Pracownicy Instytutu

Skóra Kalina, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 42 684 61 96

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, 1995-2000, Studia dzienne na kierunku archeologicznym, praca magisterska: Zapinki 1 serii V grupy Almgrena w kulturach przeworskiej i luboszyckiej, promotor: prof. dr hab. Magdalena Mączyńska.
 • Studium Konserwacji Zabytków w Łodzi, 2001-2003, praca dyplomowa - Konserwacja zabytkowego kamiennego detalu architektonicznego ze Starego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Praca doktorska, 2013, Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej, promotor: prof. dr hab. Magdalena Mączyńska

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum, wczesne średniowiecze
 • paleodemografia, organizacja i struktura społeczna, obrządek pogrzebowy.

 Zakończone projekty badawcze:

1) Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Lubieniu, woj. łódzkie na tle obrzędowości pogrzebowej na ziemiach polskich w XI-XII w.; w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.167.

 • lata realizacji projektu: 2007-2009
 • funkcja w zespole projektowym: współautor opracowania
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN
 • kierownik projektu: dr Tomasz Kurasiński
2) Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej - przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu (NN 109 202738).
lata realizacji projektu: 2010-2013
 • funkcja w zespole: członek zespołu opracowującego materiały z cmentarzyska
 • jednostki biorące udział w projekcie: Muzeum im. w Radomiu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Baranowski
 • jednostka organizująca: IAE PAN

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Nietypowe zabiegi w obrzędowości w środkowoeuropejskim Barbaricum w okresie rzymskim i w okresie wędrówek ludów, w ramach planu naukowego IAE PAN (nr zadania E.2.V) -  realizowane w ramach zad. E2 (Formy kultu, religii i organizacji społecznej w pradziejach i średniowieczu) w Ośrodku Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie, lata realizacji projektu: 2010-2017; kierownik zadania: prof. dr hab. Sławomir Kadrow.

Praktyka terenowa:

 • Chojnice,
  • wykopaliska przy murach miejskich
  • 1996    
  • kier. dr hab. K. Walenta
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Kolonia Trzepnica,
  • osada wielokulturowa
  • 1996
  • kier. mgr M. Szukała
  • Muzeum w Piotrkowie.
 • Wola Branicka,
  • osada kultury przeworskiej
  • 1997
  • kier. mgr J. Moszczyński
  • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
 • Xanten, Niemcy,
  • badania na terenie Colonia Ulpia Traiana
  • 1997
  • kier. mgr W. Przeorski.
 • Babi Dół,
  • cmentarzysko kultury wielbarskiej
  • 1997
  • kier. prof. M. Mączyńska
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Babi Dół,
  • cmentarzysko kultury wielbarskiej
  • 1998  
  • kier. prof. M. Mączyńska
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Leśno,
  • osada wielokulturowa
  • 1998
  • kier. dr hab. K. Walenta
  • SNAP.
 • Jivová-Tepenec, Morawy,
  • gród Karola IV
  • 1998
  • kier. dr M. Tymonová.
 • Wietrzychowice,
  • cmentarzysko wczesnośredniowieczne
  • 1999
  • kier. dr A. Andrzejewska
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Odry,
  • cmentarzysko kultury wielbarskiej
  • 1999
  • kier. prof. T. Grabarczyk
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Udział w pracach wykopaliskowych po ukończeniu studiów:
 • Lubawa,
  • wykopaliska miejskie
  • 2000    
  • kier. dr A. Andrzejewska
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Babi Dół,
  • cmentarzysko kultury wielbarskiej
  • 2000
  • kier. prof. M. Mączyńska
  • Instytut Archeologii UŁ.
 • Daniszewo, pow. Koło,
  • osada wielokulturowa
  • 2000
  • kier. mgr J. Rozen, mgr R. Pietrzak.
 • Kłudzice,
  • osada k. łużyckiej
  • 2001
  • kier. mgr M. Szukała
  • Muzeum w Piotrkowie.
 • Łazy Górne-Dąbrówka,
  • osada wielokulturowa
  • 2002   
  • kier. mgr J. Ziętek
  • Muzeum w Piotrkowie.
 • Powodów,
  • osada wielokulturowa
  • 2002
  • kier. mgr Z. Seroczyński
  • Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN  w Poznaniu.
 • Wolbórz,
  • osada wielokulturowa
  • 2003   
  • kier. mgr M. Szukała
  • Muzeum w Piotrkowie.
 • Łazy Duże-Dąbrówka,
  • osada wielokulturowa
  • 2003
  • kier. mgr J. Ziętek
  • Muzeum w Piotrkowie.
 • Powodów,
  • osada wielokulturowa
  • 2004
  • kier. mgr E. Mrowiec
  • Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN w Poznaniu.
 • Szarów,
  • osada k. ceramiki wstęgowej rytej
  • 2004
  • kier. mgr M. Anioła
 • Pomorzanki, st. 4,
  • osada średniowieczna i nowożytna
  • 2004
  • kier. prof. dr hab. W. Świętosławski
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Łodzi.
 • Pomorzany, st. 1-2,
  • gródek stożkowaty
  • 2005   
  • kier. mgr W. Dudak
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Łodzi.
 • Pomorzanki, st. 4,
  • osada średniowieczna i nowożytna
  • 2005
  • kier. mgr W. Dudak
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Łodzi.
 • Łódź - Lublinek,
  • osada wielokulturowa
  • 2005
  • kier. mgr R. Herman
 • Piaski, st. 4,
  • osada wielokulturowa
  • 2006
  • kier. dr P. Strzyż
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Odział w Łodzi.
 • Piaski, st. 1,
  • osada wielokulturowa
  • 2007   
  • kier. dr P. Strzyż
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Odział w Łodzi.
 • Chodlik,
  • wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe
  • 2010 
  • kier. mgr Ł. Miechowicz
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kariera zawodowa 

2005-2007

 • zatrudnienie na stanowisku młodszego dokumentalisty w zespole autostradowym w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi

2007-2013

 • asystent w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN/Oddział w Łodzi

od 2014

 • adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN/OBDT

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redakcja z T. Kurasińskim, Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, Acta Archaeologica Lodziensia 56, Łódź 2010; ss. 124 (ISSN 0065-0986).
 • Redakcja z T. Kurasińskim, Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, Acta Archaeologica Lodziensia 60, Łódź 2014; ss. 238 (ISSN 0065-0986).
 • Od 2008 r. sekretarz redakcji „Fasciculi Archaeologiae Historicae”
 • Od 2014 r. członek Komisji Wydawniczej przy Dyrektorze IAE PAN

 

Bibliografia

Monografie

 • 2012

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź [z T. Kurasińskim]

 • 2015

Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej, Łódź.

 • w druku

Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, vol. 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4, Łódź [z T. Kurasińskim]

Artykuły

 • 2008

Z czym wędrowano w zaświaty. O niemilitarnym wyposażeniu grobowym wojowników „wielbarskich”, [w:] Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, red. W. Świętosławski, „Acta Archaeologica Lodziensia” 54, 7-26.

 • 2009

Od ziarnka do ziarnka... O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową (na przykładzie cmentarzyska w Lubieniu), [w:] Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie, Spotkanie 11, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2009, 301-308 [z T. Kurasińskim]

 • 2010

Intruz w kurhanie? O pochówkach wtórnych w obrzędowości pogrzebowej kultur wielbarskiej i przeworskiej, [w:] Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, red. K. Skóra, T. Kurasiński, „Acta Archaeologica Lodziensia” 56 (2010), 27-43.

Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej, [w:] Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, Series gemina, tomus II, Łódź-Warszawa 2010, 791-808.

Znaleziska skamieniałych zębów rekina i ich próba ich interpretacji, [w:] Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, Series gemina 2, Łódź-Warszawa 2010, 703-712. [z A. Janowskim, T. Kurasińskim]

Słowo wstępne, [w:] Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, „Acta Archaeologica Lodziensia” 56 (2010), 5. [z T. Kurasińskim]

(rec.) Deviant Burial in the Archaeological Record, „Studies in Funerary Archaeology”, vol. 2, red. Eileen M. Murphy, Oxbow Books 2008, ss. 244, ryc. czarno-białe, [w:] Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, „Acta Archaeologica Lodziensia” 56 (2010), 115-120.

 • 2011

Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski, [w:] „In silvis, campis… et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz, Reszów-Sanok 2011, 447-465 [z T. Kurasińskim].

Kilka słów na temat zdobienia ostróg z cmentarzyska w Odrach, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski, Łódź 2011, 369-377.

(rec.) Christoph Kümmel, Ur- und frühgeschichtlicher Grabraub. Archäologische Interpretation und kulturanthropologische Erklärung, Tübinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 9. Münster 2009. s. 363, ryciny cz-b., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 59 (2), 2011, 277-280.

 • 2012

Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4, „Acta Militaria Mediaevalia” 8 (2012), 69-89. [z T. Kurasińskim]

Groby dziecięce kultury wielbarskiej, „Światowit” 7 (48), Fasc. B (2010), 2012, 139-164.

Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Waplewie, pow. olsztyński, „Wiadomości Archeologiczne” 63 (2012), 145-159. [z M. Troszczyńską-Antosik]

 • 2013

An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics, „Wiadomości Konserwatorskie. Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” 33 (2013), 54-57 [z T. Kurasińskim, M. Rychterem]

Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4, „Światowit” 9 (50) (2011) 2012, Fasc. B, 193-212 [z T. Kurasińskim]

Kilka wyjątków od reguły, czyli o „nieśredniowiecznych” początkach Andrzeja Nadolskiego, „Acta Archaeologica Lodziensia” 59 (2013), 81-86.

“Muskets and handgonnes with bone inlaid” – ornaments of hand-held firearms in the 16th-17th c., “AUL, Folia Archaeologica” 29 (2013), 278-300 [z P. Strzyżem]

Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4, “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 26 (2013), 25-39. [z L. Klimkiem, T. Kurasińskim]

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań, [w:] Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 4: Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, red. A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki, Warszawa 2013, 141-152.

A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław 2013, 637-648.

 • 2014

Twarzą do ziemi. O specyficznej kategorii grobów ludności kultury wielbarskiej, [w:] R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak (red.), Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Kraków 2014, 473-482.

Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości, „Rocznik Sanocki” 11 (2014), 49-62 [z A. Komskim, T. Kurasińskim]

Die Macht der Toga. DressCode im Römischen Weltreich, Begleitband zur Sonderausstellung »Die Macht der Toga – Mode im Römischen Weltreich« im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim in Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim 20. April 2013 bis 8. September 2013, red. Michael Tellenbach – Regine Schulz – Alfried Wieczorek, Publikation der Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation mit dem Roemer- und Pelizaeus-Museum, t. 56, Mannheim 2013, ss. 317, liczne barwne ryciny w tekście, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 62 (1), 2014, 157-163.

Trup nieobecny?... czyli o brakujących szczątkach kostnych w grobach kultury wielbarskiej, „Acta Archaeologica Lodziensia” 60 (2014), 45-68.

Słowo wstępne, „Acta Archaeologica Lodziensia” 60 (2014), 5 [z T. Kurasińskim]

XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze: Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, Łódź, 21-22 listopada 2013 r.,” Acta Militaria Mediaevalia” 10 (2014), 229-232.

Männerdefizit auf den Gräberfeldern der Wielbark-Kultur? Eine archäologisch-anthropologische Perspektive, [w:] Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, red. A. Cieśliński, B. Kontny, Warsaw 2014, 30.

Część i całość, ogień i ziemia. Pochówki birytualne kultury wielbarskiej, [w:] Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach. Bones, limbs and exhumations in past societies, red. L. Gardeła, K. Kajkowski, P. Szczepanik, Bytów 2014, 28-29.

Bransolety i dzieci. Kilka spostrzeżeń o ozdobach, dzieciństwie i obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej, [w:] In Medio Poloniae Barbaricae, red. J. Andrzejowski, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus III, Warszawa 2014, 211-222.

 • 2015

Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4, “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 28 (2015), 41-52. [z T. Kurasińskim]

Reuse of Prehistoric items in the Early Middle Ages. The example of the cemetery in Lubień, voivodeship Łódź, “Archaeologia Polona” 48: 2010 (2015); Special theme: Archaeology of the Slavs. Marek Dulinicz in Memoriam), 139-166. [z T. Kurasińskim, T. Purowskim]

Biritual burials of the Wielbark Culture – introductory remarks, [w:] Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach. Limbs, bones, and reopened Graves in past societies, red. L. Gardeła, K. Kajkowski, Bytów 2015, 85-122.

 • Oddane do druku

The children burials from the Wielbark Culture cemetery at Weklice, site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskie voivodeship [z M. Natuniewicz-Sekuła], “Archaeologia Polona”

A habit of providing the dead with padlocks against the background of Ashkenazi funeral rites, Fasciculi Archaeologiae Historicae” 29