Pracownicy Instytutu

Zamelska- Monczak Kinga Helena, dr

Kontakt

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Polska Piastów: społeczeństwo i kultura

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,1987-1992; kierunek archeologia Polski; praca magisterska p.t.: „Grodzisko wczesnośredniowieczne w Poniecu (stanowisko1), woj. leszczyńskie”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. T. Makiewicza;
 • praca doktorska: „Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. H. Kóčki-Krenz; 2009

Języki obce

 • język angielski- stopień zaawansowany
 • język niemiecki- biernie

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Problematyka okresu wczesnego średniowiecza na terytorium Wielkopolski, zwłaszcza jej części północno-zachodniej i obszarze pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ceramicznych; studia porównawcze nad ceramiką naczyniową z terenu Wielkopolski

Zakończone projekty badawcze:

 • 1994-1996 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu; opracowanie wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z grodziska w Międzyrzeczu w ramach grantu "Międzyrzecz wczesnośredniowieczny"; wyniki badań w przygotowanej do druku publikacji Międzyrzecz, z serii Origines Polonorum.
 • 1996-1999 opracowanie, pod kierunkiem prof. Zofii Kurnatowskiej, ceramiki naczyniowej z podgrodzia w Santoku, woj. lubuskie, w ramach projektu naukowego "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego", finansowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie;
 • 2000 -2003 analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z grodu w Międzyrzeczu, w ramach projektu badawczego „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia: Międzyrzecz Wielkopolski we wczesnym średniowieczu”, pod kierunkiem prof. dr hab. S. Kurnatowskiego; realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; wyniki badań w przygotowanej do druku publikacji Międzyrzecz, z serii Origines Polonorum.
 • 2004 – 2007 udział w krajowym projekcie badawczym KBN; temat zadania – Międzyrzecz Wielkopolski w późnym średniowieczu, kierowanym przez prof. dr hab. S. Kurnatowskiego; analiza materiałów ceramicznych z nawarstwień późnośredniowiecznych grodziska; wyniki badań w przygotowanej do druku publikacji Międzyrzecz, z serii Origines Polonorum.
 • 2004 – 2007 udział w programie badawczym pt.: „ Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowskim na przykładzie Milicza (Śląsk)”; realizowanym w IAE PAN, O. Wrocław, kierownikiem programu był prof. dr hab. Lech Leciejewicz; w ramach realizowanego projektu przeprowadziłam szczegółową analizę materiału ceramicznego z osady wczesnośredniowiecznej w Miliczu;

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Od 2009 (do 2012) uczestnictwo w projekcie realizowanym w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu (projekt rozwojowy nr N R 17 0014 06/09);

 • kierownik zadania „Węzłowe problemy stratygrafii i chronologii wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku (stan. 1, woj. lubuskie) w świetle badań weryfikacyjnych”; organizacja i prowadzenie badań archeologicznych na grodzisku w Santoku, opracowanie materiałów i przedstawienie wyników prac.
 • Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. Michał Kobusiewicz.

2) Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego; Projekt NCN;

 • lata 2011-2015;
 • kierownik projektu - Prof. Zofia Kurnatowska;
 • opracowanie katalogu zabytków z badań archiwalnych, analiza materiałów ceramicznych oraz stratygrafii stanowiska;

 Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • lata
  • funkcja
  • jednostka
  • prowadzący
 • Lubin
  • badania archeologiczne w klasztorze OO. Benedyktynów
  • 1985 - 1993 
  • archeolog-dokumentalista
  • IHKM Zakład Archeologii Wielkopolski;
  • kierownik badań prof. Zofia Kurnatowska;
 • Baborówek koło Szamotuł
  • osada wczesnośredniowieczna 
  • 1988 i 1989 
  • MA w Poznaniu
  • kierownik mgr Hanna Pawęska;
 • Badania ratownicze w Siemowie koło Krzywinia
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1988 
  • Zakład Archeologii Wielkopolski
  • kierownik badań mgr Mariusz Tuszyński;
 • Badaniach archeologiczne w grocie l’Arago w Tautavel koło Perpignan – Francja  
  • grota l’Arago- paleolit
  • 1990 
  • prowadzone przez Musée National d'Histoire Naturelle oraz l'Institut de Paleontologie Humaine w Paryżu
  • kierownik prof. Henry de Lumley
 • Prace archeologiczne w Kurzejgórze Nowej koło Kościana
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1990 
  • dokumentalista
  • IHKM Zakład Archeologii Wielkopolski
  • kierownik badań mgr Michał Kara;
 • Badania archeologicznych w grocie w Les Eyzies (Dordogne) - Francja  
  • grota w Les Eyzies- paleolit
  • 1991
  • prowadzone przez Musée National d'Histoire Naturelle oraz l'Institut de Paleontologie Humaine w Paryżu
  • kierownik prof. Henry de Lumley
 • Prace ratownicze w Górzycy koło (gazociąg jamalski)
  • osada wczesnośredniowieczna
  • 1994
  • archeolog-dokumentalista
  • badania ratownicze IAE PAN O. Poznań
  • kierownik mgr Przemysław Bobrowski;
 • Badania ratunkowe w Brodziszewie k/Szamotuł
  • osada kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej (gazociąg jamalski)
  • 1995
  • archeolog-dokumentalista
  • MA w Poznaniu
  • kierownik mgr Agnieszka Stempin
 • Lulinek k/Poznania  (gazociąg jamalski)
  • badania archeologiczne na stanowisku kultury łużyckiej
  • 1996
  • MA w Poznaniu
  • kierownik mgr Kinga Zamelska-Monczak;
 • Badania ratownicze w Bożejewicach koło Strzelna
  • na stanowisku kultury łużyckiej i przeworskiej
  • 1996
 • Prace sondażowe na stan. 1 w Santoku (pobieranie prób drewna do badań dendrochronologicznych)
  • grodzisko
  • 1996
  • IAE PAN O. Poznań
  • kierownik badań mgr Kinga Zamelska-Monczak;
 • Badania archeologiczne w Santoku, stan.1
  • grodzisko - konstrukcje obronne grodu
  • 1997 i 1998
  • archeolog-dokumentalista
  • Instytut Prahistorii UAM
  • kierownik mgr Zbigniew Woźniak;
 • Prace sondażowe na stan. 1 w Ostrorogu koło Szamotuł
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1997
  • archeolog-dokumentalista
  • MA w Poznaniu
  • kierownik mgr Ryszard Pietrzak;
 • Badania archeologiczne w Gieczu, stan.1
  • grodzisko wczesnośredniowieczne- relikty kamiennej architektury sakralnej
  • 1998 i 2002
  • archeolog-dokumentalista
  • Rezerwat Archeologiczny w Gieczu
  • kierownik prac mgr Teresa Krysztofiak;
 • Prace archeologiczne w Gieczu (stan.4), woj. wielkopolskie
  • cmentarzysko wczesnośredniowieczne
  • 2003- 2006 
  • drugi archeolog, opiekun studentów z USA I Kanady odbywających staże na stanowisku w Gieczu
  • Rezerwat Archeologiczny w Gieczu
  • kierownik prac mgr Teresa Krysztofiak;
 • Badania archeologiczne w Santoku
  • grodzisko wczesnośredniowieczne, badania konstrukcji obronnych grodu, majdanu oraz reliktów kamiennej konstrukcji we wnętrzu grodu
  • 2007- 2011
  • IAE PAN O. Poznań
  • kierownik badań dr Kinga Zamelska-Monczak
 • Prace archeologiczne w Gliniku, gm, Deszczno, woj. lubuskie
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 2011
  • IAE PAN O. Poznań
  • kierownik badań dr Kinga Zamelska-Monczak

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu
  • 1994-1996- opracowanie wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej w ramach  grantu "Międzyrzecz wczesnośredniowieczny"; praca zakończona w czerwcu 1996 roku wraz z    wygaśnięciem grantu
  • 1996-1998      Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; archeolog;
  • 2003- rozpoczęcie pracy w Instytucie Archeologii Etnologii PAN, Oddziale Poznaniu, na etacie asystenta;
  • od 2009 etat adiunkta w Pracowni Wczesnego Średniowiecza IAE PAN O. Poznań
 • 1998 – 2003    studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • członek Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • konferencja naukowa „ Współczesnymi drogami w przeszłość” z serii Polsko-Niemieckich Spotkań Archeologicznych" Dychów 15-18 listopada 2005, Referat: „ Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg”, organizator: Oddział Lubuski SNAP we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg
  • „Jak dobrze mieć sąsiada. Problematyka sąsiedztwa w archeologii i historii średniowiecza.” Bytom Odrzański 28-30 czerwca 2006, „ Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg – do którego sąsiada było najbliżej?” Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu
  • „ Clavis Regni Poloniae – Milicz gród na pograniczu” Milicz 4-6 października 2006, „ Santok “klucz i strażnica królestwa” u zbiegu Warty i Noteci.( referat  zamawiany). Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu
  • I Spotkania młodych mediewistów IAiE PAN – 2007 Wrocław, 28.03-29.03.2007 r. „Problematyka badawcza Pracowni Wczesnego Średniowiecza w  Poznaniu – stan i perspektywy” (referat zamawiany, wspólny z dr M. Kara i mgr B. Banach). Instytut Archeologii i Etnologii PAN - doc. dr hab. Sławomir Moździoch i dr Tadeusz Baranowski     
  • Santok „ Strażnica i klucz Królestwa” „Santok. Badania archeologiczne. Stan i perspektywy”. Santok, 13.06.2008 r. Urząd Gminy w Santoku oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta. XVII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2007 – 2009 18-20 listopada 2009 r. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w okolicy Nowogródka Pomorskiego, gm. loco, woj. zachodniopomorskie. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w pasie planowanej drogi ekspresowej S3. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku i Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku
  • Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochron środowiska bloku Gorzowa – Pojezierza Myśliborskiego - LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Andrzej Piotrowski, Marek Dworaczyk, Kinga Zamelska-Monczak, Badania geologiczne w Santoku - poster, 11 – 14 września 2010
  • Państwowy Instytut Geologiczny
  • XIX Konferencja Sprawozdawcza Badania  archeologiczne  na  Nizinie  Wielkopolsko-Kujawskiej  2008 – 2009 r., 25 – 26  kwietnia 2010 r. Poznań, Badania archeologiczne prowadzone na grodzisku w Santoku w latach 2007-2009.Wyniki wstępne, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  • Sympozjum z okazji jubileuszu 80. urodzin profesora dr hab. Stanisława Kurnatowskiego, badacza Międzyrzecza, 10 XII 2009, Międzyrzecz i Santok – podobieństwa i różnice, Muzeum w Międzyrzeczu
  • Funkcje grodów w państwach Europy Środkowej, Gród w Santoku w świetle nowszych ustaleń archeologicznych, 28-30.04.2011 Głogów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Ślady kultury wikingów w Santoku? 20-21.10.2011 Wrocław, Instytut Historyczny oraz IAE PAN Wrocław
 • dziedziny aktywności popularyzatorskiej :
  • Organizacja wystawy (scenariusz) o dziejach grodu w Santoku (Muzeum Grodu Santok) oraz udział w działalności popularyzującej historię grodu oraz prezentującej wyniki badań archeologicznych prowadzonych od 2007 r. (lokalne konferencje i wydawnictwa, wywiady w mediach)

Dydaktyka:

 • Instytut Prahistorii UAM – konwersatorium ze studentami archeologii – tematyka: wczesne średniowiecze; zajęcia prowadzone w ramach studiów doktoranckich;

Bibliografia

Publikacje:

 • 1995   

Grodzisko w Poniecu (stanowisko 1), woj. leszczyńskie, [w:] Z badań nad   osadnictwem wczesnośredniowiecznymWielkopolski południowej; red. Z. Kurnatowska, Poznań;

 • 1998   

Graphitkeramik in Polen - Chronologie und Verbreitung, [w:] InternationaleTagungen in Mikulčice. Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, 4, Brno;

 • 2001 

Ottonische Keramik: Waren und Formen des 10. Jahrhunderts aus Nord, Ost und Mitteldeutschland, Pommern, Schlesien und Böhmen. Zum Aktuellen Stand der Forschung ; Materiały robocze z konferencji, Lipsk;

 • 2006

Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg,(w:) Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza. Zeszyt 3. Zielona Góra 2006.

 • 2007

„Związki kulturowe grodu Santok w świetle nowszych ustaleń archeologicznych”,(w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza, (red.) S. Moździoch i M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław.

„Współczesne badania archeologiczne w Santoku”, (w:) Dzieje Santoka – gród, wieś i okoliczne miejscowości, (red.) R. Piotrowski, Santok, s. 13-17.

 • 2008  

„Santok – „klucz i strażnica królestwa” u zbiegu Warty i Noteci”, (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. (red.) J. Kolenda, Wrocław.

 • 2009

„Początki Santoka w świetle nowszych ustaleń archeologicznych”, (w:) Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, (red.) Bartłomiej Gruszka, Zielona Góra 2009, s. 99-109.

 • 2010

Andrzej Piotrkowski, Marek Dworaczyk, Kinga Zamelska-Monczak, Badania geologiczne w Santoku, (w:) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochrona środowiska bloku Gorzowa – Pojezierza Myśliborskiego, red. P. Karnkowski i A. Piotrkowski, Szczecin, s. 117.

Santok – badania archeologiczne w 2007 i 2008 roku. Stan i perspektywy, (w:) Santok „Strażnica i klucz królestwa” 30 lat Muzeum Grodu Santok, red. Wojciech Popek, Gorzów Wlkp. s. 47-62.

 • 2011

Wczesne średniowiecze (w:) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, red. J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, Poznań, s. 159-161, 443-716.

 • w druku

Ceramika naczyniowa (w:) Międzyrzecz; seria Origines Polonorum.

Home Instytut Pracownicy Zamelska- Monczak Kinga Helena, dr