Pracownicy Instytutu

Kolenda Justyna Małgorzata, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 71 433 16 08 wew. 48

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Wrocławski 1989-1994, specjalizacja archeologia, tytuł pracy magisterskiej: Wczesnośredniowieczne ceramika grafitowa z grodu na Ostrówku w Opolu, promotor; prof. dr hab. J. Kaźmierczyk, prof. dr hab. K. Wachowski;
 • tytuł  pracy doktorskiej - Wieś w Polsce wczesnośredniowiecznej, promotor, prof. dr hab. Lech Leciejewicz, 2009 rok;

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • wczesnośredniowieczne osadnictwo otwarte na terenie środkowo-wschodniej Europy,
 • problematyka pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnośredniowiecznej rubieży Śląska i Wielkopolski.

Zakończone projekty badawcze:

1) „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”, Śląsk i Pomorze ,temat 1.6 zadanie 27, temat 1.6 zadanie 28:

 • 1997,
 • wykonawca,
 • jednostka organizująca projekt: IAE PAN,
 • koordynator: prof. dr hab. Andrzej Buko.

2) „Wczesnośredniowieczna ceramika z grodu na Ostrówku w Opolu w kontekście przemian garncarstwa na Śląsku”:

 • 1998-2001,
 • główny wykonawca programu badawczego,
 • jednostka organizująca projekt: IAE PAN O/Wrocław,
 • kierownik: prof. dr hab. Bogusław Gediga.

3) „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia”, zadanie „Ostrów Tumski we Wrocławiu we wczesnym średniowieczu”:

 • 2003,
 • wykonawca,
 • jednostka organizująca projekt IAE PAN,
 • koordynator: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk.

4)„Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowski na przykładzie Milicza”(Śląsk):

 • 2003-2006,
 • główny wykonawca programu badawczego,
 • jednostka organizująca projekt: IAE PAN O/Wrocław,
 • kierownik: prof. dr hab. Lech Leciejewicz,
 • publikacja: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Wrocław 2008.

5) Realizacja projektu pt. „Konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu - stanowisko 1”.

 • 2008,
 • kierownik,
 • jednostka organizująca projekt Towarzystwo Miłośników Starożytności Wrocław.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych:

 • czas realizacji: lata 2011-2014,
 • kierownictwo projektu: Justyna Kolenda,
 • jednostka organizująca: Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu IAE PAN,
 • Celem projektu jest określenie wzajemnych relacji zachodzących między wczesnośredniowiecznym krajobrazem kulturowym a środowiskiem przyrodniczym na terenie północno-wschodniej rubieży Śląska. Zaplanowane prace zostaną zrealizowane na podstawie interdyscyplinarnych badań wybranych stanowisk obronnych (Wrocławice, Lelików, Góry i Milicz).

2) Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego:

 • czas realizacji: lata 2011-2016,
 • funkcja: główny wykonawca zadania dotyczącego Milicza,
 • kierownik: prof. dr hab. Z. Hilczer-Kurnatowska,
 • jednostka organizująca: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN,
 • Celem projektu jest opracowanie źródeł archeologicznych i historycznych do studium porównawczego dwóch grodów leżących na północnej i południowej rubieży Wielkopolski, a mianowicie Santoka i Milicza. Graniczne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjno-handlowych, zarówno lądowych jak i wodnych, w zasadniczym stopniu warunkowało funkcję i dalsze dzieje obu warowni. W zakres prac projektu, oprócz studium źródeł archeologicznych pozyskanych w trakcie przeprowadzonych badań wykopaliskowych, będzie wchodzić również seria analiz specjalistycznych.

3) Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu:

 • czas realizacji: lata 2011-2014,
 • funkcja: 2 główny wykonawca,
 • kierownik: dr Dominik Nowakowski,
 • jednostka organizująca: Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN,
 • Zasadniczym celem projektu jest publikacja materiałów źródłowych (źródeł pisanych, archeologicznych, kartograficznych i architektonicznych) dotyczących poszczególnych wsi historycznego Śląska. W ramach tomu pierwszego zaplanowano opublikowanie materiałów z powiatu lubińskiego. Podjęta inicjatywa daje nadzieję na uzyskanie w przyszłości obrazu pełnej sieci osadniczej dzielnicy śląskiej w średniowieczu.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • rok
  • funkcja
  • prowadzący
  • jednostka
 • Badania archeologiczne w Lubiniu:
  • klasztor OO. Benedyktynów, średniowiecze,
  • 1985 - 1994,
  • uczestnictwo,
  • kierownik: prof. dr hab. Z. Kurnatowska,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.
 • Badania w Baborówku koło Szamotuł:
  • osada, wczesne średniowiecze,
  • 1988 r.,
  • uczestnictwo,
  • kierownik: mgr H. Pawęska,
  • jednostka organizująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 • Ratownicze badania na stanowisku Lulinek- Gazociąg jamalski:
  • osada, kultura łużycka,
  • 1996 r.,
  • funkcja: drugi archeolog,
  • kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
  • jednostka organizująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 • Badania planowe grodu w Santoku:
  • podgrodzie, wczesne średniowiecze,
  • 1997 r.,
  • funkcja: drugi archeolog,
  • kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/ Poznań.
 • Badania planowe zespołu osadniczego w Miliczu w ramach realizacji projektu:
  • zespół osadniczy, wczesne średniowiecze,
  • 2004-2006 r.,
  • kierownik: mgr J. Kolenda,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Wrocław.
 • Badania grodu w Santoku:
  • gród, wczesne średniowiecze,
  • 2007 r.,
  • funkcja: drugi archeolog,
  • kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.
 • Badania grodu w Santoku:
  • gród, wczesne średniowiecze,
  • 2008 r.,
  • funkcja: drugi archeolog,
  • kierownik: mgr K. Zamelska-Monczak,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.
 • Badania grodu w Lelikowie:
  • gród, wczesne średniowiecze,
  • 2008 r.,
  • kierownik: mgr J. Kolenda,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Wrocław.
 • Badania grodu w Santoku:
  • gród, wczesne średniowiecze,
  • 2010 r.,
  • funkcja: drugi archeolog,
  • kierownik: dr K. Zamelska-Monczak,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Poznań.
 • Badania grodu w Górach:
  • gród, wczesne średniowiecze,
  • 2012 r.,
  • funkcja: kierownik,
  • jednostka organizująca: IAE PAN O/Wrocław.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu:
  • od VIII 1998 r. stanowisko: archeolog,
  • od  I 2001 r. stanowisko: asystent,
  • od I 2010 r. stanowisko: adiunkt.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu” - redakcja całego tomu obejmującego materiały z konferencji, która się odbyła w dniach od 3 do 5 października 2006 roku w Miliczu.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych:

 • od 2005 r. członek Towarzystwa Miłośników Starożytności

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • Kolloquium Graphittonkeramik des 8. - 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa“ Mikulczyce - 1996, referat, „Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien“.Kolokwium: „Středověké město a jeho region” Praga 1998, referat „Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia”,
  • W ramach współpracy z Archeologicznym Instytutem AV ČR w Pradze uczestnictwo w daniach 23-24 05. 2005 roku w spotkaniu, które było poświęcone problematyce miejsc centralnych we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej (Vřeniku u Humpolca), referat pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Miliczu”,
  • Milicz. „Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu”, Milicz 2006, referat: „Najdawniejszy Milicz w świetle wykopalisk”,
  • W dniu 17. 04. 2007 w ramach pobytu studyjnego w Pradze, wygłosiłam referat pt. “Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Miliczu” zorganizowany wspólnie, przez Ústav pro pravĕk a ranou dobu dĕjinnou FF UK w Pradze oraz Archeologický ústav AVČR w Pradze,
  • Wygłoszenie referatu pt. Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie (gm. Kąty Wrocławskie), napisanego wspólnie z mgr Krystianem Chrzanem, na 11. posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 15.04.2011 r w Warszawie,
  • Wygłoszenie referatu 08.06.2011 r. na uroczystym posiedzeniu Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, poświęconym pamięci prof. L. Leciejewicza. Referat np. Wieś wczesnośredniowieczna na Śląsku.
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu” w dniach 3-5. październik 2006 roku w Miliczu,
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
 • Udzielenie wywiadu w telewizji wrocławskiej na temat odkryć archeologicznych dokonanych w trakcie badań grodu w Miliczu - sierpień 2006 roku,
 • Organizacja wystawy archeologicznej w Izbie Regionalnej w Miliczu pt. „Wczesnośredniowieczny Milicz” - otrawcie 3 październik 2006 roku,
 • Wygłoszenie 19 XII 2006 r referatu pod tytułem “Dzieje Milicza we wczesnym średniowieczu”, na konferencji „Uczymy się wspólnie - działając lokalnie” w ramach projektu “Działaj Lokalnie V” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Dolnośląską Fundację Ekorozwoju,
 • Zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej w Parku krajobrazowym „Dolina Baryczy” informacji o badaniach prowadzonych przez IAE PAN O/Wrocław na terenie Milicza, www.dolinabaryczy.pl  - atrakcje, Tajemnice Milicza,
 • Wygłoszenie 15.09.2007 roku w Miliczu referatu pod tytułem „Średniowieczny Milicz” - promocja pałacu/zamku.

Dydaktyka:

 • w latach 2004-2005 prowadzenie praktyk dla studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Milicz, stanowisko 1),
 • w 2012 roku prowadzenie praktyk dla studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studentów Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego (Góry, stanowisko 1).

Bibliografia

 • 1998

Kolenda, J. 1998. Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien. Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa: 21-31.

i B. Gediga, W. Nowaczyk 1998. Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. 40: 387-393.

 • 1999

Kolenda, J. 1999. Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia. Mediaevalia archaeologica 1: 141-149.

 • 2000

Kolenda, J. i B. Gediga, W. Nowaczyk 2000. Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku: 145-156.

 • 2001

Kolenda, J. 2001. Osada wczesnośredniowieczna. Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach. Wratislavia Antiqua 4: 108-142.

 • 2006

Kolenda, J. 2006. Rec: Biermann F i Mangelsdorf G. (Hrsg.)Die bäuerliche Ostsiedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland. Untersuchungen zum Landesausbau des 12. bis 14. Jahrhunderts im ländlichen Raum. Przegląd Archeologiczny 54: 221-226.

 • 2007

Kolenda, J. 2007. Komunikat: Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Konferencja naukowa w Miliczu, woj. dolnośląskie. Slavia Antiqua 48: 321-322.

 • 2008

Kolenda, J. 2008. Red. Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław.

Kolenda, J. 2008. Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk. (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. Justyna Kolenda, Wrocław, 9-61.

 • 2009

Kolenda, J. 2009. Odkrycia w warowni Milicz, Archeologia Żywa, ISSN 1426-7055, nr 4, 2009, 18-22.

 • 2011

Kolenda, J. 2011. Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych. (w:) Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, M. Rębkowski, S. Rosik (red.), 41-60. Wrocław.

 • 2012

Kolenda, J. Chrzan K. 2012. Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009 - w druku.

Home Instytut Pracownicy Kolenda Justyna Małgorzata, dr