.

P. Urbańczyk, It is good to have a neighbor, [w:] The neighbors of Poland in the 10th century, P. Urbańczyk (ed.), Warszawa, s. 1-5.

P. Urbańczyk, Ogniem i mieczem, Archeologia żywa, nr 4 (13), s. 17-19.

P. Urbańczyk, "Normanowie", Archeologia żywa, nr 1/2 (14), s.26.

P. Urbańczyk, O przenoszeniu rzeczy w czasie i przestrzeni, Gazeta Wyborcza, 19 kwietnia 2000, s.11.

P. Urbańczyk, Klimat zmienia człowieka, Focus, nr 10 (61), s. 32.

P. Urbańczyk, Wikingowie - odkrywcy, Super Express, 23 listopada 2000, s. 14.

P. Urbańczyk, Rok 1000, Gazeta Wyborcza, Magazyn, niedziela 31 XII 2000, s. 22-25.

P. Urbańczyk, Political circumstances reflected in post-war Polish archaeology, “Public Archaeology”, t. 1, s. 49-56.

P. Urbańczyk, Misja św. Wojciecha do Prusów w świetle badań archeologicznych, [w:] Święty Wojciech i jego czasy, A. Żaki (red.), Kraków, s. 147-163.

P. Urbańczyk, Why Did the Greenland Norse Not Learn from the Thule Inuit?, [w:] Aspects of Arctic and Sub-Arctic History, I. Sigurdsson, J. Skaptason (eds), Reykjavik, s. 62-67.

P. Urbańczyk, Bobrzanie znad Obry?, [w:] Śląsk około roku 1000, M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz (red.), Wrocław, s. 261-266.

P. Urbańczyk, Metodyka prac wykopaliskowych w Europie - zarys dziejów badań, [w:] Metody badań wykopaliskowych, W. Brzeziński (red.), Warszawa 2000, s. 9-80, wyd. SNAP.

P. Urbańczyk, Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna, Warszawa.

 • 2001

P. Urbańczyk, Komitet Budżetu Niepoważnego, „Rzeczpospolita”, nr 14 (5787), 17.I.2001, s. A8.

P. Urbańczyk, Paliusz Gaudentego, [w:] „Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A.Tyszkiewiczowi”, M. Goliński, S. Rosik (red.), Wrocław, s. 242-260.

P. Urbańczyk, The Lower Vistula area as a 'Region of Power' and its continental contacts, [w:] “Topographies of power in the Early Middle Ages”, M. de Jong, F. Theuws (eds), Leiden-Boston-Köln, p. 509-532.

P. Urbańczyk (ed.), “Europe around the year 1000”, Warszawa.

P. Urbańczyk, Introduction, [w:] “Europe around the year 1000”, Warszawa, s. 5-10.

P. Urbańczyk, Najdawniejsze stolice państwa piastowskiego, [w:] „Polska na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia”, S. Skibiński (ed.), Poznań, s. 237-247.

P. Urbańczyk, Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna, "Archeologia Żywa", nr 2(17), s. 30-33.

P. Urbańczyk, Almanzor - postrach chrześcijan, „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, 4.X.2001, s. 35.

P. Urbańczyk, Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna (cz. II), "Archeologia Żywa", nr 3(18), s. 35-38.

P. Urbańczyk, Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna (cz. III), "Archeologia Żywa", nr 4(19), s. 44-46.

P. Urbańczyk, The Role of Archaeology in Research on the Beginnings of the Polish State, “Quaestiones Medii Aevii Novae”, t. 6, s. 253-259.

B. Bryńczak, P. Urbańczyk (red.), „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych”, Siedlce.

2001 P. Urbańczyk, Archeologia regionalna (tytułem wstępu), [w:] B. Bryńczak, P. Urbańczyk (red.), „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych”, Siedlce, s.7-11.

P. Urbańczyk, Rola archeologii w badaniach nad początkami państwa polskiego, [w:] B. Bryńczak, P. Urbańczyk (red.), „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych”, Siedlce, s. 229-237.

 • 2002

P. Urbańczyk, Wczesnośredniowieczne skarby złomu srebrnego, [w:] „Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin”, Warszawa, s. 209-224.

P. Urbańczyk, Foreign Leaders in Early Slavic Societies, [w:] “Integration und Herrschaft Ethnische Identitäten und Soziale Organization im Frühmittelalter“, W. Pohl, M. Diesenberger (eds), Wien, s. 215-267.

P. Urbańczyk, New times, old problems. Research agendas and funding in contemporary Polish archaeology, [w:] “Public Archaeology”, vol. 2, s. 180-184.

P. Urbańczyk, Ethnic aspects of the settlement of Iceland, [w:] “Papa Stour and 1299. Commemorating the 700th anniversary of settlements first document”, B. Crawford (ed.), Lerwick, s. 155-165.

P. Urbańczyk, Stauran - a farm in the landscape, „Tromura Kulturhistorie”, nr 35, s. 34-40.

P. Urbańczyk, Pieniądz niepieniądz, „Archeologia Żywa”, nr 1(20), s. 31-34.

P. Urbańczyk, Sveigakot 2001. Area T - pit house, [w:] “Archaeological Investigations at Sveigakot 2001”, O. Vesteinsson (ed.), Reykjavik, s. 29-49.

P. Urbańczyk „Słowiańskie” półziemianki na Islandii, [w:] „Budownictwo i budowniczowie w przeszłości”, A. Abramowicz, J. Maik (red.), Łódź, s. 391-398.

P. Urbańczyk, Kiedy był rok 1000, [w:] „Inter orientem et occidentem”, T. Wasilewski (red.), Warszawa, s.141-148.

P. Urbańczyk, Zjazd Gnieźnieński w polityce imperialnej Ottona III, [w:] „Trakt cesarski Iława-Gniezno-Magdeburg”, W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.), Poznań, s.49-87.

P. Urbańczyk, Wczesna urbanizacja ziem polskich, [w:] „Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej”, C. Buśko i in. (red.), Wrocław-Praha, s. 37-47.

P. Urbańczyk (ed.), “The neighbors of Poland in the 11th century”, Warsaw.

P. Urbańczyk, Neighbors and Neighborhoods, [in:] “The neighbors of Poland in the 11th century”, P. Urbańczyk (ed.), p. 5 - 10.

P. Urbańczyk, Koniec rysowania, „Archeologia Żywa”, NR 4 (23), s. 53 - 56.

 • 2003

C. Amundsen, Jørn Henriksen, Elin Myrvoll, Bjørnar Olsen, P. Urbańczyk, Crossing borders: multi-room houses and inter-ethnic contacts in Europe’s extreme North, “Fennoscandia archaeological”, t. 20, p. 79 - 100.

P. Urbańczyk, Słowianie tu byli [wywiad], „Newsweek”, 23.11.2003, s. 88 - 90.

wywiad:. Urbańczyk, Słowiańska Saga, „Forum Akademickie”, nr 6, s. 52 - 53 (spisał P. Kieraciński).

P. Urbańczyk, Archeologia i polityka, „Forum Akademickie”, nr 7 - 8, s. 78 - 80.

P. Urbańczyk, Do We Need Archaeology of Ethnicity?, [in:] “Inventing the Pasts in North Central Europe”, M. Hardt, C. Lübke, D. Schorkowitz (ed.), Frankfurt, p. 43 - 49.

P. Urbańczyk, Poprawianie człowieka, „Etyka w nauce”, t. 7, seria „Fundacji dyskusje o nauce”, s. 110 - 115.

P. Urbańczyk, Area T - excavation report for 2002, [in:] “Archaeological excavations at Sveigakot 2002”, O. Vesteinsson (ed.), Reykiavik, p. 34 – 47.

P. Urbańczyk, Vlesova Kniga - oszustwo niedoskonałe, [w:] „Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu”, M. Dulinicz (red.), Warszawa-Lublin, s. 91 - 98.

M. Natuniewicz-Sekuła, P. Urbańczyk, R. Żukowski, Zamiast na papierze rysuj w komputerze, „Z Otchłani Wieków”, t. 58, s. 145-151.

P. Urbańczyk, The Politics of Conversion in North Central Europe, [in:] “The cross goes north. Processes of conversion in northern Europe, AD 300 - 1300”, M. Carver (ed.), York, p. 15 – 27.

P. Urbańczyk, Politická příslušnost Slezka v desátém století v nejnovější polské historiografii, [w:] “Dĕjiny ve vĕku nejistot. Sborník k příležitnosti 70. narozenin Dušana Třeštíka”, J. Klápště, E. Plešková, J. Žemlička (red.), Praha, s. 292 - 304.

P. Urbańczyk, Breaking the monolith: multi-cultural roots of the North Atlantic settlers, [in:] “Vinland Revisited. The Norse World at the Turn of the First Millennium”, S. Lewis-Simpson (ed.), St. John’s, p. 45 - 50.

2003 P. Urbańczyk, Iron Age Poland, [in:] „Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World”, vol. 2, P. Bogucki, P.J. Crabtree (ed.), New York, p. 281-285.

P. Urbańczyk, Goths between the Baltic and Black Seas, [in:] „Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World”, vol. 2, P. Bogucki, P.J. Crabtree (eds.), New York, p. 388-391.

P. Urbańczyk, Poland, [in:] „Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World”, vol. 2, P. Bogucki, P.J. Crabtree (ed.), New York, p. 554-562.

 • 2004

P. Urbańczyk, Delikatne granice, „Rzeczpospolita”, nr 21, 26. 01. 04.

P. Urbańczyk, Kręte drogi kariery naukowej, „Gazeta Wyborcza”, 27. 02. 04, s. 18.

P. Urbańczyk, „Zdobywcy północnego Atlantyku”, Wrocław.

P. Urbańczyk, Europe around the year 1000 as seen from the Papal, Imperial and Central-European perspectives, [in:] J. Staecker (ed.) “The European frontier. Clashes and compromises in the Middle Ages”, Lund, p. 35-39.

P. Urbańczyk, Archeomachiny, część pierwsza, „Archeologia Żywa”, nr  XX, s. 50 - 51.

P. Urbańczyk, Hvor går grensene for EU?, interview for „På Høyden. Nettavis for UiB”, 23.04.2004, p. 1-3.

P. Urbańczyk, Kastrowanie nauki polskiej, „Gazeta Wyborcza”, 7.09.2004, s. 18 (pełna wersja w internecie).

P. Urbańczyk, Area T/M, [in:] O. Vesteinsson (ed.) “Archaeological excavations at Sveigakot 2003”, Reykjavik, p. 25-34.

P. Urbańczyk, Excavation methodology in post-war Poland: The forgotten revolution, [in:] G. Carver (ed.), “Digging in the dirt”, Oxford, p. 111-114.

P. Urbańczyk, “Zamach stanu” w tradycji piastowskiej Anonima Galla, [w:] A. Sołtysiak (red.), „Zamach stanu w dawnych społecznościach”, Warszawa, s. 219-226.

P. Urbańczyk, Wprowadzenie, [w:] W. Fałkowski (red.), „Kolory i struktury średniowiecza”, Warszawa, s. 229-234.

P. Urbańczyk, Wczesnośredniowieczna architektura polska w kontekście archeologicznym, [w:] T. Janiak, D. Stryniak (red.) „Początki architektury monumentalnej w Polsce”, Gniezno, s. 25-36.

P. Urbańczyk, Archeomachiny - część druga, „Archeologia Żywa”, nr 3-4 (29-30), s. 52-53.

P. Urbańczyk, Czy przeszłość jest poznawalna?, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski (red.) „Ad fontes - o naturze źródła historycznego”, Wrocław, s. 11-15.

P. Urbańczyk, Kto deponował skarby zdeprecjonowanego srebra i dlaczego? (polemika z krytyką Mateusza Boguckiego i Stanisława Suchodolskiego), „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 48, z. 2 (178), s. 167-180.

P. Urbańczyk, Streszczenie w języku polskim, [w:] G. Indruszewski, „Man, ship, landscape. Ships and seafaring In the Oder mouth area AD 400-1400. A case study of an ideological context”, Copenhagen 2004, s. 17-19.

2004 P. Urbańczyk (ed.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa.

P. Urbańczyk , Archaeology about the Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia (Introduction), [in:]  P. Urbańczyk (ed.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa, p. 5-14.

P. Urbańczyk, The Castle Hill in Czersk, [in:] P. Urbańczyk (ed.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa, p. 271-284.

 • 2005

P. Urbańczyk, The southern end: area MT, [in:] O. Vesteinsson (ed.), “Archaeological investigations at Sveigakot 2004”, Reykjavik, p. 26-44.

P. Urbańczyk, A personal view on the Samenes historie fram til 1750 by Lars Ivar Hansen and Bjørnar Olsen, “Scandinavian Journal of History”, vol. 30, no. 11, p. 83-95.

P. Urbańczyk, Po naukę do Rumunii, “Gazeta Wyborcza” z 19.VII.2005, s. 15.

P. Urbańczyk, Early state formation in East Central Europe, [in:] F. Curta (ed.), “East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages”, Ann Arbor: University of Michigan Press, p. 139-151.

P. Urbańczyk, The Dzierzgoń river’s history - two thousand years of cultural, ethnic, political and administrative divisions, [in:] Ingvild Øye (red.) “’Utmark’. The outfield as industry and ideology in the Iron Age and the Middle Ages”, Bergen: University of Bergen, p. 237-247.

P. Urbańczyk (red.), “Niesłowianie o początkach Słowian”, Poznań 2005.

P. Urbańczyk, Zamiast wprowadzenia, [w:] “Nie-Słowianie o początkach Słowian”, P. Urbańczyk (red.), Poznań, s. 5-9.

P. Urbańczyk, Polski węzeł słowiański, [w:] “Niesłowianie o początkach Słowian”, P. Urbańczyk (red.), Poznań, s. 133-153.

P. Urbańczyk, Gdzie jest człowiek?, [w:] M. Parczewski (red.), „Archeologia o początkach Słowian. . Materiały z konferencji, Kraków, 19-21 listopada 2001”, P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Kraków, s. 589-591.

P. Urbańczyk, Causa deponendi wczesnośredniowiecznych „skarbów” srebrnych z północnej Europy, [w:] „Causa creandi. O pragmatyce żródła historycznego”, S. Rosik i P. Wiszewski (red.), Wrocław, s. 605-618.

 • 2006

P. Urbańczyk, The southern end: area MT, [in:] O. Vesteinsson (ed.), “Archaeological investigations at Sveigakot 2005”, Reykjavik, p. 33-46.

P. Urbańczyk, Nie ma dowodów na istnienie Polan, [wywiad dla PAP], internetowy biuletyn PAP z 8 lutego 2006 r.

P. Urbańczyk, Kto i kiedy wymyślił Polskę?, „Rzeczpospolita” z 8 lutego 2006, s. 16.

P. Urbańczyk, Polska archeologia wczesnego średniowiecza a antropologia kulturowa, [w:] W. Chudziak, S. Moździoch (red.), „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później”, Toruń, s. 31-40.

P. Urbańczyk, Królowie z przywarami, „Gazeta Wyborcza”, z 13-14 maja 2006, s. 12.

P. Urbańczyk, Where does the „return to things” lead us?, “Archaeologia Polona”, t. 44, s. 187-194.

Joep Leersen, Diarmuid Ó Giollain, P. Urbanczyk, Thematic Report: Cultural Dynamics: Inheritance and Identity, November 2006 [published at www.heranet.info + Reports + HERA Thematic Scoping Exercise, Cultural Dynamics].

P. Urbańczyk, The southern end: area T, [w:] “Archaeological investigations at Sveigakot 2005”, O. Vesteinsson (ed.), Reykjavik 2006.

P. Urbańczyk, Kontynentalne tło Zjazdu Gnieźnieńskiego, [w:] P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak (red.), „Ecclesia - cultura - potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa”, Kraków 2006, s. 45-50.

 • 2007

P. Urbańczyk, Słowianie a sprawa polska, [w:], J. Olko (red.), „Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku”, Warszawa, s. 21-34.

P. Urbańczyk, Archeologia miejska w latach 1939-1989, [w:] J. Lech (red.), „Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989)”, Warszawa, s. 411-422.

P. Urbańczyk, Nauki zielonego tygrysa, „Forum Akademickie”, nr 6, s. 34-35.

P. Urbańczyk, Król nagrodził Biskupin, „Gazeta Wyborcza”, 13.VI.2007, s. 23.

P. Urbańczyk, „Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter. Ein historisch-anthropologischer Essay über gesellschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa“, Frankfurt am Main.

S. Rosik, P. Urbańczyk,  Polabia and Pomerania between paganism and Christianity, [in:] “Christianization and state formation in northern Europe”, N. Berend (ed.), Cambridge University Press 2007, p. 300-318.

P. Urbańczyk, Tubylcy amerykańscy w sagach grenlandzkich, [w:] “Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach”, J. Olko, P. Prządka-Giersz (red.), Warszawa: DiG 2007, p. 129-138.

P. Urbańczyk,  S. Rosik, The kingdom of Poland, [in:] “Christianization and state formation in northern Europe”, N. Berend, (ed.), Cambridge University Press 2007, p. 263-300.

P. Urbańczyk, Zalew Wiślany: jeśli kopać, to w najwęższym miejscu, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada 2007, s. 9.

P. Urbańczyk, Król jest nagi. Cała prawda o polskiej nauce, „Gazeta Wyborcza” z 27 listopada 2007, s. 17.

G. Myrdal, N. Segal, M. Stokhof, P. Urbańczyk, Position Paper 2007. Standing Committee for the Humanities, Strasbourg 2007.

 • 2008

P. Urbańczyk, Nauka bez habilitacji?, “Gazeta Wyborcza”, 19-20 kwietnia 2008, s. 28-29 + http://www.gazetawyborcza.pl/1,89466,5134877.html [pełen .

P. Urbańczyk, Nie było Zadnych Polan, Gazeta Wyborcza”, 24-25 maja 2008, s. 22-23.

P. Urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu [drugie wydanie], Wrocław 2008.

P. Urbańczyk, G. A. Gisladóttir, Areas P2 and P3, “Archaeological investigations at Sveigakot 2006”, G. A. Gisladóttir, O. Vesteinsson (red.), Reykjavik 2008, p. 32-39.

I. Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (eds), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe”, Turnhout: Brepols 2008.

P. Urbańczyk, Slavic and Christian identities during the transition to Polish statehood, [in:] I.Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (eds.), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe”, Turnhout: Brepols 2008, p. 205-222.

I.Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk, Introduction: Gentes, gentile identity, and state formation in Early Medieval Europe, [in:] I.Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (eds.), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe”, Turnhout: Brepols 2008, p. 1-14.

P. Urbańczyk, Nordmannowie, Normanowie i Norwegowie, [w:] A. Buko. W. Duczko (red.), „Przez granice czasu. Ksiega jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu”, Pultusk 2008, s. 489-497.

P. Urbańczyk, W oczekiwaniu na cud, „Forum Akademickie”, nr 6, 2008, s. 26-27.

P. Urbańczyk (wywiad), Początki Polski do poprawki, „Focus. Historia”, nr 9, 2008, s. 72-73.

P. Urbańczyk, Wiek kamieni, “Academia”, nr, 2008, s. 31-33.

P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław.

P. Urbańczyk, Badania paleośrodowiskowe w programach finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, [w:] W. Chudziak (red.), „Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych”, Toruń, s. 173-181.

P. Urbańczyk, Rok 995 – Bolesław Chrobry wśród chrześcijan i barbarzyńców, [w:] „Europa barbaria, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata”, Warszawa: Dig 2008, s. 293-306.

P. Urbańczyk, Wywiad z profesorem Witoldem Henslem, „Archeologia Polski”, t. 53, 2008, s. 147-159.

P. Urbańczyk, What was Kaupang In Skiringssal?, “Norwegian Archaeological Review”, vol. 41, no 2, p. 176-194.

P. Urbańczyk (wywiad), “Gazeta Pomorska”,  XXXX.

P. Urbańczyk, Na tropie pierwszego Islandczyka, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski (red.), „Hominem quarere. Człowiek w źródle historycznym„, Wrocław 2008, s.60-77.

P. Urbańczyk, Medieval encounter and separation of European civilisation with indigenous cultures of Western Atlantic, “6th International Congress of Arctic Social Sciences. Book of Abstracts”, Nuuk, p. 48-49.

 • 2009

P. Urbańczyk, Akceleratorowa chronologia najstarszej architektury murowanej w Polsce, [w:] T. Janiak (red.), „Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje”, Gniezno 2009, s. 33-49.

P. Urbańczyk, Stan chrystianizacji regionu bałtyckiego w czasach Brunona z Kwerfurtu, [w:] A. Kopiczko (red.) „Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy”, Olsztyn 2009 (I wydanie), s. 137-146.

W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Humanistyka a reforma polskiej nauki, „Forum Akademickie”, nr, 2009, s. 24-27.

P. Urbańczyk, Wiślane fatum, „Gazeta Wyborcza” z 1 lipca 2009, s. 28.

P. Urbańczyk, On the reliability of Wulfstan’s report, [in:] Anton Englert & Athena Trakadas (eds.) “Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard” Roskilde: The Viking Ship Museum, 2009, p. 43-48.

P. Urbańczyk, Changing societies on the southern Baltic shore, [in:] Anton Englert & Athena Trakadas (eds.) “Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard” Roskilde: The Viking Ship Museum, 2009, p. 56-57.

P. Urbańczyk, Early Slavs and modern Poland, [in:] H. Reimitz, B. Zeller (eds.), “Vergangenheit und Vergegenwärtigung. Frühes Mittelalter und europäische Erinnerungskultur”, Wien 2009, p. 263-270.

P. Urbańczyk, Mediaeval archaeology in Polish historic-political discourse, [in:] J. Schachtmann, M. Strobel, T. Widera (eds.), “Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und Schlesien“, Göttingen 2009, p. 237-249.

P. Urbańczyk, Plemiona czy chaos, [w:] S. Moździoch (red.) „Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją”, Wrocław 2009, s. 13-22.

P. Urbańczyk, Misja Brunona z Kwerfurtu na tle sytuacji Kościoła na obszarze około-bałtyckim, [w:] A. Kopiczko (red.) „Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy”, Olsztyn 2009 (II wydanie), s. 137-146.

J. Axer…, P. Urbańczyk…, Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju (http://www.pau.krakow.pl/).

P. Urbańczyk, The Polish discussion on mediewal deposits of hack-silver, [In:] S. Brather, D. Guenich, C. Huth (eds.) “Historia archaeologica”, Berlin-New York 2009, p. 501-523.

P. Urbańczyk, Deconstructing the “Nordic Civilisation”, “Gripla”, vol. 20, 2009, p. 137-162.

P. Urbańczyk, Czy Gniezno było pierwszą stolicą państwa wczesnopiastowskiego? [w:] T. Sawicki (red.), "Studia nad dawną Polską", t. 2,  Gniezno 2009, s. 17 -25.   

 •  2010

P. Urbańczyk, Radość z wulkanu, „Gazeta Wyborcza”, 20 kwietnia 2010, s. 18.

P. Urbańczyk, Romantyzm czy może zwykłe złodziejstwo, „Gazeta Wyborcza”, 29 czerwca 2010, s. 20.

P. Urbańczyk, What did early medieval authors know about structures of governance and religion in northern Central Europe?, [in:] M. Hardt, H. Jöns, S. Kleingärtner, B. Ludowici and J. Scheschkewitz (eds), “Trade and Communication Networks of the 1st Millenium AD in the northern part of Central Europe: central places, beach markets, landing places and trading centres”, Neue Studien zur Sachsenforschung 1, Hannover 2010, p. 356-361.

P. Urbańczyk, Before the Poles: problems of ethnic identification in Polish archaeology of the Early Middle Ages, [in:], W. Pohl, M. Mehofer (eds.), “Archaeology of Identity - Archäologie der Identität”, Wien 2010, p. 204-209.

P. Urbańczyk, Who named Poland?, [in:], S. Moździoch, W. Mrozowicz, S. Rosik, W. Mrozowicz (eds.), “Mittelalter - Eines oder viele?”, Wrocław 2010, s. 167-182.

P. Urbańczyk, From a stronghold to a town – the Polish case, [in:] A. Buko, M. McCarthy (eds.), “Making a medieval town: patterns of early medieval urbanization”, Warszawa 2010, s. 15-26.

P. Urbańczyk, Archaeological view of Christianization on two sides of the Baltic Sea, “Archeologia Polski”, t. 55, no. 1-2, p.91-104.

P. Urbańczyk, The not-yet-fully-welcome ’Guests in the house”, “Scandinavian Journal of History”, vol. 35,  No. 3, 2010, p. 330-344.

P. Urbańczyk, Czy Wulfstan był w Truso?, [w:] M.F. Jagodziński, „Truso między Weonodlandem a Witlandem”, Elbląg 2010, s. 31-36.

P. Urbańczyk Początki miast średniowiecznych w północnej Europie - dyskusja bez końca?, [w:] A. Bartosiewicz, G. Mysliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki (red.), „Świat średniowiecza”, Warszawa:Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 131-143.

P. Urbańczyk, Tejados de tepes de turba en el Atlántico Norte/ Turf roofs of the North Atlantic, “El Pajar”, vol. 28, Agosto 2010, p. 57-66.

P. Urbańczyk, Did Wulfstan visit Truso?, [in:] M.F. Jagodziński (ed.), “Truso. Between Weonodland and Witland”, Elbląg 2010, pp. 31-36.

P. Urbańczyk,  Fremde Anführer bei den frühen Slawen, [in:] K. Kaser, D. Gramshammer-Hohl, J.M. Piskorski, E. Vogel (eds.), “Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens, Vol. 12, Kontinuitäten und Brüche: Lebensformen - Alteingesessene - und Zuwanderer von 500 bis 1500“, Klagenfurt: Wieser Verlag 2010, p. 293-298.

P. Urbańczyk, Onomastyka a “sprawa polska”, [w:] P. Chruszczewski, S. Prędota (red.), „Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, t. 2, 2010, s. 159-164.

P. Urbańczyk, To nie Mieszko, “Gazeta Wyborcza” – 28 grudnia 2010, s.1 i 15.

P. Urbańczyk, Posłowie, [w:] E. Cherezińska „Gra w kości”, Poznań 2010, s. 397-398.

T. Bloemers,… P. Urbańczyk, Landscape In a Changing World. Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society, Strasbourg: ESF 2010.

 • 2011

P. Urbańczyk, Eschatologia chrześcijańska a rytuał pogrzebowy, [w:] S. Cygan, M. Glinianowicz, P. Kotowicz (red.), „In silvis, campis... et urbe, średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim”, Rzeszów-Sanok 2011, s. 33-44.

P. Urbańczyk, Betoniarki Mieszka I [wywiad], “Focus-historia”, nr 1(2011), s. 50.

P. Urbańczyk, Polak potrafi, „Gazeta Wyborcza” wydanie z 17 stycznia 2011, s. 15.

P. Urbańczyk, Do ‘grobowej deski’ I dalej - społeczna funkcja elitarnych pochówków w świecie nordyckim, [w:] M. Rębkowski (red.), „Eksluzywne życie - dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich”, Wolin 2011, s. 193-203.    

P. Urbańczyk, An outsiders view on the North Norwegian courtyard sites, “Norwegian Archaeological Review”, vol. 44, no 1, 2011, s. 101-104.

P. Urbańczyk, W sprawie płac w PAN minister się uparła, „Gazeta Wyborcza”, 28 lutego 2011, s. 19.

P. Urbańczyk, Pani Minister tańczy, „Gazeta Wyborcza”, 3 marca 2011, s. 18.

P. Urbańczyk, Zabytek przerobiony na Disneyland, wywiad dla „Gazety Wyborczej”, 20 kwietnia 2011 - http://wyborcza.pl/1,75248,9460563,Zabytek_przerobiony_na_Disneyland.

P. Urbańczyk, Ryby wciąż śpiewają w Ukajali, „Gazeta Wyborcza -Turystyka”, 14-15 maja 2011, s. 7.

B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses”, Tromsø 2011: Novus Press.

K. Skrzyńska-Jankowska, P. Urbańczyk, The Skonsvika site, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses”, Tromsø 2011, pp. 93-120.

E. Myrvoll, P. Urbańczyk, C. Amundsen, Minor excavations: Løkvik and Nordmanset sites, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses”, Tromsø 2011, pp. 149-158.

P. Urbańczyk, Skonsvika and experiments with digitalised recording system, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses”, Tromsø 2011, pp. 169-177.

P. Urbańczyk, Comparative approach to architecture and formation processes at Skonsvika, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses”, Tromsø 2011, pp. 220-228.

B. Olsen, J. Henriksen, P. Urbańczyk, Interpreting multi-room houses: Origin, function and cultural networks, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses”, Tromsø 2011, pp. 371-388.

P. Urbańczyk, Czytanie Galla, “Kwartalnik Historyczny”,t. 118, 2011, nr 2, s. 265-279.

P. Urbańczyk, Palić czy nie palić?, „Gazeta Wyborcza” z 25 października 2011, s. 19.

P. Urbańczyk, Europa na bursztynowym szlaku, [w:] T. Baranowski (red.), „Kalisia na bursztynowym szlaku - wspólne dziedzictwo kulturowe Europy”, Kalisz 2011, s. 3-7.

P. Urbańczyk, Dlaczego ten naukowiec dostaje na badania a tamten nie?, opublikowane przez „Gazetę Wyborczą“ 2 listopada 2011 - http://wyborcza.pl/1,75400,10578148,Dlaczego_ten_naukowiec_dostaje_na_badania_a_tamten.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f32b9535d9d60e&relation=parent&transport=fragment&frame=f1d76fc25637a2e

P. Urbańczyk, Słowiańska farma, czyli archeologia o kształtowaniu się islandzkiej tożsamości, „Kwartalnik Historyczny”,  t. 118, 2011, nr 4, s. 611-631.  

P. Urbańczyk, R. Żukowski, Zautomatyzowany system dokumentacji terenowej, [w:] R. Zapłata (red.) „Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego - wybrane zagadnienia”, Lublin: Wiedza i Edukacja [e-book], 2011, s. 247-256.

P. Urbańczyk, Misto úvodu, [w:] P. Urbańczyk (red.), “’Neslované’ o počatcich Slovanů”, Praha 2011, s. 7-10.

P. Urbańczyk, Gordický uzel slovanstvi v Polsku, [w:] P. Urbańczyk (red.), “’Neslované’ o počatcich Slovanů”, Praha 2011, s. 89-102.

P. Urbańczyk (red.), “’Neslované’ o počatcich Slovanů”, Praha 2011: wyd. Karolinum.

 • 2012

P. Urbańczyk, Pani komisarz polubiła HSS, „Forum Akademickie“, nr 1, 2012, s. 39-40. [IAE]

P. Urbańczyk, Jak recenzować wnioski grantowe?, „Forum Akademickie”, nr 2 (220), 2012, s. 28-29. [IAE]

Jakub Morawiec, Przemysław Urbańczyk, Building the legend of the battle of Svoldr, “Journal of Scandinavian History”, vol. 37, 2012, no 3, p. 279-295. [UKSW]

P. Urbańczyk, Jak nazywał się Mieszko I?, „Gazeta Wyborcza” z 19 marca 2012, s. 14. [UKSW]

P. Urbańczyk, Markt, Macht oder Magie?, „6 Lelewel Gespräche - Warum hat man im frühen Mittelalter Silber deponiert?” w Deutschen Historischen Institut w Warszawie [opublikowane jako: „Lelewel Gespräche 5/2012” - http://www.perspectivia.net/content/publikationen/lelewel-gespraeche/5-2012/urbanczyk_markt-macht-magie/sendto_form],

Jakub Morawiec, Przemysław Urbańczyk, Legendarny wymiar bitwy pod Svoldr z 1000 r., [w:] „Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych”, J. Piskorski (red.), Warszawa 2012, s. 201-211, 391-392 i 436. [IAE + UKSW]

P. Urbańczyk, Archaeologia versus historiam, czyli „razem czy osobno?”, [w:] „Archaeologia versus historiam, historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?”, M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Poznań 2012, s. 128-136.

P. Urbańczyk, [głosy w dyskusji], [w:] „Archaeologia versus historiam, historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?”, M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Poznań 2012, s.83-86 i 94-95. [IAE]

W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Po pierwszym konkursie NPRH, „Forum Akademickie”, 2012, nr 4, s. 32-34.

P. Urbańczyk, Wykrywacze wkraczają do Sejmu, „Archeologia Żywa”, 2012, nr 3(61), s. 52-53. [UKSW + IAE]

P. Urbańczyk, Archeologiczne spojrzenie na zwłoki jako bio-zabytek, [w:], „”Obcy. Funeralia Lednickie - spotkanie 14”, W. Dzieduszycki, J, Wrzesiński (red.), Poznań 2012,s. 413-418. [IAE]

P. Urbańczyk, Identities of the Saqaliba and the Rūsiyya in early Arabic sources, [in:] Walter Pohl, C. Gantner, R. Payne (eds.) “Visions of Community in the post-Roman World: the West, Byzantium and the Islamic World, 300-1100”: Ashgate  2012, p. 459-473.

W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Otwarta debata, „Forum Akademickie”, nr 6, 2012, s.28.

P. Urbańczyk, Jak nazywał się Mieszko I?, „Skaner - Free Monthly Magazine in Polish” [London, Ontario, Canada], nr 5 (205), maj 2012, s. 1-3. [IAE + UKSW]

P. Urbańczyk, An archaeological contribution to the study of Icelandic identity formation, in: “The creation of medieval northern Europe”, L. Melve, S. Sønnesyn (eds), Bergen 2012, p. 176-219. [UKSW]

P. Urbańczyk, People in the move: How fast?, “Norwegian Archaeological Review”, vol. 45, no. 2,  2012, p. 227-230. [IAE]

Ethnicity of the early Rus’, [in:] “Ancient Rus’ and Medieval Europe: the emergence of states”, E. Melnikova (ed.), Moscow 2012, p. 292-299.

P. Urbańczyk, Stratygrafia, [w:] „Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji”, S. Tabaczyński (red.), Poznań 2012, s. 429-450. [IAE]

E. Domańska, P. Urbańczyk, Archeologia a historia, [w:] „Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji”, S. Tabaczyński (red.), Poznań 2012, s. 852-868. [IAE]

P. Urbańczyk, “Zdobywcy północnego Atlantyku” [II wydanie], Toruń 20012.

 • W druku:

P. Urbańczyk, A “Roman” connection to the oldest burials in the Poznań Cathedral?, [in:] M. Salamon, M. Hardt, M. P. Kruk, A. E. Musin, P. Špehar, A. Sulikowska-Gąska, M. Wołoszyn (eds.), Rome, Constantinople and newly-converted Europe. Archaeological and historical Evidence, U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów 2012, p. XXX-YYY.

P. Urbańczyk, Violent peace in Medieval Iceland, [w:] , Wrocław 2013, s. XXX.

P. Urbańczyk, Origins of the early Rus’, the eastern neighbours of the Piasts

P. Urbańczyk, „myśli o średniowieczu”, wyd. Templum, 2013.

P. Urbańczyk, Symbolika geograficzna Wisły w starożytności I wczesnym śrendiowieczu, [w:] S. Moździoch (red.) „Matka rzeka. Rola rzeki w życiu codziennym człowieka średniowiecza”, Wrocław 2013, s. XXX.

P. Urbańczyk, Polish achievements and traditions, [In:] „Encyclopedia of Global Archaeology”, vol. XXX, (M. Carver (ed.), p. XXX.

P. Urbańczyk, Poland, [in:] “Encyclopedia of the Viking World”,

P. Urbańczyk, Slavic peoples, [in:] “Encyclopedia of the Viking World”,

P. Urbańczyk, Identyfikacja etniczna wczesnośredniowiecznych Rusów, [w:] „Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu”, B. Stanisławski (red.), Wrocław, s. XXX.

P. Urbańczyk, Władza we wczesnym średniowieczu, [w:] XXX, Ląd, s. XXX.

P. Urbańczyk, “Mieszko I tajemniczy”, Toruń 2012.

P. Urbańczyk, Polabian Slavs and processes of political consolidation, “Archaeologia Polona”, vol. XXX, 2012, p. XXX.

 • Przyjęte do druku:

P. Urbańczyk, Die Grundlagen der mittelalterlichen Herrschaftsbildung im 9. und 10. Jahrhundert, [in:], „Handbuch Geschichte Polens

P. Urbańczyk, Św. Brunon z Kwerfurtu - patron „przyjaźni polsko-niemieckiej, [w:] „Polska w Europie wczoraj i dziś”, XXXX, Kazimierz Biskupi 2011, s. .

Home Instytut Pracownicy Urbańczyk Przemysław, prof. dr hab.