Pracownicy Instytutu

Rybarczyk Anna Maria, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Asystent

Adres:
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Historia włókiennictwa i stroju

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 42 684 61 96

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 

 • 1999 - 2004 - jednolite dzienne studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, kierunek - archeologia, praca magisterska: Osadnictwo w epoce kamienia na terenie byłego województwa konińskiego w świetle AZP, promotor: prof. dr hab. Lucyna Domańska.
 • 2016 - doktorat, IAE PAN, tytuł pracy doktorskiej: Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu: promotor: prof. dr hab. Jerzy Maik;

 

Kursy i szkolenia:

 • 2011 ukończenie technicznych studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej, kierunek:  Analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych.

Języki obce

 • język angielski

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Epoka i obszar geograficzny: średniowiecze i nowożytność, Europa.
 • Zagadnienia: ubiór, akcesoria stroju, tekstylia, kultura materialna.

Zakończone projekty badawcze:

 • 2008 - 2009 Sukiennictwo w Polsce średniowiecznej.
  • Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.32,
  • funkcja w zadaniu – wykonawca
  • kierownik zadania prof. dr hab. Jerzy Maik.
 • 2010 - 2013 Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu.
  • Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.197,
  • funkcja w zadaniu – kierownik.
 • 2013 - 2016 Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.)
  • realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego/ Narodowe Centrum Nauki (Opus 4, projekt nr UMO-2012/07/B/HS3/01088)
  • kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
  • funkcja w zespole: wykonawca (opracowanie technologiczne zabytków tekstylnych wraz z prof. dr hab. Jerzym Maikiem, mgr Łukaszem Antosikiem, mgr Joanną Słomską oraz mgr Emilią Wtorkiewicz-Marosik).
 • 2014 - 2016 Opracowanie kurhanu "rodzinnego" z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego.
  • realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Narodowe Centrum Nauki (Opus 5, projekt nr UMO-2013/09/B/HS3/00629)
  • kierownik: dr Paweł Szymański
  • funkcja w zespole: wykonawca (opracowanie technologiczne zabytków tekstylnych wraz z mgr Łukaszem Antosikiem i mgr Joanną Słomską).

Obecne projekty badawcze:

 • 2013 - 2018 Tkaniny jedwabne na ziemiach polskich w średniowieczu. Studium archeologiczne.
  • Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania F.2.IV.
  • funkcja w zadaniu - kierownik

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • daty
  • jednostka organizująca
 • Gozdów
  • 2005
  • Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego.
 • Piaski
  • 2007
  • IAE PAN.
 • Praga, Czechy
  • 2004; 2008
  • Archaia Praha, Uniwersytet Łódzki.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami
  • od 2007 do 2015 asystent
  • od 2015 zatrudniona na stanowisku archeolog 

 

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • Gdańsk, 23 - 24.11.2011 sympozjum Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, wygłoszenie referatu Tekstylia w badaniach archeologicznych na Pomorzu.
  • Olecko, sierpień 2011 - wygłoszenie prelekcji Elementy ubioru średniowiecznego w znaleziskach archeologicznych w ramach Warsztatów walki mieczem i tarczą Sparta Olecko 2011.
  • Hallstatt, Austria, 21 – 24.05.2014, The North European Symposium for Archaeological Textiles XII, współautorstwo referatu z prof. dr hab. J. Maikiem: Gewebe der Hallstattkultur aus Domasław in Niederschlesien
  • Biskupin, 01 – 04.07.2014, konferencja Europa w okresie od VIII w. p. n. e. do I w n. e., Współautorstwo referatu z prof. dr hab. J. Maikiem: Tkaniny kultury halsztackiej z Domasławia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwa wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej.
  • Krosno, 20- 21.11.2014, konferencja Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach, referat wraz z mgr. Ł. Antosikiem: Tekstylia z badań kościoła pw. Michała Archanioła w Sanoku. Wstępne rozpoznanie.

 

Bibliografia

 • 2007

Rec. Else Østergård, Woven into the Earth. Textiles from Norse Greenland Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. LV, nr 3-4: 377-379

 • 2008

Rec. Helena Březinová, Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století. Poznání textilní produkce na základĕ archeologických nalezů. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. LVI, nr 2: 241-243

 • 2010

Rec. Zimmerman Hanna, Textiel in context: een analyse van archeologische textielvondsten uit 16e-eeuws Groningen, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. LVIII, nr 2: 322- 323
Fabrics in Medieval Dress in Pomerania, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. XXIII: 53 – 60

 • 2012

O koronkach klockowych i klockach do ich wyrobu na przykładzie znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 4: 617-626

Rec. Lisa Monnas, Merchants, Princes and Painters: Silk Fabrics in Italian and Northern Paintings, 1300-1550, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2012, nr 4: 655-657

 • 2014

Z historii badań zabytkowych tekstyliów na Pomorzu Gdańskim, W: M. Fudziński, H.Paner (red.). Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, Gdańsk, 131 - 138

pas (nota katalogowa), W: S. Czuba, M. Marcinkowski (red.) Skarby elbląskiego muzeum.150 lat muzealnictwa w Elblągu, Elbląg 2014, 140 – 141.

Anna Rybarczyk, Piotr Strzyż, Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu, Acta Militaria Mediaevalia, X: 191 – 202

 • 2015

Jerzy Maik, Anna Rybarczyk, Gewebe der Hallstattkultur aus Domasław in Niederschlesien, W: K. Grömer, F. Pritchard (red.) Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era. NESAT XII., The North European Symposium of Archaeological Textiles21st – 24th May 2014 in Hallstatt, Austria, Budapest , 83-94.

Łukasz Antosik, Artur Ginter, Anna Rybarczyk, Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie, W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.) XIX Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. V, Szczecin, 435-444.

 • 2016

Jerzy Maik, Anna Rybarczyk, Tekstylia kultury halsztackiej z Domasławia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwa wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.) Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery, Biskupin – Wrocław, 25- 43

Łukasz Antosik, Anna Rybarczyk, The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa, Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. 29, w druku

Home Instytut Pracownicy Rybarczyk Anna Maria, dr