Pracownicy Instytutu

Nowicki Krzysztof, prof. dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Kierownik Zespołu

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Kultura starożytnej Grecji i Rzymu

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81 wew. 196

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii (1975-1980), praca magisterska 1980 (promotor prof. dr hab. M. Gawlikowski).
 • Praca doktorska pt. "Topografia miast na Krecie w późnej epoce brązu", Instytut Archeologii i Etnologii PAN 1990 (promotor prof. dr hab. Bogdan Rutkowski).
 • Praca habilitacyjna pt "Defensible Sites in Crete c. 1200-800 B.C." (Liège 2000), Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2001.

Języki obce

 • język angielski
 • język grecki
 • język niemiecki

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Archeologia egejska, okres od neolitu do wczesnej epoki żelaza.
 • Topografia osadnictwa, historia osadnictwa, miejsca kultowe, rekonesans archeologiczny.

Zakończone projekty badawcze:

1) Defensible sites in Crete, c. 1200-800 BC.

 • 1983-2000
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ministry of Culture, Republic of Greece, Institute for Aegean Prehistory.
 • Celem projektu było:1) identyfikacja i szczegółowy opis stanowisk archeologicznych z badanego okresu, 2) analiza topograficzna zjawiska osad obronnych, i 3) historyczna interpretacja zmian osadniczych na Krecie w okresie przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
 • Główna publikacja: Defensible Sites in Crete, c. 1200 - 800 B.C. (LM IIIB/IIIC through Geometric), Aegaeum 21, Liège 2000.

2) Excavation at Monastiraki Katalimata w ramach projektu “the  Greek-American  excavation at Chalasmenos (East Crete)". 

 • 1994-2004
 • Kierownicy projektu: Dr M. Tsipopoulou and Prof. W. Coulson;
 • Kierownik sektora Katalimata.
 • American School of Classical Studies at Athens and KD’ Eforia of Antiquities for East Crete.
 • Wykopaliska odsłoniły sześć różnych faz, które reprezentują najbardziej dramatyczne moment historii Morza egejskiego: koniec neolitu (ca. 3500 p.Chr), okres średniominojski II (ca. 1700 p.Chr), okres póżnominojski IB-IIIA1 (1450-1400 p. Chr), okres póżnominojski IIIC (ca. 1200-1150 p. Chr, okres wczesnobizantyński (siódmy wiek), i okres wenecki (szesnasty i siedemnasty wiek).
 • Główna publikacja: Monastiraki Katalimata. Excavation of a Cretan Refuge Site 1993-2000, INSTAP Academic Press, Philadelphia 2008.

3) Excavations at Karfi (Lasithi, Crete);

 • 2007-2010
 • Kierownik projektu:Dr S. Wallace.
 • Konsultant stanowiska, kierownik Sektora B i C.
 • The British School at Athens and the University of Reading (UK);
 • Wykopaliska przeprowadzone w czterech sektorach tego bardzo ważnego stanowiska z okresu póżnominojskiego IIIC (ca. 1200-1000 p.Chr) dostarczyły niezwykle ważnych nowych źródeł do rekonstrukcji historycznej oraz organizacji społecznej i ekonomicznej. Była to pierwsza faza projektu, który w zamierzeniu ma odsłonić znaczną część tego miasta.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Crete and the Southern Aegean in the fourth millennium BC.

 • 2002-2012
 • Celem projektu jest identyfikacja, rejestracja i szczegółowy opis stanowisk z okresu schyłkowego neolitu na Krecie i sąsiednich wyspach, i na tej podstawie zaproponowanie nowej syntezy okresu decydującego o narodzinach cywilizacji brązu w basenie Morza Egejskiego. Przemiany osadnicze, społeczne i gospodarcze analizowane są w szerszym, wschodniośródziemnomorskim kontekście. Podsumowaniem projektu będzie obszerna synteza p.t. Crete and the South Aegean in the Fourth Millennium BC: the Final Neolithic -Early Bronze Age transition.

2) History of settlement in Crete, ca. 7000-1000BC. 

 • 1983-
 • Jest to długoletni projekt badawczy obejmujący w pierwszym etapie rejestrację i publikację pojedynczych stanowisk oraz zespołów osadniczych. W etapie drugim opracowane zostaną zasadnicze etapy zmian osadniczych w poszczególnych fazach chronologicznych, a etap trzeci podsumowany zostanie w obszernej syntezie p.t. jak tytuł projektu.

3) Cretan peak sanctuaries.

 • 1983-
 • Badania rekonesansowe, powierzchniowe i topograficzne dotyczące miejsc kultowych na szczytach gór, ich miejsca w systemie osadniczym, historii i znaczenia w rozwoju społeczeństw Krety w epoce brązu i póżniej.

4) The archaeology of the Lasithi Mountains.

 • 1983-
 • Systematyczne prace dokumentacyjne dotyczące stanowisk archeologicznych oraz środowiska w górzystym rejonie Lasithi (centralna Kreta). Katalog stanowisk oraz toponimów będzie punktem wyjścia do historycznej syntezy prezentującej ten jeden z najciekawszych regionów obszaru egejskiego.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii, PAN,
  • 1982-6 asystent,
  • 1986-90 st. asystent,
  • 1990-2001 adiunkt,
  • 2001- docent (od 1.01.2000 kierownik Zakładu Archeologii Antycznej),
  • od 2011 profesor nadzwyczajny PAN.
 • Uniwersity of Birmingham (Dept. of Ancient History and Archaeology), 1998-9.

Stypendia i nagrody:

 • The P.M. Warren Visiting Professorship, University of Bristol, 2011.
 • British Academy Visiting Fellowship, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 and 2010.
 • The Mellon Research Fellowship: American School of Classical Studies at Athens, 1994 and 2005.
 • Stypendium Fundacji Nauki Polskiej, studia w Atenach for two months studies in Athens, 2004.
 • The Michael Ventris Award: University College, London, 1995.
 • Deutsches Archäologisches Institut Fellowship, 1993.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redaktor: Aegean Archaeology, Warsaw (od1994, dziewięć tomów opublikowanych, dziesiąty w przygotowaniu).
 • Recenzent AJA (2006), Hesperia (2006), American School of Classical Studies Monographs (2006), BAR International Series (2003, 2006), INSTAP Academic Press (2011).

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Full Student of the British School at Athens (1988/89-1997, 2004).
 • Member of the American School of Classical Studies at Athens in 1994 and 2005.
 • Honorary Research Fellow, School of Historical Studies, University of Birmingham (2000-2011).

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Międzynarodowe Kongresy i konferencje naukowe:
  • 2011 Rethymnon (Greece): Lasithi before Karfi: the history of settlement in the Bronze Age, 11 International Cretological Congress.
  • 2010 Graz (Austria): Changes of settlement patterns and their historical consequences: Crete and the south Aegean islands after 1200 BC; a conference: Was von Mykene blieb: Der Einfluss der mykenischen Kultur auf die Entstehung der griechischen Identität.
  • 2010 Dublin (Ireland): Cretan Peak Sanctuaries: Distribution, Topography and Spatial Organization of Ritual: Dublin Peak Sanctuary Workshop.
  • 2008 Dublin (Ireland): 1200 BC Collapse: Crete and other South Aegean Islands and the Case of the Sea Peoples in the Eastern Mediterranean, 1200 BC: War, Climate Change and Cultural Catastrophe; a conference organized by the Schools of Archaeology and Classics at University College Dublin.
  • 2007 Volos (Greece): Settlement in crisis: the end of the LM/LH IIIB and Early IIIC in Crete and other South Aegean islands, The Dark Ages Revisisted: An International Colloquium in Honour of W.D.E. Coulson organized by the University of Thessaly in Volos.
  • 2006 Chania (Greece): Diachronic Changes in Settlement Locations in Neolithic through Early Iron Age Crete: some South Coast Cases:10th International Cretological Congress.
  • 2006 Sheffield (UK): The Final Neolithic (Late Chalcolithic) to Early Bronze Age Transition in Crete and the South-East Aegean Islands: Changes in Settlement Patterns and Pottery, Sheffield Round Table in Aegean Archaeology.
  • 2005 Ierapetra (Greece): When the House Becomes a Fortress, STEGA: House and Household in Ancient Crete. Conference organized by the ASCSA
  • 2001 Elounda (Greece): New evidence for the Final Neolithic in Crete, 9th International Cretological Congress.
  • 2001 Toulouse (France): From Late Minoan IIIC refuge settlements to Geometric acropoleis, Habitat et urbanisme dans le monde grec.
  • 2000 Ateny (Greece): South of Kavousi, East of Mochlos: The West Siteia Mountains at the end of the Bronze Age, Crete 2000. One Hundred Years of American Excavations in Crete.
  • 2000 Göteborg (Sweden): Minoan Peak Sanctuaries: Reassesing their Origins, 8th International Aegean Conference POTNIA.
  • 2000 Birmingham (UK): The End of the Bronze Age in Crete and the 1200 BC Crisis in the Mediterranean, Lighten our Darkness. Cultural Transformations at the Beginning of the First Millenium BC - From the Alps to Anatolia.
  • 1999 Dublin (Ireland): Sea Raiders and Refugees: Problems of Defensible Sites in Crete c. 1200 B.C., The International Conference on Defensible Settlements in the Eastern Mediterranean, c. 1200 BC.
  • 1999 Cambridge (UK): Settlement and society at the end of the Bronze Age, The workshop: Minoan Society.
  • 1998 Liege (Belgium): The Historical Background of Defensible Sites on Crete: Late Minoan IIIC versus Protopalatial, 7th International Aegean Conference POLEMOS.
  • 1996 Herakleion (Greece): Monastiraki Katalimata (Ierapetras:) A Cretan Refuge Site, The 8th International Cretological Congress.
  • 1995 San Diego (USA): AIA 97th Annual Meeting, Workshop: Interpreting the Excavation Context: The Aims, Methods, and Problems in Reconstructing Early Iron Age Settlement at Kavousi, Crete, (invited discussant).
  • 1995 London (UK): Changes of the Settlement Pattern in Dark Age Crete, Colloquium on Post-Minoan Crete.
  • 1994 Oxford (UK): Crete and the Aegean World in the Bronze Age, Conference in honour of M.S.F. Hood (invited discussant).
  • 1991 Rethymnon (Greece): To Flechtron and other Dark Age Sites near Kera Karfi, The 7th International Cretological Congress.
  • 1991 Athens (Greece): The Route Network in the Late Bronze Age Crete, International Conference on Ancient Greek Routes (The Canadian Institute of Archaeology).
  • 1987 Mainz (Germany): Cretan Settlement in the End of the Bronze and the Beginning of the Iron Age, The IX International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences.
  • 1985 Mannheim (Germany): Settlements of Refuge in Crete, Kolloquium Forschungen zur Ägäischen Vorgeschichte.
  • 1984 Köln (Germany): The History, Topography and Economy of Karphi, Kolloquium Forschungen zur Aegaeischen Vorgeschichte.
 • Popularyzacja w mediach:
  • Stacje radiowe regionalne na Krecie (2009)
  • Polskie Radio: (2002, 2004 and 2006)
  • National Geographic (2003) i Newsweek (2004) (Polish editions)
  • Program filmowy wyprodukowany przez History Channel (USA) “Secrets of the Aegean Apocalypse” (16.08.2004 data pierwszej emisji)  
 • Popularyzacja poprzez prelekcje i wykłady:
  • 2008 ID’ Diktaia (11th Dictean Festival) in Psychro (Lasithi, Crete): wykład  The Lasithi Mountains during the Bronze Age.
  • 2002 E’ Diktaia (5th Dictaean Festival) in Psychro (Lasithi, Crete): wykład The Psychro Cave and the earliest inhabitants of the Lasithi Mountains.
  • 1993, The School at Ag. Georgios (Lasithi, Crete): wykład na temat historii i środowiska Lasithi ( w języku greckim).
  • 1992, The School at Ag. Georgios (Lasithi, Crete): wykład na temat archeologii obszaru Lasithi (w języku greckim).

Dydaktyka:

 • Uniwersytet Warszawski (Instytut Archeologii) 1993-1997, Archeologia egejska - wykłady i ćwiczenia.
 • Uniwersity of Birmingham (Department of Ancient History and Archaeology) 1998-99, 1. Palace societies, 2. Aegean Early Bronze Age, 3. The Dark Age in Greece, 4. Island archaeology, 5. Theory and practice of archaeology as applied to Greek conditions. Promotor: 4 prace magisterskie (M.A.) i 6 licencjatów (B.A.).
 • University of Bristol: 2010-11; P.M. Warren Visiting Professor.
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Promotor: 1 doktorat
 • Recenzent i egzaminator zewnętrzny: 5 dysertacji doktorskie (Uniwersytet w Sztokholmie, Uniwersytet w Tel Avivie, UJ w Krakowie, Uniwersytet Warszawski x 2) oraz 1 dysertacji M.Phil. (Uniwersytet w Dublinie).
 • Recenzje habilitacyjne: recenzja dorobku w 2 przewodach.
 • Wykłady na zaproszenie:
  • 2011, University of Bristol
  • 2010, Catholic University of Leuven
  • 2008, University of Reading
  • 2007, University of Vienna
  • 2005, American School of Classical Studies at Athens
  • 2005, Irish Institute in Athens
  • 2004, University of Birmingham
  • 2002, University of Birmingham
  • 2002, The Institute for Aegean Prehistory, Pachy Ammos, Crete
  • 2002, University of Prague
  • 2000, University of Birmingham
  • 1999, University of Sheffield
  • 1999, University of Oxford
  • 1997, University of Edinburgh
  • 1997, University College London (Mycenaean Seminar)
  • 1997, University of Oxford
  • 1997, University College Dublin
  • 1997, Catholic University of Leuven
  • 1996, New York University, Institute of Fine Art
  • 1996, Duke University at Durham and North Carolina University at Chapel Hill
  • 1995, University College London
  • 1992, British School of Archaeology (Knossos)
  • 1991, The Centre of Greek and Roman Studies (Athens)
  • 1992, University of Cracow, Institute of Archaeology
  • 1991-1996, University of Warsaw, Institute of Archaeology

Bibliografia

Książki: 

 • 1996

(współautor) Psychro Cave and Other Sacred Grottoes in Crete (Art and Archaeology, Warsaw 1996) (with B. Rutkowski).

 • 2000

 Defensible Sites in Crete, c. 1200 - 800 B.C. (LM IIIB/IIIC through Geometric), (Aegaeum 21, Liège 2000).

 • 2008

Monastiraki Katalimata. Excavation of a Cretan Refuge Site 1993-2000 (INSTAP Academic Press, Philadelphia 2008)

 • 2012

(współautor) L. V. Watrous, D. Haggis, K. Nowicki, N. Vogeikoff-Brogan, and M. Schultz, An Archaeological Survey of the Gournia Landscape: A Regional History of the Mirabello Bay, Crete, in Antiquity, INSTAP Academic Press, Philadelphia 2012.

Artykuły:

 • 1986

Zu den "bronzezeitlichen" Malereien im Abri von Kato Pervolakia, Kreta, ArchKor 16, 1986, 45-47 (with B. Rutkowski).

Report on Investigations in Greece. II. Studies in 1983,  Archeologia Warsaw 35, 1984 (1986), 178-192, (with B. Rutkowski).

 • 1987

Report on Investigations in Greece. IV. Studies in 1985, Archeologia Warsaw 37, 1986 (1987), 159-170 (with B. Rutkowski).

Report on Investigations in Greece. III. Studies in 1984, Archeologia Warsaw 36, 1985 (1987), 119-129 (with B. Rutkowski).

Topography of Refuge Settlement in Crete, JRGZM 34, 1987, 213-234

The History and Setting of the Town at Karphi, Studi Micenei et Egeo-Anatolici 26, 1987, 235-256.

Settlements of Refuge in Crete, Schriften des Deutschen Archaologen-Verbandes IX, Referate vom Kolloquium zur Ägäischen Vorgeschichte, Mannheim, 20.-22.2.1986 (Mannheim 1987), 83-87.

History, Topography and Economy of Karphi, Forschungen zur Aegaeischen Vorgeschichte, Akten des internationalen Kolloquiums, 7.-8. Juli 1984 in Köln, Köln 1987, 25-32.

 • 1988

The problem of preservation of mountainous sites in Crete (with B. Rutkowski), in: The Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and Historical Sites, Preservation and Protection, Proceedings of an International Symposium organized by the Greek National Group of IAEG (Athens) 19-23 September 1988 (Rotterdam 1988), 1475-1478.

Some observations on the Gournia archaeological reservation (Crete, Greece), in: The Engineering Geology..., 1479-1484 (with B. Rutkowski).

 • 1989

Investigations in the Cretan Mountains, Archeologia Warsaw 39, 1988 (1989), 189-198.

Report on Investigations in Greece. V. Studies in 1986, Archeologia Warsaw 38, 1987 (1989), 177-184 (with B. Rutkowski).

 • 1990

The West Siteia Mountains at the Turn of the Bronze and Iron Ages, Aegaeum 6 (Liège 1990), 161-182.

 • 1991

Report on Investigations in Greece. VI. Studies in 1988-1989, Archeologia Warsaw 41, 1990 (1991), 113-125 (with B. Rutkowski).

 • 1992

Report on Investigations in Greece. VIII. Studies in 1991, Archeologia Warsaw 43, 1992, 113-119.

Fortifications in Dark Age Krete, in: S. van de Maele, J.M Fossey (eds), Fortificationes Antiquae. McGill University Monographs in Classical Archaeology and History, vol.12, Amsterdam 1992, 53-76.

Report on Investigations in Greece. VII. Studies in 1990, Archeologia Warsaw 42, 1991 (1992), 137-145.

 • 1993

Khalasmeno and Katalimata: Two Early Iron Age Settlements in Monastiraki, East Crete, Hesperia 62:3, 1993, 303-337 (with D. Haggis).

 • 1994

Katalimata 1993, in: W. Coulson and M. Tsipopoulou, Preliminary Investigations at Halasmeno, Crete 1992-93, Aegean Archaeology 1, 1994, 94-97.

Some Remarks on the Pre- and Protopalatial Peak Sanctuaries in Crete, Aegean Archaeology 1, 1994, 31-48.

A Dark Age Refuge Centre near Pefki, East Crete, Annual of the British School at Athens 89, 1994, 235-268.

Report on Investigations in Greece. IX. Studies in 1992, Archeologia Warsaw 44, 1993 (1994), 95-101.

 • 1995

To Flechtron and Other Dark Age Sites near Kera Karfi, Pepragmena tou Z' Diethnous Kritologikou Synedriou, Rethymnon 25-31.08.1991, Rethymnon 1995, vol. A2, 693-702.

Report on Investigations in Greece. X. Studies in 1993 and 1994, Archeologia Warsaw 46, 1995 (1996), 63-70.

 • 1996

Arvi Fortetsa and Loutraki Kandilioro: Two Refuge Settlements in Crete, Annual of the British School at Athens 91, 1996, 253-285.

 • 1998

Lasithi (Crete): One Hundred Years of Archaeological Research, Aegean Archaeology 3, 1996 (1998), 27-48.

 • 1999

Economy of Refugees: Life in the Cretan Mountains at the Turn of the Bronze and Iron Ages, in: Angelos Chaniotis (ed.), From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete (Stuttgart 1999), 145-171.

The Final Neolithic Refugees or the Early Bronze Newcomers? The Problem of Defensible Sites in Crete in the Late Fourth Millenium B.C., in: Ph. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), MELETEMATA. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th Year, (Aegaeum 20, Liège 1999), 575-581.

The Historical Background of Defensible Sites on Crete: Late Minoan IIIC versus Protopalatial, in: R. Laffineur (eds), POLEMOS. Le contexte guerrier en Egee a l'age du bronze,(Aegaeum 19, Liège 1999), 191-195.

 • 2000

Monastiraki Katalimata (Ierapetras): A Cretan Refuge Site, Pepragmena tou H' Diethnous Kritologikou Synedriou, Herakleion 9-14.09.1996, Irakleion 2000, 433-444.

 • 2001

Minoan Peak Sanctuaries: Reassesing their Origins, in R. Laffineur and R. Hagg (eds), POTNIA, (Aegaeum 22, Liège 2001), 31-37.

Sea Raiders and Refugees: Problems of Defensible Sites in Crete c. 1200 B.C., in V. Karageorghis and C. Morris (eds), Defensive Settlements of the Aegean and the Eastern Mediterranean after c. 1200 B.C. (Nicosia 2001), 23-39.

 • 2002

From Late Minoan IIIC Refuge Settlements to Geometric Acropoleis: Architecture and Social Organization of Dark Age Villages and Towns in Crete, in J.-M. Luce (ed.), Habitat et urbanisme dans les mond grec, PALLAS 58, 2002, 137-162.

A Middle Minoan II Deposit at the Refuge Site of Monastiraki Katalimata (East Crete), Aegean Archaeology 5, 2001 (2002), 27-45.

 • 2003

Μινωίτες και Μυκηναίοι στο τέλος της εποχής τοu Χαλκού στην Ανατολική Κρήτη, in: N. Kyparissi-Apostolika and M. Papakonstantinou (eds), The Periphery of the Mycenaean World, Lamia 1999, 2nd International Interdisciplinary Colloquium, Proceedings, Athens 2003, 561-580 (with M. Tsipopoulou).

The End of the Neolithic in Crete, Aegean Archaeology 6, 2002 (2003), 7-72.

 • 2004

Report on Investigations in Greece. XI. Studies in 1995-2003, Archeologia Warsaw 55, 2004, 75-100.

South of Kavousi, East of Mochlos: The West Siteia Mountains at the end of the Bronze Age, in: L.P. Day, M.S. Mook and J.D. Muhly (eds), Crete Beyond the Palaces: Proceedings of the Crete 2000 Conference, Philadelphia 2004, 265-280.

 • 2006

New evidence for the Final Neolithic in Crete, Pepragmena tou Θ’ Diethnous Kritologikou Synedriou, Elounta, 1-6.10.2001, Irakleion 2006, 253-262.

 • 2008

Some Remarks on New Peak Sanctuaries in Crete: The Topography of Ritual Areas and their Relationship with Settlements, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 122, 2007 (2008), 1-31.

The Final Neolithic (Late Chalcolithic) to Early Bronze Age Transition in Crete and the South-East Aegean Islands: Changes in Settlement Patterns and Pottery, in V. Isaakidou and P. Tomkins (eds.), Escaping the Labyrinth: New Perspective on the Neolithic of Crete ,Oxford 2008, 201-228.

 • 2010

Myrtos Fournou Korifi: before and after, in O. Krzyszkowska (ed.), Cretan Offerings, London 2010, 223-237.

 • 2011

When the House Becomes a Fortress, in K. Glowacki and N. Vogeikoff-Brogan (eds.), Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete (Hesperia Supplement 44), 2011, 349-365.

Diachronic changes in settlement locations in Neolithic through Early Iron Age Crete: some south coast cases, in Proceedings of the 10th International Cretological Congress, Chania 2006, A2, Chania 2011 37-52.

Settlement in Crisis: The End of the LM/LH IIIB and Early IIIC in Crete and Other South Aegean Islands, in A. Mazarakis Ainana (ed,), The Dark Age Revisited, Volos 2011, 435-450.

 • 2012  

East Cretan Peak Sanctuaries Revisited, in. E. Mantzourani and Ph. P. Betancourt (ed.), PHILISTOR: Studies in Honor of Costis Davaras, Philadelphia 2012, 137-152.

Report on Investigations in Greece. XII. Studies in 2004–2010, Archeologia Warsaw 60, 2009 (2012), 69-89.

Recenzje i inne:

 • 1986

19. S.D. Indelicato, Piazza pubblica e palazzo nella Creta minoica, Roma 1982, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1986:3, 517-519 (book review).

 • 1987

Konferencja "Forschungen zur Agaischen Vorgeschichte: Das Ende der mykenischen Welt", Kolonia 7-8 VII 1984, Archeologia Warsaw 36, 1985 (1987).

 • 1990

II Interdysciplinarna Konferencja "Orient i Egea. Język - religia - kultura". Warszawa 24-25 XI 1988 (with P. Taracha), Archeologia Warsaw 40, 1989 (1990), 166.

 • 1992

Remarks on Haskell's paper: "LM III Knossos: Evidence beyond the Palace", Archeologia Warsaw 42, 1991 (1992), 147-148.

 • 1995

Aegean Archaeology 1, 1994. Art and Archaeology, Warsaw, Archeologia Warsaw 46, 1995, 125 (review).

J.W. Myers, E.E. Myers, G. Cadogan, The Aerial Atlas of Ancient Crete, London 1992, Aegean Archaeology 1, 1994 (1995), 107 f. (book review).

J.S. Soles, The Prepalatial Cemeteries at Mochlos and Gournia and the House Tombs of Bronze Age Crete, Suppl. Hesperia 24, 1992, Aegean Archaeology 1, 1994 (1995), 108-110 (book review).

 • 1997

C. Catling, Kreta, Wiedza i Życie, Warszawa 1997 (Polish translation).

From Minoan to Dark Age Crete: archaeological evidence and historical reconstruction (abstract), BICS (February 1997).

E. Zangger, The Geoarchaeology of the Argolid, (Argolis II), Berlin 1993, Archeologia Warsaw 48, 1997, 89f. (book review).

 • 2002

K.D. Vitelli, Neolithic Pottery, vol. 2. The Late Neolithic Ceramic Phases 3 to 5, Bloomington and Indianapolis 1999, Archeologia Warsaw 53, 2002, 161-163 (book review).

 • 2004

Bogdan Rutkowski (1930-2004), AJA 108:3, 2004, 449-450 (obituary).

 • 2005

K. Jakubiak, The Development of Defence System of Eastern Anatolia (the Armenian Upland). From the Beginning of the Kingom of Urartu to the End of Antiquity (Warszawa 2003), Archeologia Warsaw 55, 2004 (2005), 131-135 (book review)

 • 2006

Bogdan Rutkowski 1930-2004, Aegean Archaeology 7, 2003-2004 (2006), 9-10 (obituary).

J.S. Soles, Mochlos IA (INSTAP Prehistory Monographs 7, Philadelphia 2003); K.A. Bernard and T.M. Brogan, Mochlos IB (INSTAP Prehistory Monographs 8, Philadelphia 2003); J.S. Soles, C. Davaras et al., Mochlos IC (INSTAP Prehistory Monographs 9, Philadelphia 2004), Aegean Archaeology 7, 2003-2004 (2006), 82-87 (book review).

Ph. Betancourt and C. Davaras (eds), Pseira VI (INSTAP Prehistory Monographs 5, Philadelphia 2002); iidem Pseira VII (INSTAP Prehistory Monographs 6, Philadelphia 2003), Aegean Archaeology 7, 2003-2004 (2006), 78-82 (book review).

 • 2007

G.R. Tsetskhladze (ed.), Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas, Leiden - Boston 2006), Archeologia Warsaw 58, 2007, 207-211 (book review)

E. Kyriakidis, Ritual in the Bronze Age Aegean. The Minoan Peak Sanctuaries 2005, AJA 111.3, 2007, (book review).

 • 2009

C. Davaras and Ph.P. Betancourt, Hagia Photia Cemetery I: The Tomb Groups and Architecture (INSTAP Prehistory Monographs 14, Philadelphia     2004), Aegean Archaeology 8, 2005-06 (2009), 144-146 (book review).

 • 2012

Ph.P. Betancourt, The Bronze Age Begins. The Ceramic Revolution of Early Minoan I and the New Form of Wealth that Transformed Prehistoric Society, Philadelphia 2008, Archaeologia Polona 47, 2009 (2012) (recenzja).

 • W druku (artykuły)

Cretan Peak Sanctuaries: Distribution, Topography and Spatial Organization of Ritual, A. Peatfield and C. Morris (eds.)

Home Instytut Pracownicy Nowicki Krzysztof, prof. dr hab.