Pracownicy Instytutu

Osypińska Marta, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Człowiek a środowisko; współpraca z Ośrodkiem Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 61 657 99 01

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, 1994-1999, specjalizacja: Archeozoologia,  tytuł pracy magisterskiej: „Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznej osady w Horodyszczu”.
 • tytuł  pracy doktorskiej, promotor, rok; „Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina”, prof. dr hab. Alicja Lasota-Moskalewska, 2009 r.

Języki obce

 • język angielski- podstawowa
 • język niemiecki- podstawowa
 • język arabski- podstawowa

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny; Paleolit, Kush, Makuria : SUDAN; prahistoria, okr. ptolemejsko-rzymski : Egipt; wczesne średniowiecze: Polska.
 • zagadnienia: strategie łowiecko-zbierackie społeczności pradziejowych w Dolinie Nilu; pochodzenie i historia zwierząt domowych w dolinie Nilu; gospodarcze i religijno-kulturowe znaczenie zwierząt  w cywilizacjach Doliny Nilu Środkowego; zwierzęta w gospodarce ludności osad i grodów wczesnośredniowiecznych na zachód od Wisły.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) „Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu”.

 • rok rozpoczęcia projektu; 2009
 • planowana data zakończenia projektu; 2012
 • funkcja w zespole; archeozoolog
 • jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN, Oddział w Poznaniu
 • kierownik projektu; prof. M. Kobusiewicz
 • jednostka organizująca; IAE PAN

2) „Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowo paleolityczne w Basenie Affad (północny Sudan).

 • rok rozpoczęcia projektu; 2011
 • planowana data zakończenia projektu; 2014
 • funkcja w zespole; kierownik projektu, archeozoolog
 • jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN, Oxford Brookes Archaeology & Heritage (OBAH) Department of Anthropology and Geography Oxford Brookes University, Fundacja Patrimonium
 • kierownik projektu; dr Marta Osypińska
 • jednostka organizująca; IAE PAN
 • opis projektu; Jednym z obszarów, na których koncentruje się uwaga archeologów z Polski (poza Pustynią Zachodnią), jest strefa środkowej Doliny Nilu - pomiędzy III a IV Kataraktą. Badania powierzchniowe oraz wykopaliskowe na stanowiskach prahistorycznych dostarczają coraz pełniejszych danych na temat pozycji chronologicznej i kulturowej najstarszych faz zasiedlenia. Szczególne warunki naturalne (m.in. w regionie Basenu Affad) sprzyjają odkryciom licznych pozostałości z okresu środkowego paleolitu, jakich dokonano w ramach działań Polskiej Połączonej Ekspedycji Archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego. Niektórym z takich stanowisk towarzyszą również unikatowe na skalę światową dobrze zachowane szczątki zwierzęce. Brzegi dawnych koryt Nilu - dziś oddalone o nawet kilka kilometrów od rzeki, ukazują liczne pozostałości osadnictwa zatopione w syltach dawnych formacji geologicznych. Wyniki badań sondażowych na kilku stanowiskach środkowopaleolitycznych (m.in. Affad 23) ukazują zachowanie układów stratygraficznych zarówno w perspektywie pionowej, jak i poziomej. Unikatowość tych stanowisk określanych jako otwarte (nie jaskiniowe) polega na niespotykanym do tej pory potencjale badawczym, umożliwiającym m.in. analizę przestrzennego rozplanowania obozowisk, określenia ich funkcjonalnego charakteru oraz podjęcie precyzyjnych analiz technologicznych tradycji krzemieniarskich.
 • link dotyczący projektu: www.archeosudan.org

 Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rok
  • funkcja
  • prowadzący
  • jednostka
 • Udział w wykopaliskach archeologicznych na terenie Ziemi Lubuskiej,
  • 1994-1996
  • uczestnik
  • prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.
 • Udział w Polskiej Połączonej Misji Archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego,
  • 1999
  • uczestnik
  • kierowanej przez dr B. Żurawskiego,
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog w Polskiej Połączonej Misji Archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego,
  • 2002
  • archeolzoolog
  • kierowanej przez dr B. Żurawskiego,
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog w Polskiej Misji Archeologicznej do Starej Dongoli,
  • 2002/ 2003
  • archeozoolog
  • kierowanej prze dr S. Jakobielskiego
  • ZAŚ PAN, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog/ dokumentalista w Misji Archeologicznej do Banganarti,
  • 2003
  • archeozoolog, dokumentalista
  • kierowanej przez dr B. Żurawskiego
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog/ antropolog w misji Merowe Dam Archaeological Salvage Project (wyspy Saffi i Uli),
  • 2003-2004
  • archeozoolog, antropolog
  • kierowanej przez prof. W. Godlewskiego i dr B. Żurawskiego
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog/ archeolog w Polskiej Misji Archeologicznej na IV Kataraktę,
  • 2004-2008
  • archeozoolog, archeolog
  • kierowanej przez dr M. Chłodnickiego
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Fundacja „PATRIMONIUM”.
 • Archeozoolog z misji archeologicznej El-Zuma, Early Makuria Research Project,
  • Od 2007
  • Archeozoolog
  • Kierowanej przez dr M. El-Tayeb
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog misji archeologicznej Banganarti / Selib,
  • Od 2007
  • Archeozoolog
  • kierowanej przez dr B. Żurawskiego
  • Centrum Archeologii Śródzeimnomorskiej UW.
 • Badania nad fauną związaną z kulturami neolitu na Pustyni Zachodniej, Egipt, Combain Prehistoric Expedition,
  • Od 2008
  • IAE PAN.
 • Archeozoolog z misji archeologicznej do Starej Dongoli,
  • Od 2010       
  • archeozoolog
  • kierownik Prof. W. Godlewski
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
 • Archeozoolog , badania w porcie ptolemejsko-rzymskim Berenike,
  • Od 2010
  • archeozoolog
  • kier. Prof. S. Sidebotham, I. Zych
  • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Universitet of Delavare.

Kariera zawodowa 

 • Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu
  • 1999-2000 na stanowisku archeologa
 • Muzeum Regionalne w Barlinku
  • 2000-2002  na stanowisku kustosza muzeum
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu
  • od kwietnia 2007

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • International Council for Archaeozoology (ICAZ), Animal Paleopathology Group, Worked Bone Research Group, od 2007.
 • The Sudan Archaeological Research Society, od 2003.
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS), od 2007.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • 1999 - 2012 - coroczny udział z referatem w Ogólnopolskiej Sesji Nubiologicznej, Gdańsk.
  • 2002 - XIII Sesja Pomorzoznawcza w Gdańsku.
  • 2003 - African Symposia, Poznań.
  • 2005 - IV Polsko - Niemieckie Spotkania Archeologiczne w Dychowie.
  • 2007 - African Symposia, Poznań.
  • 2008 - 11th International Conference for Meroitic Studies, Wiedeń.
  • 2008 - III Symposium Archeologii Środowiskowej. Badania archeozoologiczne w Polsce I Europie środkowo-wschodniej. Katowice-Koszęcin.
  • 2009 - Symposium „The Fourth Cataract Archaeological Salvage Project 1996-2009”, Gdańsk.
  • 2010 - XII International Conference of Nubian Studies, London 2010.
  • 2010 - “Kultury wczesnoneolityczne nad Nilem”, Poznań.

Bibliografia

Ważniejsze publikacje naukowe - Polska:

 • 2004

Analiza osteologiczna szczątków zwierzęcych z badań ratunkowych w Gryficach, 2001r., Materiały XIII Sesji Pomorzoznawczej. Gdańsk.

 • 2005

Szczątki zwierzęce ze stanowiska Międzyrzecz nr 11,. Archeologia Środkowego Nadodrza. Materiały konferencyjne, Zielona Góra.

 • 2011

M. Osypińska, Gospodarka hodowlana i użytkowanie zwierząt w okresie wczesnego średniowiecza [w:] Kabaciński J., i Sobkowiak-Tabaka I. (red) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. T.III, str.717-761.

 • w druku

2011, M. Osypińska, Pochówek konia i szczątki zwierząt z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Jordanowie, woj. lubuskie, Archeologia Polski.

 • w przygotowaniu

2012, M. Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina.

Publikacje naukowe -  Afryka

 • 2003

Osypińska M., 2003, Osteological Remains from the Second Campaign (1998/99) of the Southern Dongola Reach Survey, “Gdańsk Archaeological Museum - African Reports”, vol.2,.

Osypińska M., 2003, Faunal Remains from the Southern Dongola Reach, [in:] red B. Żurawski, Nubia II. Southern  Dongola Reach Survey 1. Survey and Excavations between Old Dongola and Ez-Zuma, Warszawa.

 • 2004

Osypińska M., 2004, Animal Bone Remains from Old Dongola. Osteological Material from Building B.I. on Kom A, Polish Archaeology in the Mediterranean XV, Reports 2003, Warszawa.

Osypińska M.,  2004, Faunal Remains from the Banganarti Church, Polish Archaeology in the Mediterranean XV, Reports 2003, Warszawa.

 • 2005

Osypińśka M., 2005, Rock Drawings from Uli Island, Polish Archaeology in the Mediterranean XVI, Reports 2004, Warszawa.

Osypińska M., 2005, Animal Bones from the Excavations at Ez-Zuma, Polish Archaeology in the Mediterranean XVI, Reports 2004, Warszawa.

Osypińska M., 2005, Faunal Remains from the Church at Banganarti (2002 Season), Gdańsk Archaeological Museum African Reports, vol 3,.

Osypińska M., 2005, Krowy na pustyni. Badania archeozoologiczne w Sudanie. Menhir, Kraków.

 • 2008

Osypińska M., 2008, Faunal remains from the Tanqasi burial ground. 2006 season., Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII, Reports 2006, Warszawa.

Osypińska M., 2008, Faunal remains from the monastery in Old Dongola (kom H). Season 2006. Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII, Reports 2006, Warszawa.

 • 2010

Osypińska M., 2010, Animal Remains in Post-Meroitic Tumuli, Gdańsk Achraeological Museum and Heritage Protection Fund African Reports, vol.6.

Osypińska M., 2010, Domestic Animals from Christian Makuria, Gdańsk Achraeological Museum and Heritage Protection Fund African Reports, vol.6.

Osypińska M., 2010, Animal Remains in Post-Meroitic Tumuli,  Gdańsk Achraeological Museum and Heritage Protection Fund African Reports, vol.6, 2010, s.125-132.

Osypińska M., 2010, Domestic Animals from Christian Makuria, Gdańsk Achraeological Museum and Heritage Protection Fund African Reports, vol.6, 2010s. 133-138.

Osypińska M., 2010, Faunal remains from Banganarti, season 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean XIX, Reports 2007, Warszawa.

Osypińska M., 2010, Faunal Remains from the Neolithic Site of el Sadda 028, Polish Archaeology in the Mediterranean XIX, Reports 2007, Warszawa.

Osypińska M., 2010, Faunal remains from the Post-Meroitic cemetery fo El-Sadda 1. Season 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean XIX, Reports 2007, Warszawa.

Osypińska M., 2010, Animal bone remains from the cemetery in El-Zuma (2007 season), Polish Archaeology in the Mediterranean XIX, Reports 2007, Warszawa.

 • 2011

Osypiński P., Osypińska M., Gautier A., 2011, Affad 23 - Middle Palaeolithic site in Sothern Dongola Reach, Sudan, Journal of African Archaeology, vol. 9(2), p.177-188.

 • 2012

Osypińska M., 2012, Archaeozoological remains [w:] Berenike 2008-2009. Report on the Excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, [ed.] S.E. Sidebotham, I. Zych, PCMA, Warszawa.

Osypińska M., 2012, Animal remains in post-Meroitic burials in Sudan, Polish Archaeology in the Mediterranean XX (Research 2008), Warszawa.

Home Instytut Pracownicy Osypińska Marta, dr