Pracownicy Instytutu

Maik Jerzy, prof. dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Historia włókiennictwa i stroju

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 42 684 61 96

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Łódzki, 1968-1973; specjalizacja: archeologia Polski i powszechna; tytuł pracy magisterskiej: Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski; promotor: prof. dr hab. Jerzy Kmieciński.
 • tytuł  pracy doktorskiej: Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Poklewski; 1986.
 • habilitacja: Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu; 1998 r.

Języki obce

 • język niemiecki - czynnie
 • język angielski - czynnie
 • język rosyjski - biernie

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Średniowiecze; nowożytność; okres rzymski.
 • Zagadnienia: historia włókiennictwa; miasta w średniowieczu i nowożytności, rzemiosło.

Zakończone projekty badawcze:

1) Projekt: 3T08E 073 27: Metody identyfikacji i rekonstrukcji tekstyliów tkanych w zastosowaniach specjalnych. Zadaniem projektu było opracowanie metod analizy i komputerowej rekonstrukcji zniszczonych tkanin. Metody te znajdują zastosowanie przede wszystkim w archeologii, ale też np. w kryminalistyce.

 • lata realizacji projektu: 2004-2006;
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca;
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: Politechnika Łódzka;
 • kierownik projektu: dr Maria Cybulska;
 • publikacje dotyczące projektu: wsp. z M. Cybulską I T. Florczakiem, Analysis and Virtual Reconstruction of Archaeological Textiles (Analizy i wirtualna rekonstrukcja archeologicznych tkanin), [w:] Upholster+. An interim conference organized by the ICOMPoland Committee and the ICOM-Conservation Committee Leather Working Group and the Wood, Furniture and Lacquer Working Group in concert with the national Museum in Cracow, May 13-18, 2007, Kraków, s. 31-33, 118-119.; wsp. z M. Cybulską, Archaeological textiles - a need of new methods of analysis and reconstruction, “Fibres & Textiles in Eastern Europe”, vol. 15, nr 5-6 (64-65), 2007, s. 185-189. Czasopismo wyróżnione w Journal Citation Reports - 15 pkt.; wsp. z M. Cybulską i T. Florczakiem, Virtual reconstruction of archaeological textiles, [w:] North European Symposium for Archaeological Textiles X, Ancient Textiles Series, t. 5, red. E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, Ch. Munkholt, M. Ringgaard, Oxford-Oakville 2010, s. 36-40.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

Projekt: "Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta".

 • rok rozpoczęcia projektu: 2010
 • planowana data zakończenia projektu: 2013
 • funkcja w zespole: wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: dr Beata Wywrot-Wyszkowska
 • jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • opis projektu; Zadaniem wykonawców projektu jest opracowanie źródeł archeologicznych (nieruchomych i ruchomych) pozyskanych w wykopaliskach prowadzonych w latach 2003-2004. J.M. opracowuje tekstylia pochodzące z tych wykopalisk.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rok
  • funkcja
  • jednostka
 • 1969-1972 - praktyki studenckie na licznych stanowiskach
 • 1972-1995:
  • Bolesławiec nad Prosną, woj. łódzkie (zamek),
  • Przedbórz, woj. łódzkie (miasto i zamek),
  • Kalisz, woj. wielkopolskie (zamek i miasto),
  • Koźmin, woj. wielkopolskie (zamek),
  • Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie (miasto),
  • funkcja: uczestnik
  • kierownik badań: prof. Tadeusz Poklewski
  • jednostka organizująca: Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wola Bachorna, pow. Włocławek,
  • 1996,
  • kierownik badań,
  • IAE PAN.
 • Sędzin, pow. Włocławek,
  • 1997,
  • kierownik badań,
  • IAE PAN.
 • Ścięgna, pow. Pajęczno,
  • 1999,
  • kierownik badań,
  • IAE PAN.
 • Chrząstów Folwarczny, pow. Parzęczew,
  • 2000,
  • kierownik badań,
  • IAE PAN.
 • Orenice, pow. łęczycki - Kolonia Orenice, pow. Łowicz,
  • 2001-2002,
  • kierownik badań,
  • IAE PAN.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, następnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1972 r. stanowiska: naukowo-techniczne, asystent, adiunkt, docent, prof. nadzw. IAE PAN, kierownik Oddziału Łódzkiego IAE PAN (p.o. kierownika Ośrodka Badań nad dawnymi Technologiami IAE PAN).

Stypendia:

 • 1985 - NRD, wymiana bezdewizowa.
 • 1993 - RFN, stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).
 • 1994 - Dania, stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Danii.
 • 1995 - Szwecja, wymiana bezdewizowa.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Prace zbiorowe:
  • Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie, Autostrada A2, „Archeologiczne Zeszytu Autostradowe”, zeszyt 1, red. J. Maik, Łódź 2002.
  • Sylwetki łódzkich uczonych, z. 64: Profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł, red. J. Maik, Łódź 2002.
  • Budownictwo i budowniczowie w przeszłości, red. A. Abramowicz, J. Maik, Łódź 2002.
  • Priceless invention of humanity - Textiles. Report from the 8th North European Symposium for Archaeological Textiles, 8-10 May 2002 in Łódź, Poland, red. J. Maik, “Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 50/1, Łódź 2004.
  • Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 53, red. M. Głosek, J. Maik, Łódź 2007.
  • Non sensisitis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski, Łódź 2011.
 • Czasopisma:
  • „Fasciculi Archaeologiae Historicae”: Studies into Mounted Warriors’ Equipment in Antiquity and the Middle Ages, fasc. XXI, 2008.
  • „Fasciculi Archaeologiae Historicae”: The Hunt and Hunting Weapons in Antiquity and the Middle Ages, fasc. XXII: 2009.
  • „Fasciculi Archaeologiae Historicae”: From Studies into Ancient Textiles and Clothing, fasc. XXIII: 2010.
  • „Fasciculi Archaeologiae Historicae”: Water and Man in Past Centuries, fasc XXIV: 2011.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • North European Symposium for Archaeological Textiles - członek komitetu organizacyjnego.
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - wiceprezes Oddziału Łódzkiego.
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe - członek.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • 1985 - Kongres Archeologii Słowiańskiej w Kijowie.
  • 1981-2011 - North European Symposium for Archaeological Textiles - udział z referatami we wszystkich 11 sympozjach (co trzy lata).
  • 2006 - “The Medieval Broadcloth. Changing Trends in Fashions, Manufacturing and Consumption” w Kopenhadze (Dania).
  • 2008 - “Military and Textiles” w Kopenhadze (Dania).
  • 2009 -„Urban textiles in social context“ w Tartu (Estonia).
 • Udział w licznych ogólnopolskich sympozjach naukowych z referatami.
 • 2002 - organizator VIII North European Symposium for Archaeological Textiles w Łodzi oraz współudział w organizacji licznych konferencji naukowych organizowanych przez Oddział Łódzki IAE PAN, Oddział Łódzki SNAP.
 • Liczne audycje radiowe i telewizyjne.
 • Współorganizacja wystaw polowych.

Pasje:

 • marynistyka
 • lotnictwo
 • modelarstwo
 • narciarstwo
 • żeglarstwo

Bibliografia

 • 1975

rec.: M. Kostelnikova, Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě, Praha 1973, ss. 56, ryc. 9, tabl. 12, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 23, nr 3, Warszawa 1975, s. 531-533.

 • 1976

rec.: J. Wyrozumski, Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu, Warszaw-Kraków 1972, ss. 147, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna, nr 23, Łódź 1976, s. 339-342.

rec.: K. Schlabow, Vor- und frühgeschichtliche Textilfunde aus den nördlichen Niederlanden, „Palaeohistoria”, t. 16, 1974, s. 169-221, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 24, nr 3, Warszawa 1976, s. 486-488.

rec.: I. Hägg, Kvinnodräkten i Birka, Uppsala 1974, ss. 140, ryc. 54, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 24, nr 2, Warszawa 1976, s. 348-349.

 • 1977

Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski, „Pomorania Antiqua”, t. 7, Gdańsk 1977, s. 77-145.

rec.: L. Bender Jørgensen, Textilfunde i Stendgade, [w:] J. Skaarup, Stedngade II, Rudkøbing 1976, s. 200-216, ryc. 9, tab. 14, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 25, nr 4, Warszawa 1977, s. 574-575.

 • 1978

rec.: K. Schlabow, Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland, Neumünster 1976, ss. 100, ryc. 261, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 26, nr 4, Warszawa 1978, s. 545-548.

 • 1979

wsp. z T. Grabarczykiem, J. Kmiecińskim, K. Walentą, Période Romaine en Poméranie, „Inventaria Archaeologica”, Pologne, fasc. 43, Warszawa-Łódź 1979, pl. 27-272.

Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyska w Gronowie, woj. koszalińskie, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 22, Szczecin 1976 (1979), s. 111-121.

 • 1980

wsp. z J. Gulą, Zaopatrzenie zamku w Rawie Mazowieckiej w wyroby włókiennicze w końcu XIV i w XV w., „Archeologia Polski”, t. 24, Warszawa 1980, z. 2, s. 381-411.

 • 1981

Zastosowanie tkanin w odzieży ludności kultury wielbarskiej, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk 1981, s. 217-233.

rec.: wsp. z A. Nowakowskim, P. Paulsen, H. Schach-Dörges, Das alamannische Gräberfeld von Giengen an der Brenz (Kr. Heidenheim), wsp.: H.-J. Hundt, P. Eichhorn, B. Urbon, Stuttgart 1978, ss. 176, ryc. 44, tab. 70, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 29, nr 1, Warszawa 1981, s. 94-98.

 • 1982

Zum Untersuchungsstand der mittelalterlichen Textilkunde in Polen, [w:] Textilsymposium Neumünster, Archäologische Textilfunde, red. L. Bender Jørgensen, K. Tidow, Neumünster 1982, s. 209-222.

wsp. z E. Grabarczyk, Zamek w latach 1333-1401, [w:] Zamki środkowopolskie, cz. 2, Bolesławiec nad Prosną, red. T. Poklewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 23-41.

Międzynarodowe Sympozjum Włókiennicze w Neumünster, 6-8 maja 1981 r., „Archeologia Polski”, t. 27. z. 2, Warszawa 1982, s. 498-500.

rec.: K. Tidow, Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Gewebefunde aus der Lübecker Innenstadt, Lübecker Schriften zur Arachäologie und Kulturgeschichte, t. 4, Bonn 1980, s. 163-168, ryc. 23-24, tab. 11-12; tenże, Textilfunde aus einem Brunnen vom Grundstück Schüsselbuden 16/Fischstraße 1-3 in Lübeck, tamże, t. 3, Bonn 1980, s. 183-192, ryc. 183-192, tab. 33-40, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 30, nr 3-4, Warszawa 1982, s. 461-462.

 • 1983

rec.: R. Ullemeyer, K. Tidow, Textil- und Lederfunde der Grabung Feddersen Wierde, [w:] H. Hayen, R. Ullemeyer, K. Tidow, F. Ruttner und Institut für Härterei-Technik, Einzeluntersuchungen zur Feddersen Wierde, Wiesbaden 1981, s. 77-152, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 31, nr 1, Warszawa 1983, s. 71-75.

 • 1984

rec.: K. Tidow, Die Wollweberei im 15. bis 17. Jh., „Veröffentlichungen des Fördervereins Textilmuseum Neumünster e. V.”, z. 6, Neumünster 1978, ss. 32; ten¿e, Wollweber, Tuchmacher und Leinweber in 17. und 18. Jh. in Neumünster, tamże, Neumünster 1981, ss. 32, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 32, nr 2, Warszawa 1984, s. 300-302.

 • 1985

Problem pochodzenia wczesnośredniowiecznych tkanin wełnianych w południowej części basenu bałtyckiego, [w:] Tezisy dokladov polskoj delegacji na V Meżdunarodnom Kongresse Slavanskoj Archeologii, Warszawa 1985, s. 104-115; powtórnie wydrukowany w: Trudy meżdunarodnogo Kongressa Archeologov - Slavistov, Kiev 19-25.09.1985, t. 2, Kiev 1988, s. 98-104.

 • 1986

Das Vorkommen des sogenannten römischen Schafes in Pommern, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 1, Łódź 1986, s. 55-64.

 • 1988

Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 34, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, ss. 206.

Frühmittelalterlichen Textilwaren in Wolin, [w:] Archaeological Textiles, Report from the 2nd NESAT-Symposium, 1-4.05.1984, red. L. Bender Jørgensen, B. Magnus, E. Munksgaard, „Arkeologiske Skrifter”, 2, København 1988, s. 162-187.

Analyse textile, [w:] B. Chomentowska, J. Michalski, Période Romaine: Les sépultures du village Zawada, dep. de Tarnobrzeg, „Inventaria Archaeologica”, Pologne, fasc. 58, 1988, pl. 362 (1).

rec.: G. K. Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England, Manchester 1986, ss. 241, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 36, nr 3, Warszawa 1988, s. 573-574.

rec.: I. Turnau, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, ss. 315, ryc. 50, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 36, nr 4, Warszawa 1988, s. 727-729.

 • 1989

III North European Symposium for Archaeological Textiles, York (Anglia), 6-9 maja 1987 r., „Archeologia Polski”, t. 34, z. 1, Warszawa 1989, s. 242-244.

rec.: C. A. Giner, Tejido y cestería en la Peninsula Iberica. Historia de su técnica e industrias desde Prehistoria hasta la romanización, „Bibl. Prehistorica Hispana”, vol. 21, Madrid 1984, ss. 352, ryc. 206, tabl. 76., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 37, nr 1, Warszawa 1989, s. 178-179.

 • 1990

Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 32, Szczecin 1986 (1990), s. 155-180.

Medieval English and Flemish textiles found in Gdańsk, [w:] “Textiles in Northern Archaeology”, NESAT III: Textile Symposium in York, 6-9 May 1987, red. P. Walton, J. -P. Wild, London 1990, s. 119-130.

rec.: L. Bender Jørgensen, Forhistoriske textiler i Skandinavien (Prehistoric Scandinavian Textiles), Nordiske Fortidsminder, ser. B, t. 9, København 1986, ss. 390, ryc. 292, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 38, nr 1-2, Warszawa 1990, s. 153-156.

 • 1991

Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa-Łódź 1991, ss. 128.

Polnische Versuche der Webstuhlrekonstruktion, [w:] “Experimentelle Archäologie, Bilanz 1991”, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland,  z. 6, 1991, s. 347-351.

rec.: A. Zarina, Libiešu apgerbs 10.-13. gs., Riga 1988, ss. 108, ryc. 43, tabl. 16, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 39, nr 1, Warszawa 1991, s. 61-63.

 • 1992

Frühmittelalterliche Noppengewebe aus Opole in Schlesien, [w:] Archaeological Textiles in Northern Archaeology, Report from the 4th NESAT Symposium 1.-5. May 1990 in Copenhagen, red. L. Bender Jørgensen, E. Munksgaard,  „Tidens Tand”, nr 5, Copenhagen 1992, s. 105-116.

Baumwollgewebe in mittelalterlichen Polen, [w:] A Conference on Medieval Archaeology in Europe, 21st-24th September 1992 at the University of York, vol. 5, Exchange and Trade, York 1992, s. 31-42.

 • 1994

The New Textile Finds from Palmyra, „Archaeological Textile News”, nr 18 -19, Trondheim, November 1994, s. 11-13.

Untersuchungen an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Textilfunden aus Ausgrabungen in Elbląg (Elbing), [w:] “Textilsymposium Neumünster, Archäologische Textilfunde-Archaeological Textiles, 4.-7.05.1993.”, red. G. Jaaks, K. Tidow, Neumünster 1994, s. 213-227.

rec.: L. Bender Jørgensen, North European Textiles until AD 1000, Aarhus 1992, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 42, nr 2, Warszawa 1994, s. 234-238.

 • 1995

rec.: E. Crowfoot, F. Pritchard, K. Staniland, Textiles and Clothing c. 1150- c. 1450, [w:] Medieval Finds from Excavations in London, t. 4, London 1992, ss. 223, ryc. 183, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 43, nr 2, Warszawa 1995, s. 264-267.

 • 1996

Słowiańskie tkaniny w lokacyjnym Kołobrzegu, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, red. M. Rębkowski, t. 1, Kołobrzeg 1996, s. 299-330.

Wyniki badań nad osią komunikacyjną przez Dąbrówno, woj. olsztyńskie (XIV-XIX w.), Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, Łódź 1996, s. 177-187.

Wyniki analizy technologicznej fragmentu tkaniny znalezionego na cmentarzu średniowiecznym przy kościele św. Piotra w Sandomierzu, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 2, red. S. Tabaczyński, Warszawa 1996, s. 422.

 • 1997

Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 41, Łódź 1997, ss. 125.

Skuddenwolle in den archäologischen Textilien aus Elbląg (Elbing), [w:] “Experimentelle Archäologie, Bilanz 1996”, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, z. 18, 1997, s. 131-140.

Military Accessories from Bolesławiec on the Prosna, „Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. 10, Łódź 1997, s. 19-38.

Sploty jedwabnych tkanin wykopaliskowych znalezionych w Polsce, [w:] Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Łódź 1997, s. 173-184.

Tekstylia, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, red. M. Rębkowski, t. 2., Kołobrzeg 1997, s. 221-228.

Wstępne wyniki badań średniowiecznych i nowożytnych tekstyliów z wykopalisk w Elblągu, „Archaeologia Elbingensis”, vol. 2, Elbląg-Gdańsk 1997, s. 155-170.

rec.: M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, ser. B, t. 92, Warszawa 1995, ss. 294, tabl. 22, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 45, nr 1, Warszawa 1997, s. 79-84.

wsp. z M. Żemigałą, Profesor Andrzej Abramowicz. Życiorys naukowy, [w:] Sylwetki łódzkich uczonych, z. 42, Andrzej Abramowicz, Łódź 1997, s. 7-10.

 • 1998

Westeuropäische Wollgewebe im mittelelterlichen Elbląg (Elbing), [w:] Textiles in European Archaeology, Report from the 6th NESAT Symposium, 7-11th May 1996 in Borås, red. L. Bender Jørgensen, Ch. Rinaldo, Gotarc Series A, Vol. 1, Götebeorg 1998, s. 215-231.

Sukiennicy elbląscy w XIV i XV w., „Archaeologia Historica Polona”, t. 7, Toruń 1998 r. s. 197-212.

Wyroby tkackie i powroźnicze, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu”, t. 3, Kołobrzeg 1998, s. 271-276.

rec.: A. Scheffer, H. Granger-Taylor, Textiles from Masada. A Preliminary Selection, z aneksami Z. C. Koren (Kornblum), Analysis of Masada Textile Dyes oraz O. Shamir, Loomweights of Masada, [w:] Masada IV. The Yiagael Yadin Excavations 1963-1965, Jerusalem 1994, s. 153-281, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 44, nr 3-4, Warszawa 1998, s. 409-410.

 • 1999

Tkaniny, [w:] Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu, red. C. Buśko, J. Piekalski, Wrocław 1999, s. 61-66.

Wyroby tekstylne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 4, Kołobrzeg 1999, s.261-269.

 • 2000

Średniowieczne krosno tkackie w Europie północnej, [w:] „Archaeologia et historia”, Łódź 2000, s. 253-264.

The Shroud of Turin as a Historical Textile, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XII, Łódź 1999 (2000), s. 47-49.

Sukiennictwo kołobrzeskie w średniowieczu, [w:] „Salsa Cholbergensis. Kołobrzeg w średniowieczu”, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000, s. 233-242.

Wyniki analiz włókienniczych tkanin z okresu rzymskiego z Elbląga, [w:] Antiquitates Prusiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich, red. J. Kolendo, W. Nowakowski, Warszawa 2000, s. 162-163.

 • 2001

Recent textile finds of the Roman period in Poland, [w:] “The roman textile industry and its influence. A Birthday Tribute to John Peter Wild”, red. P. Walton Rogeres, L. Bender Jørgensen, A. Rast-Eicher, Oxford 2001, s. 105-112.

Ergebnisse der Textilienuntersuchungen, [w:] Krystyna Hahuła, Ryszard Wołągiweicz, Grzybnica. Ein Gräberfeld mit Steinkreisen der Wielbark-Kultur in Pommern, red. Wojciech Nowakowski, Monumenta Archaeologiae Barbarica, t. VIII, Warszawa-Koszalin 2001, s. 76-78.

Wełna tkanin wykopaliskowych jako źródło do badań ras owiec, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIX, 2001, nr 4 s. 311-326.

Resztki worka znalezione w kramie na rynku w Bytomiu, [w:] A. Andrzejewska, Badania archeologiczne Rynku w Bytomiu w 1997 i 1998 r., „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. VII, 2001, s. 415, 421.

rec. D. Cardon, La Draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, CNRS Editions, Paris 1999, ss. 661, tab. 23, ryc. 220, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1-2/2001, s. 115-117.

 • 2002

Najstarsza zabudowa Dąbrówna, [w:] Budownictwo i budowniczowie w przeszłości, red. A. Abramowicz, J. Maik, Łódź 2002.

 Wyniki analizy tkaniny z cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Szczypkowicach, woj. pomorskie, [w:] „Varia Barbarica”, „Monumenta Archaeologiae Barbarica”, Series Gemina, t. I, Warszawa-Lublin 2002, s. 322-323.

Początki sukiennictwa śląskiego [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wrocław-Praha 2002, s. 457-462.

wsp. z W. Dudakiem, R. Hermanem, T. Kurasińskim, P. Strzyżem, M. Żemigałą, Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie, Autostrada A2, „Archeologiczne Zeszytu Autostradowe”, zeszyt 1, red. J. Maik, Łódź 2002).

Tadeusz Poklewski i dawna architektura murowana, [w:] Sylwetki łódzkich uczonych, z. 64: Profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł, red. J. Maik, Łódź 2002, s. 29-41.

wsp. z. T. Poklewskim, Andrzej Nadolski, [w:] Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-2002, Łódź 2002, s. 40-44.

 • 2003

Osady z wczesnej epoki brązu i początku epoki żelaza w Chrząstowie Folwarcznym st. 1, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie (autostrada A-2, stanowisko na mapie zbiorczej nr 35), „Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego” (d. „Zeszyty ORBA”), seria B: Materiały Archeologiczne: Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000, Warszawa 2003, s. 122-139.

Anfänge des Textilgewerbes in frühmittelalterlichen Polen, [w:] Textilien aus Archäologie und Geschichte. Festschrift für Klaus Tidow, red. L. Bender Jørgensen, J. Banck-Burgess, A. Rast-Eicher, Neumünster 2003, s. 63-71.

wsp. z E. Hanc-Maik, Tadeusz Janusz Horbacz (1950-2002), „Wiadomości Numizmatyczne”, R. XLVII: 2003, s. 241-243.

 • 2004

Średniowieczne jedwabie z wykopalisk w Elblągu, [w:] Archeologia et historia urbana, Elbląg 2004, red.: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki, s. 509-515.

Wyniki analizy odcisku tkaniny na fragmencie naczynia glinianego z Jaryszowa, stan. 10, pow. Strzelce Opolskie, woj., opolskie, [w:] Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 3, Badania na autostradzie A4, cz. 2, red. B. Gediga, Wrocław 2004, s. 245-246.

Wyniki badań archeologicznych na stanowisku Kolonia Orenice st. 6, gm. Piątek, pow. Łęczyca - Orenice st. 9-10, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. łódzkie, [w:] „Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego” (d. „Zeszyty ORBA”), seria B: Materiały Archeologiczne: Raport 2001-2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2001-1002, Warszawa 2004, s. 107-128.

Sheep wools  the textiles of the Wielbark culture, [w:] Purpureae vestes. Actas del I Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en épocha romana (Ibiza, 8 al 1o de noviembre, 2002), red. C. Alfaro, J. P. Wild, B. Costa, Valéncia 2004, s. 39-46.

Preface, [in:] Priceless invention of humanity - Textiles. Report from the 8th North European Symposium for Archaeological Textiles, 8-10 May 2002 in Łódź, Poland, red. J. Maik, “Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 50/1, Łódź 2004, s. 8-9.

wsp. z M. K. Kocińską, Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku, “Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 50/2, Łódź 2004, ss. 72.

wsp. z M. Biesagą, M. Dontenem, A. Wach, Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach barwników tkanin zabytkowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 52,  nr 3, 2004, s. 331-339.

rec. J. Tomala, Kalisz - miasto lokacyjne w XII-XVII w. Studium archeologiczno-architektoniczne, Kalisz 2004, ss. 236, ryc. 70, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 44, nr 3, Warszawa 2004, s. 346-351.

 • 2005

Stand und Notwendigkeit der Forschungen über die mittelalterliche Wollweberei auf dem südlichen Ostseegebiet, [w:] Northern Archaeological Textiles, NESAT VII, Textile Symposium in Edinburgh, 5th - 7th May 1999, ed. F. Pritchard, J.-P. Wild, Oxford 2005, s. 84-92.

Wyniki analizy technologicznej tekstyliów z Zakrzewa [w:] A. Krzyszowski, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Zakrzewie w powiecie sieradzkim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. 40, s. 227-228.

Wyroby włókiennicze z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Ulkowach koło Pruszcza Gdańskiego, [w:] M. Tuszyńska, Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Gdańskim (Badania na trasie autostrady A1 Gdańsk - Toruń). Z analizami specjalistycznymi Jerzego Maika i Franciszka Rożnowskiego, Gdańsk 2005, s. 99-118.

Wsp. z M. Cybulską i T. Florczakiem, Archaeological Textiles - Analysis, Identification and Reconstruction, [w:] 5th World Textile Conference AUTEX 2005, 27-29.06.2005, Portorož, Slovenia, Proceedings, Book 2, Maribor 2005, s. 878-883. ISBN 86-435-0709-1.

 Wsp. z M. Cybulską i T. Florczakiem, Methods of Identification and Reconstruction of Textiles in Special Applications, [w:] Technical Textiles from Fiber to Composites, May 25-27, 2005, St. Gallen, Switzerland, St. Gallen 2005, s. 131.

Tkaniny z grobu książęcego w Leśnie, [w:] Brusy i okolice w pradziejach na tle porównawczym, red. H. Rząska, K. Walenta, Brusy 2005, s. 98-112.

 • 2006

Wsp. z M. Biesagą, A. Wach, M. Dontenem, K. Pyrzyńską, Acidic Hydrolysis and Extraction of Natural Dyes Present in Plants and Ancient Textiles, “Chemia Analityczna”, nr 51, 2006, s. 251-265.

 • 2007

Textile remains from the cemetery at Netta, site I, [w:] A. Bittner-Wróblewska, Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland, “Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. XII, Warszawa 2007, s. 150.

wsp. z M. Cybulską I T. Florczakiem, Analysis and Virtual Reconstruction of Archaeological Textiles (Analizy i wirtualna rekonstrukcja archeologicznych tkanin), [w:] Upholstery+. An interim conference organized by the ICOM-Poland Committee and the ICOM-Conservation Committee Leather Working Group and the Wood, Furniture and Lacquer Working Group in concert with the national Museum in Cracow, May 13-18, 2007, Kraków, s. 31-33, 118-119.

Textilien aus einem heidnischen Tempel des 11. Jahrhunderts in Wrocław, [w:] „Archäologische Textilfunde - Archaeological Textiles, NESAT IX - Nordeuropäisches Symposium für archäologische Textilien, Braunwald, 18.-20. Mai 2005“, red. A. Rast-Eicher, R. Windler, Ennenda 2007, s. 191-198.

Profesor Konrad Jażdżewski i Jego uczniowie w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, [w:] Konrad Jażdżewski (1908-1985), archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź 2007, s. 33-40.

Postacie zbrojnych na ceramice znalezionej na zamku w Bolesławcu nad Prosną, woj. łódzkie, Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, Archaeologia Historica Polona, t. 17, red.: J. Olczak, Toruń 2007, s. 201-208.

wsp. z M. Głoskiem, Zamiast wstępu, [w:] Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 53, red. M. Głosek, J. Maik, Łódź 2007, s. 7-8.

Jak było na początku, czyli Adam Nahlik i badania tkanin wykopaliskowych, [w:] Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 53, red. M. Głosek, J. Maik, Łódź 2007, s. 91-95.

Cloth Production, [w:] The Archaeology of Medieval Europe, vol. 1, Eight to Twelfth Centuries AD, red. J. Graham-Campbell, M. Valor, Acta Jutlandica LXXXIII:1, Humanities Series 79, Aarhus 2007, s. 217-220.

wsp. z M. Cybulską, Archaeological textiles - a need of new methods of analysis and reconstruction, “Fibres & Textiles in Eastern Europe”, vol. 15, nr 5-6 (64-65), 2007, s. 185-189.

wsp. z H. Młodecką, J. Urban, Ogniwo Leclanchégo z wykopalisk w Surażu, st. 3, pow. Łapy, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, 2006-2007, s. 377-388.

Tkaniny z pomorskich cmentarzysk kultury wielbarskiej w świetle najnowszych badań, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2007, s. 97-108. ISBN 83-85824-22-2.

Textiles from a Late Fifth-Century Post-Meroitic Cemetery in Kassinger Bahri, “Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 5, 2007, s. 97-102. ISSN 1731-6146

 • 2008

Prof. dr hab. Irena Turnau (1925-2008). Pożegnanie, „Gazeta Wyborcza“, Dodatek warszawski, 7.09.2008.

Preface, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 21, 2008, s. 7.

 • 2009

Włókiennictwo w miastach pomorskich w średniowieczu, [w:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, red. H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski, Gdańsk 2009, s. 185-200.

Wyroby włókiennicze z grobu książęcego nr 1 w Leśnie, st. 1, [w:] Krzysztof Walenta, Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, Chojnice 2009, s. 233-244.

The Influence of Hanseatic Trade on Textile Production in Medieval Poland, [w:] The Medieval Broadcloth. Changing Trends in Fashion, Manufacturing and Consumption, Ancient Textiles Series, t. 6, red. K. Vestergård Pedersen, M.-L. B. Nosch, Oxford-Oakville 2009, s. 109-120.

wsp. z W. Świętosławski, E. Wtorkiewicz-Marosik, M. Żemigała, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych i ścisłych nadzorów stanowisk 86, 87 i 88 w Sędzinie, gm. Zakrzewo, [w:] Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 55, 2009, s. 179-230.

wsp. z W. Świętosławski, E. Wtorkiewicz-Marosik, M. Żemigała, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych i ścisłych nadzorów stanowisk Wola Bachorna 4, Lepsze  24 i Lepsze 25,  gm. Zakrzewo, [w:] Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 55, 2009, s. 271-329.

Irena Turnau (7 III 1925-2 VIII 2008), „Kwartalnik Historyczny”, R. 66, 2009, z. 4, s. 231-235.

Preface, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 22, 2009, s. 7.

 • 2010

wsp. z Marią Cybulską i Tomaszem Florczakiem, Virtual reconstruction of archaeological textiles, [w:] North European Symposium for Archaeological Textiles X, Ancient Textiles Series, t. 5, red. E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, Ch. Munkholt, M. Ringgaard, Oxford-Oakville 2010, s. 36-40.

wsp. z Tomaszem Kurasińskim i Witoldem Świętosławskim, The Use of Textiles in Arms and Armour in Medieval Poland, “Textile History”, vol. 41. nr 1, supplement, 2010, s. 7-16.

Kleidung und Kulturidentität in der Wielbark-Kultur - Untersuchungsperspektiven, „Fasciculi Archaeologiae Historicae“, fasc. XXIII: 2010, s. 25-30.

Preface, „Fasciculi Archaeologiae Historicae“, fasc. XXIII: 2010, s. 7.

Odciski tkanin w glinie z osady kultury luboszyckiej w Jazowie, gmina Gubin, woj. lubuskie, [w:] G. Domański, Dorzecze dolnej Nysy Łużyckiej u schyłku starożytności (Das Stromgebiet der unteren Neiße am Ende des Altertums), Wrocław 2010, s. 254-255.

Tkaniny importowane z Imperium w kulturze wielbarskiej, [w:] Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, Series Gemina, t. II, Łódź-Warszawa 2010, s. 713-718.

Prof. dr hab. Irena Turnau (1925-2008). Socjolog, historyk włókiennictwa, kostiumolog, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III, Wrocław-Kraków 2010, s. 242-247.

 • 2011

Tkaniny, [w:] Ulice średniowiecznego Wrocławia, „Vratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia”, t. 11, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wrocław 2101, s. 215-222, 362-363.

Zachodnioeuropejskie sukno w średniowiecznej Polsce, [w:] In tempore bellis et pacis. Ludzie, miejsca, przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 607-616.

wsp. z O. Ławrynowiczem i P. Nowakowskim, Słowo wstępne, [w:] Non sensisitis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski, Łódź 2011, s. 13-16.

Zaopatrzenie wojska i straży miejskiej w tekstylia przez Radę Starego Miasta Elbląga w początkach XV wieku, [w:] Non sensisitis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski, Łódź 2011, s. 243-257.

Preface, „Fasciculi Archaeologiae Historicae“, fasc. XXIV: 2011, s. 9.

Cogs on Elbląg Seals dating from 1242 and 1367, “„Fasciculi Archaeologiae Historicae“, fasc. XXIV: 2011, s. 57-64.

Textile remains from the cemetery at Weklice, site 7, comm. Elbląg, voiv. Warmińsko-Mazurskie, [w:] M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn, Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004), “Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. XVII, Warszawa 2011,  s. 173-180.

Fabrics from the cemetery at Nowinka, [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka, Site 1. The cemetery from the late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 132-139.

wsp. z: M. Cybulską, A. Kowalską-Pietrzak, S. Kuberskim, E. Orlińską-Mianowską, Piętnastowieczna preteksta z herbem Korzbok z Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie, [w:] 850 lat w służbie Bogu i ludziom. Archikolegiata Łęczycka w Tumie, Materiały z sesji naukowej w Łęczycy dnia 21 maja 2011 roku, Łęczyca-Tum 2011, red. M. Żemigała, s. 81-90, tabl. XXVIII-XXXII na s. 124-128.

 • 2012

Poland, [w:] Textiles and Textile Production in Europe: From Prehistory to AD 400, red. M. Gleba, U. Mannering, „Ancient Textiles Series”, t. 11, Oxford-Oakville 2012, s. 293-303.

Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź 2012, ss. 227.

Home Instytut Pracownicy Maik Jerzy, prof. dr hab.