Pracownicy Instytutu

Kowalska Anna Bogumiła, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 600 677 663

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Wrocławski 1985-1990,specjalizacja: archeolog, tytuł pracy magisterskiej: Obróbka krzemienia na osadzie ludności kultury lendzielskiej w Zarzycy, gm. Łagiewniki, promotor: Prof. Zbigniew Bagniewski.
 •  tytuł  pracy doktorskiej: Wytwórczość skórnicza w gospodarce i kulturze wczesnośredniowiecznego Szczecina,  promotor: Prof. Marian Rębkowski, rok: 2008.

Kursy i szkolenia:

 • Letnia Szkoła Archeologii Niedestrukcyjnej w Kazimierzu Dolnym w październiku 2004 roku.

Języki obce:

 • język angielski- dobry
 • język rosyjski- dobry

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: Średniowiecze, rejon okołobałtycki.
 • zagadnienia: skórnictwo, gospodarka, kultura życia codziennego.

Zakończone projekty badawcze:

 • „Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit”, interdyscyplinarne, polsko-niemieckie badania nad problematyką relacji człowiek-środowisko w pradziejach i okresie wczesnodziejowym;wykonawca, Szczecin in the Early Middle Ages in the light of recent Research, Beiträge zum Oder-Projekt 2, Berlin 1997, s. 59-61. Die Frühstadt Stettin, współautorstwo z M. Dworaczyk, W. Łosiński (w:) Mensch und Umwelt im Odergebiet, E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz (Hrsg.), Römisch - Germanische Forschungen, Bd. 60, Mainz am Rhein, 2002, s. 207-217.
 • „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego. Polska nad Bałtykiem. Rozpoznanie XI-wiecznych umocnień obronnych Szczecina”, kierownik projektu prof. dr hab. Lech Leciejewicz, badania wykopaliskowe, opracowanie wyników badań; wykonawca, (z M. Dworaczykiem) Z dziejów szczecińskiego suburbium. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych a latach 1992-1997 na terenie kwartału 6, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 50, 1998, s, 83-116.
 • Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina, (współautorstwo), Acta Archaeologica Pomoranica, t. I, 1998, s. 303-316.
 • „Wczesnośredniowieczna aglomeracja miejska w Szczecinie. Suburbium”, kierownik projektu prof. dr hab. Władysław Łosiński, opracowanie wyników wieloletnich badań archeologicznych w Szczecinie (wykop III w obrębie kwartału VI); wykonawca, Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, Współautorstwo z M. Dworaczyk, M. Rulewicz, 2003, Szczecin.
 • „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia”, zadanie „Szczecin. Początki i dzieje wczesnośredniowiecznego miasta”, kierownik projektu prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk, kierownik zadania prof. dr hab. Władysław Łosiński, opracowanie wyników wieloletnich badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 50. i 60. w Szczecinie (wykop I na Rynku Warzywnym); wykonawca, A.Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Warszawa 2011.
 • „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia”, zadanie „Wolin. Emporium handlowe nad Bałtykiem”, kierownik projektu Przemysław Urbańczyk, kierownik zadania prof. dr hab. Władysław Filipowiak, opracowanie tematu „Rzemiosło szewskie wczesnośredniowiecznego Wolina” w oparciu o materiały z badań wykopaliskowych w Wolinie; wykonawca.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

 • Civitas et urbs Szczecin. Od średniowiecza do współczesności. Północna część suburbium, kwartał I, grant MNiSW 11H 11 010780, kierownik projektu, 2012-2014.
 • Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologicznohistorycznego studium porównawczego, grant MNiSW 11H 11 018480, kierownik grantu prof. Zofia Kurnatowska; wykonawca.
 • Zaginione-Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich, zadanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Barodowego, priorytet Wspieranie działań muzealnych, kierownik projektu mgr Krzysztof Kowalski, 2012.
 • Wyroby ze skóry w późnośredniowiecznym Szczecinie. Dzielnica Chyżyńska, zadanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, kierownik projektu, 2012-2013.

 Praktyka terenowa:

 • stanowisko
  • daty
  • chronologia
  • kierownik badań
 • Stacjonarne badania archeologiczne na szczecińskim Podzamczu (wykop III, kwartał VI),
  • 1993-1997
  • miasto wczesnośredniowieczne
  • kierownik badań: prof. Władysław Łosiński.
 • Badania ratownicze przeprowadzone w ramach inwestycji „Dębno II” na stanowiskach Barnówko 7 i Barnówko 52, woj. zachodniopomorskie,
  • osady pradziejowe
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Badania ratownicze na Starym Mieście w Szczecinie przy ul. Tkackiej, związane z przekładaniem instalacji ciepłowniczej,
  • miasto średniowieczne
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Ratownicze badania archeologiczne Chojnie, woj. zachodniopomorskie związane z budową sieci gazowej na terenie miasta,
  • miasto średniowieczne
  • osadnictwo pradziejowe
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Ratownicze badania archeologiczne w Gryfinie przy ul. Kościelnej, woj. zachodniopomorskie związane z budową domu mieszkalno-usługowego,
  • miasto średniowieczne
  • kierownik badań: Marek Dworaczyk.
 • Ratownicze badania archeologiczne w Baniach, woj. zachodniopomorskie związane z budową sieci gazowej,
  • miasto średniowieczne
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Ratownicze badania archeologiczne w Gryficach, woj. zachodniopomorskie związane z budową Urzędu Skarbowego,
  • miasto średniowieczne
  • kierownik badań: Marek Dworaczyk.
 • Ratownicze badania archeologiczne w Mokrzycy Wielkiej na wyspie Wolin, woj. zachodniopomorskie związane z eksploatacją żwirowni,
  • osada pradziejowa
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Ratownicze badania archeologiczne w Wartowie, gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie związane z budową sieci energetycznej,
  • osada pradziejowa
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Badania ratownicze w Myśliborzu, woj. zachodniopomorskie związane z rewitalizacją Rynku,
  • miasto średniowieczne
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Badania ratownicze w Kunowie, gm. Kobylanka, woj. zachodniopomorskie,
  • osada wczesnośredniowieczna
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.
 • Badania ratownicze w Kołbaskowie, gm. loco, woj. zachodniopomorskie,
  • osada z okresu brązu/okresu halsztackiego
  • kierownik badań: Anna B. Kowalska.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • adiunkt od 1993 roku
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie
  • adiunkt od 2011 roku

Stypendia:

 • Dania - Aarhus, Viborg, Svendborg, Ribe, w ramach wymiany krótkoterminowej z Uniwersytetem w Aarhus, Departamet of Medieval Archeology w 2000 roku; referat na Uniwersytecie w Aarhus „Szczecin in the early Middle Ages”.
 • Dania - Kopenhaga, w ramach wymiany krótkoterminowej z Nationalmuseet, Departamet of Medieval Archaeology w Kopenhadze w 2001 roku.
 • Letnia Szkoła Archeologii Niedestrukcyjnej w Kazimierzu Dolnym w październiku 2004 roku.
 • Rosja - Sankt Petersburg, w ramach wymiany z Instytutem Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w 2006 roku; Moskwa w ramach wymiany z Uniwersytetem Moskiewskim w 2010 roku.
 • Finlandia - Helsinki, Turku, w ramach wymiany krótkoterminowej z Fińską Akademią Nauk w 2007 roku.
 • Estonia, Tallin, w ramach wymiany krótkoterminowej z Estońską Akademią Nauk w 2008 roku

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • „Przegląd Archeologiczny” - tłumaczenia na język angielski streszczeń i abstraktów artykułów.
 • „Encyklopedia Szczecina”, t. I, II i Suplement - opracowanie szeregu haseł związanych z archeologią Szczecina i jego najbliższych okolic.
 • „50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim”, Acta Archaeologica Pomoranica, t. I.
 • „Świat Słowian wczesnego średniowiecza”, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Władysławowi Łosińskiemu.
 • „In gremio - in praxi. Problematyka badań nas skórą wykopaliskową”, materiały z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Szczecinie w 2007 roku.
 • „Materiały Zachodniopomorskie”, t. VI/VII za lata 2009-2010.
 • „Materiały Zachodniopomorskie”, t. VIII za rok 2011.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich od 1993.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • “Beitrage zum Oder Projekt”, Lebus, 1995, referat “Szczecin in the early middle ages in the light of recent research”.
  • „Frühmittelalterliche Handels- und Marktplätze an der südlichen Ostseeküste“, Greisfald, 1996, referat “On the History of the Urban Centre of Szczecin in the Early Middle Ages”.
  • Sesja Archeologiczna zorganizowana przez Komitet Obchodów 50-lecia miasta Szczecina, Szczecin, 1997 - referat „Badania na kwartale 6 na szczecińskim Podzamczu w latach 1992-1997 - wyniki wstępne”.
  • „Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia”, Mądralin, 2002, referat „Szczecin: origins and history of the early medieval town”.
  • Sesja naukowa z okazji jubileuszu Eugeniusza Cnotliwego, Szczecin, 2003, referat „Początki rzemiosła szewskiego we wczesnośredniowiecznym Wolinie”.
  • „VII Spotkania Bytomskie”, Bytom Odrzański, 2004, referat „Stare” i „nowe” w średniowiecznym szczecińskim rzemiośle szewskim”.
  • „XV Sesja Pomorzoznawcza”, Elbląg, 2005, referat „Początki miasta lokacyjnego w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie”(z K. Kowalskim i A. Porzezińskim).
  • “VI Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum”, Lübeck, 2006 r., referat “Szczecin standard of life in the period of the location turning point”.
  • „VIII Spotkania Bytomskie”, Bytom Odrzański, 2006, referat „Wątek skandynawski w kulturze wczesnośredniowiecznego Szczecina”.
  • „In gremio - in praxi. Problematyka badań nad skórą wykopaliskową”, Szczecin, 2007, referat „Organizacja wytwórczości skórniczej we wczesnośredniowiecznych ośrodkach pomorskich w świetle źródeł archeologicznych”.
  • „III Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”, Wolin, 2007, referat „Zabudowa mieszkalno-gospodarcza wczesnośredniowiecznego Szczecina”.
  • „XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin”, Szczecin, 2007, referaty: „Pierwsze przedmioty skórzane z zachodniej części Starego Miasta w Szczecinie”, „W sprawie początków średniowiecznego Gryfina” (z M. Dworaczykiem), „Średniowieczne Dąbie w świetle archeologii” (z M. Dworaczykiem i A. Kowalówką), „Osada ludności kultury łużyckiej w Wartowie, gm. Wolin” (z K. Kowalskim), „Chojna w średniowieczu i w pradziejach – nowe dane archeologiczne” (z B. Stanisławskim).
  • IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”, Wolin, 2008, referat: „Gospodarka i gospodarstwo we wczesnym średniowieczu. Przykład Szczecina”.
  • 18. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V., Greifswald 2009, referat: Scandinavian Elements in the Culture of the Early Medieval Szczecin (8th-12th Century).
  • V Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”, Wolin, 2009, referat: „Źródła materialne o religijności mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina”.
  • Archeologia i istoria Pskova i pskovskoj Zemli, Psków 2009, referat: „ Psków, referat:„On the Studies on the Development of the Early Medieval Baltic Towns. The Example of Szczecin.
  • “VII Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum”, Lübeck, 2008 r., referat: Szczecin – natura arteque aequaliter munitum town.
  • Pomorze wczoraj - dziś - jutro. Miasta i miasteczka pomorskie, Stargard Szczeciński 2009, referat: Moryń - archeologiczny przyczynek do dziejów średniowiecznego miasta.
  • “VIII Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum”, Lübeck, 2010 r., referat: The Child in the Medieval Szczecin in the Light of Archaeological Sources.
  •  Archeologia i istoria Pskova i pskovskoj Zemli, Psków 2010, referat: „Medieval leather production in Poland. An outline.
  • 19. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V., Goerlitz 2010, referat: „From a Homemade Product to Guild Production. The Development of Leather Production in the Early Medieval Szczecin as Presented in Archaeological Sources”.
  • Ekskluzywne życie- dostojny pochówek. I Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, Wolin 2010.
  • Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, Głogów 2011.
  • VI Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”, Wolin, 2009, referat: Przeobrażenia konstrukcyjne i stylistyczne średniowiecznego, pomorskiego obuwia skórzanego.
  •  Enviromental Archaeology of Urban Sites, The 7th Symposium and 4th International Conference of the Polish Assocation for Enviromental Archaeology, referat: Archaeology and archeozoology about the mediaeval leather production in Szczecin, Gdańsk 2011.
  • Młodzi Kaszubi - tradycja i współczesność, referat (z K. Kowalskim) Źródła do dziejów Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie (VII-XIII w.), Szczecin 2012.
  • Małe miasta średniowieczne w świetle badań archeologicznych, referat: Małe jest piękne. Średniowieczne miasteczka pomorskie, Byczyna 2012.
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  •  „50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin 1995.
  • „XII Sesja Pomorzoznawcza”, Szczecin 1997.
  • „Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech - stan prawny, problematyka i osiągnięcia”, Barzkowice, woj., zachodniopomorskie, 1999.
  • „XVI Sesja Pomorzoznawcza”, Szczecin, 2007.
  • „In gremio - in praxi. Problematyka badań nas skórą wykopaliskową”, Szczecin, 2007.
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • Spotkania z młodzieżą w Gimnazjum nr 24, prelekcje na temat archeologii i dziejów wczesnośredniowiecznego Szczecina.
  • Współpraca z „Gazetą Rycerską”, seria artykułów na temat wczesnośredniowiecznego szewstwa.
  • „Pogranicza”, artykuł na temat wczesnośredniowiecznego Szczecina „From the Hill to the Riverside”.
  • Organizacja spotkań z autorami książek naukowych we współpracy z Księgarnią Naukową pt. „Spotkania pod Arkadami”.
  • Współpraca z „Archeologią Żywą”, recenzje i omówienia książek archeologicznych.
  • Współpraca z „Archeologią Żywą”, rubryka stała - recenzje i omówienia książek archeologicznych.
  • Wykłady popularnonaukowe w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.
  • Wykłady w cyklu „Środy z historią Szczecina” organizowanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
  • Polskie Radio Program I, audycja z cyklu „Skarbnica Nauki Polskiej”.

Bibliografia

 • 1994

(z M. Dworaczykiem) Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał VI) wykop główny, „Materiały Zachodniopomorskie” t. XL, 1994, s. 75-112.

 • 1997

Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. XLII, 1997, s. 219-272.

Szczecin in the Early Middle Ages in the light of recent Research, Beiträge zum Oder-Projekt 2, Berlin 1997, s. 59-61.

 • 1998

(z M. Dworaczykiem) Z dziejów szczecińskiego suburbium. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych a latach 1992-1997 na terenie kwartału 6, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 50, 1998, s, 83-116.

Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina, (współautorstwo), Acta Archaeologica Pomoranica, t. I, 1998, s. 303-316.

Obróbka krzemienia na osadzie ludności kultury lendzielskiej w Zarzycy, Silesia Antiqua, t. XL, s. 32-57.

 Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina, Przegląd Archeologiczny, t. 47, s. 141-154.

 • 1999

Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium, Materiały Zachodniopomorskie, 1999, t. XLV, s. 259-282.

Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina, Materiały Zachodniopomorskie, 1999, t. XLV, s. 219-258.

 • 2002

Die Frühstadt Stettin, współautorstwo z M. Dworaczyk, W. Łosiński (w:) Mensch und Umwelt im Odergebiet, E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz (Hrsg.), Römisch - Germanische Forschungen, Bd. 60, Mainz am Rhein, 2002, s. 207-217.

 • 2003

Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, Współautorstwo z M. Dworaczyk, M. Rulewicz, 2003, Szczecin.

Początki rzemiosła szewskiego we wczesnośredniowiecznym Wolinie, (w:) Res et fontes, 2003, Szczecin.

 • 2004

Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie, Materiały Zachodniopomorskie, t. I NS, zeszyt 1, s. 227-251, 2004.

z W. Łosiński, Szczecin: origins and the history of the early medieval town, (in:) Polish Lands at the turn of the first and the second Millennia, red. P. Urbańczyk, Warszawa 2004, s. 73-86.

z L. Zajdel-Szczyrska, Bibliografia prac prof. W. Łosińskiego.

 • 2006

Uwagi na temat wytwórczości szewskiej w Wolinie i Szczecinie w VIII-X wieku, (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza, M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Szczecin-Wrocław 2006, s.

z M. Dworaczyk, Ceramika naczyniowa z badań ratowniczych w Kołczewie, gm. Wolin, (w:) Nie tylko Archeologia.

 • 2007

Nieznań, Sowno, Cisewo, Podlesie, Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, Szczecin 2007.

Shoemaking in Medieval Szczecin and Wolin, “Offa” 61/62, 2004/05, wyd. 2007, s. 435-454.

Annotationen, (w:) Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Band 15/2007, Oldenburg, s. 298, 307, 327, 352, 358, 360.

(z K. Kowalskim, A. Porzezińskim), Początki miasta lokacyjnego w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie, (w:) XV Sesja Pomorzoznawcza w Elblągu, red. G. Nawrolska, Elbląg 2007, s. 359-368.

 • 2008

Zabudowa mieszkalno-gospodarcza wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i średniowiecze, w serii Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 20-22 lipca 2007, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2008, 234-261.

(z S. Słowińskim) Szczecin. Standards of living in a medieval town, (w:) Luxus und Lifestyle, Lübecker Kolloquium zur Stadtärchalogie im Hanseraum VI, red. M. Gläser, Lübeck 2008, 493-507.

Dom szewca, czy szewc w domu?, (w:) Ad Oderam fluwium, księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 529-536.

Annotationen, (w:) Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Band 16/2008, Oldenburg, s. 280, 287, 324, 329, 349, 350, 352.

 • 2009

In gremio-in praxi w badaniach nad wczesnośredniowieczną wytwórczością skórniczą na Pomorzu, (w:) In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin 2009, s. 39-58.

Archeologia o średniowiecznym skórnictwie na ziemiach polskich. Zarys problematyki, (w:) In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin 2009, s. 193-247.

Gospodarstwo i gospodarka we wczesnym średniowieczu. Przykład Szczecina, (w:) Gospodarstwo i gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. Starożytność i średniowiecze, w serii Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń 2009, s. 206-229.

„Na próżno się chełpisz, że jesteś bezpieczny, wszak nie bronią cię szczecińskie wały”. Krótki spacer po umocnieniach obronnych Szczecina, (w:) Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 w województwie zachodniopomorskim, red. Anna Bartczak, Maria Witek, Szczecin 2009, s. 37-52.

Przedmioty ze skóry, Aneks, (w:) XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. III, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 25-26.

Pierwsze średniowieczne przedmioty skórzane z zachodniej części Starego Miasta w Szczecinie, (w:) XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. III, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 37-47.

Średniowieczne przedmioty skórzane z badań ratowniczych w Szczecinie-Dąbiu, (w:) XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. III, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 49-55.

(z Markiem Dworaczykiem) W sprawie początków średniowiecznego Gryfina, (w:) XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. III, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 57-63.

(z Krzysztofem Kowalskim) Osada kultury łużyckiej w Wartowie, gm. Wolin, (w:) XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. III, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin 2009, s. 107-117.

„Stare” i „nowe” w średniowiecznym szczecińskim rzemiośle szewskim, (w:) Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, „Spotkania Bytomskie” VI, red. s. Moździoch, Wrocław 2009, s. 229-249.

Скандинавский сюжет в культуре Щецина VIII-XII вв., “Stratum Plus” nr 5 (2005-2009), s. 589-601.

 • 2010

Moryń - archeologiczny przyczynek do dziejów średniowiecznego miasta, (w:) Pomorze wczoraj - dziś - jutro. Miasta i miasteczka pomorskie, red. Arleta Majewska, Stargard-Pruszcz Gdański 2010, s. 61-71.

Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina - groźna broń, skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka?, „Materiały Zachodniopomorskie” t. IV/V:2007/2008, z.1:Archeologia, s. 151-166.

Sesja naukowa In gremio - in praxi. Problematyka badań nad skórą wykopaliskową, „Materiały Zachodniopomorskie” t. IV/V:2007/2008, z.1:Archeologia, s. 413-414.

„Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy powstaje taki but …”, (w:) Od pomysłu do przemysłu. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 w województwie zachodniopomorskim, red. Anna Bartczak, Maria Witek, Szczecin 2010, s. 19-35.

Annotationen, (w:) Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Band 17/2009, Oldenburg, s. 315, 316, 343-344, 350, 353, 365, 367.

Źródła materialne o religijności mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie w dziejach, w serii Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego Wolin 31 lipca - 2 sierpnia 2009, red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń 2010, s. 163-173.

Szczecin - natura arteque aequaliter munitum town, (in:) Die Befestigungen, Lübecker Kolloquium zur Stadtarcheologie im Hanseraum VII, red. M. Glaser, Lübeck 2010, s. 553-563. ISBN978-3-7950-1298-4.

Scandinavian Elements in the Culture of the Early Medieval Szczecin (8th-12th Century), “BUFM” 59, 2010, s. 97-110.

 Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie, Szczecin 2010.

 • 2011

Archeologia o dzieciach w średniowiecznym Szczecinie, (w:) Ekskluzywne życie - dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne I, red. Marian Rębkowski, Wolin 2011, s. 66-83.

Archaeology and archeozoology about the mediaeval leather production in Szczecin, (w:) Enviromental Archaeology of Urban Sites, The 7th Symposium and 4th International Conference of the Polish Assocation for Enviromental Archaeology, red. Monika Badyra, Joanna Święta-Musznicka, Anna Pędziszewska, Mirosław Makohonienko, Gdańsk 2011, s. 39.

Annotationen, (w:) Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Band 18/2010, Oldenburg, s. 286, 287-288, 291-292, 294, 334, 337, 350, 351, 355-356.

From a Homemade Product to Guild Production - the Development of Leather Production in the Early Medieval Szczecin, BUFM 64, 139-144.

A.B. Kowalska; M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Warszawa 2011.

(z K. Kowalskim) Problemy digitalizacji archeologicznych zbiorów muzealnych - casus zbiorów archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzealnictwo, t. 52, s. 85- 91.

Archeologia w historii badań nad dziejami średniowiecznego Szczecina, (w:) Kamienie milowe. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2011w województwie zachodniopomorskim, red. Anna Bartczak, Maria Witek, Szczecin, 2011, s. 103-112.

Studies on the Development of the Early Medieval Balic Towns. The Example of Szczecin, (w:) Archeologia i istoria Pskova i Pskovskoj Zemli, red. P.G. Gajdukov, Moskwa 2011, s. 219-227.

 • 2012

The Contribution of Fisheries to the Economy of Medieval Szczecin from the Perspective of Archaeology, “Fasciculi Archaeologiae Historicae” vol. XXIV, s. 39-47.

Annotationen, (w:) Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Band 19/2011, Oldenburg, s. 322, 325, 336, 358, 367, 371, 372, 373, 378, 383, 406.

Uwagi na temat haftów na wczesnośredniowiecznym obuwiu skórzanym ze Szczecina, (w:) Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej,  red. A. Jaszewska, Zielona Góra 2012, s. 313-319. ISBN 978-83-932546-4-4.

Home Instytut Pracownicy Kowalska Anna Bogumiła, dr