Pracownicy Instytutu

Błoński Mariusz, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Zespół do Badań Regionalnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81 wew. 58

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1992-97 na kierunku Archeologia Polski, praca magisterska ,,Średniowieczne zabytki metalowe z grodziska Kalisz-Zawodzie. Badania 1983-1992”, promotor prof. dr hab. Andrzej Buko.

Języki obce

 • język angielski - biegły
 • język norweski - zaawansowany
 • język rosyjski -  zaawansowany
 • język niemiecki - średniozaawansowany

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Wczesne średniowiecze terenów ziem Polski i sąsiednich krajów słowiańskich oraz Skandynawii (zwłaszcza osadnictwo, środowisko przyrodnicze, złotnictwo i metalurgia).

Obecnie realizowane projekty badawcze:

 • W 2008 roku otwarcie przewodu doktorskiego ,,Gród w Nasielsku i jego zaplecze osadnicze w okresie wczesnego średniowiecza”, promotor prof. dr hab. Andrzej Buko.
 • Uczestnictwo w temacie badawczym ,,Dziedzictwo kulturowe doby wczesnego średniowiecza” realizowanym w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. W ramach tematu opracowywanie grodzisk północnego Mazowsza do ,,Katalogu wczesnośredniowiecznych grodzisk na Mazowszu”.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • rok
  • prowadzący
  • funkcja
  • jednostka prowadząca badania
 • Bągart-Święty Gaj
  • pomost z okresu wpływów rzymskich
  • 1995 r.
  • praktyka studencka
  • kierownik badań - prof. Przemysław Urbańczyk
  • IAE PAN
 • Nowy Dwór pow. Działdowo
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1997 r.
  • członek zespołu badawczego
  • kierownik badań mgr Waldemar Andrzej Moszczyński
  • IAE PAN
 • Kalisz-Zawodzie
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1998 r.
  • członek zespołu badawczego
  • kierownik badań dr Tadeusz Baranowski
  • IAE PAN
 • Huszlew pow. Biała Podlaska  
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 1999 r.
  • członek zespołu badawczego
  • kierownik badań dr hab. Marek Dulinicz  
  • IAE PAN
 • Bocheń pow. Łowicz
  • osada wczesnośredniowieczna
  • 2000 r.
  • członek zespołu badawczego
  • kierownik badań dr hab. Marek Dulinicz
 • Nasielsk, pow. Nowy Dwór Mazowiecki
  • grodzisko wczesnośredniowieczne
  • 2001-2006  
  • kiierowanie badaniami wykopaliskowymi (przy współudziale dr hab. Marka Dulinicza, mgr W.A. Moszczyńskiego). Opracowywanie wyników badań.
 • Nasielsk, pow. Nowy Dwór Mazowiecki
  • pomost średniowieczny
  • 2004 r.
  • członek zespołu badawczego
  • kierownik badań dr hab. Marek Dulinicz
 • Tumiany  pow. Olsztyn
  • osada z okresu wędrówek ludów
  • 2006 r.  
  • członek zespołu badawczego
  • kierownik badań dr Tadeusz Baranowski
  • IAE PAN

Kariera zawodowa 

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  • praca w Dziale Wystaw i Popularyzacji w latach 1996-97
 • Instytut  Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1997 roku (asystent, pracownik inżynieryjno-techniczny)

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • W latach 2003-2006 współautorstwo i poprowadzenie eksperymentu pedagogicznego ,,Kopiec”, który miał na celu zaznajomienie młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielska z pradziejami ich miejscowości oraz z technikami badań wykopaliskowych. Projekt eksperymentu  (zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu), powstał w wyniku współpracy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Marek Dulinicz, mgr Mariusz Błoński) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku (mgr Zdzisław Suwiński)
 • W latach 2010/2011 realizacja autorskiego programu popularyzującego archeologię wśród młodzieży (wykłady połączone z warsztatami) w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzielnicy Mokotów. Warsztaty odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury ,,Mokotów’’, ul. Puławska 97

Bibliografia

 • 1998

Plomba ze znakiem komesa Bronisza znaleziona na grodzisku Kalisz-Zawodzie, w: Kalisz wczesnośredniowieczny, red. T. Baranowski, s. 85-90. Kalisz

 • 2000

Średniowieczne ostrogi z grodziska na Zawodziu w Kaliszu, ,,Archeologia Polski” z.1-2 (45), s. 53-91.

 • 2001

(z D. Skre) Kaupang najstarsze miasto norweskich wikingów, ,,Archeologia Żywa” nr 3(18), s. 14-17.

 • 2002

Nasielski ,,Kopiec” odsłania swoje tajemnice, ,,Życie Nasielska” nr 10, 2002, s. 8.

 • 2003

(z P. Milo i K. Misiewiczem) Geophisical survey of the Medieval stronghold at Nasielsk, Central Poland, ,,Archaeologia Polona” t. 41: 2003.

Prastary gród Nasielsk, ,,Życie Nasielska” nr 12, 2003, s. 10-11.

 • 2005

Moneta z Domosławia gm. Pokrzywnica, pow. Pułtusk, ,,Wiadomości   numizmatyczne” z. 2(180), s. 223.

 • 2006

Ostroga z Radachówki nad Świdrem w: Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu. M. Dulinicz red. Lublin - Warszawa, s. 109-114.

Zdjęcie lotnicze Nasielska z okresu II wojny światowej, ,,Rocznik Mazowiecki” t. 18, s. 204-207.

 • 2007

Lunular pendant from the stronghold at Sypniewo, ,,Archaeologia Polona”, t. 45, s. 79-84.

(z P. Szwarczewskim) Wykształcenie osadów wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku jako skutek gospodarczej działalności człowieka, ,,Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym” t. IV, s. 51-56, Warszawa.    .

(z P. Szwarczewskim) Valley bottom morphology and seddiment differentiation as the record of human impact (Nasielsna river bottom in Nasielsk case study), Abstract Book, European Assocciation of Archaeologist, 13th Annual Meeting, Zadar Croatia 18th-23th September, s, 141-142. Zadar.

 • 2008

Odkrycia w Nasielsku. Na marginesie badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego grodziska, w: Przez granicę czasu, A. Buko. W. Duczko red., Pułtusk.

(z  P. Szwarczewskim) Nasielna River Valley in Nasielsk - a Study of Anthropogenic Changes (IXth Century -  XXIst Century), Radiocarbon and Archaeology 5th International Symposium. Zurich 26-28 March 2008, s. 65-66. Zurich.

(z P. Szwarczewskim), Fourteen centuries of anthropopression near stronghold in Nasielsk and its record in sediments of Nasielna River Valley, ,,The Fourteenth Annual Meeting of the Auropean Association of Archeologists. 16-21September. Malta 2008. (Abctracts).  red.  Nicholas Vella, Malta.  

(z P. Szwarczewskim), Zapis działalności człowieka w osadach wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku, ,,Landform Analysis”, vol. 9,  s. 272-275.

(z P. Szwarczewskim) Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku, ,,Archeologia Polski”, t. 43, z. 2,  s. 291-317.

 • 2009

(z K. Pacuskim i J. Wrzoskiem) Grób z miejscowości Gnaty-Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu, ,,Archeologia Polski”, t. 44, z. 2, s. 249-273.

Home Instytut Pracownicy Błoński Mariusz, dr