Pracownicy Instytutu

Mierzwiński Andrzej, dr hab. prof. IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Profesor nadzwyczajny

Adres:
Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 71 344 16 08 wew. 40

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Wrocławski, 1975-1980, specjalizacja - archeologia, tytuł pracy magisterskiej -  „Wielkość, rozplanowanie i zabudowa osad otwartych kultury łużyckiej na terenie Polski”, promotor - doc. dr hab. Józef Kaźmierczyk.
 • tytuł  pracy doktorskiej - „Przemiany osadnicze na Śląsku w okresie trwania kultury łużyckiej”, promotor - prof. dr hab. Bogusław Gediga, rok - 1991 r.
 • habilitacja - 2005 rok, na podstawie publikacji - „Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański”, Wrocław 2003.

Języki obce

 • język niemiecki - dość dobra znajomość

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Szeroki przedział chronologiczny sięgający od wczesnego neolitu po XIX wiek. Geograficzną strefą odniesienia stanowi zasadniczo Europa Środkowa. W zależności od podejmowanego zagadnienia staje się ona tłem dla rozważań dotyczących Nadodrza, albo ujmowana jest w szerszym kontekście geograficzno-kulturowym (europejskim, śródziemnomorskim). Tak szerokie ramy czasowo-przestrzenne i ich elastyczne ujmowanie wynikają z zainteresowań badawczych. Wpierw dotyczyły one zagadnień osadniczych w nadodrzańskiej strefie pól popielnicowych (epoka brązu i wczesna epoka żelaza). Następnie zagadnień wytwórczych (metalurgia i garncarstwo) w kontekście społecznym i obrzędowym, rozpatrywanych w tym samym zakresie czasowo-przestrzennym, ale na tle środkowoeuropejskim. Wiązały się one ściśle ze studiami ceramologicznymi, które wciąż kontynuuję. Podchodzę do nich z pozycji kontekstualnych: studia nad obrzędowymi strukturami ceramiki naczyniowej z cmentarzysk, studia nad społeczno-wytwórczymi kontekstami ceramiki naczyniowej z osad, studia nad strukturą funkcjonalną ceramiki naczyniowej z osad (z uwzględnieniem aspektu badań nad relacjami przestrzennymi w ramach osiedla i w powiązaniu z cmentarzykiem), studia nad destrukcją ceramiki z osad w kontekście badań nad chronologiczną przydatnością serii rozdrobnionych i w powiązaniu z mikroprocesami przyrodniczymi.
 • Obrzędowość pogrzebową i problematyka eschatologiczna. Mieszczą się tutaj zakończone studia nad tymi kwestiami w odniesieniu do epoki pól popielnicowych, jak również realizowane obecnie studia strukturalno-semiotyczne nad obrzędowo-eschatologicznymi kontekstami działań przędzalniczych i tkackich pomiędzy VI tys. p.n.e. a okresem nowożytnym w skali środkowoeuropejskiej i z odniesieniami do terenów otaczających.
 • Symbolika góry Ślęży oraz związanych z nią znaków krzyża oraz rzeźb. Obecnie koncentruję uwagę na rzeźbach lwów. Te zagadnienia ujmuję w przedziale chronologicznym od schyłku wczesnego średniowiecza po XIX wiek, w kontekście dziejów zakonu kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu. Są to zatem problemy silnie powiązane ze studiami historycznymi.
 • Studia nad wierzeniami pozagrobowymi Słowian w średniowieczu.
 • Ostatnim polem zainteresowań, związanych również z kwestiami  symbolicznymi, jest problematyka relacji długich domów i długich grobowców. Dotyczy ona zatem wczesnego i środkowego neolitu w kontekście europejskim.
 • Stałym nurtem zainteresowań pozostają ponadto zagadnienia metodologiczne i historiozoficzne.

Zakończone projekty badawcze:

1) Projekt KBN nr 1 1182 91 02.

 • realizowany w latach 1991-1992.
 • kierownik projektu: Andrzej Mierzwiński.
 • jednostka organizująca projekt: Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.
 • opis projektu: W ramach projektu przeprowadzono studia osadnicze dotyczące terenu Opolszczyzny (ok. 8840 km2) dla wycinka pradziejów pomiędzy starszą epoką brązu i wczesnym okresem lateńskim. Prowadzono analizę o charakterze makroregionalnym. Operowano na mapach osadniczych w skali 1:300 000. Na podstawie analizy 1542 punktów osadniczych wyróżniono 5 jednostek regionalnych, dla których opracowano dynamikę przemian osadniczych oraz modele potencjalnych preferencji siedliskowych. Analiza porównawcza pozwoliła ukazać strefowe zróżnicowanie procesu osadniczego w ramach Opolszczyzny: strefa południowa, północna i wschodnia. Analizowano zagadnienie wielkości i trwałości lokalnych ekumen.
 • publikacje dotyczące projektu: Andrzej Mierzwiński, Zasiedlenie Opolszczyzny od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński, Wrocław 1992.

 Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • rok
  • prowadzący
  • jednostka
 • Skoroszowice, woj. dolnośląskie
  • osiedle neolityczne,
  • 1975 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych W. Wojciechowski,
  • Uniwersytet Wrocławski.
 • Przecławice, woj. dolnośląskie
  • cmentarzysko z wczesnej epoki brązu,
  • 1976 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych I. Lasak,
  • Uniwersytet Wrocławski.
 • Novae-Svištov, Bułgaria
  • miasto bizantyjskie,
  • 1977 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych K. Bykowski,
  • Uniwersytet Wrocławski.
 • Olbrachcice, woj. wielkopolskie
  • obozowisko mezolityczne,
  • 1978 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych J. Burdukiewicz,
  • Uniwersytet Wrocławski.
 • Radłowice, woj. dolnośląskie
  • osiedle wielokulturowe,
  • 1979 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych I. Lasak,
  • Uniwersytet Wrocławski.
 • Dolice, woj. zachodniopomorskie
  • cmentarzysko z epoki brązu,
  • 1981-1982 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych S. Wesołowski,
  • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
 • Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  • grodzisko wczesnośredniowieczne,
  • 1984 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych S. Moździoch,
  • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
 • Kunice, woj. dolnośląskie
  • osiedle z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,
  • 1985-1986, 1988 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych A. Mierzwiński,
  • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
 • Ślęża, woj. dolnośląskie
  • miejsce kultowe,
  • 1987 r.
  • kierownik badań inwentaryzacyjnych A. Mierzwiński,
  • Instytut Śląski w Opolu.
 • Mirków-Twardogóra, woj. dolnośląskie
  • stanowiska pradziejowe, średniowieczne i nowożytne,
  • 1992-1993 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bytom Odrzański-Nowe Miasteczko, woj. lubuskie
  • stanowiska pradziejowe, średniowieczne i nowożytne,
  • 1995 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 2 inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Partynice
  • osiedle wielokulturowe (neolit, epoka brązu, okres lateński, średniowiecze, okres nowożytny),
  • 1995 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych A. Kosicki,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Twardogóra, woj. dolnośląskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1995 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 2 inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Ołbin
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1995 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 3 inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Leśnica
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1995 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji A. Mierzwiński,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Leśnica
  • zamek średniowieczny,
  • 1995 r
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Mokra
  • osadnictwo średniowieczne i nowożytne,
  • 1996 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Goszcz, woj. dolnośląskie
  • osiedle średniowieczne i nowożytne,
  • 1996 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Ołbin
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1996-1998 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 6 inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Leśnica
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1996 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1996-1999 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Plac J. Bema
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1997 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Gaj-Kozanów-Pilczyce
  • osiedla średniowieczne i nowożytne,
  • 1997 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzebnica, woj. dolnośląskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1997-1998 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Mokra
  • gródek stożkowaty,
  • 1998 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych S. Możdzioch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Milicz, woj. dolnośląskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1998-2001 r
  • kierownik nadzorów archeologicznych 2 inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Mokra
  • osiedle średniowieczne i nowożytne,
  • 1999 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Leśnica
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1999-2001 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 4 inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Kozanów
  • osiedle średniowieczne i nowożytne,
  • 1999 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Ołbin
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 1999-2001 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wierzchowice, woj. dolnośląskie-Odolanów, woj. wielkopolskie
  • stanowiska pradziejowe, średniowieczne i nowożytne (nadzór archeologiczny inwestycji); badania wykopaliskowe cmentarzyska i osiedla z okresu wpływów rzymskich w Czatkowicach,
  • 2000 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych obu stanowisk i nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 2000 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Leśnica
  • zamek średniowieczny,
  • 2001 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wierzchowice, woj. dolnośląskie
  • wieś średniowieczna i nowożytna,
  • 2002 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 2003 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Twardogóra, woj. dolnośląskie
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 2003 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Kuźniki
  • osiedle średniowieczne i nowożytne,
  • 2003 r.
  • kierownik nadzoru archeologicznego inwestycji S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Partynice
  • osiedle średniowiecze i nowożytny,
  • 2005 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 2 inwestycji L. Nowacka,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wrocław-Ołbin
  • miasto średniowieczne i nowożytne,
  • 2006, 2008 r.
  • kierownik nadzorów archeologicznych 2 inwestycji L. Nowacka,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Opole-Ostrówek
  • gród i zamek, średniowieczne i okres nowożytny,
  • 2009 r.
  • kierownik badań wykopaliskowych S. Moździoch,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • 1984-1985 r. asystent
  • 1986-1991 r. starszy asystent
  • 1991-2006 adiunkt
  • 2006-2010 r. docent
  • od 2010 r. profesor nadzwyczajny PAN

Stypendia:

 • 6-18.10.1997 r. - pobyt dotyczący studiów ceramologicznych na zaproszenie Archäologische Kommission, stypendium przyznane przez Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, nr 7, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 • Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, nr 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza/ Die Rolle der Oder und Elbe in den Kulturwandlungen der Bronze und Eisenzeit, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, Nr 11, Wrocław-Gliwice 1997.
 • Die symbolische Kultur des Urnenfelderkreises in der Bronze- und frühen Eisenzeit Mitteleuropas. Konferenz Biskupin, 22-24 Juni 1998, Biskupin 1998.
 • Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej/ Die Kunst der Bronzezeit unde frühen Eisenzeit in Mitteleuropa, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, nr 14, Wrocław-Biskupin 2001.
 • Archeologia - Kultura - Ideologie/Archäologie - Kultur - Ideologien. Biskupin, 20-22.06.2002. Streszczenia referatów, Biskupin 2002.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • V Śląska Konferencja Archeologiczna, 22-25.04.1987 r. - Pokrzywna (referat).
  • Grody epoki brązu i wczesnej epoki żelaza - geneza i funkcja, 12-13.10.1987 - Wrocław (referat).
  • VI Śląskie Spotkania Archeologiczne, 10-12.05.1989 r. - Lubiatów (referat).
  • Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, 23-25.10.1989 r. - Wrocław (referat).
  • Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, 17-20.09.1991 - Rzeszów (referat).
  • Człowiek i środowisko naturalne w dorzeczu Odry w pradziejach i średniowieczu, 6-8.10.1993 r. - Bytom Odrzański (referat).
  • Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Tak zwana grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej, 26-29.04.1994 r. - Rudy Raciborskie (referat).
  • Siedlung, Gesellschaft und Umwelt in ur- und frühgeschichtlicher Zeit - methodische Möglichkeiten und Probleme ihrer Rekonstruktion, 27-29.09.1994 r.- Lebus (referat).
  • Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, 23-24.11.1995 r. - Gliwice (referat).
  • Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza (stan i perspektywy badań), 27-30.10.1997 r. - Puszczykowo (referat).
  • Architecture in archaeological context and the posibility of its interpretation, 23-25.06.1999 r.  - Liptovská Mara (referat).
  • Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, 26-28.06.2000 r. – Biskupin (referat).
  • Ślęża - mons nimis exelsus et grandis, 5-6.10.2001 r. - Wrocław (referat).
  • Polsko-słowackie spotkanie ceramiczne, 26-27.11.2003 r. - Wrocław (referat).
  • Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego. Ad fontes. IV Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne, 21-24.05.2003 r. - Lądek Zdrój (referat).
  • Problémy výskumu keramiky v hrobach, 11-13.05.2004 r. - Nitra (referat).
  • Hominem quarere. Człowiek w źródle historycznym. Ad fontes. V Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne, 26-29.05.2004 r. - Jugowice (referat).
  • Antropomorfizacja w pradziejach i starożytności, 1-2.06.2005 r. - Gdańsk (referat).
  • Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Ad fontes. VI Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne, 4-7.05.2005 r. - Jamrozowa Polana (referat).
  • Krzemieniarstwo wspólnot kultur pól popielnicowych (około 1300-400 lat p.n.e.), 20-22.10.2005 r. (referat).
  • Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością. Ad fontes. VII Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne, 31.05-2.06.2006 r. - Polanica Zdrój (referat).
  • Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, 5-7.07.2006 r. - Biskupin (referat).
  • Tempus fugit? Zmienność i stałość świata w źródłach i metodologiach historycznych. Ad fontes. VIII Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne, 3-5.06.2007 r. - Wrocław-Pawłowice (referat).
  • Terra cognita. Przestrzeń i jej interpretacja w perspektywie studiów nad przeszłością. Ad fontes. IX Interdyscyplinarne Spotkania Historyczne, 22-24.10.2008 r. - Środa Śląska (referat).
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, 23-24.11.1995 r. - Gliwice.
  • Ceramika jako źródło poznania systemów kulturowych w Słowacji i Polsce - Keramika ako prameň poznania kultúrnych systémov na Slovensku a v Pol’sku, 28-29.10.1999 r. - Wrocław.
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • Udział w organizacji wystawy „Co nowego w archeologii wrocławskiej?”, 2.08.25.10.1991r. w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu; wywiad popularyzujący wystawę dla audycji „Studio Odra” rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu (10.08.1991 r.).
  • Wywiad dla „Gazety Wrocławskiej” nr 199 (15 301) z dnia 26.08.1999 r. na temat badań ratowniczych w ramach nadzoru archeologicznego IAE PAN we Wrocławiu-Ołbinie.
  • Wywiad dla czasopisma „Wprost”: wykorzystany w artykule E. Nieckuły „Palec, który mówi”, nr 47/2009 (1400).

Bibliografia

 • 1980

Demidziuk, K., A. Mierzwiński and S. Moździoch [Review of:] „Silesia Antiqua”, t. XX, 1978, ss. 321. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 35: 562-4.

 • 1984

Wyniki badań ratowniczych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Luboszycach, woj. Zielona Góra (stan. 1). Silesia Antiqua 26: 21-34.

[Review of:] D. Koutecký a Kol., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953-1972, [w:] Archeologické studijní materiály, t. 13/1, 2, 1980, red. Z. Krumphanzlová, ss. 201 (z. 1), 17 map (z. 2), streszczenie w języku niemieckim. Archeologia Polski 29 (2): 443-51.

 • 1986

Badania wykopaliskowe na osiedlu obronnym ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (st. 1) w 1985 roku. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 1: 99-117.

 • 1988

Ze studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej w zachodniej strefie Wzniesień Żarskich. Trzebielski mikroregion osadniczy. Archeologia Polski 33 (2): 347-402.  

Mierzwiński, A., S. Moździoch and B. Skrzydłowska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Bytomiu Odrzańskim w 1984 r. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 27: 68-70.

 • 1989

Funkcja grodów ludności kultury łużyckiej w świetle badań tych obiektów na Śląsku. In Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, B. Gediga (ed.), Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, No 7, 185-207. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Mierzwiński, A. and E. Kłosińska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1985 r. na osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 28: 31-3.

Kłosińska, E. and A. Mierzwiński, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 r. na osadzie obronnej kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. Legnickie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 29: 57-60.

 • 1990

Badania wykopaliskowe na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (stan. 1), przeprowadzonych w 1988 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 31: 155-72.

 • 1991

Z badań nad osadnictwem ludności kultury łużyckiej na Śląsku. Uwagi polemiczne. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 32: 337-55.

Międzynarodowa konferencja „Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym”. Sprawozdania Archeologiczne 43: 346-48.

 • 1992

Zasiedlenie Opolszczyzny od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński. Wrocław.

Przemiany osadnicze w strefie Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Żmigrodzkiej od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński. Przegląd Archeologiczny 40: 5-47.

Zarys periodyzacji dziejów osadniczych Śląska w okresie trwania kultury łużyckiej. In Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, B. Gediga (ed.), Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, No 10, 187-97. Wrocław-Warszawa-Kraków.

W kwestii przemian osadniczych na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (z uwzględnieniem specyfiki śląskiej). In Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Materiały z konferencji - Rzeszów, 17-20.09.1991, S. Czopek (ed.), 127-132. Rzeszów.

Wyniki badań na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica (stan. 1). Sprawozdania Archeologiczne 44: 129-57.

 • 1994

Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku. Wrocław.

Rozważania o studiach kulturowych (na marginesie problematyki tzw. grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej). Przegląd Archeologiczny 42: 111-27.

Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie ludności kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. Legnica, z 1986 roku. Silesia Antiqua 36/37: 41-60.

 • 1995

Lokalne stosunki osadnicze w świetle analizy makroregionalnej - na przykładzie zasiedlenia międzyrzecza Nysy Łużyckiej i Lubszy w III EB-HaD. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 3: 7-30.

Stosunki osadnicze na Wyżynie Śląskiej od początków epoki brązu po wczesny okres lateński. Śląskie Prace Prahistoryczne 4: 47-72.

Demidziuk, K., A. Mierzwiński, S. Moździoch and L. Nowacka, Wyniki nadzoru archeologicznego inwestycji telekomunikacyjnej na odcinkach Gola Wielka-Strzelce-Mirków oraz Strzelce-Oleśnica, woj. Wrocław. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 3: 209-37.

 • 1996

Epoka brązu i początki epoki żelaza we wschodniej partii środkowego Nadodrza (podstawy źródłowe i osadnicze, zarys dotychczasowych kierunków i perspektyw badawczych). In Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, L. Leciejewicz and E. Gringmuth-Dallmer (eds), Spotkania Bytomskie, vol. 2, 109-25. Wrocław.

Konkretyzacja modelu przemian osadniczych a problematyka demograficzna. Na przykładzie łużyckiego cyklu chronologicznego mezoregionu Sobiejuchy. Przegląd Archeologiczny 44: 41-57.

Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza. Międzynarodowa konferencja, Wrocław, 23-24 listopada 1995 r. Nauka 1996, No 2: 222-4.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza”. Nauka wrocławska. Biuletyn informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, No 1-2, Styczeń-Luty 1996: 5-7.

 • 1997

Głogowsko-dalkowski region osadniczy: zarys przemian w zasiedleniu od starszej epoki brązu po początki okresu lateńskiego. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 4: 61-116.

Znaczenie rzeki w narracji prahistorycznej. In Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza. Materiały z konferencji naukowej w Gliwicach, 23-24 listopada 1995 r., B. Gediga, J. Horwat, G. Przybył and D. Recław (eds), Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, No 11, 19-32. Wrocław-Gliwice.

Einige Betrachtungen zur Frage: Der Fluß - verbindendes oder trennendes Element? In Beiträge zum Oder-Projekt, vol. 2, 87-89. Berlin.

Mapa G - Osadnictwo kultury łużyckiej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (1300-400 p.n.e.), Arkusz 73 - Prahistoria. In Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, W. Pawlak (ed.). Wrocław.

 • 1998

[Review of:] Alix i Bernhard Hänsel (Kozeption und Zusammenfassung), Gaben an die Götter - Schätze der Bronzezeit Europas. Bestandskatalog des Museums für Vor- und Frühgeschichte, t. 4, Berlin 1997, ss. 241. Przegląd Archeologiczny 46: 179-83.

Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Nauka wrocławska. Biuletyn informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, No 7-8, wrzesień-październik 1998: 2-3.

 • 1999

Mierzwiński, A. and S. Moździoch, Archeologiczne przyczynki do dziejów Twardogóry. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 5: 145-67.

 • 2000

W oczekiwaniu na pluralizm teoretyczny. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z Konferencji Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania (27-30 października 1997 r.), M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), Prace Komisji Archeologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, vol. 20, 209-16. Poznań.

Zagadnienie obronności osiedli typu biskupińskiego. O potrzebie alternatywnej interpretacji. Przegląd Archeologiczny 48: 141-51.

Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach - Urgeschichtliche Kunst als Kunst in der Urgeschichte. In Die Kunst der Bronze- und der frühen Eisenzeit in Mitteleuropa - Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Biskupin 26-28.06.2000. Streszczenia referatów, B. Gediga and W. Piotrowski, 29-33. Biskupin.

 • 2001

Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach. In Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, B. Gediga, A. Mierzwiński and W. Piotrowski (eds), Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, No 14, Biskupińskie Prace Archeologiczne, No 2, 93-110. Wrocław-Biskupin.

Znaleziska cyklu łużyckiego. In Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu-Partynicach, L. Leciejewicz (ed.), Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, vol. 4, 64-9. Wrocław.    

 • 2002

Kłopoty z ceramiką jako „źródłem poznania”. Przegląd Archeologiczny 50: 71-83.

Gediga B. and Mierzwiński A., Das östliche Odergebiet in der Bronze- und frühen Eisenzeit - Kulturen und Siedlungswesen. In Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, E. Gringmuth-Dallmer and L. Leciejewicz, Römisch-Germanische Forschungen, vol. 60, 270-77. Mainz am Rhein.

 • 2003

Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański, Wrocław.

 • 2004

Oczami dalekowidza albo autorytet w opałach. Archeologia Polski 49 (1-2): 130-6.

 • 2005

Niech sczezną źródła. In Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, S. Rosik and P. Wiszewski (eds), Historia, vol. CLXXI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2783, 565-78. Wrocław.

 • 2006

Przypadek Ikara - dzieło sztuki jako archeologiczna metafora/Der Fall Ikarus - das Kunstwerk als archäologische Metapher. In Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne/Urgeschichtliche und Frühmittelalterliche Kunst als historische Quelle. Biskupin, 05-07.2006. Streszczenia referatów, W. Piotrowski, A. Grossman and B. Gediga (eds), 21-5. Biskupin.

 • 2007

Ślężańska układanka. Strukturalno-semiotyczne poszukiwania kontekstu historycznego, Wrocław.

O skrytości natury. In  Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, S. Rosik and P. Wiszewski (eds), Historia, vol. CLXXV, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2966, 199-207. Wrocław.

Kantowskie inspiracje. In Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, S. Rosik and P. Wiszewski (eds), Historia, vol. CLXXVI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3049, 13-28. Wrocław.

 • 2008

Przypadek Ikara - dzieło sztuki jako archeologiczna metafora. In Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, B. Gediga and W. Piotrowski (eds),  Biskupińskie Prace Archeologiczne, No 6, Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, No 17, 49-61. Biskupin-Wrocław.

Cień Frankensteina. In Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, S. Rosik and P. Wiszewski (eds), Historia, vol. CLXXVII, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3080, 53-60. Wrocław.

Od metalurgicznej metamorfozy do koabitacji: kulturowy debiut żelaza w Nadodrzu. In Labor et patientia. Studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata, A. Błażejewski (ed.), 37-43. Wrocław.

 • 2010

Pola popielnicowe - eschatologiczne aspekty antropomorfizacji metalurgii. In Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności, E. Bugaj and A.P. Kowalski (eds), Estetyka w archeologii, 93-114. Poznań.

 • 2011

Spojrzenie ponad przepaścią - pochwała archeologicznej różnorodności. In Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, O. Ławrynowicz, J. Maik and P.A. Nowakowski (eds), 689-701. Łódź.

Home Instytut Pracownicy Mierzwiński Andrzej, dr hab. prof. IAE PAN