Pracownicy Instytutu

Lis Bartłomiej, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Kultura starożytnej Grecji i Rzymu

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81 wew. 196

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 2006-2012: praca doktorska pt. Late Bronze Age cooking pots from Mitrou and their change in the light of socio-economic transformations, promotor: prof. Krzysztof Nowicki
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2000- 2005, specjalizacja: Archeologia Egejska, tytuł pracy magisterskiej: Handmade Burnished Ware and its Producers - an East Mediterranean Overview and an Attempt of Interpretation, promotor: prof. Kazimierz Lewartowski
 • Szkoła Główna Handlowa 1998- 2004, studia ukończone z tytułem magistra, specjalizacja: finanse i bankowość

 Języki obce

 • język angielski- płynna w mowie i piśmie
 • język niemiecki- płynna w mowie i piśmie
 • język nowogrecki- na poziomie komunikatywnym

 

Praca badawcza

 
Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Epoka Brązu, Basen Morza Egejskiego (Grecja, wybrzeża Azji Mniejszej).
 • Przemiany społeczno-kulturowe, produkcja oraz dystrybucja ceramiki, mobilność garncarzy.

Zakończone projekty badawcze:

1) Mobilność garncarzy w Grecji epoki brązu i wczesnej epoki żelaza jako mechanizm rozprzestrzeniania się stylu i technologii w ceramice. Projekt nr 0180/FNiTP/H21/80/2011

 •  lata realizacji projektu; 2011-2015
 •  funkcja w zespole; Kierownik
 •  jednostka organizująca: IAE PAN
 •  opis projektu; Celem projektu jest udowodnienie tezy, iż model zakładający mobilność garncarzy w Grecji epoki brązu i wczesnej epoki żelaza może być użyty dla wytłumaczenia rozprzestrzeniania się stylu i technologii w ceramice.
 • publikacje dotyczące projektu; 1) Lis, B., Š. Rückl, and M. Choleva. 2015. “Mobility in the Bronze Age Aegean – the Case of Aeginetan Potters.” In The Distribution of Technological Knowledge in the Production of Ancient Mediterranean Pottery, edited by, W. Gauss, G. Klebinder-Gauss, and C. von Rueden, 63–75. Athens: Austrian Archaeological Institute. 2)Lis, B. in press. “Variability of Ceramic Production and Consumption on the Greek Mainland During the Middle Stages of the Late Bronze Age: The Waterpots from the Menelaion, Sparta.” Oxford Journal of Archaeology; 3) Lis, B. 2016. “A Foreign Potter in the Pylian Kingdom?: A Reanalysis of the Ceramic Assemblage of Room 60 at the Palace of Nestor in Pylos.” Hesperia 85.3, 491-536

2) Nowe spojrzenie na ceramikę mykeńską. Określenie funkcji i sposobu użytkowania naczyń kultury mykeńskiej przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych metod analizy zespołów ceramicznych. Projekt nr IP 2010 022670

 • lata realizacji projektu; 2011-2013
 • funkcja w zespole; Kierownik
 • jednostka organizująca; IAE PAN
 • opis projektu; Celem naukowym projektu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcji i sposobu użytkowania naczyń ceramicznych kultury mykeńskiej, podstawowego aspektu tej najpowszechniejszej i najczęściej analizowanej kategorii zabytków archeologicznych.
 • publikacje dotyczące projektu; Lis, B. “Let’s Start From (a) Scratch: New Ways of Looking at Vessels’ Function.” Archeologia 61 (2013): 7–14.

3) Ceramika kuchenna na Lądzie Greckim w Późnej Epoce Brązu. Analiza zmian repertuaru, technologii produkcji oraz wymiany handlowej w kontekście przemian kulturowych w rdzennym i peryferyjnym obszarze kultury mykeńskiej. Projekt nr N N109 218036

 • lata realizacji projektu; 2009-2011
 • funkcja w zespole projektowym; Kierownik
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • opis projektu: podstawowym zadaniem projektu była analiza naczyń służących do przygotowywania pożywienia w kontekście przemian kulturowych i społeczno-ekonomicznych na lądzie greckim w późnej epoce brązu (ok. 1600 – 1000 p.n.e.). Wybór tej kategorii źródła archeologicznego był nieprzypadkowy. Ceramika kuchenna z terenów Grecji lądowej pozostaje nadal źródłem w dużej mierze nierozpoznanym, tym samym mającym potencjał pogłębienia wiedzy na temat przemian kulturowych badanego okresu. Niezwykle istotny jest w tym aspekcie bezdyskusyjnie użytkowy charakter analizowanej ceramiki. W porównaniu do ceramiki stołowej, często dekorowanej, podlegającej szybkim zmianom pod wpływem trendów wyznaczanych przez centra kulturowe, ceramika kuchenna ewoluuje powoli. W tym, paradoksalnie, tkwi jej podstawowy atut. Rzadkie zmiany w repertuarze naczyń kuchennych, kształcie poszczególnych typów czy też technologii ich wytwarzania mają u podstaw czynniki o znacznie głębszym charakterze, mające swe źródło w istotnych przemianach w sferze kulturowej czy społeczno-ekonomicznej. Wśród nich można wymienić napływ nowej ludności, przekształcenia w sferze gospodarki, postępujące zróżnicowanie społeczne wraz z wykształceniem się elit zgłaszających zapotrzebowanie na bardziej wyrafinowane, ’elitarne’ pożywienie. Dzięki analizie ceramiki kuchennej możliwe było więc uzyskanie pełniejszego, a tym samym bardziej zbliżonego do rzeczywistości, obrazu tych przemian. Pozostałe kategorie ceramiki, a także inne źródła archeologiczne, były także włączone do analizy jako podstawy wiedzy dotyczącej przemian kulturowych późnej epoki brązu. Punktem wyjścia dla prezentowanego projektu było ustalenie typologii i chronologii naczyń kuchennych.
 • publikacje dotyczące projektu; 1) Lis, B. in press. “Foodways in Early Mycenaean Greece: Innovative Cooking Sets and Social Hierarchy at Mitrou and Other Settlements on the Greek Mainland.” American Journal of Archaeology; 2) Lis, B. forthcomming. “Late Bronze Age Cooking Pottery.” In Nemea Valley Archaeological Project II, The Late Bronze Age Village on Tsoungiza Hill, edited by J.C. Wright and M. K Dabney; 3) Lis, B. 2015. “From Cooking Pots to Cuisine. Limitations and Perspectives of a Ceramic-based Approach.” In Ceramics, Cuisine and Culture: The Archaeology and Science of Kitchen Pottery in the Ancient Mediterranean World, edited by, M. Spataro and A. Villing, 104–114. Oxford: Oxbow Books; 4) Lis, B. 2012. “Aeginetan Cooking Pottery in Central Greece and its Wider Perspective.” In Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 3. Proceedings of the 3rd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2006–2008. From Prehistory to the Contemporary Period, edited by, A. Mazarakis Ainian and A. Doulgeri-Intzesioglou, 1203–1211. Volos: Εργαστήριο Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπουργείο Πολιτισμού; 5) Lis, B. 2012. “Late Bronze Age Cooking Pots from Mitrou and Their Change in the Light of Socio-economic Transformations.” . PhD Thesis, Warsaw: Polish Academy of Sciences; 6) Lis, B. 2010. “Cooking Pottery in the Late Bronze Age Aegean – an Attempt at a Methodological Approach.” In Analysing Pottery: Processing, Classification, Publication, edited by, B. Horejs, R. Jung, and P. Pavúk, 235–244. Bratislava: Comenius University.

Praktyka terenowa:

 • Eleon/Grecja
  • Osada z późnej epoki brązu oraz okresu archaicznego
  • 2013-2016
  • opracowanie materiału ceramicznego
  • wykopaliska pod kierownictwem dr Brendan Burke (University of Victoria), dr Bryan Burns (Wellesley College) oraz Alexandra Charami (Eforat Starożytności Beocji)
  • połączona misja Kanadyjskiego Instytutu w Grecji oraz Eforatu Starożytności Beocji
 • Mitrou/Grecja
  • osada z epoki brązu,
  • Lipiec - sierpień 2004-2012 (9 x 8 tygodni),
  • dokumentacja przy użyciu Total Station (2004); opracowywanie ceramiki do publikacji (2005-201)
  • kierownik dr Aleydis Van de Mortel i dr Eleni Zahou
  • połączona misja Amerykańskiej Szkoły Studiów Klasycznych w Atenach oraz 14-tego Eforatu
 • Punta di Zambrone (Kalabria, Włochy)
  • osada z późnej epoki brązu,
  • Wrzesień 2012 (1 x 5 tygodni),
  • Wstępne opracowanie ceramiki lokalnej oraz importów mykeńskich
  • kierownik prof. M. Paciarelli oraz dr R. Jung
  • połączona misja uniwersytetów w Neapolu oraz Salzburgu
 • Poros/Grecja
  • sanktuarium Posejdona (od okresu geometrycznego po rzymski)
  • Maj 2003-2005 (3 x 5 tygodni),
  • praktykant (2003), kierownik wykopu (2004, 2005)
  • kierownik prof. Berit Wells
  • misja Szwedzkiego Instytutu w Atenach
 • Tiryns/Grecja
  • mykeńska cytadela,
  • Sierpień 2003:(4 tygodnie),
  • uczestnik wykopalisk
  • kierownik prof. Joseph Maran
  • misja Niemieckiego Instytut Archeologicznego w Atenach

Kariera zawodowa 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 • od 2006 r. asystent
 • od 2012 r. adiunkt

Stypendia:

 • 2013 – stypendium w ramach programu Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Mentor: prof. John Papadopoulos (UCLA)
 • 2011-2014 – 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
 • 2009 oraz 2010 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2007 – Stypendium tygodnika Polityka dla młodych naukowców „Zostańcie z nami”
 • studia na kierunkach: Prähistorische Archäologie, Klassische Archäologie oraz Neogräzistik na Freie Universität Berlin, instytucja przyznająca stypendium: Uniwersytet Warszawski
 • kwerenda biblioteczna w Kopenhadze, instytucja przyznająca stypendium: Danish Ph.D. School in Archaeology
 • udział w konferencji naukowej w Melbourne, instytucja przyznająca stypendium: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • miesięczny pobyt naukowy na uniwersytecie w Heidelbergu, instytucja przyznająca stypendium: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Od 2008 redaktor pomocniczy czasopisma Aegean Archaeology
 • 2012-2013 redaktor pomocniczy czasopisma Archaeologia Polona

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • 25-26 marca 2006, Oxford: Forces of Transformation. The End of the Bronze Age in the Mediterranean, Saint John's College Oxford. Temat wystąpienia: Handmade and burnished pottery in the Eastern Mediterranean at the end of the Bronze Age - an attempt of interpretation of its diversity and geographical distribution.
  • 19-24 września 2006, Kraków: Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Temat wystąpienia: Cooking pottery in the Aegean - an attempt of methodological approach.
  • 24-28 kwietnia 2006, Warszawa: Archaeology as Science in a historical and modern perspective. Temat wystąpienia: Minoan – Mycenaean relations at the end of 13th century BC - a view from the kitchen. Case study for modern archaeological perspective.
  • 23-24 lutego 2007, Wiedeń: Late Helladic IIIC Chronology and Synchronisms. Temat wystąpienia: The sequence of Late Bronze/Early Iron Age pottery from East-Central Greek settlements - a fresh look on old and new evidence.
  • 25-29 marca 2008, Melbourne: DAIS. The Aegean Feast. 12. międzynarodowa konferencja egejska zorganizowana przez uniwersytet w Melbourne. Temat wystąpienia: Cooked food in the Mycenaean feast - evidence of the cooking pots.
  • 12-15 marca 2009, Volos (Grecja): 3rd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2006-2008 from prehistory to the contemporary period. Temat wystąpienia: Aeginetan Cooking Pottery in Central Greece and its wider perspective.
  • 22-24 marca 2010, Ateny: Subsistence, Economy and Society in the Greek World. Improving the integration of archaeology and science. Temat wystąpienia: Wining and dining at Mitrou, East Lokris. Diet, consumption, and socio-economic changes in a “peripheral” site of the Mycenaean mainland, circa 1375 to 1190 B.C.
  • 16-17 grudnia 2010, British Museum, Londyn: Ceramics, Cuisine and Culture: the Archaeology and Science of Kitchen Pottery in the Ancient Mediterranean World. Temat wystąpienia: From Cooking Pots to Cuisine. Limitations and Perspectives of a Ceramic-based Approach.
  • 15-18 marca 2012, Volos (Grecja): 4th Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2009-2011. From prehistory to the contemporary period. Poster: LH IIIC pottery from Mitrou.
  • 23-25 listopada 2012, Ateny (Grecja): The Distribution of Technological Knowledge in the Production of Ancient Mediterranean Pottery, Austrian Archaeological Institute. Temat wystąpienia: Mobility in the Bronze Age Aegean – the case of Aeginetan potters
  • 2-5 stycznia 2014, Chicago: Archaeological Institute of America 115th Annual Meeting. Temat wystąpienia: Mycenaean cooking pots – an attempt of a supra-regional comparison
  • 24-26 kwietnia 2014, Wrocław: 18th Symposium on Mediterranean Archaeology. Temat wystąpienia: Mobility of potters in the Aegean: Combining ethnographic and archaeological evidence
  • 11-13 grudzień 2014, Amsterdam: Integrated approaches to ceramic analysis and methodology from a trans-regional perspective, B. Lis, S. Rückl. Poster: Foreign Potters, Local Clays: tracing Aeginetan potters in Late Bronze Age Lefkandi and other sites in Central Greece
  • 8-11 styczeń 2015, New Orleans: Archaeological Institute of America 116th Annual Meeting. Tytuł wystąpienia (razem z T. Van Damme): Bridging the 1200 B.C.E. Divide in Boeotia: A Preliminary Report on the Late Bronze Age Pottery from Ancient Eleon
  • 26 luty-1 marzec 2015, Volos, 5th Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2009-2011. From prehistory to the contemporary period. Temat wystąpienia (z T. Van Damme): A Preliminary Report on the Late Bronze Age Pottery from Ancient Eleon
  • 18-19 luty 2016, Louvain-la-Neuve: Technology in Crisis. Technological changes in ceramic production during periods of trouble. Temat wystąpienia: Handmade pottery in Mainland Greece during the 13th and 12th century BC as a sign of an economic crisis?
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • Artykuł Pottery from Aegina w ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk.

Bibliografia

 • W druku

Lis, B. (2017) Foodways in Early Mycenaean Greece: Innovative Cooking Sets and Social Hierarchy at Mitrou and Other Settlements on the Greek Mainland, artykuł przyjęty do druku w American Journal of Archaeology

Lis, B. (2017) Variability of Ceramic Production and Consumption on the Greek Mainland During the Middle Stages of the Late Bronze Age: The Waterpots from the Menelaion, Sparta, artykuł przyjęty do druku w Oxford Journal of Archaeology

 • 2016

Lis, B. 2016. A Foreign Potter in the Pylian Kingdom? A Reanalysis of the Ceramic Assemblage of Room 60 at the Palace of Nestor in Pylos, Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, p. 491-536.

 • 2015

Lis, B., Rückl Š. and M. Choleva, 2015. Mobility in the Bronze Age Aegean—The Case of Aeginetan Potters, in: W. Gauss, G. Klebinder-Gauss and C. von Rueden (eds.), The Transmission of Technical Knowledge in the Production of Ancient Mediterranean Pottery, Vienna, p. 63-75.

Lis, B. 2015. From Cooking Pots to Cuisine. Limitations and Perspectives of a Ceramic-based Approach, in: M. Spataro and A. Villing (eds.), Ceramics, Cuisine and Culture, Oxford, p. 104-114.

 • 2013

Lis, B. 2013. Let’s Start From (a) Scratch: New Ways of Looking at Vessels’ Function, Archeologia 61, p. 7–14.

Lis, B. 2013. Aeginetan Cooking Pottery in Central Greece and its wider perspective, in: A. Mazarakis Ainian and A. Doulgeri-Intzesioglou (eds.), Proceedings of the 3rd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2006-2008 from prehistory to the contemporary period, Volos 12-15 March 2009, Volos, p. 1203-1211

 • 2011

Lis, B., and Š. Rückl. 2011. Our Storerooms Are Full. Impressed Pithoi from Late Bronze/Early Iron Age East Lokris and Phokis and their Socio-economic Significance. In Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of His 65th Birthday, W. Gauss, M. Lindblom, R.A.K. Smith, and J. C. Wright (eds), 154-168. BAR International Series 2227. Oxford.

Lis. B. 2011. Aeginetan Pottery Outside the Island, in: W. Gauss and E. Kiriatzi (eds.), Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina. An Integrated Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape, Vienna, p. 320-325

 • 2010

Lis, B. 2010. Cooking Pottery in the Late Bronze Age Aegean - an Attempt at a Methodological Approach. In Analysing Pottery: Processing, Classification, Publication, B. Horejs, R. Jung, and P. Pavúk (eds), 235-244. Bratislava.

 • 2009

Lis, B. 2009. A Revolution in the Study of Late Mycenaean Pottery? A Review Article of Ch. Podzuweit ‘Studien zur Spätmykenischen Keramik’. Archeologia 58:171-184.

Lis, B. 2009. The Sequence of Late Bronze/Early Iron Age Pottery from East-Central Greek Settlements - a Fresh Look at Old and New Evidence. In LH III C Chronology and Synchronisms III: LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age: Proceedings of the International Workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23rd and 24th, 2007, S. Deger-Jalkotzy and A. E. Bächle (eds), 203-233. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 30. Vienna.

 • 2008

Lis, B. 2008. The Role of Cooking Pottery and Cooked Food in the Palace of Nestor at Pylos. Archeologia 57:7-24.

Lis, B. 2008. Cooked Food in the Mycenaean Feast - Evidence from the Cooking Pots. In DAIS: The Aegean Feast, L. Hitchcock, R. Laffineur, and J. L. Crowley (eds), 142-150. Aegaeum 29. Liège.

Lis, B. 2008. Handmade and Burnished Pottery in the Eastern Mediterranean at the End of the Bronze Age: Towards an Explanation for Its Diversity and Geographical Distribution. In Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean: Proceedings of an International Symposium Held at St. John’s College, University of Oxford, 25-26th March 2006, Ch. Bachhuber and R. G. Roberts (eds), 152-163. Themes from the ancient Near East BANEA publication series v. 1. Oxford.