Pracownicy Instytutu

Bogucki Mateusz, dr hab. prof IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

Uczelnia i lata studiów:

 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (1994–2005), specjalizacja: archeologia, tytuł pracy magisterskiej: Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych ze wsi Brodzikowo, st. 1, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, promotor: prof. dr hab. Andrzej Buko, 2000 r.
 • archeologia, tytuł  pracy doktorskiej: Ośrodki handlowo-rzemieślnicze strefy nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu. Początki i podstawy rozwoju, promotor: prof. dr hab. Andrzej Buko, 2005 r.
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, specjalizacja: archeologia, tytuł pracy habilitacyjnej: Moneta polska i obca we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, 2016 r.

Języki obce:

 • język angielski – dobrze
 • szwedzki, duński, norweski – biernie
 • niemiecki, rosyjski – słabo

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 •  epoka i obszar geograficzny: okres wędrówek ludów – wczesne średniowiecze. Europa Północna, Środkowa i Wschodnia.
 • zagadnienia: Kontakty międzykulturowe, historia gospodarcza, handel, ośrodki handlowo-rzemieślnicze, numizmatyka, historia pieniądza, mennictwo polskie

 Zakończone projekty badawcze:

– Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne.
Grant Komitetu Badań Naukowych realizowany przez IAE PAN w 2000 r. Wykonawca

– Ceramika wczesnośredniowieczna na niżu środkowoeuropejskim.
Projekt realizowany przez IAE PAN i Instytut Archeologii Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem w 2001 r.

– Ośrodki handlowo-rzemieślnicze strefy nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu. Początki i podstawy rozwoju.
Grant Komitetu Badań Naukowych realizowany przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2004 i 2005 r. Wykonawca

– Contacts cross the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland.
Realizowany przez Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa w latach 2006–2010, wykonawca

– Komorowo Żuławskie St.13, gm. Elbląg, (AZP 17–52/37). Ratownicze, nieinwestorskie badania wykopaliskowe cmentarzyska ludności grupy elbląskiej (V–VIII/IX w.n.e.).
Realizowany przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu w 2008 r. 11219/08/FPK/KOBIDZ, kierownik

– Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej - przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu - opracowanie wczesnośredniowiecznych monet z cmentarzyska.
Realizowany przez IAE PAN w 2011 r. N109 202738, wykonawca

– Entrepot. Maritime Network Urbanism in Global Medieval Archaeology.
Realizowany przez Department of Archaeology, University of York; Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University w latach 2012–2014, wykonawca

– Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim.
Realizowany przez Muzuem Warmii i Mazur w latach 2013–2014, wykonawca

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne – Inwentarz. Rejestracja znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI–połowa XII w.)

 •  rok rozpoczęcia projektu; 2011
 • planowana data zakończenia projektu; 2017
 • funkcja w zespole; kierownik, wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie; IAiE PAN
 • kierownik projektu; M. Bogucki
 • jednostka organizująca; IAiE PAN
 • opis projektu: Celem projektu jest opublikowanie wszystkich znanych znalezisk (skarbów i pojedynczych) monet wczesnośredniowiecznych (VI–połowa XII w.) dokonanych w obecnych granicach Polski do 2013 roku włącznie. Równie ważne będzie zbudowanie zespołu specjalistów, którzy stworzą mechanizm pozwalający na stałe, cykliczne publikowanie nowo odkrywanych znalezisk. Monety oraz ich znaleziska gromadne (skarby) i pojedyncze stanowią jedno z fundamentalnych źródeł do poznania gospodarki Polski i Europy wczesnośredniowiecznej. Zinwentaryzowanie i upublicznienie w formie publikacji znalezisk z obszaru Polski jest zadaniem o znaczeniu podstawowym dla współczesnych badań, nie tylko nad historią pieniądza czy ekonomią, ale i dla studiów archeologicznych i historycznych o znaczeniu zarówno regionalnym, jak i szerszym – krajowym i europejskim. Dotychczas w Polsce zarejestrowano około 550 wczesnośredniowiecznych skarbów i około 1800 znalezisk monet pojedynczych. Ilość samych monet szacuję się na około 200.000 egzemplarzy. Co roku dokonywane są kolejne liczne odkrycia, zarówno przypadkowo, jak i w trakcie prowadzenia regularnych prac wykopaliskowych. Ich systematyczna i cykliczna publikacja jest niezbędna, bowiem analiza znalezisk monet stanowi stały element większości studiów z zakresu historii pieniądza i gospodarki, archeologicznych studiów osadniczych i historycznych. Pierwsze inwentarze PSW ukazały się w latach 1959–1966. Zawierają one jednak zbyt wiele błędów i braków (zaważył ówczesny brak dostępu do zbiorów zagranicznych i archiwów). Projekt reedycji Inwentarzy Polskich Skarbów Wczesnośredniowiecznych z uwzględnieniem znalezisk do 2010 r. wypełni lukę pomiędzy istniejącymi już (lub właśnie kończonymi) inwentarzami znalezisk monet antycznych i późnośredniowiecznych. Projekt będzie realizowany zarówno przez doświadczonych jak i młodych numizmatyków, archeologów i historyków. Uruchomienie projektu pozwoli na wykształcenie nowego pokolenia badaczy, którzy w praktyce zapoznają się z tajnikami zawodu i dzięki realnemu kontaktowi z materiałem źródłowym zdobędą praktyczne doświadczenie, które jest niezbędne do utrzymania badań na wysokim poziomie.
 • Wymiernym efektem realizacji projektu będą opublikowane 4 tomy Inwentarzy PSW obejmujące znaleziska do 2010 r. (I – Wielkopolska, II – Pomorze, Warmia i Mazury, III – Mazowsze, Podlasie, Polska środkowa, IV – Małopolska, Śląsk) oraz jeden tom (pierwszy z planowanej serii) zbierający znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z całej Polski dokonane w latach 2011–2013. 

2) „THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages” 

 • rok rozpoczęcia projektu: 2011
 • planowana data zakończenia projektu: 2016
 • funkcja w zespole: wykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • kierownik projektu: Przemysław Urbańczyk
 • jednostka organizująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy program Rozwoju Humanistyki)
 • krótki opis projektu: celem projektu jest przygotowanie i publikacja nowej syntezy pradziejów ziem polskich. Charakter udziału w projekcie: koordynowanie prac nad tomem 5, obejmującym okres wczesnego średniowiecza (do roku 1000)
 • link dotyczący projektu: www.past-societies.pan.pl 

3) Civitatula Lubyn. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na wyspie Wolin 

 • rok rozpoczęcia: 2008
 • rok zakończenia: 2016
 • funkcja w zespole: wykonawca
 • Kierownik: M. Rębkowski
 • IAE PAN i Uniwersytet Szczeciński
 • W 2008 r. podjęto badania wykopaliskowe na grodzisku w Lubinie, położonym u ujścia Świny. Gród pełnił rolę centrum prowincji w księstwie pomorskim w XII w. i był miejscem wizyty misyjnej bpa Ottona z Bambergu i założenia jednego z najstarszych pomorskich kościołów w 1124 r.  Podstawowym celem projektu: uzyskanie odpowiedzi na temat genezy i charakteru zespołu osadniczego oraz odkrycie reliktów kościoła św. Mikołaja. 

 Praktyka terenowa: 

 • Szestno – Czarny las, gm. Mrągowo.
  • Wczesnośredniowieczne grodzisko
  • 1996
  • IA UW
  • dr W. Wróblewski
 • Szestno – Czarny las, gm. Mrągowo.
  • Wczesnośredniowieczne grodzisko
  • 1997
  • IA UW
  • dr W. Wróblewski
 • Dziekanowice, gm. Łubowo.
  • Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
  • 1997
  • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  • mgr mgr A. i J. Wrzesińscy
 • Rostek, gm. Gołdap.
  • Osada z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza
  • 1998
  • PMA
  • dr A. Bitner-Wróblewska
 • Szestno, gm. Mrągowo.
  • Kościół średniowieczny i cmentarzysko nowożytne
  • 1998
  • IA UW
  • dr W. Wróblewski
 • Ruska Wieś, gm. Mrągowo.
  • Osada z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza
  • 1999
  • IA UW
  • dr W. Wróblewski
 • Janów Pomorski – Truso, gm. Elbląg.
  • Wczesnośredniowieczne emporium handlowe
  • 2000
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
  • dr M. F. Jagodziński
 • Gdańsk – miasto
  • 2000
  • IA UW
  • mgr A. Gołębnik
 • Markowice, gm. Kleszczewo.
  • Osada z wczesnego średniowiecza
  • 2001 (3 sezony)
  • mgr E. Krause
 • Fulda (Niemcy).
  • Miasto
  • 2001
  • Goethe-Universität Frankfurt/IA UW
  • prof. J. Henning
 • Obervorschutz (Niemcy).
  • Osada z wczesnego średniowiecza
  • 2001
  • Goethe-Universität Frankfurt/IA UW
  • prof. J. Henning
 • Fritzlar (Niemcy).
  • Badania na kilku osadach wczesnośredniowiecznych
  • 2002
  • (Goethe-Universität Frankfurt/IA UW, prof. J. Henning)
 • Pełczyska, gm. Złota.
  • Wielokulturowa osada i cmentarzysko kultury przeworskiej
  • 2003
  • IA UW
  • mgr M. Rudnicki
 • Mrągowo.
  • Domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne i osada nawodna kultury kurhanów zachodniobałtyjskich
  • 2005
  • IA UW
  • dr T. Nowakiewicz
 • Pełczyska, gm. Złota.
  • Wielokulturowa osada i cmentarzysko kultury przeworskiej
  • 2005
  • IA UW
  • mgr M. Rudnicki
 • Tumiany, gm. Barczewo.
  • Osada z okresu wędrówek ludów
  • 2005
  • IAiE PAN
  • dr T. Baranowski
 • Janów Pomorski – Truso, gm. Elbląg.
  • Wczesnośredniowieczne emporium handlowe
  • 2006
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
  • dr M. F. Jagodziński
 • Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg.
  • Cmentarzysko i osada z okresu wędrówek ludów
  • 2006
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
  • samodzielnie
 • Janów Pomorski – Truso, gm. Elbląg.
  • Wczesnośredniowieczne emporium handlowe. Badania inwestycyjne dla GDDKiA
  • 2007 (6 sezonów)
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, kierownik odcinka 1 ha, kierownik całości
  • dr M. F. Jagodziński
 • Miedniewice, gm. Wiskitki.
  • Późnośredniowieczna i nowożytna osada. Badania inwestycyjne dla GDDKiA
  • 2008
  • IAiE PAN
  • samodzielnie
 • Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki.
  • Osada i cmentarzysko wielokulturowe. Badania inwestycyjne dla GDDKiA
  • 2008
  • IAiE PAN
  • mgr R. Żukowski
 • Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg.
  • Cmentarzysko i osada z okresu wędrówek ludów
  • 2008
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
  • samodzielnie
 • Lutobrok, gm. Zatory.
  • Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej
  • 2009
  • Muzeum Regionalne w Pułtusku
  • mgr Beata Jurkiewiecz
 • Lutobrok, gm. Zatory.
  • 2011
  • Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej
  • Muzeum Regionalne w Pułtusku
  • mgr Beata Jurkiewiecz
 • Aggersborg, Løgstør, Dania.
  • 2013
  • Wczesnośredniowieczny fort
  • Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University
  • Prof. Søren Sindbaek
 • Unguja Ukuu, Zanzibar (Tanzania)
  • 2014
  • Wczesnośredniowieczne emporium handlowe
  • Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University
  • Prof. Søren Sindbaek
 • Lutobrok, gm. Zatory.
  • 2015
  • Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej
  • Muzeum Regionalne w Pułtusku
  • mgr Beata Jurkiewiecz

Kariera zawodowa 

 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • 2004 – zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Archeologii Średniowiecza w IAE PAN w Warszawie
  • 2006 – zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Archeologii Średniowiecza w IAE PAN w Warszawie
  • 2016 – zatrudniony na stanowisku profesora w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie 

Stypendia: 

 • stypendium naukowe w Römisch-Germanische Kommission (2001)
 • stypendium naukowe w Statens Historiska Museum w Sztokholmie (2004)
 • stypendium naukowe w Fitzwilliam Museum w Cambridge (2007)
 • stypendium naukowe w Århus University (2013) 

Działalność redakcyjna i edytorska: 

 • 2005–2009 – sekretarz redakcji czasopisma „Wiadomości Numizmatyczne”
 • 2011 – p.o. redaktora naczelnego czasopisma „Archaeologia Polona”
 • Współredaktor (wraz z S. Suchodolskim) książki pt. „Money circulation in Antiquity, the Middle Ages and modern times. Time, range, intensity. International Symposium on the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne. Warsaw, 13–14 October 2006, Warszawa-Kraków 2007”
 • Współredaktor (wraz z B. Jurkiewicz) książki pt. „Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008”, Truso Studies I:1–3, Elbląg 2012. 
 • Współredaktor (wraz z M. F. Jagodzińskim) serii „Studia nad Truso/Truso Studies”
 • Współredaktor (wraz z S. Suchodolskim i P. Ilischem) serii „Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen” 

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych 

 • członek European Association of Archaeologists
 • członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
 • od 2009 – sekretarz Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • 2016 – członek Komitetu Organizacyjnego XVI Kongresu Numizmatycznego w Warszawie, 2021 

Dydaktyka: 

 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – ćwiczenia, Wstęp do archeologii (2001–2002 r.)
 • Akademia Obrony Narodowej – wykład i ćwiczenia, Prahistoria Ziem Polskich (2006 r.)
 • Instytut Archeologii, Akademia Humanistyczna w Pułtusku – wykład, Historia gospodarki pradziejowej (2008–2010 r.)
 • Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Århus University – wykłady o archeologii, gospodarce i numizmatyce wczesnego średniowiecza (2013) 

Bibliografia

 

 • 1997 

(rec.) Malmer, B., Ros J., Tesch, S. –  Kung Olofs Mynthus i kvarteret Urmakaren, Sigtuna. Sigtuna Museers Skriftserie 3. Stockholm, 1991, Wiadomości Numizmatyczne XL, z. 3–4, s. 208–211. 

 • 1998 

(rec.) K. Jonsson, U. Nordlin, I. Wisehn (eds.) – Myntningen i Sverige 995–1995. Numismatiska Meddelanden XL, Stockholm 1995, Wiadomości Numizmatyczne XLII, z. 1–2, s. 104–106. 

 • 2000 

(rec.) Brita Malmer – The Anglo–Scandinavian Coinage c. 995–1020, „Commentationes de nummis saeculorum IX–XI in suecia repertis. Nova series 9”, Stockholm, 1997, 635 ss., Wiadomości Numizmatyczne XLIV, z. 1, s. 98–99. 

 • 2001

 Symbolika ornamentów z litewskich okuć rogów do picia z okresu wędrówek ludów, Światowit II (XLIII) 2000, s. 26–34, Pl. 2–9.

Średniowieczne naszyjniki pruskie typu „Totenkrone”, [w:] W. Nowakowski, A. Szela (eds.), Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 35–40.

(wraz z P. Florjanowicz) Monety z prac wykopaliskowych przeprowadzonych przy kościele krzyżackim w
Szestnie gm. Mrągowo, w 1998 i 1999 r., Wiadomości Numizmatyczne XLV, z. 1, s. 86–93.

(rec.) Moesgaard J. Ch., Nielsen P (eds.), Ord med Mening. Festskrift til Jorgen Steen Jensen, 1998, Taastarup, Wiadomości Numizmatyczne XLV, z. 1, s. 94–96.

 •  2002

 Ile w czasach Mieszka I kosztowała kura?, Gazeta Biskupińska, nr 3/60, rok VII, s. 2–3.

(rec.) Birgita Hårdh – Silver in the Viking Age. A Regional-Economic Study, 1996, Stockholm, Wiadomości
Numizmatyczne XLVI, z. 1 (173), s. 97–102. 

 • 2003 

Frühmittelalterliche Silberschätze und Münzen aus dem ehemaligen Ostpreußen im Licht von Archivalien, [w:] W. Nowakowski, M. Lemke (eds.), Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, Warszawa, s. 15–22, Taf. I–IV.

Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych ze wsi Brodzikowo, pow. Mrągowo, [w:] W. Wróblewski (ed.), Studia Galindzkie I, Warszawa, s. 181–244.

(wraz z W. Wróblewskim i T. Nowakiewiczem) Terra desolata. Wczesnośredniowieczna Galindia w świetle badań mikroregionu Jeziora Salęt, [w:] W. Wróblewski (ed.), Studia Galindzkie I, Warszawa, s. 157–180.

(wraz z D. Malarczyk) Szestno – Czarny Las, gm. i pow. Mrągowo, Wiadomości Numizmatyczne XLVII, z. 2 (176), s. 209–211. 

 • 2004 

Dlaczego we wczesnym średniowieczu powstawały skarby złomu srebrnego? Uwagi na marginesie prac Jacka Kowalewskiego i Przemysława Urbańczyka, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 1 (177), s. 49–76.

Medal „STANISLAVS DVX INCLITVS”, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1 (333), s. 77–78.

The Viking Age ports of trade in Poland, Eesti Arheoloogia Ajakiri 8:2, s. 100–127.

Wczesnośredniowieczny skarb monet z Oterek koło Reszla, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 193–204.

Znalezisko ozdób srebrnych z okresu wędrówek ludów z Oterek, koło Reszla, woj. warmińsko-mazurskie, Światowit IV (XLV), fasc. B, 2002, s. 13–18.

(rec.) Tuukka Talvio – Coins and Coin Finds in Finland AD 800–1200, Finska Fornminnesföreningen, ISKOS 12, Helsinki 2002, 235 ss, 27 ryc., 9 map, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 233–236.

(rec.) Cecilia von Heijne – Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800–1130), Stockholm Studies in Archaeology 31, Stockholm 2004, 427 ss, 98 ryc., Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 236–238.

Piaseczno, gm. i pow. loco, woj. mazowieckie, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, z. 2 (178), s. 225. 

 • 2005 

Начало импорта дирхемов в зону Балтийского моря в свете новых находок, [w:] A. A. Молчанов (ed.), XIII Всероссийская нумизматическая конференция. Москва, 11–15 апреля 2005, Москва, s. 50–52.

Znaleziska monet zarejestrowane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, cz. 1, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 1 (179), s. 104–108.

Od furii Normandów uchowaj nas, Panie!, Gazeta Biskupińska, rok X, nr 86, s. 2–3.

Reasons for Hiding Early Mediaeval Hack Silver Hoards, [w:] C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero (ed.), XIII Congreso Internacional de Numismática. Madrid – 2003. Acta – Proceedings – Actes, Vol. II , Madrid, s. 1151–1157.

naleziska monet zarejestrowane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, cz. 2, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 231–235.

(wraz z D. Malarczyk, E. Marczak) Skarb dirhamów z X wieku z grodziska w Truszkach Zalesiu, pow. Kolno, woj. podlaskie, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 173–190.

(rec.) Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Mariusz Tuszyński, Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli, gm. Czerniejewo, woj. wielkopolskie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Archeologicznej, vol. 23, Poznań 2005. 223 ss., 7 ryc., 26 tabl., Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 241–244.

(kronika) XIII Ogólnorosyjska Konferencja Numizmatyczna, Moskwa, 11–15 maja 2005 roku, Wiadomości Numizmatyczne XLIX, z. 2 (180), s. 253–254. 

 • 2006 

Grobina – a Sign of the Future. Early Ports of Trade in the Balt Lands, [w:] M. Bertasius (eds.), Transformatio mundi – the transition from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic, Kaunas, s. 93–106.

Znaleziska monet zarejestrowane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, cz. 3, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 1 (181), s. 99–101.

Denar Ludwika Pobożnego znaleziony w Janowie Pomorskim – Truso, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 2 (182), s. 173–180.

Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Bolesława Chrobrego, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 2 (182), s. 181–194.

(rec.) Gert Hatz (we współpracy z Ernst Pernicka), Der Münzfund vom Goting-Klif/Föhr, Numismatische Studien, H. 14, Hamburg 2001, 111 ss., Wiadomości Numizmatyczne L, z. 1 (181), s. 105–106.

(wraz z M. F. Jagodzińskim, J. Wiercińską), Łęcze, gm. Tolkmicko, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, Wiadomości Numizmatyczne L, z. 2 (182), s. 201. 

 • 2007 

Coin finds in Viking Age emporium at Janów Pomorski (Truso) and the ‘Prussian phenomenon’, [w:] S. Suchodolski, M. Bogucki (eds.), Money circulation in Antiquity, the Middle Ages and modern times. Time, range, intensity. International Symposium on the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne. Warsaw, 13–14 October 2006, Warszawa-Kraków 2007, s. 79–108.

Moneta Cesarza Ludwika Pobożnego znaleziona w Truso pod Elblągiem, Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 70, s. 11–15.

Some oriental finds from the Port of Trade at Janów Pomorski (Truso), Poland, [w:] Ulf Fransson et al. (eds.), Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe during the pre- and early history, Stockholm 2007, s. 128–134.

(wraz z S. Suchodolskim) Preface/Wstęp, [w:] S. Suchodolski, M. Bogucki (eds.), Money circulation in antiquity, the Middle Ages and modern times. Time, range, intensity. International Symposium on the 50th Anniversary of "Wiadomości Numizmatyczne". Warsaw 13–14 October 2006, Warszawa 2007, s. 7–11.

(rec.) Coinage and History in the North Sea World, c. 500–1250. Essays in Honour of Marion Archibald, B. Cook, G. Williams (red.), The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400–1700 AD. Peoples, Economies and Cultures, vol. 19, Leiden-Boston 2005, 794 ss., Wiadomości Numizmatyczne LI, z. 1 (183), s. 129–133.

(kronika) Cufic Coins – The European Union Project. Sympozjum poświęcone numizmatyce orientalnej. Kopenhaga 5–6 grudnia 2006 r., Wiadomości Numizmatyczne LI, z. 1 (183), s. 142–144.

(nota biograficzna) Teresa Kiersnowska, Łódzki Numizmatyk 2006 (2007), s. 141. 

 • 2008 

An unknown hybrid of the ‘princes polonie’ denier and a new type of Boleslav the Brave’s coin, [w:] O. Järvinen (ed.), Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexegenario dedicata, Helsinki, s. 77–89.

Forged Coins in Early Medieval Poland, Wiadomości Numizmatyczne LII, z. 2 (186) /Polish Numismatic News VIII/, s. 93–120.

Hoards or graves? Two unique Mediaeval finds from Skomętno Wielkie in Sudovia (north-east Poland), [in:] The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 16–21 September, Malta 2008, Malta, s. 291–292.

Northumbryjska styca Æthelreda II z Janowa Pomorskiego (Truso), Wiadomości Numizmatyczne LII, z. 1 (185), s. 34–41. 

 • 2009 

Coins in Time-capsule? Some observations on Early Medieval single Finds from Poland, [w:] XIV International Numismatic Congress, Glasgow, s. 157–158.

Drugie znalezisko wczesnośredniowiecznych ozdób srebrnych ze Skomętna Wielkiego pod Ełkiem, [w:] A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (ed.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam. Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, s. 495–515.

Działalność Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN w 2008 r., Wiadomości Numizmatyczne LIII, z. 1 (187),  s. 94–95.

Konno w zaświaty, Archeologia Żywa 3/2009, s. 30–33.

Two Northumbrian stycas of Eanred and Æthelred II from Medieval Truso in Poland, The British Numismatic Journal 79, s. 34–42. 

 • 2010

 The Baltic emporia and their settlement hinterland – comments on Donat Wehner’s study of Wolin and Menzlin, [w:] B. Ludowici, H. Jöns, S. Kleingärtner, J. Scheschkewitz, M. Hardt (eds.), Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe – Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres, Neue Studien zur Sachsenforschung, Bd. 1, s. 267–272.

The beginning of the dirham import to the Baltic Sea zone and the problem of the early emporia, [w:] A. Bitner-Wróblewska, Ulla Lund-Hansen (eds.), Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland 2005–2008. København – Warszawa, s. 351–361.

Miedzy wagą a mieczem. Kupcy wikińscy w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, Pruthenia V, Olsztyn, s. 17–74.

(wraz z S. Miłkiem), Monety, ich pochodzenie oraz obieg w Kaliszu i jego najbliższych okolicach w X i pierwszej połowie XI wieku, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (eds.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny, Warszawa, s. 49–59.

(wraz z B. Paszkiewiczem), Racibórz, m. pow., Wiadomości Numizmatyczne LIV, z. 1 (189), s. 95.

Występowanie dirhemów na ziemiach pruskich, Pruthenia V, Olsztyn, s. 249–254.

Viking Age emporia around the Baltic Sea – a cul de sac of the European urbanization?, [w:] A. Buko, M. McCarthy (eds.), Making a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanization, Warszawa, s. 151–165.

Poprawianie stempli monet Bolesława Chrobrego i Mieszka II, Wiadomości Numizmatyczne LIV, z. 2 (190), s. 172–192.

(rec.) Marcin Wołoszyn (red.)., Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century(= Moravia Magna, Seria Polona 3). Polska Akademia Umiejętności i Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków 2009, ss. 684; liczne rysunki, mapy i tablice, Sprawozdania Archeologiczne 62, s. 565–579. 

 • 2011

 Die recutting in the eleventh- century Polish Coinage, [w:] N. Holmes (ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009, vol. II, Glasgow, s. 1382–1391.

Skarb z Bonina zdaniem eksperta, Archeologia Żywa 1 (53), s. 27.

The Use of Money in the Slavic Lands from the 9th to the 11th century – the archaeological-numismatic evidence, [w:] J. Graham-Campbell, G. Williams, S. M. Sindbaeak (eds.), Silver Economies, monetisation & society in Scandinavia, 800–1100, Århus 2011, s. 129–148.

Główne etapy upieniężnienia rynków na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu, [w:] J. Parahus (ed.), Upieniężnienie — kiedy moneta staje się pieniądzem. XIV ogólnopolska sesja numizmatyczna, Nowa Sól 2011, s. 69–90. 

 • 2012

 Budzistowo I, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2 (194), s. 291.

Duraczów, gm. Łagów, pow. konecki, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2 (194), s. 292.

Ochrona dziedzictwa na ustach, Archeologia Żywa 3 (61), s. 48–50.

On Wulfstan’s right hand - the Viking Age emporia in West Slav Lands, [w:] R. Hodges, S. Gelichi (eds.), From one sea to another. Trading places in the European and Mediterranean Early Middle Ages. Proceedings of the International Conference, Comacchio, 27th–29th March 2009 / Da un mare all'altro. Luoghi di scambio nell'Alto Medioevo europeo e mediterraneo. Atti del Seminario Internazionale Comacchio, 27–29 marzo 2009, Turnhout, s. 81–109.

Mennictwo naśladowcze Słowiańszczyzny północno-zachodniej w X i XI wieku, Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 1, s. 3–14.

Monety starożytne, średniowieczne i nowożytne z osady w Janowie Pomorskim 1 znalezione w 2007 i 2008 roku, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Tom I:3. Analizy, Truso Studies I:3, Elbląg 2012, s. 27–63.

Münzen, [w:] S. Brather, M. Jagodziński, Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von Janów (Truso). Geomagnetische, archäopedologische und archäologische Untersuchungen 2004–2008, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 24, Bonn, s. 160–166.

Przedmowa (wraz z M. F. Jagodziński, M. Kasprzycka), [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, Truso Studies I:1, Elbląg 2012, s. 10–13.

Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, [w:] G. Dethlefs, A. Pol, S. Wittenbrink (eds.), Nummi docent! Münzen – Schätze – Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012, Osnabrück 2012, s. 111–126.

Uniejów, m. i pow. poddębicki – okolica, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2 (194), s. 296–297.

Windows to the World? On the Role of Baltic Viking Age Emporia for the Slavs, [w:] The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 29th August–1st September, Helsinki 2012, Helsinki, s. 242–243.

Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI wieku, [w:] W. Garbaczewski, R. Macyra (ed.), Pieniądz i banki na Śląsku, Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce 2, Poznań, s. 85–110.

(wraz z B. Stanisławskim) Dirhams – Slaves – Genetics. New Perspectives for Understanding the Viking Age Trade Between Slavic Lands and Transoxania, [w:] The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 29th August–1st September, Helsinki 2012, Helsinki, s. 98.

(wraz z P. Dulębą), Kościejów, gm. Racławice, pow. miechowski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 1 (193), s. 131.

(wraz z P. Dulębą), Winiary, gm. Racławice, pow. miechowski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 1 (193), s. 138.

(wraz z M. Auch, M. Trzeciecki), Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, Truso Studies I:2, Elbląg 2012, s. 23–232.

(wraz z M. Auch, M. Trzeciecki), Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, Truso Studies I:2, Elbląg 2012, s. 233–295.

(wraz z M. Auch, B. Jurkiewicz, M. Trzeciecki), Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, Truso Studies I:2, Elbląg 2012, s. 9–22.

(wraz z M.F. Jagodziński, B. Jurkiewicz), Inwestycyjne badania wykopaliskowe w Janowie Pomorskim, stan. 1, w 2007 i 2008 roku. Zagadnienia wstępne, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów, Truso Studies I:1, Elbląg 2012, s. 15–26.

(wraz z M. F. Jagodziński), Elbląg, pow. grodzki, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 283–284.

(wraz z B. Wywrot-Wyszkowska), Budzistowo II, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 291–292.

(wraz z T. Dzieńkowski), Ochoża Kolonia, gm. Chełm, pow. chełmski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 298–299.

(wraz z B. Jurkiewicz, H. Machajewski), Licyjska drachma Trajana z osady przeworskiej w miejscowości Łęki Majątek, pow. kutnowski, Wiadomości Numizmatyczne LVI, z. 2, s. 237–244. 

 • 2013

 (wraz z M. Rebkowskim), Preface, [w:] M. Bogucki, M. Rębkowski (eds.), Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800–1200 AD, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II, Szczecin, s. 7–9.

Coin finds from Wolin and its hinterland, [w:] M. Bogucki, M. Rębkowski (eds.), Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800–1200 AD, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II, Szczecin, s. 345–358.

Before the Vikings. Foreigners in the lower Vistula region during the Migration Period and the origins of Truso, [w:] S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture In Medieval Poland, Interdisciplinary Medieval Studies II, Wrocław, s. 81–112.

Pieniądz, [w:] E. Skubicha, M. Kwiatkowska-Rodeczko (red.), Piotrówka. Pamięć rodowodu. Katalog wystawy, Radom, s. 110–114.

Przynależność terytorialno-ekonomiczna średniowiecznego Radomia w świetle źródeł numizmatycznych, [w:] A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisła a Pilicą, Radom. Korzenie miasta i regionu 4, Radom 2013, s. 37–46.

(wraz z P. Ilisch, M. Kulesza), Monety zachodnioeuropejskie w skarbie z Mózgowa, [w:] E. Jelińska (red.), Znaleziska średniowiecznych skarbów srebrnych z terenu Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2013, s. 14–139.

(wraz z M. Kulesza), Monety zachodnioeuropejskie w skarbie z Olbrachtówka, [w:] E. Jelińska (red.), Znaleziska średniowiecznych skarbów srebrnych z terenu Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2013, s. 189–213.

(wraz z P. Ilisch, S. Suchodolski), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar. Einleitung, [w:] M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band IV, Kleinpolen und Schlesien, Warszawa 2013, s. 9–19.

(rec.) Rory Naismith, Money and Power in Anglo-Saxon England. The Southern English Kingdoms, 757–865, Cambridge Studies in Medieval life and thought, Fourth Series (No. 80), Cambridge University Press, Cambridge 2012, 351 ss., 52 ilustracje, 2 mapy i 10 tabel, ISBN 978-1-107-00662-1, cena 60£, Wiadomości Numizmatyczne LVII/1–2, s. 262–269. 

 • 2014

 Czy istnieją monety Miecława, zbuntowanego cześnika Mieszka II?, Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne IX, s. 135–146.

The archaeological context of the Bodzia cemetery and the trade route on the middle and lower Vistula in the Middle and Late Viking Period, [w:] A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 27, New York-Leiden, s. 9–33.

Truso, silver and trade, [w:] S.M. Sindbæk, A. Trakadas, (eds.), The World in the Viking Age, Roskilde, s. 98–99.

(wraz z M. Rudnickim), Stawy, gm. Imielno, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, Wiadomości Numizmatyczne LVIII, z. 1–2 (197–198), s. 279–280.

(wraz z D. Malarczyk), Wczesnośredniowieczny skarb monet ze Srebrnego Wzgórza na Wolinie, [w:] B. Stanisławski, W. Filipowiak (eds.), Wolin wczesnośredniowieczny 2, Warszawa, s. 291–318. 

 • 2015

 (wraz z J. Magierą), Lund – Odense – Lund – Kołobrzeg. Danish influances in „Zemuzil Bomeraniorum“ Coinage, [w:] T. Talvio, M. Wijk (ed.), Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson, Stockholm, s. 119–128.

(wraz z J. Magierą), New coins of Bolesław Chrobry (the Brave), Wiadomości Numizmatyczne LIX/1–2 [Polish Numismatic News IX], s. 115–128.

(wraz z P. Ilisch, S. Suchodolski), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar. Einleitung, [w:] M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band III, Masowien, Podlachien und Mittelpolen, Warszawa.

(wraz z D. Gorlińska, S. Suchodolski, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen, [w:] M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band III, Masowien, Podlachien und Mittelpolen, Warszawa.

Editorial, Archaeologia Polona 48:2010 (2015), s. 1–2.

 •  W DRUKU

 (wraz z P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz, J. Piniński) Frühmittelalterliche Münzfunde aus Pommern, [w:] M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band II, Warszawa

(wraz z P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz, P. Chabrzyk, A. Kędzierski, M. Kulesza) Frühmittelalterliche Münzfunde aus Ermland und Masuren. Funde 2011–2013, [w:] M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar, Band V, Warszawa.

On silver fragmentation: how reliable are metrological data? A case study based on the Mózgowo hoard from Poland (t.p.q. 1009), [w:] J. Kershaw (ed.), Silver and other Economies in the Viking Age, London

Pomeranian and Polish imitations, „Nordisk Numismatisk Årsskrift“

Szlaki handlowe środkowej i dolnej Wisły w X–XI w. w świetle danych archeologicznych, [w:] A. Buko (ed.) Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa

The Decline of Dirham Importation to the Northern Lands, [w:] M. Jankowiak, F. Biermann (eds.), Slaves for Dirhams, “European Journal of Archaeology”

Towns and Coinage – an inseparable duo?, [w:] R. Raja, S. Sindbæk (eds), Biographies of Place, Aarhus

 

Home Instytut Pracownicy Bogucki Mateusz, dr hab. prof IAE PAN