Pracownicy Instytutu

Antosik Łukasz Marcin, mgr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Historia włókiennictwa i stroju

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 503 813 011

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 2004 – 2009
  Wydział Filozoficzno – Historyczny, Uniwersytet Łódzki, kierunek: Archeologia. Specjalizacja Archeologia Historyczna. Studia ukończone tytułem magistra archeologii.
  Praca magisterska pt. „Tekstylia z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na wzgórzu zamkowym w Pułtusku w latach 1979-1981” napisana w Katedrze Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Kajzera, pod opieką naukową doc. dr hab. Jerzego Maika (Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/w Łodzi).

Kursy i szkolenia:

 • 2016

E-mailowy kurs video: Archiwa Społeczne dla Początkujących, organizowany przez Fundacje Ośrodka KARTA.

 • 2011

28-29.05. 2011, 4-5.06.2011 Archeologia XXI wieku – nowe metody badawcze i analityczne. Kurs organizowany w ramach europejskiego projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” – Rzeszów.

Języki obce

 • język rosyjski 
 • język angielski 

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Epoka i obszar geograficzny: średniowiecze; nowożytność (Polska, Europa)
 • Zagadnienia: historia włókiennictwa, średniowieczna i nowożytna kultura materialna, archeologia Łodzi i aglomeracji

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Wczesnośredniowieczne włókiennictwo na Śląsku (X-XIII w.)

 • lata realizacji projektu: 2016-2019;
 • kierownik: mgr Łukasz Antosik;
 • realizacja/finansowanie: projekt realizowany w ramach planu naukowego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami (zadanie nr F.2.IX).
 • wykonawcy: mgr Emilia Wtorkiewicza-Marosik- rysownik

2) Brzyno, stan. 12. Cmentarzysko z okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej

 • lata realizacji projektu: 2016-2017;
 • kierownik: dr Anna Strobin
 • realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego/Narodowe Centrum Nauki (Sonata Bis 5 nr 300003)
 • funkcja w zespole: wykonawca- Analiza tekstyliów z grobów szkieletowych

Zrealizowane projekty badawcze

1) Lutomiersk-Koziówki, gm. Lutomiersk, pow. pabianicki, woj. łódzkie – badania kurhanu kultury trzcinieckiej

 • lata realizacji projektu: 2016;
 • kierownik: mgr Przemysław Muzolf
 • finansowanie: Prace prowadzone pod patronatem Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi
 • funkcja w zespole: archeolog

2) Opracowanie kurhanu "rodzinnego" z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego

 • lata realizacji projektu: 2014-2016;
 • kierownik: dr Paweł Szymański
 • realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego/Narodowe Centrum Nauki (Opus 5 projekt nr UMO-2013/09/B/HS3/00629)
 • funkcja w zespole: wykonawca- Opracowanie technologiczne zabytków tekstylnych (z: dr Anną Rybarczyk, mgr Joanną Słomską).

3) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.)

 • lata realizacji projektu: 2013-2016;
 • kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
 • realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego/Narodowe Centrum Nauki (Opus 4 projekt nr UMO-2012/07/B/HS3/01088)
 • funkcja w zespole: wykonawca- Opracowanie technologiczne zabytków tekstylnych (z: prof. dr hab. Jerzym Maikiem, dr Anną Rybarczyk, mgr Joanną Słomską, mgr Emilią Wtorkiewicz-Marosik).

4) Archeologiczne tekstylia na Śląsku (X-XV w.). Analizy technologiczne i surowcowe.

 • lata realizacji projektu: 2013-2015;
 • kierownik: mgr Łukasz Antosik;
 • realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami/Narodowe Centrum Nauki (Preludium 4 projekt nr 2012/07/N/HS3/04122)

opis projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie analiz technologicznych średniowiecznych tekstyliów archeologicznych pochodzących z prac wykopaliskowych przeprowadzonych na Śląsku. Badaniom poddane zostaną zarówno materiały starsze, pochodzące sprzed lokacji miast (przed XIII w.) oraz produkty włókiennicze z XIV-XV wieku. W ten sposób będzie można zapoznać się z rozwojem włókiennictwa śląskiego na przestrzeni wieków. Na przeobrażenie te wpływały przede wszystkim intensywne osadnictwo na tym obszarze ludności pochodzącej głównie z terenu Rzeszy Niemieckiej i Niderlandów. Za sprawą nowych przybyszów zaczął kształtować się miejski charakter Śląska oraz szybko następowały przeobrażenia w gospodarce regionu. W okresie tym zdecydowanie wzrosło znaczenia rzemiosła włókienniczego, zwłaszcza sukiennictwa. Stało się ono obok górnictwa znakiem rozpoznawczym Śląska. W trakcie prowadzonych badań obserwacji poddane zostaną włókna wełny, które pozwolą na określenie ras owiec hodowlanych w różnych okresach średniowiecza na Śląsku.

Publikacje: Antosik, Ł. and M. Krawczyk. 2014. Tekstylia z badań archeologicznych średniowiecznej i nowożytnej Nysy. Wstępne wyniki analiz. Nyskie Szkice Muzealne VII: 7-19, 153-154 (fot. 1-6).

5) Wczesnośredniowieczne włókiennictwo w środkowej Polsce (X-XIII w.)

 • lata realizacji projektu: 2014-2015;
 • kierownik: mgr Łukasz Antosik;
 • realizacja/finansowanie: projekt realizowany w ramach planu naukowego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami (zadanie nr F.2.V.).
 • wykonawca: mgr Emilia Wtorkiewicz-Marosik- rysownik

opis zadania: Celem planu badawczego jest próba rekonstrukcji procesu produkcji oraz stworzenie charakterystyki technologicznej wyrobów tekstylnych pochodzących z badań wykopaliskowych. Zasadniczymi problemami będzie zidentyfikowanie i wyróżnienie zabytków produkcji miejscowej od tkanin importowanych. Na podstawie obserwacji mikroskopowych planuje się wychwycić w materiale zabytkowym wszystkie możliwe podobieństwa i różnice wykorzystanego surowca. W ich wyniku stwierdzić będzie można rodzaj techniki stosowanej przy produkcji wyrobów tekstylnych. Na podstawie tychże rozważań możliwe będzie ustalenie czasowych granic dla występowania poszczególnych typów tkanin.

6) Tekstylia w uzbrojeniu wojsk polskich i krzyżackich w XIV i XV w.

 • lata realizacji: 2011-2014
 • kierownik: dr hab. Jerzy Maik prof. nadzw. IAE PAN
 • realizacja/finansowanie: projekt realizowany w ramach planu naukowego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami (zadanie nr F.2.I.)
 • funkcja w zespole: wykonawca (z: prof. dr hab. Witoldem Świętosławskim)

opis zadania: Celem zadania jest zgromadzenie różnorodnych źródeł (archeologiczne, kolekcje, pisane, ikonograficzne) dotyczących tematu stosowania tekstyliów w produkcji średniowiecznego uzbrojenia. W zadaniu wykorzystano źródła zarówno związane z Polską, zakonem krzyżackim, jak i ogólnoeuropejskie, ułatwiające sformułowanie ogólniejszych wniosków.

7) Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk - Koziówki

 • lata realizacji projektu: 2011-2012;
 • kierownik projektu: mgr Błażej Muzolf
 • realizacja/finansowanie: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi/ dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe" 5 priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych" (projekt nr 1080/11/FPK/NID)
 • funkcja w zespole: wykonawca- Opracowanie zabytków nowożytnych (z: mgr Patrycją Pałaczewską, mgr Moniką Troszczyńską-Antosik)

Publikacje: Antosik, Ł. 2012. Nowożytny obiekt związany ze wstępną obróbką lnu - tzw. moczydło. In Lutomiersk – Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, R. Grygiel (ed.), Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 39, Łódź: 258-259; Antosik, Ł., P. Pałaczewska, and M. Troszczyńska-Antosik. 2012. Osadnictwo nowożytne. In Lutomiersk – Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, R. Grygiel (ed.), Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 39, Łódź: 247-258.- Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, R. Grygiel (ed.), Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 39, Łódź 2012.

8) Odzież i tożsamość kulturowa w kulturze wielbarskiej

 • lata realizacji: 2007-2010
 • kierownik: doc. dr hab. Jerzy Maik
 • realizacja/finansowanie: projekt realizowany w ramach planu naukowego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN O/w Łodzi (nr zadania III.82).
 • funkcja w zespole: wykonawca (2010 rok)- Analiza wełny wykopaliskowej dla potrzeb monografii.

Publikacje: - J. Maik, Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź 2012.

Praktyka terenowa:

 • Praca stanowiskach archeologicznych, m.in.:
  • Miasta: Gdańsk (Szafarnia/Angielska Grobla, Sadowa 1);
  • Dwory, pałace, ratusze, grodziska itp.: Wojsławice (woj. lubelskie), Poddębice (woj. łódzkie), Kutno (woj. łódzkie), Bodzanówek (woj. kujawsko-pomorskie);
  • Cmentarze przykościelne/cmentarzyska: Chodlik (woj. lubelskie), Szadek (woj. łódzkie), Brzeziny (woj. łódzkie);
  • Badania ratownicze: autostrada A2 (woj. łódzkie), drogi ekspresowe S8 (woj. podlaskie), S14 bis (woj. łódzkie); inwestycje przemysłowe/komercyjne – Grodzisk Mazowiecki (tereny przemysłowe), Łódź-Chocianowice (CH Port Łódź), Łódź-Lublinek (Port Lotniczy), Warszawa-Wilanów (osiedle mieszkaniowe);
  • Badania osadnicze: Lutomiersk-Koziówki (woj. łódzkie), Kręcieszki (woj. łódzkie), Kazimierz (woj. łódzkie)
  • Liczne nadzory archeologiczne;

Kariera zawodowa 

 • 1.01.2010 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Pracownik naukowo-techniczny - stanowisko archeolog.
 • 30.11.2007 – 31.12.2009 - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk O/w Łodzi. Pracownik techniczny - stanowisko młodszy technik dokumentalista. Zespół autostradowy kierowany przez prof. dr hab. Tadeusza Poklewskiego-Koziełł.

Staże:

 • 04.01.2007 - 03.10.2007 - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk O/w Łodzi. Stanowisko laborant.

Stypendia/Konkursy:

 • 2016

W ramach konkursu „Adulescentia est tempus discendi” (ATD 2016) – zakup aparatury badawczej, kwerendy archiwalno/muzealne na ternie Polski i Niemiec.

 • 2015

W ramach konkursu „Adulescentia est tempus discendi” (ATD 2015) - zakup sprzętu badawczego oraz kwerenda muzealna- Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie (13-15.10.2015 r.).

 • 2014

W ramach konkursu „Adulescentia est tempus discendi” (ATD 2014) - kwerenda muzealna- Slezské zemské muzeum v Opavě (Rep. Czeska, 21-25.07.2014 r.).

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • 2013

Przygotowanie wystawy z badań archeologicznych prowadzonych w Pomorzanach i Pomorzankach w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach (woj. łódzkie) [wspólnie z: mgr J. Słomską].

Wystąpienia, konferencje, sesje, seminaria:

 • 2016

Poster: Hallstatt textiles from Poland. Analysis of textile finds from the bi-ritual cemetery in Świbie [współautor: mgr Joanna Słomska]. In the session TH1-13: Tradition and innovation in textile technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean. 22 Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA) in Vilnius, Lithuania, 30th August – 4th September 2016.

referat: Tekstylia z cmentarzysk ludności kultury łużyckiej, grupy górnośląsko-małopolskiej w świetle analiz technologicznych i surowcowych [współautor mgr Joanna Słomska]. Seminarium naukowe Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 21.04.2016 r.

referat: Tekstylia z wykopalisk na placu Nowy Targ we Wrocławiu [współautorzy: prof. dr hab. Jerzy Maik, mgr Anna Rybarczyk, mgr Joanna Słomska, mgr Emilia Wtorkiewicz-Marosik]. Seminarium naukowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi, Łódź 14.03.2016 r.

 • 2014

referat: Tekstylia z badań kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Sanoku. Wstępne rozpoznanie [współautor: mgr Anna Rybarczyk]. Międzynarodowa konferencja „Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach/Archaeological research on sacra complexes in The Carpathians”, Krosno 20-21 listopada 2014 r., (organizator: Muzeum Podkarpackie w Krośnie).

 • 2013

referat: Zamek w Siewierzu (mgr Artur Ginter, mgr Judyta Ginter); Tekstylia. Analiza i rekonstrukcja (mgr Łukasz Antosik), Seminarium naukowe z archeologii historycznej (Katedra Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Łódź 20.03.2013 r.

referat: Tekstylia z cmentarzyska w Źwirblach na Litwie. Seminarium naukowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi, Łódź 16.12.2013 r.

 • 2012

referat: Materiały nowożytne z obszaru stanowiska [współautorzy: mgr Patrycja Pałaczewska, mgr Monika Troszczyńską-Antosik]. Sesja naukowa: „Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3 a-c, gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespół osadniczy od schyłku paleolitu po okres nowożytny”, Łódź 13-14.12.2012 r., (organizator: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi).

poster: Moczydło z mieczem. Lutomiersk – Koziówki, stan. 3a-c, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie [współautorzy: mgr Błażej Muzolf, mgr Przemysław Muzolf, Krzysztof Rybka]. Sesja naukowa: „Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3 a-c, gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespół osadniczy od schyłku paleolitu po okres nowożytny”, Łódź, 13-14.12.2012 r., (organizator: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi).

poster: Moczydło z mieczem. Lutomiersk – Koziówki, stan. 3a-c, gm. Lutomiersk, woj. łódzkie. [współautorzy: mgr Błażej Muzolf, mgr Przemysław Muzolf, mgr Krzysztof Rybka]. „Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony”. VII Polsko – Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Janowiec, 24-25.05.2012 r., (organizator: Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg).

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • 2013

XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Broń zwierciadłem epoki”. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje”, Łódź, 21-22.11.2013 r. (organizator Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi i Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk).

 • 2008

XI Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze „Polowanie i broń w antyku i średniowieczu, Ustronie, 27-29.11.2008 r. (organizator Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/w Łodzi)

Inne:

 • 2014

W ramach realizowanego przez Urząd Miasta Łodzi programu „Mia100 Kamienic” – przyznanie mieszkania w konkursie dla zdolnych studentów i absolwentów łódzkich wyższych uczelni.

Bibliografia

 • 2010

1. Antosik, Ł. and M. Troszczyńska-Antosik. 2010. Fragmenty ceramicznych naczyń malowanych z grodziska stożkowatego w Barłogach. Komunikat. Konińskie Zeszyty Muzealne 6: 37-40.

2. Antosik, Ł. 2010. (Rec.) Milena Bravermanová, Geometricky zdobená tkanina z královské hrabky v katedrze sv. Vίta, Archćologia Historica, t. 34, 2009, s. 463-481, 13 ryc., streszcz. ang., niem. In Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, K. Skóra, T. Kurasiński (eds.), Acta Archaeologica Lodziensia 56, Łódź: 107-108.

3. Antosik, Ł. 2010. Nowożytne tekstylia z trumny znalezionej w kolegiacie w Jarosławiu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXXI: 129-133.

4. Antosik, Ł. 2010. Odcisk tekstylny z fragmentu kafla znalezionego w Jarosławiu. Rocznik Przemyski, Archeologia XLVI (2): 131-134.

 • 2011

5. Antosik, Ł. and J. Słomska,. 2011. (Rec.) ‘Cord’ ornaments on pottery in the Vistula and Dnieper interfluvial region: 5th – 4th mill. BC, Baltic-Pontic Studies, t. 15, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2010, ss. 170. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LIX (3-4): 443-445.

6. Antosik, Ł. and M. Troszczyńska-Antosik. „Garnki rosnące w ziemi”. Próba interpretacji nowożytnych naczyń glinianych odnalezionych na polach. In Terra incognita. Archeologiczne studia nad późnośredniowieczną i nowożytną wsią, W. Świętosławski (ed.), Acta Archaeologica Lodziensia 57, Łódź: 23-30.

7. Antosik, Ł. and J. Słomska,. 2011. (Rec.) The medieval broadcloth. Changing trends in fashions, manufacturing and consumption, edited by Kathrine Vestergård. Pedersen and Marie-Louise B. Nosch “Ancient Textiles Series” vol. 6, Oxford 2009, ss. 159, liczne ryciny, tabele, fotografie (w tym kolorowe). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LIX (1): 115-116.

8. Antosik, Ł. 2011. Nowożytne tekstylia ze studni kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu. Wschodni Rocznik Humanistyczny VII: 9-15.

9. Antosik, Ł., B. Muzolf and M. Troszczyńska-Antosik. 2011. Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku. Biuletyn Szadkowski 11: 5-21.

10. Antosik, Ł. and M. R. Rychter. 2011. Wyobrażenia siedemnastowiecznej wsi polskiej w rycinach Erica Jonssona Dahlberga,. In Terra incognita. Archeologiczne studia nad późnośredniowieczną i nowożytną wsią, W. Świętosławski (ed.), Acta Archaeologica Lodziensia 57, Łódź: 31-47.

11. Antosik, Ł. 2011. Wyroby włókiennicze znalezione w Chojnicach. In Ł. Trzciński, Badania archeologiczne prowadzone w Chojnicach przy ul. 31 stycznia 8. Baszta 11: 123-125.

 • 2012

12. Antosik, Ł. and B. Muzolf. 2010-2012. Analiza technologiczna nowożytnych fragmentów tekstylnych z Lutomierska, pow. pabianicki, województwo łódzkie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna 45: 427-435.

13. Antosik, Ł. 2012. Nowożytny obiekt związany ze wstępną obróbką lnu - tzw. moczydło. In Lutomiersk – Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, R. Grygiel (ed.), Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 39, Łódź: 258-259.

14. Antosik, Ł., P. Pałaczewska, and M. Troszczyńska-Antosik. 2012. Osadnictwo nowożytne. In Lutomiersk – Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, R. Grygiel (ed.), Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 39, Łódź: 247-258.

15. Antosik, Ł. and J. Słomska. 2012. (Rec.) Wearing the cloak. Dressing the Soldier in Roman Times, edited by Marie-Louise Nosch, “Ancient Textiles Series”, vol. 10, Oxford-Oakville 2012, ss. 144, liczne rekonstrukcje, schematy, ryciny i fotografie (w tym kolorowe). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LX (3): 523-525.

 • 2013

16. Antosik, Ł. 2013. Analiza technologiczna fragmentów tekstylnych z obiektu nr 9, z Brzyna, stan. 12, pow. pucki, woj. pomorskie. In XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1 Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Materiały z konferencji 16–18 listopada 2011, (ed.) E. Fudzińska, Malbork: 171-174.

17. Antosik, Ł. (Rec.) Medieval Urban Textiles in Northern Europe, red. Riina Rammo, “Muinasaja Teadus 22”, Tartu 2012, ss. 173. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LXI (3): 490-491.

18. Antosik, Ł. and J. Słomska. 2013. Najstarsze zabytki włókiennicze z terenu Łodzi. Kronika Miasta Łodzi 3 (63): 180-183.

19. Antosik, Ł. 2013. Appendix. The technological analysis of the fragment of textile covering of the brigandine from Museum of the Polish Army in Warsaw. In M. Glinianowicz, The brigandine from Polish Army Museum in Warsaw - some thoughts about provenance and chronology, Weapon brings peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe. Wrocław, L. Marek (ed.), Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia 18: 169.

20. Antosik, Ł. (Rec.) Textiles and Textile production in Europe from prehistory to AD 400, red. Margarita Gleba and Ulla Mannering, Ancient Textiles Series, vol. 11, wyd. Oxbow Books, Oxford and Oakville 2012, ss. 470, ryc. nlb. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LXI (3): 489-490.

21. Antosik, Ł. and M. R. Rychter. 2013. Tekstylia pochodzące z grobu nr 17, odkrytego w dawnej kolegiacie w Jarosławiu (woj. podkarpackie)/Textiles from Grave 17, discovered in the former collegiate church in Jarosław (Podkarpackie Voivodeship). Wiadomości Konserwatorskie. Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 33: 58-62.

 • 2014

22. Antosik, Ł. and M. Krawczyk. 2014. Tekstylia z badań archeologicznych średniowiecznej i nowożytnej Nysy. Wstępne wyniki analiz. Nyskie Szkice Muzealne VII: 7-19, 153-154 (fot. 1-6).

23. Antosik, Ł. and J. Słomska. 2014. Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny. Opolski Rocznik Muzealny XX: 103-109.

 • 2015

24. Antosik, Ł. 2015. Analiza zdobnictwa odcisków sznura na fragmentach naczyń ceramicznych ze stanowiska 1, 2 w Zgórzu, gm. Strzelce, woj. łódzkie. Aspekt techniczny. In B. Muzolf, M. Frączak, P. Muzolf, D. K. Płaza, Wyniki badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska nr 1, 2 w miejscowości Zgórze, gm. Strzelce, pow. kutnowski, woj. łódzkie, (trasa autostrady A-1), Via Archaeologia Lodziensis V, Łódź: 271-272.

25. Antosik, Ł. 2015. Średniowieczne tekstylia archeologiczne z terenu ziemi wieluńskiej. Rocznik Wieluński 15: 31-40.

26. Antosik, Ł., A. Ginter and A. Rybarczyk. 2015. Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie. In XIX Sesja Pomorzoznawcza. Szczecin, 21-22 listopada 2013 r., (ed.) A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński, Acta Archaeologica Pomoranica V, Szczecin: 435-444.

27. Antosik, Ł. and A. Ginter. 2015. XIV-wieczne wyroby włókiennicze pozyskane w trakcie badań archeologicznych na zamku w Siewierzu. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, seria archeologiczna 20: 29-46.

28. Antosik, Ł. and S. Siemianowska. 2015. Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Silesia Antiqua 50: 101-115.

29. Antosik, Ł. and G. Iwanowska. 2015. Tekstylia z cmentarzyska kultury kurhanów wschodniolitewskich w Żwirblach. In Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, (ed.) B. Kontny, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa: 25-36.

 • 2016

30. Antosik, Ł. and J. Słomska. Hallstatt textiles from Poland. Analysis of textile finds from the bi-ritual cemetery in Świbie. In 22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August-4th September 2016 Vilnius. Abstracts, Vilnius: 101.

 

 • W druku

31. Antosik, Ł. Medieval textile fragments from Spytkowice, Małopolskie Voivodeship (województwo małopolskie).

32. Antosik, Ł. and A. Rybarczyk. 2016. The silk textiles from the Medieval town of Nysa. Fasciculi Archaeologiae Historicae XXIX

33. Antosik, Ł. and J. Słomska. Remains of Textiles on Biritual Cemeteries from the Iron Age in the Territory of Poland. In Weaving the patterns textile production and specialization in Europe and the Mediterranean during the 2nd Millenium BC

34. Antosik, Ł. and J. Słomska.. Nowe odkrycia fragmentów tekstylnych w magazynach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, seria archeologiczna 21

35. Antosik, Ł., J. Maik, A. Rybarczyk, J. Słomska and E. Wtorkiewicz-Marosik. Średniowieczne tekstylia z badań placu Nowy Targ we Wrocławiu

Home Instytut Pracownicy Antosik Łukasz Marcin, mgr