Pracownicy Instytutu

Werra Dagmara, dr

Kontakt

Asystent

Adres:
Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • 2000-2005 studia magisterskie w zakresie archeologii o specjalnościach ekoarcheologii i etnoarcheologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; praca magisterska: Dystrybucja i wykorzystanie krzemieni kopalnianych we wczesnym i środkowym neolicie na Niżu Polskim. Promotor dr hab. Jolanta Małeckiej-Kukawka, prof. UMK
 • 2005-2010 uczestnik Studium Doktoranckiego przy Instytucie Archeologii UMK w Toruniu
 • 2005-2007 studia licencjackie w zakresie etnologii i antropologii kulturowej w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca licencjacka: Kulturowy status Daru - Dar weselny. Promotor dr Krzysztof Piątkowski

Języki obce

 • język angielski
 • język rosyjski

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Neolit i epoka brązu w Europie środkowo-wschodniej
 • Zagadnienia: wymiana i wykorzystanie krzemieni kopalnianych w świetle teorii wymiany społecznej; społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej; prehistoryczne górnictwo krzemienia

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Zróżnicowanie górnojurajskich krzemieni "czekoladowych" ze środkowej Polski z punktu widzenia możliwości identyfikacji w badaniach archeologicznych - Autorski projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 2 - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 • rok rozpoczęcia projektu - 2012
 • planowana data zakończenia projektu - 2015
 • funkcja w zespole - Kierownik projektu
 • jednostka organizująca - Narodowe Centrum Nauki; Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • W projekcie na podstawie analizy wyników badań na próbkach surowca krzemienia czekoladowego oraz innych surowców krzemionkowych z ziem polskich, będących w zbiorach Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAE PAN, podjęta zostanie próba wypracowania metody badań oraz spójnego obrazu petrograficznej istoty krzemienia czekoladowego.
 • link do projektu: http://chocolate-flint.pl/

 Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • rok
  • funkcja
  • prowadzący
  • jednostka prowadząca badania
 • Spiennes, Belgia (Mons, Walonia)
  • neolityczna kopalnia krzemienia
  • 2010 VIII         
  • Stanowisko: dokumentalista, archeolog.
  • Prowadzący: H. Collet,
  • Walońska Służba Regionalna (Service public de Wallonie Service de l'Archéologie de la Direction du Hainaut I Minières néolithiques de silex de Spiennes)
 • Spiennes, Belgia (Mons, Walonia)
  • neolityczna kopalnia krzemienia
  • 2011 VII-VIII      
  • Stanowisko: dokumentalista, archeolog
  • Prowadzący badania H. Collet
  • Walońska Służba Regionalna (Service public de Wallonie Service de l'Archéologie de la Direction du Hainaut I Minières néolithiques de silex de Spiennes)
 • Wierzbica „Zele”, pow. Radom
  • Prehistoryczna kopalni krzemienia
  • 2012
  • Stanowisko: dokumentalista, archeolog
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Jacek Lech, dr Kamil Adamczak
  • Samodzielna Pracowania Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAE PAN

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk
  • 2010 - X 2011 asystent w Zakładzie Epoki Kamienia
  • od X 2011 asystent w Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • The UISPP Commission "Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times"

 Udział w konferencjach naukowych

 • 21-23 VI 2010 r. VII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM „Trop i funkcja”, Poznań Tytuł referatu: „Kopalnia Wierzbica „Zele” i niektóre aspekty wykorzystywania krzemienia w późnej epoce brązu: trop - funkcja a możliwości i ograniczenia traseologii”;
 • 5-8 VI 2012 r. międzynarodowa konferencja „Cultural Mobility in Bronze Age Europe” Aarhus (Dania); Tytuł referatu „Between economy and symbol: flint in the Bronze Age in East Central Europe” (przygotowany z prof. dr hab. Jackiem Lechem oraz mgr Danutą Piotrowską);
 • 9-13 IX 2012 r. międzynarodowa konferencja naukowa "Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times" UISPP Commission, Paryż (Francja); tytuł referatu „Bronze Age workshop places from the Wierzbica "Zele" flint mine (Poland) in the light of recent research”;

 Stypendia:

 • 4 II - 5V 2008 r. Pavilon Anthropos, Moravské Zemské Muzeum, Brno, Czechy, Stypendium w ramach Programu „Uczenie się przez całe Życie” - ERASMUS instytucja przyznająca stypendium: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 19 IX - 7 X 2011 r. Dział Archeologii Muzeum Ziemi Morawskiej w Brnie, Czechy, Wyjazd w ramach grantu wewnętrznego IAE PAN Adulescentia est tempus discendi. Realizacja zadania Studia nad górnictwem skał krzemionkowych w prehistorycznej Europie

Bibliografia

 • 2010

Werra D. 2010. Longhouses and long-distance contacts in the Linearbandkeramik communities on the north-east border of the oecumene: “à parois doubles” in Chełmno Land (Poland), Antropologie en Præhistorie 121: 121-142.

 • 2011

Małecka-Kukawka J., Werra D. 2011. O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia, Archeologia Polski, 56 (1-2): 133-162.

Lech J., Adamczak K., Werra D. 2011. Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica “Zele” flint mine site (Central Poland): a model. In Proceedings of the 2th International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14-17 October 2009), M. Capote, S. Consuegra, P. Díaz-del-Río, X. Terradas (eds), 109-116, Oxford  (British Archaeological Reports. International Series, 2260).

Werra D. 2011. Struktura społeczna a zmiana kulturowa na przykładzie zjawiska mobilności w kulturze ceramiki wstęgowej rytej. In Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, M. Rybicka (eds), 37-49, Rzeszów.

Kurzyk K. Werra D. 2011. Neolit i wczesna epoka brązu na ziemi dobrzyńskiej w świetle aktualnych badań archeologicznych. In XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 71-88.

Werra D., 2011. Anders Högberg, Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and persistence, BAR International Series 1932, Oxford 2009, 303 pp., 223 figs, 126 tabl. (review), Archaeologia Polona 47 (2009): 296-299.

Werra D., 2011. Anders Högberg, Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and persistence, BAR International Series 1932, Oxford 2009, ss. 303, tabl. 126, ryc. 223 (recenzja), Przegląd Archeologiczny, 59: 185-194.

 • w druku

Werra D., W druku  Z badań nad tzw. mątewskim komponentem kulturowym w kulturze pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej, Acta Universitatis Nicolai Coprenici, Archeologia, t. 32.