Pracownicy Instytutu

Herbich Tomasz, mgr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

Adres:
Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN Zespół Dokumentacja stanowisk i zabytków archeologicznych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Studia w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego 1971-1976; magisterium 1978 nt. archaicznej architektury świątynnej Etrurii pod kierunkiem prof. Anny Sadurskiej

Języki obce:

 • język angielski - dobry

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Metody geofizyczne w badaniach wykopaliskowych (bez ograniczeń terytorialnych) przy użyciu metod magnetycznej i elektrooporowej
 • Historia geofizyki archeologicznej

Zakończone projekty badawcze:

1) W latach 1980-1990 badania na terenie kopalń krzemienia na północno-wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich (jak zadanie własne w IAE)

pozycje bibliograficzne: Tomasz Herbich, Wyniki badań elektrooporowych na obszarze kopalń krzemienia w Krzemionkach (rejon tzw. Magistrali). W: Materiały Krzemionkowskie, J.Jaskanis (red.), Warszawa 1992, s. 95-117; Tomasz Herbich, The method of estimation of the extent of the mining field of flint mines through observation of the arrangement of surface layers, Archeologia Polski 38 (1), 1993, s. 23-35; Tomasz Herbich, The variations of shaft fills as the basis of the estimation of flint mine extent: a Wierzbica case study, Archaeologia Polona 31, 1993, s. 71-82; Tomasz Herbich, L’applicationde l’électro-résistivitépuor definer l’extension dea aires comprenant des mines de silex.W : Les mines de silex au Néolithique en Europe. Avancées récentes, J.Pellegrin i A.Richard (red.), 1995, s. 15-25; Tomasz Herbich, Jacek Lech, PL 5 Polany II, Radom Province, Archaeologia Polona 33, 1995, s. 488-506.; Tomasz Herbich, The application of geophysical methods to the study of prehistoric flint mines, w : Science and Site, J.Beavis i K.Baker (ed.), Bournemouth 1995, s. 170-186; Tomasz Herbich, The electro-resistivity survey of the “Krzemionki” mining complex, Poland. Problems and results, w: Siliceous Rocks and Culture, A.Ramos-Millán, M. Bustillo (ed.), Granada 1997, s. 303-314; Tomasz Herbich, Geophysics in flint mine surveying: past uses and future prospects, w: Man and Flint, Proceedings of ther 8th International Flint Symposium, Warszawa-Ostrowiec Świętokrzyski September 1995, R.Schild, Z.Sulgostowska (red.), Warszawa 1997, s. 77-101; Tomasz Herbich, Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach kopalni krzemienia, w: Metodyka Badań Stanowisk Wytwórczych - Górnictwo Krzemienia, W. Borkowski (red.), Warszawa 2000, s. 197-219.

2) Wykonawca badań geofizycznych w projekcie „ Zagadnienia wytwórczości na terenie środkowej części Barbaricum w okresie rzymskim. Przypadek Zofipole”grant KBN

 • 1995-1999
 • kier. Halina Dobrzańska
 • Badania metodą magnetyczną doprowadziły do odkrycia 21 jeden nieznanych pieców, co spowodowało, iż zespół produkcyjny w Zofipolu mógł zostać uznany za największy z dotychczas rozpoznanych w Barbaricum.
 • publikacje dotyczące projektu: Tomasz Herbich, Halina Dobrzańska, Zofipole interdisciplinary research project: fieldwork results, Archaeologia Polona 41, 2003 s. 91-101

3) Kierowanie projektem „Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice” grant KBN

 • 2003-2006
 • Badania, przeprowadzone na obszarze o powierzchni 16 ha, doprowadziły do określenia zasięgów ziemno-drewnianych grobowców neolitycznych oraz pozwoliły określić zasięg osady z epoki brązu
 • publikacje dotyczące projektu: 54. Tomasz Herbich, Krzysztof Tunia, Archaeological and geophysical research at Słonowice, Kazimierza Wielka district in southern Poland, w: VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Salvatore Piro (red.), Rome 2005, s. 409-412; Tomasz Herbich, Krzysztof Tunia, Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice, Archeologia Polski 54, z.1, 2009, s. 13-35.

4) Ważniejsze projekty geofizyczne, w ramach prac misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej:

 • rekonstrukcja planu zabudowy z okresy Starego Państwa w Tell el-Farkha , przy użyciu metody magnetycznej
  • publikacje: Tomasz Herbich, Marek Chłodnicki, The magnetic survey at Tell el Farkha, Egypt, w: Archaeological Prospection , J.Fassbinder, W.Irlinger (red.), Arbeitshefte des Bayerisches Landesamtes fuer Denkmalpflege 108, 1999, s. 19-20; Marek Chłodnicki, Krzysztof Ciałowicz, Renata Abłamowicz, Tomasz Herbich, Maciej Jórdeczka, Mariusz Jucha, Jacek Kabaciński, Lucyna Kubiak-Martens, Agnieszka Mączyńska, Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 1998-2001 Archaeologia 53, 2002, s. 63-119; Marek Chłodnicki, Krzysztof Ciałowicz, Renata Abłamowicz, Tomasz Herbich, Maciej Jórdeczka. Mariusz Jucha, Jacek .Kabaciński, Agnieszka Mączyńska, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary report, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 58, 2002, s. 89-117; Tomasz Herbich , Archaeological geophysics in Egypt: the Polish contribution, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 13 – 55; Tomasz Herbich, Magnetic survey at Tell el Farkha or how to interpret a magnetic map, w: Egypt at its Origins, Studies in Memory of Barbara Adams, Stan Hendrix, Renee Friedman, Krzysztof Ciałowicz, Marek Chłodnicki (red.), Orientalia Lovaniensia Analecta 138, Leuven: Peeters Publishers, 2004, s. 389-398.
 • rekonstrukcja planu zabudowy z miasta hellenistyczno-rzymskiego w Bereniek , przy użyciu metody magnetycznej
  • publikacja: Iwona Zych, Tomasz Herbich. Magnetic prospection in the service of uncovering the Hellenistic and Roman port of Berenike on the Red Sea in Egypt. Archaeolgia Polona 53, 2015, s. 95-118.
 • lokalizacja architektury grobowej w Marina el-Alamein w Egipcie (metodą magnetyczną i radarową, wraz z H. Von der Ostenem)
  • publikacje: Tomasz Herbich, Harald von der Osten-Woldenburg, Iwona Zych, Geophysics applied to the investigation of Graeco-Roman coastal towns west of Alexandria: the case of Marina el-Alamein, w: H. Meyza, I. Zych (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa 2011, s. 209 – 231.
 • próba lokalizacji elementów zabudowy w Tell Arbid w Syrii
  • publikacja: Tomasz Herbich, Tell Arbid Geophysical survey, 2004, Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 2005, s. 490-496.
 • próba lokalizacji elementów zabudowy w Jijeh (Liban)
  • publikacja: Tomasz Herbich, Jiyeh (Porphyreon). Geophysical survey, 2003. Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 2005, s. 423-428; T. Waliszewski, U. Wicenciak, Mahmud el-Tayeb, K.Domżalski, A. Witecka, M. Wagner, T. Herbich, I. Noureddine, M. Woźniak, K. Kotlewski, R. Żukowski, Jiyeh (Porphyreon) – Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the sothern coast of Lebanon. Preliminary report on 1997 and 2003-2005 seasons, BAAL – Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, t.10, 2006, s. 5 - 84.
 • rekonstrukcja zabudowy w Starej Dongoli, Banganarti, Soniat i Selib (Sudan)
 • rekonstrukcja planu cmentrzyska w Argi (Sudan)

5) Ważniejsze projekty geofizyczne, w ramach prac misji zagranicznych w Egipcie :

 • rekonstrukcja planu zabudowy okręgu świątynnego w Balamun (projekt British Museum, we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
  • publikacje: Tomasz Herbich, Jeffrey Spencer, Geophysical survey at Tell el-Balamun, Egyptian Archaeology 29, 2006, s.1 6-19; Tomasz Herbich, Allan Jeffrey Spencer, Tell el-Balamun. The geophysical and archaeological survey, 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean, Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 2008, s. 101 – 111; Tomasz Herbich, A. Jeffery Spencer, The magnetic survey, in : A.J.Spencer, Excavation at Tell el-Balamun 2003-2008, s. 104-109 (pdf: http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/excavation_in_egypt/report_in_detail.aspx; Tomasz. Herbich, Magnetic survey of ther Late Period grate temple enclosure in Tell- el-Balamun, Egypt, Archeosciences. Revue d’Archéométrie., 33 (suppl.), 2009, s. 77-79; Tomasz Herbich, Allan Jeffery Spencer, Tell el-Balamun, The geophysical and archaeological survey, 2007-2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 2010, s. 131-141.
 • rekonstrukcja planu zabudowy (i identyfikacja struktur odkopanych w pocz 20 w) w Bawit (projekt Ifao i Muzeum Luwru)
  • publikacje: Tomasz Herbich, Dominique Benazeth, Le kôm de Baouît: étapes d’une cartographie, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) 108, 2008, s. 165-204.
 • rekonstrukcja planu zabudowy Tanis (projekt École pratique des hautes études)
  • publikacja: François Leclére, Frédéric Payraudeau, Tomasz Herbich, Nouvelles recherches sur Tell Sân el-Hagar (Tanis), Égypte, Afrique & Orient 81, 2016, s. 39-52.
 • rekonstrukcja planu osiedli w Dahshur (projekt Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Kairze)
  • publikacja: . Nicole Alexanian, Tomasz Herbich, The workmen’s barracks south of the Red Pyramid at Dahshur, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 70/71, 2014/ 2015, s.13-23.

Ważniejsze obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Obecnie realizuje zadanie planowe „Metody geofizyczne w badaniach archeologicznych”, w ramach którego prowadzi badania na stanowiskach archeologicznych na terenie Polski, Egiptu i Sudanu.

 • W Polsce:
  • Rekonstrukcja planu zabudowy starych Szamotuł (przy użyciu metody magnetycznej i elektrooporowej), poz.
 • W Egipcie w ramach projektów Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:
  • rekonstrukcja planu Peluzjum na Synaju przy użyciu metody magnetycznej i elektrooporowej)
  • rekonstrukcja planu osady z Okresu Poźnego w Tell el-Ghaba na Synaju
  • rekonstrukcja planu miasta hellenistyczno-rzymskiego w Berenike
 • W Egipcie w w ramach projektów zagranicznych instytucji naukowych przy logistycznym wsparciu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
  • rekonstrukcja zabudowy z Okresu Późnego w Buto oraz badania osadnictwa w rejonie Buto (projekty DAI)
  • rekonstrukcja zbudowy z II okresu przejściowego i Nowego Państwa w Tell-el Daba, rekonstrukcja paleokrajobrazu (projekt Austriackiego Instytutu Archeologiczego w Kairze)
  • rekonstrukcja planu nekropoli północnej w Abydos (Uniwersytet Pennsylvania-Institute of Fine Arts w Nowym Jorku)
  • rekonstrukcja nekropoli środkowej w Abydos (Uniwersytet Michigan)
  • rozpoznanie stanowiska Deir El-Bersha (Uniwersytet w Leuven)
  • plan zabudowy osady wokół świątyni w Ayn Birbyieh (Dakhleh Oasis Project)
  • rekonstrukcja zabudowy osady rzymskiej w Medinet Watfa, Fajum (Niemiecki Instytut Archeologiczny w Kairze)
 • W Sudanie w ramach projektów zagranicznych instytucji naukowych:
  • rekonstrukcja planu zabudowy w Kawa (British Museum)
  • rekonstrukcja zabudowy w Meroe (Royal Ontario Museum)
  • rekonstrukcja zabudowy w Doukki Gel (Uniwersytet w Genewie)

Praktyka terenowa:

 • W dziedzinie geofizyki archeologicznej:
  • badania na terenie Polski od 1976 (corocznie kilka stanowisk archeologicznych);
  • badania w krajach europejskich: Włochy, Torcello 1980; Niemcy (zespół stanowisk z epoki rzymskiej i średniowiecza na terenie Badenii Wirtembergii (1988-1993), Rosja (stanowiska antyczne na Krymie i u ujścia Donu 1991-3),
  • badania na terenie Egiptu: 1985 (Tell Atrib), 1986 (Naqlun), 1997 (Sakkara). Od 1998 badania na 60 stanowiskach na terenie doliny Nilu, Delty, Wybrzeża Morza Śródziemnego i Czerwonego, Synaju, oaz Fajum, Baharija, Dahla i Kharga
  • badania stanowisk na terenie Sudanu (Meroe, Naga, Kawa, Stara Dongola, Banganarti, Selib, Doukki Gel), Libanu (Jieyh, Byblos) i Syrii (Tell Arbid)
 • Uczestnictwo w misjach wykopaliskowych:
  • Stanowisko
   • rok
   • prowadzący
  • Novae
   • 1973
   • kierownik: S. Parnicki Pudełko
  • Tell Atrib
   • 1985
   • kierownik: K. Myśliwiec
  • Naqlun
   • 1986
   • kierownik: W. Godlewski
  • Hatra
   • 1990
   • kierownik: M. Gawlikowski 

Kariera zawodowa 

 • Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, później Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od 1976 w Samodzielnym Stanowisku ds. Stosowania Metod Geofizycznych, następnie Pracowni Postępu Fizyko-Technicznego w Archeologii (kier. J. Przeniosło)
  • od 1990 – w Zakładzie Nauk Stosowanych (kier. Z. Hensel)
  • od lipca 2011 – zastępca dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ds. ogólnych
 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  • stanowisko sekretarza ds. naukowych (zarządzający Stacją Centrum w Kairze) w latach 1995-2000

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redaktor 31 tomu Archaeologii Polony (temat: Archaeometry), tomu 41 Archaeologii Polony (temat: Archaeological prospection), tomu 53 (temat: Archaeological Prospection)
 • Associate editor pisma Archaeological Propspection (1997-2001 i od 2003)
 • Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych:
 • Członek korespondent Niemieckiego Instytut Archeologicznego (od 2000 r.)
 • Członek International Society for Archaeological Prospection (członek założyciel, od 2003)
 • Członek Managing Committee International Society for Archaeological Prospection (2003-2005)
 • Członek komitetów naukowych konferencji Archaeological Prospection w Rzymie (2005), Nitrze (2007), Paryżu (2009), Izmirze (2011), Wiedniu (2013)
 • Prezes Fundacji im Kazimierza Michałowskiego (2001-1007)
 • Członek Stwoarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (od 2013)
 • Członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego (od 2013)

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • organizator 5th International Conference on Archaeological Prospection w Krakowie (2003) oraz 11th International Conference on Archaeological Prospection w Warszawie (2015)
 • organizator Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Geofizyki Archeologicznej (Warszawa 2010) i współorganizator ki=olejnych konferencji (Poznań 2012, Kraków 2014 i Wrocław 2016);
 • uczestnictwo w Festiwalach Nauki w Warszawie;
 • udział w popularnonaukowych audycjach radiowych (Radio Bis, 1i 2 program PR)
 • okazjonalne wykłady w instytucjach popularyzujących naukę (Stacja PAN w Rzymie, Festiwal Nauki w Wiedniu)
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
  • Flint Symposia (Madryt 1990, Ostrowiec Świętokrzyski 1995);
  • Archaeometry (Los Angeles 1992, Ankara 1994) ;
  • European Geophysical Society general assemblies (Wiesbaden 1991, Wiedeń1997);
  • Archeological Prospection : Monachium 1999, Wiedeń 2001, Kraków 2003, Rzym 2005, Nitra 2007, Paryż 2009, Izmir 2011; Wiedeń 2013; Warszawa 2015
  • International Congresses of Egyptologists: Kair (2000) , Rhodos (2008);
  • Recent work In archaeological geophysics w Londynie (2004, 2008, 2010, 2012, 2014);
  • Egypt Exploration Society workshop on archaeology of the Nile Delta (2011, 2013)

Dydaktyka:

 • Okazjonalne wykłady i seminaria na temat geofizyki archeologicznej ( np. w Instytucie Archeologii UW, Instytucie Archeologii UMCS, Wydziale Archeologii Uniwersytetu Kairskiego, École du Louvre w Paryżu, Uniwersytecie Gabriele d’Annunzio w Chieti, Uniwersytecie w Uppsali i in.)

Bibliografia

Publikacje:

 • 1976

Andrzej Biernacki, Lech Czerniak, Tomasz Herbich, Jerzy Kotecki, Jerzy Olczak, Stefan Parnicki-Pudełko, Szczęsny Skibiński, Novae – Sektor Zachodni, 1974, Archeologia 27, 1976, s. 137-170.

 • 1978

J. Olczak, A. Biernacki, J. Kotecki, T. Herbich, Rejon Forum – Odcinek X, w: Novae – sektor zachodni 1974, cz. 1 S Parnicki-Pudełko (red.), Poznań 1978, s.41-111

 • 1984

Tomasz Herbich, Wyniki badań na stanowisku Rydno w Nowym Młynie, woj. Kieleckie. Sprawozdania Archeologiczne 36, 1984, s. 9-14

 • 1988

Karol Myśliwiec, Tomasz Herbich, Polish archaeological activity at Tell Atrib in 1985. W: Archaeology of the Nile Delta, E. van den Brink (red.), Amsterdam 1988, s. 177-189

 • 1989

C. Sebastian Sommer, Tomasz Herbich. Krzysztof Misiewicz, Mirosław Mizera, Jacek Przeniosło, Marek Skrzydelski, Geophysikalische Prospektion in Rottwiel, w: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg, 1988, Stuttgart 1989, s.96-98

 • 1990

Włodzimierz Godlewski, Tomasz Herbich, Ewa Wipszycka, Deir El Naqlun (Nekloni). 1986-1987: First Preliminary Report, Nubica 1-2, 1990, s. 171- 207.

Tomasz Herbich, Krzysztof Misiewicz, Zastosowanie analizy komputerowej do opracowania danych z badań archeologiczno-geofizycznych na przykładzie prospekcji na stanowisku Szonowice, woj. Kieleckie, Archeologia Polski 35 (1), 1990, s. 25-35

 • 1991

Tomasz Herbich, Elektro-resistivity multilevel profiling or are longer and costlier investigations worthwhile? Annales Geophysicae, t.9 (supp)1991, s. 612-613

 • 1992

Tomasz Herbich, Wyniki badań elektrooporowych na obszarze kopalń krzemienia w Krzemionkach (rejon tzw. Magistrali). W: Materiały Krzemionkowskie, J.Jaskanis (red.), Warszawa 1992, s. 95-117

 • 1993

Tomasz Herbich, Krzysztof Misiewicz, C. Sebastian Sommer, Geophysical prospection in Roman Rottwiel – Arae Flaviae. A resistivty survey and its result, Findberichte aus Baden-Württemberg t.18, 1993, s. 83-111.

Tomasz Herbich, The method of estimation of the extent of the mining field of flint mines through observation of the arrangement of surface layers, Archeologia Polski 38 (1), 1993, s. 23-35

Michel Dabas, Tomasz Herbich, Albert Hesse, Krzysztof Misiewicz, Allain Tabbagh, Electromagnetic propecting at two Polish sites (Słonowice and Milanówek) with the SH3 Slingram device, Archaeologia Polona 31, 1993, s. 51-70

Tomasz Herbich, The variations of shaft fills as the basis of the estimation of flint mine extent: a Wierzbica case study, Archaeologia Polona 31, 1993, s. 71-82

 • 1994

Tomasz Herbich, Zastosowanie metody elektrooprowej do szacunkowego określenia głębokości jam zasobowych na stanowiskach lessowych, Sprawozdania Archeologiczne 46, 1994, s. 185-188

 • 1995

Karol Myśliwiec, Tomasz Herbich, Polish Research at Saqqara in 1987, Études et Travaux 17, 1995, s. 177-203.

Tomasz Herbich, L’applicationde l’électro-résistivitépuor definer l’extension dea aires comprenant des mines de silex.W : Les mines de silex au Néolithique en Europe. Avancées récentes, J.Pellegrin i A.Richard (red.), 1995, s. 15-25

Tomasz Herbich, Jacek Lech, PL 5 Polany II, Radom Province, Archaeologia Polona 33, 1995, s. 488-506.

Tomasz Herbich, The application of geophysical methods to the study of prehistoric flint mines, w : Science and Site, J.Beavis i K.Baker (ed.), Bournemouth 1995, s. 170-186

Tomasz Herbich, The development of the resistivity method and actual problems of the prospection of multi-strata sites, w: Theory and Practice of Archaeological Research, P.Urbańczyk (red.), Warszawa 1995, s. 451-468

 • 1996

Burkhard Böttger, Tomasz Herbich, Krzysztof Misiewicz, Die Fallstudie Tanais, Eurasia Antiqua, 1996, 2, s. 455-472

 • 1997

Tomasz Herbich, The electro-resistivity survey of the “Krzemionki” mining complex, Poland. Problems and results, w: Siliceous Rocks and Culture, A.Ramos-Millán, M. Bustillo (ed.), Granada 1997, s. 303-314

Tomasz Herbich, Geophysics in flint mine surveying: past uses and future prospects, w: Man and Flint, Proceedings of ther 8th International Flint Symposium, Warszawa-Ostrowiec Świętokrzyski September 1995, R.Schild, Z.Sulgostowska (red.), Warszawa 1997, s. 77-101.

Tomasz Herbich, Krzysztof Misiewicz, Otto Teschauer, Multilevel resistivity prospecting of architectural remains: the Schwarzach case study, Archaeological Prospecting 4, 1997, s. 105-112.

 • 1998

Tomasz Herbich, Krzysztof Misiewicz, Leon Mucha, The “Ara” resistivity meter and its applications, w: Unsichtbares sichtbar machen, Matreialhefte zur Archäologie, 41, Stuttgart 1998, s.127, 132

Tomasz Herbich, Magnetic survey at Hierakonpolis, Nekhen News 10, 1998, s. 17-18.

 • 1999

Tomasz Herbich, Marek Chłodnicki, The magnetic survey at Tell el Farkha, Egypt, w: Archaeological Prospection , J.Fassbinder, W.Irlinger (red.), Arbeitshefte des Bayerisches Landesamtes fuer Denkmalpflege 108, 1999, s. 19-20.

Tomasz Herbich, Renee Friedman, The geophysical survey, Nekhen News 11, 1999, s. 17

 • 2000

Tomasz Herbich, Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach kopalni krzemienia, w: Metodyka Badań Stanowisk Wytwórczych - Górnictwo Krzemienia, W. Borkowski (red.), Warszawa 2000, s. 197-219.

Tomasz Herbich, Iwona Modrzewska, Prospezioni archeo-geofisiche nell’isola di Torcello: campagna 1981, w: Torcello, nuove ricerche archeologiche, Lech Leciejewicz (red.), Supplementi alla Rivista di Archeologia 23, Roma 2000, s.41-46

 • 2001

Tomasz Herbich, Qasr el_saga, Magnetic survey, 1999, Polish Archaeology in Meditteranean XII, 2001 s. 181- 184

Tomasz Herbich, Tatyana Smekalova, Dakhleh Oasis, Magnetic survey 1999-2000, Polish Archaeology in the Mediterranean, XII, 2001 s. 259-262

Tomasz Herbich, Zobaczyć niewidzialne: geofizyka archeologiczna w Egipcie, Archeologia Żywa 3 (18) 2001, s. 26-30

Tomasz Herbich, Archaeological geophysics in Egypt: recent results, Archaeological Prospection, w: 4th International conference on archaeological prospection, M. Doneus, A. Eder-Hinterleitner , W. Neuebauer (red), Vienna 2001, s.112-114

Tomasz Herbich, Resistivity survey at Nymphaion 1993, Archeologia 52, 2001, s. 137-138.

Joerg Fassbinder, Helmut Becker, Tomasz Herbich, Magnetometry in the Desret Area West of the Zoser,s Pyramid, Saqqara, Egypt, w: Magnetic prospecting in archeological sites, H.Becker, J. Fassbinder (red.), Monuments and Sites VI, Munich 2001, s.64-65.

 • 2002

Marek Chłodnicki, Krzysztof Ciałowicz, Renata Abłamowicz, Tomasz Herbich, Maciej Jórdeczka, Mariusz Jucha, Jacek Kabaciński, Lucyna Kubiak-Martens, Agnieszka Mączyńska, Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 1998-2001 Archaeologia 53, 2002, s. 63-119.

Marek Chłodnicki, Krzysztof Ciałowicz, Renata Abłamowicz, Tomasz Herbich, Maciej Jórdeczka. Mariusz Jucha, Jacek .Kabaciński, Agnieszka Mączyńska, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary report, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 58, 2002, s. 89-117.

 • 2003

Tomasz Herbich, Aleksander Jagodziński. In commemoration of the seventieth birthday anniversary, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 3-4

Allain Tabbagh, Tomasz Herbich, Albert Hesse. In commemoration of the sixty-fifth birthday anniversary, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 5-6

Tomasz Herbich , Archaeological geophysics in Egypt: the Polish contribution, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 13 – 55

Tomasz Herbich, Halina Dobrzańska, Zofipole interdisciplinary research project: fieldwork results, Archaeologia Polona 41, 2003 s. 91-101

Tomasz Herbich, David O’Connor, Matthew Adams, Magnetic Mapping of the Northern Cemetery at Abydos, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 193-197

Tomasz Herbich, Roman Krivanek, Krzysztof Misiewicz, Judith Oexle, Magnetic surveys of the site Burg Gana (Hof/Stauchitz) in Saxony, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 197- 200

Tomasz Herbich, Joseph Wegner, Magnetic survey at South Abydos: revising archaeologiocal plans, Archaeologia Polona 41,2003, s.200-204

Tomasz Herbich, Christoph Peters, Results of magnetic survey in Deir al-Barsha, Middle Egypt, Archaeologia Polona 41, 2003, s. 245-247

Tomasz Herbich, Geofizyczeskije isledowanija na gorodie Nimfiej w 1993g. Materialy Nimfiejskoj Ekspedicji, t. 1, 2003, s. 48-49

Ulrich Hartung, Pascale Ballet, Frédéric Béguin, Janine Bourriau, Peter French, Tomasz Herbich, Peter Kopp, Guy Lecuyot, Anne Schmitt. Tell el-Fara'in – Buto. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 59, 2003, s. 199-267

Tatyana Smekalova, Anthony J. Mills, Tomasz Herbich, Magnetic survey at ‘Ain el- Gazzareen, w: G.E. Bowen i C. A. Hope (red.), The Oasis Papers 3. Proceedings of the 3rd International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Dakhleh Oasis Project : Monograph 14, Oxford 2003, s. 131-135.

 • 2004

Ulrich Hartung, Tomasz Herbich, Geophysical investigation at Buto (Tell El Farain), Egyptian Archaeology 24, 2004, s.14-17.

Willems H, de Meyer M, Depraetere D, Peeters C, Hendrickx S, Herbich T, Klemm D, Klemm R, Op de Beeck L and Depauw M.., Preliminary Report of the 2002 Campaign of the Belgian Mission to Deir al-Barsha. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 60, 2004, s. 237-283.

Tomasz Herbich, Update from the Near East, w: A.Roseveare (red.), ISAP News. The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection 1, May 2004, s. 19

Tomasz Herbich, Update from the Near East, w: A.Roseveare (red.), ISAP News. The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection 3, May 2004, s. 8-9

Tomasz Herbich, Magnetic survey at Tell el Farkha or how to interpret a magnetic map, w: Egypt at its Origins, Studies in Memory of Barbara Adams, Stan Hendrix, Renee Friedman, Krzysztof Ciałowicz, Marek Chłodnicki (red.), Orientalia Lovaniensia Analecta 138, Leuven: Peeters Publishers, 2004, s. 389-398

 • 2005

Tomasz Herbich, Krzysztof Tunia, Archaeological and geophysical research at Słonowice, Kazimierza Wielka district in southern Poland, w: VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Salvatore Piro (red.), Rome 2005, s. 409-412

Tomasz Herbich, Geophysical surveying in Egypt: recent results, w: VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Salvatore Piro (red.), Rome 2005, s. 1-5

Tomasz Herbich, Aleksander Jagodziński, The Vertical Eelectrical Sounding method in investigations of the dry moat around the Djoser complex in Saqqara, w: VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Salvatore Piro (red.), Rome 2005, s. 413-417

M. A .Mohamed Ali, H. Burkhardt, B. Khalil, T. Herbich, K. Grzymski, A. El Haj, Integrration of geophysical surveys for archaeological prospection in Meroitic sites. Case study: Meroe city (Sudan), w: VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Salvatore Piro (red.), Rome 2005, s. 74-78

T. Herbich, K. Misiewicz, W. Rączkowski, Archaeological investigations and non-invasive methods in the Wielkopolska region (Poland) w: VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Salvatore Piro (red.), Rome 2005, s. 328-331

Tomasz Herbich, Matt Adams, Pascale Ballet, DavidO’Connor, Ulrich Hartung, Geophysics in Egyptian Archaeology, Dossiers d’Archeologie 308, 2005 s. 62-70

Tomasz Herbich, Jiyeh (Porphyreon). Geophysical survey, 2003. Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 2005, s. 423-428.

Tomasz Herbich, Tell Arbid Geophysical survey, 2004, Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 2005, s. 490-496.

 • 2006

Tomasz Herbich, Christoph Peeters, Results of the magnetic survey in Deir al-Barsha, Egypt, Archaeological Prospection, 13, 2006, s.11-24

Tomasz Herbich, Janet Richards, The loss and rediscovery of the vizier Iuu at Abydos. Magnetic survey in the Middle Cemetery, w: Timelines. Studies in Honour of Manfred Bietak, red. E. Czerny, I. Hein, H. Hunger, D. Melman, A. Schwab, Orientalia Lovaniensia Analecta, 149, 2006, t.1, s. 141-149.

Tomasz Herbich, Mirosława Dernoga. Badania archeologiczne i geofizyczne zamku w Krajence, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. 3, 2006, s. 198-215

Tomasz Herbich, Jeffrey Spencer, Geophysical survey at Tell el-Balamun, Egyptian Archaeology 29, 2006, s.1 6-19.

Tomasz Herbich, Badania geofizyczne w Łękach Małych, w: M. Kowiańska-Piaszczykowa, Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych (Wlanowie) w Wielkopolsce, Poznań 2006, s. 91-96.

T. Waliszewski, U. Wicenciak, Mahmud el-Tayeb, K.Domżalski, A. Witecka, M. Wagner, T. Herbich, I. Noureddine, M. Woźniak, K. Kotlewski, R. Żukowski, Jiyeh (Porphyreon) – Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the sothern coast of Lebanon. Preliminary report on 1997 and 2003-2005 seasons, BAAL – Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, t.10, 2006, s. 5 - 84

 • 2007

Manfred Bietak, Irene Forstner-Müller, Tomasz Herbich, Discovery of a new palatial complex in Tell el-Dab’a in the Delta: geophysical survey and preliminary archaeological verification, in: The Archaeology and Art of Ancient Egypt. Essays in Honor of David B. O’Connor, Z.A. Hawass and J. Richards (red), Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 36, 2007, vol.1, s. 119-125.

Tomasz Herbich, Geophysical surveying in Egypt: periodic report for 2005-2006, w: VII conference on Archaeological Prospection, Nitra. Proceedings, I. Kuzma, J.Tirpak (eds.), Nitra 2007, s. 188-191.

Mirosława Dernoga, Tomasz Herbich, Ryszard Pietrzak, Włodzimierz Rączkowski, Dawid Święch, Discovering medieval Szamotuły (Wielkopolska region): a multidisciplinary approach, w: VII conference on Archaeological Prospection, Nitra. Proceedings, I. Kuzma, J.Tirpak (red.), Nitra 2007, s. 131-134.

I. Ferstner-Müller, T. Herbich, Ch. Schweitzer, Surveying ancient cities in the Nile Delta: the Tell el-Dabca, w: VII conference on Archaeological Prospection, Nitra. Proceedings, I. Kuzma, J.Tirpak (red.), Nitra 2007, s. 154-157.

Tomasz Herbich, Magnetic survey, w: Berenike 1999-2000. Report of the 1999and 2000 excavations in Berenike, Siket and Wadi Kalalat and the survey of the Egyptian Eastern Desert. S.E. Sidebotham , W.Z.Wendrich (red.), Los Angeles 2007, s.22-29.

H. Sourouzian, H. Becker, T. Herbich, D. Vlasov, A. Zolotarev, Three seasons of work at the temple of Amenhotep III at Komo el Hattan Part IV: magnetometric, geologic and biologic prospections, Annales du Service des Antiqités de l'Égypte 80, 2007, s. 489-520.

Irene Ferstner-Müller, Tomasz Herbich, WolfgangMüller, Christian Schweitzer, Michael Weissl, Geophysical survey 2007 at Tell el- Dabca, Ägypten und Levante, XVII, 2007, s.97-106.

Pascale Ballet, Frédéric Béguin, Tomasz Herbich, Guy Lecuyot, Anne Schmidt, Recherches sur ateliers héllenistiques et romains de Bouto (Delta), in : Actes du neuvième congrès international des égyptologues, Grenpble 6-12 septembre 2004, OLA 150, 2007, s. 133-143

Ulrich Hartung, Pascale Ballet, Frédéric Béguin, Janine Bourriau, Delphine Dixneuf, Angela von den Driesch, Peter French, Rita Hartmann,Tomasz Herbich, Chiori Kitagawa, Peter Kopp, Guy Lecuyot, Marie-Dominique Nenna, Anne Schmitt, Gonca Senol, Ahmet Senol. Tell el-Fara'in – Buto. 9. Vorbericht. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 63, 2007, s.69-165.

Tomasz Herbich, Dar Brooks Hedstrom, Steven J. Davis A Geophysical Survey of Ancient Pherme: Magnetic Prospection at an Early Christian Monastic Site in the Egyptian Delta,” Journal of the American Research Center in Egypt 43, 2007, s. 129–37

 • 2008

Tomasz Herbich, Allan Jeffrey Spencer, Tell el-Balamun. The geophysical and archaeological survey, 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean, Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 2008, s. 101 – 111.

Tomasz Herbich, Aleksander Jagodziński, Geophysical investigation of the dry moat of the Netjerykhet complex in Saqqara, w: Man - Millenia - Environment. Studies in honour of Romuald Schild, Z.Sulgostowska and A.J. Tomaszewski (red.), Warsaw 2008, s. 273-279.

Irene Ferstner-Müller, Tomasz Herbich, Christian Schweitzer, Michael Weissl, Preliminary report on the geophysical survey at Tell el- Dabca/Qantir in spring 2008, Ägypten und Levante, XVIII, 2008, s. 87-106.

Tomasz Herbich, Dominique Benazeth, Le kôm de Baouît: étapes d’une cartographie, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) 108, 2008, s. 165-204

 • 2009

Tomasz Herbich, A. Jeffery Spencer, The magnetic survey, in : A.J.Spencer, Excavation at Tell el-Balamun 2003-2008, s. 104-109 (pdf: http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/excavation_in_egypt/report_in_detail.aspx

M.C. Gatto, M. Dr Dapper, R. Gerisch, E. Hart, S. Hendrix, T. Herbich, H. Joris, H-A. Nordström , M. Pitre, S. Roma, D. Święch, D. Usai, Predynsatic settlement and cemeteries at Nag el-Qarmila, Kubbaniya, Archeo-Nil 19, 2009, s. 186-206.

Tomasz Herbich, Geophysical surveying in Egypt: periodic report for 2007-2008, Archeosciences. Revue d’Archéométrie., 33 (suppl.), 2009, s. 73-76.

Tomasz. Herbich, Magnetic survey of ther Late Period grate temple enclosure in Tell- el-Balamun, Egypt, Archeosciences. Revue d’Archéométrie., 33 (suppl.), 2009, s. 77-79.

Tomasz Herbich, Krzysztof Tunia, Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice, Archeologia Polski 54, z.1, 2009, s. 13-35.

Sławomir Rzepka, Anna Wodzińska, Jan Hudec , Tomasz Herbich, Tell el-Retaba 2007-2008, Ägypten und Levante, XIX, 2009, s. 241-280.

Tomasz Herbich, Preliminary report on the geophysical prospection on the site of Risan in Mentenegro, 2008, Novensia 20, 2009, s. 95-108.

Joanne Rowland, Petra Maříková Vlčková, Stan Hendrickx, Tomasz Herbich, Wouter Claes, Dirk Huyge, Old Kingdom Settlement Remains at Elkab (Upper Egypt). Preliminary Report on the 2009 Field Season, Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire 80, 2009, s. 21-50.

S.Davis, D. Brooks Hedstrom, T. Herbich, G. Pyke, and D. McCormack, Yale Monastic Archaeology Project: Pherme (Qusur Higayla and Qusur `Erayma), Season 1 (May 29–June 8, 2006), Mishkah: The Egyptian Journal of Islamic Archeology 3, 2009, s. 53–7.

S.Davis, D. Brooks Hedstrom, T. Herbich, G. Pyke, and D. McCormack, Yale Monastic Archaeology Project: John the Little, Season 1 (June 7–June 27, 2006), Mishkah: The Egyptian Journal of Islamic Archeology 3, 2009, s. 47–52.

 • 2010

Tomasz Herbich, The first national conference for archaeological geophysics in Warsaw, ISAP News. The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection 24, 2010, s. 2-3.

H. Willems, M. de Meyer, C. Peeters, S. Vereecken, D. Depraetere, T. Dupras, L. Willams, T. Herbich, G. Verstraeten, G. van Loon, A. Delattre, Report of the 2004-2005 campaigns of the Belgian Mission to Deir al-Barsha, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 65, 2009, s. 377-432.

U. Hartung, P. Ballet, A. Effland, P. French, R. Hartmann,T. Herbich, H. Hoffmann, E. Hower-Tilmann, C. Kitagawa, P. Kopp, W. Kreibig, G. Lecuyot, S. Lösch, G. Marouard, A. Nerlich, M. Pithon, A. Zink, Tell el-Fara'in – Buto. 10. Vorbericht. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 65, 2009, s.83-190.

M.Gatto, J. Darnell, M. de Dapper, C. Gallorini, R. Gerisch, S. Giuliani, E. Hart, S. Hendrickx, T. Herbich, H. Joris, I. Klose, C. Manassa, M. Marée, H.-ÅNordström, M. Pitre, G. Pyke, D. Raue, S. Roma, P. Rose, D. Święch, D. Usai, Archaeological investigation in the Aswan-Kom Ombo region (2007-2008), Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 65, 2009, s.9-49.

Tomasz Herbich, Tell el-Ghaba geophysical survey 2010, Newsletter of the Polish Center of Mediterranean Archaeology, 2010 http://www.pcma.uw.edu.pl/index.php?id=679&;L=0

Tomasz Herbich, Back to magnetometry: 2010 survey, Nekhem News 22, 2010, s. 18-19.

Tomasz Herbich, Allan Jeffery Spencer, Tell el-Balamun, The geophysical and archaeological survey, 2007-2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 2010, s. 131-141.

D. Brooks Hedstrom, S. Davis, T. Herbich, S. Ikram, D. McCormack, M.-D. Nenna, and G. Pyke, New Archaeology at Ancient Scetis: Surveys and Initial Excavations at the Monastery of St. John the Little in Wadi al-Natrun: Yale Monastic Archaeology Project, Dumbarton Oaks Papers 64, 2010, s. 217-227.

Tomasz Herbich, Reconstructing the layout of Pelusium - Newsletter of the Polish Center of Mediterranean Archaeology, 2010. http://www.pcma.uw.edu.pl/index.php?id=257&L=0

 • 2011

Tomasz Herbich, Metoda elektrooporowa w badaniach archeologicznych, w: Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, VI sympozjum Archeologii Środowiskowej, Poznań – Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, M. Makohonienko (red.), Poznań 2011, s. 37-41.

Jane A. Hill, Tomasz Herbich, Life in the cemetery: Late Predynastic settlement at el-Amra, in: Renee F. Friedman and Peter N. Fiske (red.), Egypt at its origins 3. Proceedings of the Third International Conference “Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”,London, 27th July – 1st August 2008, Orientalia Lovaniensia Analecta 205, Leuven 2011, s. 109-135.

Artur Buszek, Tomasz Herbich, Dawid Święch, Geophysical research at Koshary (Ukraine, Odessa province), in: E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund (red.), Pontika 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, Proceedings of the International Conference, 21st–26th April 2008, Kraków. BAR International Series 2240, Oxford 2011.

Tomasz Herbich, Geophysical syrveying in Egypt: periodic report for 2009-2011, w: M. G. Drahor, M. A. Berge (red.), Archaeological Prospection. 9th International Conference on Archaeological Prospection, September 19-24, 2011 Izmir (Turkey), Istambul 2011, s. 234-239.

Irene Forstner-Müller, Tomasz Herbich, Christian Schweitzer and Michael Weissl, “Preliminary report on the geophysical survey at Tell el- Dabca/Qantir in spring 2009 and 2010,” Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, vol. 79, s. 67-86.

Tomasz Herbich, Harald von der Osten-Woldenburg, Iwona Zych, Geophysics applied to the investigation of Graeco-Roman coastal towns west of Alexandria: the case of Marina el-Alamein, w: H. Meyza, I. Zych (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa 2011, s. 209 – 231.

Tomasz Herbich, Początki metody magnetycznej w Polskich badaniach archeologicznych, Archeologia Polski 56, 2011, s. 15-43.

Tomasz Herbich, “Magnetic survey (2008 and 2009),” in Berenike 2008–2009. Report of the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, PCMA Excavations eries 1, S.E. Sidebotham and I. Zych (eds), Warsaw 2011, pp. 10-18.

Sławomir Rzepka, Jozef Hudec, Tomasz Herbich, Tell el-Retaba 2008: excavations and geophysical survey, Polish Archaeology in the Mediterraean, vol. 20, p. 129-145.

 • 2012

M. A. Mohamed-Ali, T. Herbich, K. Grzymski, R. Hobbs, Magnetic gradient and electrical tomography surveys in Meroe, the capital city of Kush Kingdom, Sudan. Archaeological Prospection 19 (1), 2012, s. 59-68.

Tomasz Herbich, Geophysical methods and landscape archaeology, Egyptian Archaeology 41, 2012, s. 11-14.

Tomasz Herbich, Magnetic survey in Tell el-Farkha, w: A. Mączyńska (red.), Tell el-Frakha 1, Poznań, 383-391.

Z. Kobyliński, O. Brasch, T. Herbich, K. Misiewicz, L. D. Nebelsick, D. Wach, Confirmation of the first rondel-type enclosure in Poland, Antiquity 86, s. 1084-1096.

D. L. Brooks-Hedstrom, E.S. Bolman, Mohmaed Abdel Rahim, Saad Mohammed, D. McCormack, T. Herbich, G. Pyke, L. Blanke, T. Musacchio, Mohamed Khalifa, The White Monastery Federation Project. Survey and mapping at the Monastery of Apa Shenute (Dayr al-Annba Shinuda), Sohag, 2005-2007. Dumbarton Oaks Papers 65-66, 2012, p. 333-364.

Z. Kobyliński, M. Borowski, J. Budziszewski, T. Herbich, Ł. Kobyliński, Ł. Sławik, D. Wach, J. Wysocki, A. Jaszewska, Kompleksowe, niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych Starego Kraju w województwie lubuskim, Archeologia Środkowego Nadodrze 9, 2012, s. 11-41.

 • 2013

T. Herbich, Geophysical surveying in Egypt: periodic report for 2011-2012, in: W.Neubauer, I. Trinks, R. B. Salisbury, C. Einwögerer (eds), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection, Vienna May 29-June 2 2013, Vienna 2013, s. 241-245

T. Herbich, C. Römer, Magnetic research of an ancient village and its water resources: the case of Philoteris/MedinetWatfa in Oasis Fayum, Egypt, W.Neubauer, I. Trinks, R. B. Salisbury, C. Einwögerer (eds), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection, Vienna May 29-June 2 2013, Vienna 2013, s. 261-264

Tomasz Herbich, Wyniki badań metodą magnetyczną wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie Iławy w 2012 roku, w: Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze (red. Z. Kobyliński), Archaeologica Hereditas 2, 2013, s. 351-359.

Tomasz Herbich, Irene Forstner-Müller, Small harbours in the Nile Delta: the case of Tell el-Dabca, Etudes et Travaux 26, 2013, s. 257-272

Tomasz Herbich, Tell el-Ghaba, geophysical survey 2010, Polish Archaeology in the Mediterraean, vol. 22, 2013, s. 121-130.

Robert Schiestl, Tomasz Herbich. Kom el-Gir in the west Delta. Egyptian Archaeology 42, 2013, s. 40.

 • 2014

Tomasz Herbich, Results of the Magnetic Survey at Tell el-Borg, North Sinai, March 2006 and 2007, w: Tell el-Borg I, J.K. Hoffmeier, Winona Lake 2014, s. 346-363

Tomasz Herbich, Problematyka standaryzacji komercyjnych badań archeologiczno-geofizycznych: od pomiaru do interpretacji. Fontes Arcaeologici Posnanienses 50, 2, 2014, s. 19-43.

Tomasz Herbich. How deep can we see? Practical observations on the vertical range of fluxgate gradiometers when surveying brick structures in the Nile Valley. W: Aegyptus est imago caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday. Red. Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk, Kraków 2014, s. 255-265

 • 2015

Morgan de Dapper, Tomasz Herbich. Geomorphological and geophysical survey. Egyptian Archaeology 46, 2015, s.12 – 13.

Tomasz Herbich. Magnetic prospecting in archaeological research: a historical outline. Archaeolgia Polona 53, 2015, s. 21-68.

Iwona Zych, Tomasz Herbich. Magnetic prospection in the service of uncovering the Hellenistic and Roman port of Berenike on the Red Sea in Egypt. Archaeolgia Polona 53, 2015, s. 95-118

Tomasz Herbich, Włodzimierz Rączkowski. Creating a new standard: medieval town(s) within remote sensing perspective, Archaeolgia Polona 53, 2015, s.168-172

Irene Forstner-Mueller, Tomasz Herbich, Christian Schwietzer, Archaeological and geophysical survey at Tell el-Dabca, an ancient town in the Nile Delta, Archaeologia Polona 53, 2015, s.157-161.

Tomasz Herbich. Geophysical surveying in Egypt: periodical report for 2013-2015. Archaeolgia Polona 53, 2015, s. 206-212

Tomasz Herbich, Geophysical prospection at Tell el-Ghaba, w: Silvia Lupo (red.) Tell el-Ghaba III. A Third Intermediate-Early Saite Period Site in the Egyptian Eastern Delta. Edited by Silvia Lupo. (BAR International Series 2756), Oxford 2015, s. 105 – 116.

 • 2016

Nicole Alexanian, Tomasz Herbich, The workmen’s barracks south of the Red Pyramid at Dahshur, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo 70/71, 2014/ 2015, s.13-23.

Tomasz Herbich, Magnetic survey of the great temple enclosure in Tell el-Balamun, w: S. Zakrzewski, A. Shortland i J. Rowland, Science in the study of Ancient Egypt, New York 2016, s. 67-70.

François Leclére, Frédéric Payraudeau, Tomasz Herbich, Nouvelles recherches sur Tell Sân el-Hagar (Tanis), Égypte, Afrique & Orient 81, 2016, s. 39-52

Tomasz Herbich, Metody Geofizyczne w archeologicznych badaniach straożytnych miast w Egipcie, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Minerlanymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 93, 2016, s. 5 – 20.