Pracownicy Instytutu

Janowski Andrzej Stanisław , dr hab. prof. IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

P.O. Kierownik Ośrodka

Adres:
Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 91 433 69 13

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Studia magisterskie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1994-1999, 2 specjalizacje: archeologia architektury, konserwacja zabytków archeologicznych, tytuł pracy magisterskiej „Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Ostrowitem, gm. Chojnice”, promotor dr hab. Wojciech Chudziak
 • Studia doktoranckie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1999-2005, Tytuł pracy doktorskiej „Grody nadwiślańskie na Pomorzu Wschodnim we wczesnym średniowieczu”. promotor dr hab. Wojciech Chudziak, 2005
 • Habilitacja – Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, 2016, Tytuł osiągnięcia naukowego: „Groby komorowe na terenie Słowiańszczyzny jako przejaw kultury funeralnej elit wczesnego średniowiecza”

Języki obce

 • język angielski - dobry
 • język rosyjski – dobry
 • język niemiecki - słabo

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Średniowiecze i wczesny okres nowożytny, Polska i Europa
 • obrządek pogrzebowy, kultura materialna (przede wszystkim: militaria, obróbka metali i poroża oraz garncarstwo); kontakty słowiańsko-skandynawskie we wczesnym średniowieczu; przemiany osadnicze; budownictwo obronne w średniowieczu

Realizowane projekty badawcze jako wykonawca:

 • 2007-2008 – „Badania ratownicze średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9)” (kierownik dr hab. D. Poliński) – grant MKIDN program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”) - umowa nr 10181/FPK/2007/KOBIDZ
  • przeprowadzenie badań wykopaliskowych
  • analiza i opracowanie materiałów źródłowych
 • 2010-2013 – „Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta” (kierownik dr B. Wywrot-Wyszkowska) - grant N N109 243839
  • opracowanie zabytków metalowych
  • obróbka materiałów ilustracyjnych
 • 2012 – „Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V” (kierownik mgr Karol Kwiatkowski) - grant MKiDN nr 752/12
  • opracowanie zabytków metalowych
 • 2012-2014 - „Civitas et urbs Szczecin. Od średniowiecza do współczesności. Północna część suburbium” (kierownik dr A.B. Kowalska) – grant NPRH 11H 11 010780
  • opracowanie zabytków metalowych
  • rozdział na temat handlu
 • 2013-2016 - „Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych” (kierownik prof. dr hab. M. Rębkowski) – grant NPRH 0212/NPRH2/H11/81/2013
  • opracowanie zabytków metalowych
  • opracowanie zabytków glinianych
  • dokumentacji fotograficzna
  • obróbka graficzna
 • 2014-2019 -„Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)” (kierownik dr hab. Stanisław Rosik) - grant NPRH 0110/NPRH3/H12/82/2014
  • nadzór na częścią archeologiczną projektu, prowadzenie badań wykopalikowych i opracowanie materiału
 • 2015-2016 – „Archeologia Stargardu t. 2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego” (kierownik dr Marcin Majewski) - grant MKiDN nr 1650/15
  • opracowanie zabytków metalowych
  • opracowanie zabytków z poroża i kości

Praktyka terenowa po studiach

 • 1999
  • badania ratownicze na trasie autostrady A-1: osada z okresu halsztackiego Bąkowo (stan.4), osada wczesnośredniowieczna Płochocinek (stan. 14A i 14B) - kierownik badań, UMK w Toruniu,
  • podgrodzie wczesnośredniowieczne w Szczecinie (kwartał V) - dokumentalista, Pracownia Archeologiczna na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
  • badania ratownicze na trasie autostrady A-1 na osadzie i cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Rogowie (stan. 23) - kierownik badań, UMK w Toruniu,
 • 2000
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Kałdusie (stan. 3) – współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2001
  • badania weryfikacyjne na domniemanym wczesnośredniowiecznym grodzisku w Nowem (stan.1) - kierownik badań, UMK w Toruniu,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Kałdusie (stan. 3) - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2002
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Kałdusie (stan. 3) - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2003
  • badania sondażowe na grodzisku późnośredniowiecznym i osadzie wczesnośredniowiecznej w Pniu (stanowiska 1 i 2) - kierownik badań, UMK w Toruniu,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Pniu (stan. 1) - kierownik badań, UMK w Toruniu,
 • 2004
  • badania na grodzisku wczesno- i późnośredniowiecznym w Pniu (stan. 1) - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2005
  • badania ratownicze w Śliwkowie i Dąbrówce Małej (autostrada z Poznaniem) - dokumentalista, Pracownia Konserwacji Zabytków Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Kałdusie (stan. 3) - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
  • grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne (stan. 1) oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne i nowożytne (stan. 9) w Pniu - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2006
  • grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne (stan. 1) oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne i nowożytne (stan. 9) w Pniu - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2007
  • grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne (stan. 1) oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne i nowożytne (stan. 9) w Pniu - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubiniu, gm. Gryfice (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin,
 • 2008
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie, gm. Międzyzdroje (stan. 1) - współprowadzący badania, IAE PAN Szczecin,
  • grodzisko wczesno- i późnośredniowieczne w Pniu (stan. 1) - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
  • osada wczesnośredniowieczna w Wolinie (stan. 2) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin,
 • 2009
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie, gm. Międzyzdroje (stan. 1) - współprowadzący badania, IAE PAN Szczecin,
  • cmentarzysko wczesnośredniowieczne i nowożytne w Pniu (stan. 9) - współprowadzący badania, UMK w Toruniu,
 • 2010
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie, gm. Międzyzdroje (stan. 1) - współprowadzący badania, IAE PAN Szczecin,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Dobrej (stan.1) - współprowadzący badania, IAE PAN Szczecin,
 • 2011
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie, gm. Międzyzdroje (stan. 1) - współprowadzący badania, IAE PAN Szczecin,
 • 2012
  • nabrzeże wczesnośredniowieczne w Wolinie (stan. 3) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
 • 2013
  • nabrzeże wczesnośredniowieczne w Wolinie (stan. 3) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
 • 2015
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Wieleniu Pomorskim (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • grodzisko średniowieczne w Wieleniu Pomorskim (stan. 2) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Cieszynie (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • osada wczesnośredniowieczna i grodzisko średniowieczne w Trzebawiu (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Tuczu (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • grodzisko średniowieczne w Płotach (stan. 2) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
 • 2016
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Modlimowie (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • grodzisko wczesnośredniowieczne w Świeszewie - kierownik badań, IAE PAN Szczecin
  • domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Prusinowie (stan. 1) - kierownik badań, IAE PAN Szczecin 

 

Kariera zawodowa 

 • • Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
  • Od 2006 r. na stanowisku adiunkta
  • Od 1 lutego 2012 r. z-ca kierownika Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • 2006
  • (współredaktorzy E. Cnotliwy, K. Kowalski, S. Słowiński), Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego, Szczecin, ss. 358+ilustracje
 • 2009
  • (współredaktorzy K. Kowalski, S. Słowiński), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 1, Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego, Szczecin, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 3, ss. 530
  • (współredaktorzy K. Kowalski, S. Słowiński), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Szczecin, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 3, ss. 456
 • 2010
  • (współredaktorzy K. Kowalski, S. Słowiński), Acta Archaeologica Pomoranica, t. 4 [E. Cnotliwy, Grzebienie dzwonowatego typu w Europie], Szczecin, ss. 240
 • 2015
  • (współredaktorzy K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński), XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 5, ss. 480.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, od 2016 r. członek Zarządu Głównego
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie (od 2000 r.; od 2016 r. sekretarz od Oddziału)

Organizacja i popularyzacja nauki:

Udział w organizacji konferencji naukowych;

 • 2007 r.
  • 22-24.11. - Szczecin, organizator konferencji „XVI Sesja Pomorzoznawcza”
 • 2010 r.
  • 6-8.08. - Wolin, organizator konferencji „Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich”
 • 2013 r.
  • 21-22.11. - Szczecin, organizator konferencji „XIX Sesja Pomorzoznawcza”

Udział w konferencjach naukowych (wymienione tylko te z wystąpieniami)

 • 2000 r.

11-13.05. - Biskupin „Badania archeologiczne na terenie obecnego województwa kujawsko - pomorskiego w latach 1997 - 1999”,

 • tytuł wystąpienia „Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wielokulturowych stanowiskach Płochocin 6 i 27, gm. Warlubie w roku 1999”
 • 2001 r.

14-16.11. - Gdańsk „XIII Sesja Pomorzoznawcza”, tytuł wystąpienia (współautor W. Chudziak) „Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa na trasie autostrady A-1, województwo kujawsko-pomorskie”

 • 2002 r.

8-9.05. - Dziekanowice „V Funeralia Lednickie. Mężczyzna, Śmierć, Kobieta”, tytuł wystąpienia „Misy brązowe męskim atrybutem wyposażenia? Groby wczesnośredniowieczne z misami brązowymi na terenie ziem polskich”

23-27.08. - Opawa „Interetnické vztahy ve středovĕku a jejich odraz v hmotné kultuře”, tytuł wystąpienia (współautor T. Kurasiński) „Misy brązowe w grobach na terenie Polski wczesnopiastowskiej (X/XI-XII wiek). Z problematyki kontaktów zachodniosłowiańsko-skandynawskich”

 • 2003 r.

29-30.05. - Biskupin „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002”,

 • tytuł wystąpienia (współautor P. Błędowski) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku (stanowisko 3) w Kałdusie, gm. Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie, w latach 2000-2002,
 • tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych na domniemanym grodzisku wczesnośredniowiecznym w Nowem, gm. loco, województwo kujawsko-pomorskie, w 2001 roku.

20-21.11. - Gdańsk „XIV Sesja Pomorzoznawcza”,

 • tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) Osada wczesnośredniowieczna i grodzisko późnośredniowieczne w Pniu, województwo kujawsko-pomorskie
 • 2005 r.

30.11-02.12. - Elbląg „XV Sesja Pomorzoznawcza”,

 • tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) Grodzisko wczesnośredniowieczne w Pniu, woj. kujawsko - pomorskie w świetle badań w latach 2003-2004
 • 2006 r.

10-11.05. - Dziekanowice „IX Funeralia Lednickie. Środowisko pośmiertne człowieka”,

 • tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) „Historia pewnego „morderstwa”, czyli grób komorowy z Pnia”, tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) „Cmentarzysko w Pniu jako przykład długotrwałej tradycji miejsca grzebalnego”

4-6.08. - Wolin „Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego”,

 • tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) „Wczesnośredniowieczny inkrustowany topór z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej”, tytuł wystąpienia „Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur”
 • 2007 r.

28-30.03. - Wrocław, „I Spotkanie młodych mediewistów IAiE PAN”,

 • tytuł wystąpienia „Wczesnośredniowieczne trzewiki pochew mieczy - pytania i uwagi (nie)bronioznawcy

9-11.05. - Biskupin, III Konferencja Sprawozdawcza. Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2006,

 • tytuł wystąpienia (współautorzy D. Poliński, A. Drozd) Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski - grodzisko z wczesnego średniowiecza i obiekt warowny z późnego średniowiecza (stan. 1),
 • tytuł wystąpienia (współautorzy D. Poliński, A. Drozd) Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski - cmentarzysko z wczesnego i późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych (stan. 9)

20-22.07. - Wolin, „Kultura ludów Morza Bałtyckiego”,

 • tytuł wystąpienia „Misa brązowa z Nowego Objezierza - przyczynek do dziejów kultury umysłowej na średniowiecznym Pomorzu Zachodnim”

22-24.11. - Szczecin, XVI Sesja Pomorzoznawcza”,

 • tytuł wystąpienia (współautor D. Poliński) Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005-2006,
 • tytuł wystąpienia (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005-2006),
 • tytuł wystąpienia (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Wczesnonowożytne cmentarzysko w Pniu koło Bydgoszczy w świetle wyników badań w latach 2005-2006
 • 2008 r.

14-15.05. - Dziekanowice, „XI Funeralia Lednickie. Metody. Źródła. Dokumentacja”,

 • tytuł wystąpienia (współautorka A. Drozd) „Wczesnośredniowieczne groby komorowe - sposoby eksploracji i dokumentacji”

25-26.09. - Trzebiatów, „Trzebiatów - Spotkania pomorskie - 2008 r.”,

 • tytuł wystąpienia „Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie powiatu gryfickiego - stan i perspektywy badań”

8.11. - Toruń, I toruńskie spotkanie bronioznawcze”,

 • tytuł wystąpienia (współautor T. Kurasiński) „Miecz i pochwa we wczesnym średniowieczu - razem czy osobno?

12-14.11. - Sanok, „In silvis, campis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim,

 • tytuł wystąpienia, „Jeżeli umrze ktoś znaczny z nich, kopią dlań grób podobny do obszernego domu...” Kilka uwag o tzw. grobach komorowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej”
 • 2009 r.

23-27.03. – Greifswald, „18. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V”,

 • tytuł wystąpienia „Early medieval chamber graves on the south coast of the Baltic Sea”

13-15.04. – Psków „АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ,

 • tytuł wystąpienia „From the North-Eastern to Central Europe. Silver-inlayed Axe from the Early

8-9.10. – Biskupin „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2008”,

 • tytuł wystąpienia (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) „Z badań nad średniowieczno-nowożytnym kompleksem osadniczym w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowiska 1 i 9)”

16-17.10. – Trzebiatów „Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2009 r.”,

 • tytuł wystąpienia „Stan i perspektywy badań nad okresem wczesnego średniowiecza na terenie powiatu łobeskiego”

18-20.11. – Gdańsk „XVII Sesja Pomorzoznawcza”,

 • tytuł wystąpienia „Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie koło Gryfic. Wyniki badań w 2007 roku”,
 • tytuł wystąpienia „Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wolinie, stanowisko 2, w 2008 roku”,
 • tytuł wystąpienia (współautorzy M. Dworaczyk, W. Filipowiak, P. Omański, K. Siedlik) „Wyniki badań archeologicznych na nowoodkrytej osadzie w Dębinie, gm. Stare Czarnowo”,
 • tytuł wystąpienia (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) „Badania ratownicze przeprowadzone w latach 2007 i 2009 na średniowieczno-nowożytnym cmentarzysku w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9)”,
 • tytuł wystąpienia (współautor D. Poliński) „Badania wykopaliskowe średniowiecznej warowni w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1), przeprowadzone w latach 2007-2008”
 • 2010 r.

15-16.10. - Trzebiatów „Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2010 r.”,

 • tytuł wystąpienia „Wyniki najnowszych badań na grodziskach wczesnośredniowiecznych w Lubinie koło Gryfic i Dobrej koło Nowogardu”
 • 2011 r.

26-27.05. – Biskupin „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010”,

 • tytuł wystąpienia (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) „Komunikat z badań średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan 9 (2009)”

9.09. – Trzebiatów „Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2010 r.”,

 • tytuł wystąpienia „Tajemnice „Diabelskiej Grobli” na jeziorze Woświn”

19-21.10. – Wrocław „Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu”,

 • tytuł wystąpienia „Groby komorowe na cmentarzysku w Pniu - czy na pewno skandynawskie?”

16-18.11. – Malbork „XVIII Sesja Pomorzoznawcza”

 • tytuł wystąpienia (współautor P. Krajewski) „Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Dobrej koło Nowogardu w 2010 roku”,
 • tytuł wystąpienia (współautorzy M. Rębkowski, P. Romanowicz) „Wyniki badań archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Lubinie, gm. Międzyzdroje. Sezony 2008-2011”

2-3.12. – Łódź „Ars et Arma” III Spotkanie Bronioznawcze

 • tytuł wystąpienia (współautorzy T. Kurasiński, P. Pudło) „Znak, symbol czy litera? O sygnaturze Ω na głowniach mieczy wczesnośredniowiecznych”
 • 2012 r.

3-5.08. – Wolin „Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich 800-1200”, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II,

 • tytuł wystąpienia „Nabrzeża wczesnośredniowiecznego Wolina w świetle najnowszych badań”
 • 2013 r.

25-26.04. – Wolin „Kontrowersje i spory naukowe w badaniach nad historią średniowiecznej Skandynawii”, Wolińskie Spotkania Nordystyczne I,

 • tytuł wystąpienia „Skandynawowie w Wolinie w świetle nowych źródeł archeologicznych”

26-28.07. – Wolin „Migracje. Podróże w dziejach", VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dzieje ludów Morza Bałtyckiego,

 • tytuł wystąpienia „Podróże przedmiotów i ich właścicieli, czy migracja stylu. Ornamentyka Borre na południowych wybrzeżach Morza Bałtyckiego”

21-22.11. – Szczecin – XIX Sesja Pomorzoznawcza

 • tytuł wystąpienia „Port wczesnośredniowiecznego Wolina - wyniki prac archeologicznych w latach 2012-2013”
 • tytuł wystąpienia (współautor G. Durdyń) „Wyniki nadzoru archeologicznego nad budową kanalizacji sanitarnej w Wolinie w 2013 r.”
 • 2015 r.

10.04. – Warszawa „Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza”

 • tytuł wystąpienia „Grób komorowy jaki jest każdy widzi ... inaczej. Kilka słów o definicji”

19.06. – Cedynia „Cedynia w czasie i przestrzeni”

 • tytuł wystąpienia „Znaleziska militariów wczesnośredniowiecznych w okolicach Cedyni. Wynik działań zbrojnych czy nieuwagi i roztargnienia właścicieli”

17-21.08. – Biskupin „14th Symposium of the ICTM Study Group on Music Archaeology”

 • tytuł wystąpienia (współautorzy S. Mazurek, D. Popławska) „The Medieval String Instrument of Wolin: A New Discovery from Western Pomerania (Poland)”

20-24.09. – Rzeszów „Recepcja i odrzucenie, Kontakty międzykulturowe w średniowieczu. V Kongres Mediewistów Polskich”

 • tytuł wystąpienia „Czy groby komorowe z X w. są pochówkami pierwszych chrześcijan w Polsce piastowskiej i na Rusi?”

16-17.10. – Trzebiatów „Trzebiatów - spotkanie pomorskie”

 • tytuł wystąpienia (współautor G. Kiarszys) „Laser w służbie archeologii. Instruktywny przykład nadreski”

5.11. – Szczecin „V Archeologiczna Sesja Sprawozdawcza Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2015”

 • tytuł wystąpienia „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.). Nadreski etap projektu – początek”

18-20.11. – Gdańsk „XX Sesja Pomorzoznawcza”

 • tytuł wystąpienia „Siedziba rycerska w Płotach. Wyniki badań w 2015”
 • 2016 r.

18-19.02. – Växjö (Szwecja) „The Archaeology of sound, Acoustics and Music. A symposium in honour of Cajsa S. Lund”

 • tytuł wystąpienia (współautorzy S. Mazurek, D. Popławska) “Music-archaeology in Wolin, Poland: The Thirteenth Century Nyckelharpa”

3.03. – Płoty „Od pieczęci do herbu - I Konferencja Historyczna”

 • tytuł wystąpienia „Średniowieczne Płoty w świetle archeologii”

2.07. – Kulice „Dawne siedziby rycerskie na Pomorzu”

 • tytuł wystąpienia „Wyniki najnowszych badań archeologicznych siedzib rycerskich w dorzeczu Regi”

Dydaktyka:

 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 1998/1999 - Archeologia późnego średniowieczna i czasów nowożytnych,
  • 2000-2003 - Dokumentacja fotograficzna
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 2010-2016 - Archeologia wczesnego średniowiecza
  • 2011-2014 - Źródłoznawstwo archeologiczne,
  • 2011-2013, 2015/2016 - Numizmatyka,
  • 2012-2016 - Słowianie nadbałtyccy, Normanowie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu

 

Bibliografia

 • 2000

1. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na wielokulturowych stanowi-skach Płochocin 6 i 27, gm. Warlubie w roku 1999, [w:] Badania archeologiczne na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1997-1999, Abstrak-ty, Biskupin, s. 51-52.

 • 2002

2. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Ostrowitego, gm. Chojnice (stanowisko 1), [w:] W. Chudziak (red.), Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4, Toruń, s. 173-232.

3. Średniowieczna misa brązowa z ornamentem roślinnym z Ostrowitego, w województwie pomorskim, Archaeologia Historica Polona, t. 12, s. 107-122.

 • 2003

4. Wczesnośredniowieczna misa brązowa z jeziora Steklin, w województwie kujawsko-pomorskim, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, s. 219-236.

5. (współautor T. Kurasiński) The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts, Archaeo-logia Historica, t. 28, s. 653-675.

6. Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa na trasie autostrady A-1, woje-wództwo kujawsko-pomorskie, [w:] H. Paner, M. Fudziński (red.), XIII Sesja Pomorzo-znawcza, vol. 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Gdańsk, s. 45-64.

7. Misy brązowe męskim atrybutem wyposażenia? Groby wczesnośredniowieczne z misami brązowymi na terenie ziem polskich, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Funeralia Lednickie. Spotkanie 5. Kobieta-Śmierć-Mężczyzna, Poznań, s. 331-347.

8. (współautor P. Błędowski) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośre-dniowiecznym grodzisku (stanowisko 3) w Kałdusie, gm. Chełmno, województwo ku-jawsko-pomorskie, w latach 2000-2002, [w:] Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002, Abstrakty, Biskupin 29-30 maja 2003, Bi-skupin, s. 27-28.

9. (współautorka A. Drozd) Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych na domniemanym grodzisku wczesnośredniowiecznym w Nowem, gm. loco, województwo kujawsko-pomorskie, w 2001 roku, [w:] Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002, Abstrakty, Biskupin 29-30 maja 2003, Biskupin, s. 37.

 • 2004

10. Nagroda marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii „kultura”, Ar-chaeologia Historica Polona, t. 14, s. 266.

11. (współautorka A. Drozd) Osada wczesnośredniowieczna i grodzisko późnośrednio-wieczne w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, Archaeologia Historica Polona, t. 14, s. 267-269.

 • 2005

12 (współautorka A. Drozd) Grodzisko późnośredniowieczne (stan. 1) i osada wczesno-średniowieczna (stan. 2) w miejscowości Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, województwo kujawsko - pomorskie, [w:] H. Paner, M. Fudziński (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Gdańsk, s. 147-155.

 • 2006

13. (współautorzy A. Musiałowski, D. Poliński, A. Drozd) Pień, gm. Dąbrowa Chełmiń-ska, woj. kujawsko-pomorskie, Wiadomości Numizmatyczne, t. 50, z. 1 (181), s. 97-98.

14. (współautor S. Słowiński) Misy romańskie ze szczecińskiego Podzamcza, [w:] E. Cno-tliwy, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego, Szczecin, s. 223-234.

15. Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o pro-weniencji i datowaniu, Acta Militaria Mediaevalia, t. 2, s. 23-50.

16. (współautorka E. Fudzińska) Trzewik pochwy miecza z miejscowości Podzamcze koło Kwidzyna, Pomorania Antiqua, t. 21, s. 395-409.

 • 2007

17. (współautorka A. Drozd) Wczesnośredniowieczny grób komorowy z Pnia, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Led-nickie. Spotkanie IX, Poznań, s. 163-168.

18. (współautorka A. Drozd) Cmentarzysko w Pniu, jako przykład długotrwałej tradycji miejsca grzebalnego, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Środowisko po-śmiertne człowieka. Funeralia Lednickie. Spotkanie IX, Poznań, s. 355-361.

19. (współautorka A. Drozd) Wczesnośredniowieczny inkrustowany topór z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń, s. 106-127.

20. Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń, s. 150-177.

21. (współautorka A. Drozd) Cmentarzysko średniowieczne i nowożytne w Pniu, gm. Dą-browa Chełmińska. Badania w 2005 roku, [w:] J. Olczak (red.), Wybrane problemy wieków średnich, Archaeologia Historica Polona, t. 16, , Toruń, s. 173-174.

22. Quondam castrum Ruth - próba lokalizacji średniowiecznego grodu w ziemi chełmiń-skiej w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, [w:] J. Olczak (red.), Studia z dzie-jów wojskowości, budownictwa, kultury, Archaeologia Historica Polona, t. 17, Toruń, s. 277-292.

23. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Badania wykopaliskowe średniowieczno-nowożytnego zespołu osadniczego w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska (2006 rok), [w:] J. Olczak (red.), Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, Archaeologia Historica Polona, t. 17, Toruń, s. 503-505.

24. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski - grodzisko z wczesnego średniowiecza i obiekt warowny z późnego średniowiecza (st. 1), [w:] Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2006. III Konferencja Sprawozdawcza, Biskupin 9-11 maja 2007, s. 22.

25. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski - cmentarzysko z wczesnego i późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych (st. 9), [w:] Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2006. III Konferencja Sprawozdawcza, Biskupin 9-11 maja 2007, s. 23.

26. Gotlandzki trzewik pochwy miecza z przedstawieniem drzewa życia ze szczecińskiego Podzamcza, Acta Militaria Mediaevalia, t. 3, s. 177-186.

27. (współautorka A. Drozd) Grodzisko wczesnośredniowieczne w Pniu, woj. kujawsko - pomorskie w świetle badań w latach 2003-2004, [w:] G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005, Elbląg, s. 199-210.

 • 2008

28. The bronze bowl from Nowe Objezierze - archaeological contribution to the history of intellectual culture in medieval Western Pomerania, [w:] M. Bogucki, M. Franz, Z. Pi-larczyk (red.), Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1. Starożytność i średniowiecze, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń, s. 140-160.

29. (współautor S. Słowiński) Sceny mitologiczne na misie brązowej z Nowego Objezierza i źródła ich inspiracji, Biuletyn Historii Sztuki, r.70, nr 1-2, s. 141-162.

30. rec. Silke Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Studien ur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 5, Wachholtz Verlag, Neumünster 2004, 821 Seiten (inkl. 156 S. Karten und Tafeln), Hardcover, ISBN 3-529-01394-3, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, r.48/4, s. 577-583.

31. (współautorzy P.N. Kotowicz, A. Michalak) Jeszcze o mieczu z Radymna, Acta Milita-ria Mediaevalia, t. 4, s. 167-188.

32. (współautor T. Kurasiński), (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity, [w:] W. Świętosław-ski (red.), Nie tylko broń - niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 54, Łódź, s. 61-88.

33. Herkules i Hydra - o wyobrażeniu na krążku z kości słoniowej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Przegląd Archeologiczny, t. 56, s. 117-124.

34. Dotychczasowy stan rozpoznania osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu Mątowy, [w:] J. Olczak, W. Chudziak (red.), Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych, Toruń, s. 18-21, 41-44 + Tabela 1 +Ryc. 1-3.

35. (współautor W. Chudziak), Układ katalogu i sposób prezentacji źródeł, [w:] J. Olczak, W. Chudziak (red.), Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie prze-biegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeolo-gicznych, Toruń, s. 36-37, 49.

36. (współautorzy D. Bienias, J. Bojarski, W. Chudziak, D. Makowiecki, D. Poliński, M. Weinkauf), Katalog, [w:] J. Olczak, W. Chudziak (red.), Pozostałości wczesnośre-dniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujaw-sko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych, Toruń, s. 55-543.

37. Zazdrość i pożądanie jako choroby śmiertelne. Przykład Heraklesa, [w:] W. Dziedu-szycki, J. Wrzesiński (red.), Epidemie, klęski, wojny, Funeralia Lednickie. Spotkanie 10, Poznań, s. 317-319.

38. (współautor D. Poliński) Naczynia ceramiczne z nawarstwień przedgrodowych w Pniu. Przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego w za-chodniej części ziemi chełmińskiej, [w:] B. Gruszka (red.), ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra, s. 351-361.

 • 2009

39. (współautor A. Drozd) Wczesnośredniowieczne groby komorowe - sposoby eksploracji i dokumentacji, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumen-tacja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 11, Poznań, s. 371-380.

40. Dokumentacja fotograficzna w badaniach cmentarzysk, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 11, Poznań, s. 403-410.

41. Recykling metali w średniowieczu. Kilka uwag o wtórnym wykorzystaniu średnio-wiecznych mis brązowych, [w:] M. Bogucki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i średniowiecze, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń, s. 117-132.

42. Stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowieczną przeszłością powiatu gryfickiego, [w:] J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2008, Pruszcz Gdański-Trzebiatów, s. 25-38.

43. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Cmentarzysko nowożytne w Pniu (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 9, w świetle badań z lat 2005-2007, [w:] A. Janow-ski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późne-go średniowiecza do czasów nowożytnych, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 3, Szczecin, s. 365-382.

44. (współautor D. Poliński) Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005-2007, [w:] A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożyt-nych, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 3, Szczecin, s. 341-349.

45. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005-2007), [w:] A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego śre-dniowiecza do czasów nowożytnych,, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 3, Szczecin, s. 351-366.

46. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Z badań nad średniowieczno-nowożytnym kom-pleksem osadniczym w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska (Stanowiska 1 i 9), [w:] IV Konferencja Sprawozdawcza, Biskupin 2009, Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2009 08-09 października 2009, Abstrakty, Bisku-pin, s. 42-45.

47. (współautor T. Kurasiński) Miecz i pochwa - razem i osobno. Wstęp do problematyki, [w:] P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, Toruń, s. 74-115.

48. (współautor S. Słowiński) Oddział w Szczecinie, Zapiski Archeologiczne nr 7, s. 31-32.

49. Grawerowane misy brązowe - zapomniane źródła ikonograficzne do dziejów uzbrojenia w średniowieczu, Acta Militaria Mediaevalia, t. 5, s. 111-136.

 • 2010

50. rec. S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongea und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumunster 2004, s. 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3, Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, t. 4/5 (2007-2008), zeszyt 1 Archeologia, s. 395-403.

51. (współautorzy K. Kowalski, S. Słowiński), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, t. 4/5 (2007-2008), zeszyt 1, s. 411.

52. Stan i perspektywy badań nad okresem wczesnego średniowiecza na terenie powiatu łobeskiego, [w:] J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2009, Pruszcz Gdański-Trzebiatów, s. 16-28, 305-306.

53. (współautorzy T. Kurasiński, K. Skóra) Między naturą a kulturą. Znaleziska skamie-niałych zębów rekina i próba ich interpretacji, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Ja-kubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdale-nie Mączyńskiej w 65 rocznicę urodzin, Monumenta Archeologica Barbarica, Series Gemina, tomus II, Łódź-Warszawa, s. 703-712.

54. Dwie ostrogi z zaczepami haczykowato zagiętymi do wnętrza z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej, Acta Militaria Mediaevalia, t. 6, s. 173-183.

55. (współautor T. Kurasiński) Rolnik, wojownik czy „odmieniec”? Próba interpretacji obecności sierpów w grobach wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich, [w:] K. Skóra, T. Kurasiński (red.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, Acta Archeologia Lodziensia, nr 56, Łódź, s. 79-95.

56. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Niezwykły pochówek podwójny z nowożytnego cmentarzyska w Pniu koło Bydgoszczy, [w:] K. Skóra, T. Kurasiński (red.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowo-żytne, Acta Archeologia Lodziensia, nr

56, Łódź, s. 97-104.

57. omówienie Andrew Reynolds, Anglo-Saxon Deviant Burial Customs, Oxford University Press 2009, s. 339, [w:] K. Skóra, T. Kurasiński (red.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, Acta Archeo-logia Lodziensia, nr 56, Łódź, s. 109-110.

58. From the North-Eastern to Central Europe. Silver-inlayed Axe from the Early Medieval Chamber Grave in Pień on the Chełmno Land (Poland), [w:] I.K. Labutina (red.), Arheologiâ i istoriâ Pskova i pskovskoj zemli. Seminar imeni akademika V.V. Sedova. Materialy 55-go zasedaniâ, Pskov, s. 164-176.

 • 2011

59. Wyniki najnowszych badań na grodziskach wczesnośredniowiecznych w Lubinie koło Gryfic i Dobrej koło Nowogardu, [w:] J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2010, Trzebiatów, s. 17-26.

60. Early medieval chamber graves on the south coast of the Baltic Sea, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur slawi-schen Frühgeschichte der 18. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Greifswald, 23. bis 27. März 2009, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 60, Langenweissbach, s. 257-267.

61. „Jeżeli umrze ktoś znaczny z nich, kopią dlań grób podobny do obszernego domu...”. Kilka uwag o tzw. grobach komorowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] S. Cygan, P.N. Kotowicz, M. Glinianowicz (red.), „In silvis, campis... et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, Rzeszów-Sanok, s. 385-402.

62. Elementy okuć pochew broni białej, [w:] A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (red.), Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, Biblioteka Studiów Lednic-kich, t. XXII, Dziekanowice-Lednica, s. 37-40 + Tablice X-XI.

63. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Komunikat z badań średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska, w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9 (2009 rok), [w:] V Konferencja Sprawozdawcza, Biskupin 2011, Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011, 26-27 maja 2011, Abstrakty, Biskupin, s. 16.

64. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie koło Gryfic. Wyniki badań w 2007 roku, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, Gdańsk, s. 471-477.

65. Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wolinie (stan. 2) w 2008 roku, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, Gdańsk, s. 479-488.

66. (współautorzy M. Dworaczyk, K. Siedlik, W. Filipowiak, P. Omański) Wyniki badań archeologicznych na nowoodkrytej osadzie w Dębinie, gm. Stare Czarnowo, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, Gdańsk 2011, s. 589-602.

67. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Badania ratownicze przeprowadzone w 2009 roku na średniowieczno-nowożytnym cmentarzysku w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9), [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, Gdańsk, s. 513-521.

68. (współautor D. Poliński) Wyniki badań wykopaliskowych średniowiecznej warowni w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1), przeprowa-dzonych w latach 2007-2008, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzo-znawcza, vol. I, Gdańsk, s. 489-497.

69. Tajemnice „Diabelskiej Grobli” na jeziorze Woświn, [w:] J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2011, Trzebiatów, s. 14-20.

 • 2012

70. (współautor S. Słowiński) Średniowieczne żarno rotacyjne w drewnianej obudowie ze szczecińskiego Podzamcza, [w:] A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra, s. 328-338.

71. (współautorzy A. Drozd, D. Poliński) Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski, Wiadomości Numizmatyczne, t. 56, z. 1 (193), s. 134-135

72. Przedmioty metalowe, [w:] K. Kwiatkowski (red.), Archeologia Stargardu, tom I, Ba-dania zachodniej części kwartału V, Stargard, s. 161-167.

73. Военная археология - nowy rosyjski periodyk poświęcony militariom, Acta Militaria Mediaevalia, t. 8, s. 273-275.

74. Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim, Materiały Za-chodniopomorskie, Nowa Seria, t. 8 (2011), zeszyt 1 Archeologia, s. 179-194.

75. Co odkrył Alfred Rowe na „Diabelskiej Grobli” w Trzebawiu?, Materiały Zachodnio-pomorskie, Nowa Seria, t. 8 (2011), zeszyt 1 Archeologia, s. 195-220.

 • 2013

76. (współautor P. Krajewski) Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Dobrej koło Nowogardu w 2010 roku, [w:] E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzo-znawcza, vol. 1, Malbork, s. 293-302.

77. Are the chamber graves from Pień really Scandinavian?, [w:] B. Stanisławski, S. Moździoch, P. Wiszewski (red.), Scandinavian Culture in Medieval Poland, Wrocław, s. 295-309.

78. III Spotkanie Bronioznawcze, Łódź, 2-3 grudnia 2011 r., Acta Militaria Mediaevalia, t. 9, s. 248-250.

79. (współautorzy, T. Kurasiński, P. Pudło) A sign, a symbol, or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, t. 29, s. 83-110.

80. Odkrycia i badania archeologiczne. Odargowo, gm. Dobrzany, pow. stargardzki, stan. 1 (AZP 32-15/92), Stargardia, t. 7 (2011-2012), s. 344.

81. Odkrycia i badania archeologiczne. Złocieniec, miasto, pow. drawski, Stargardia, t. 7 (2011-2012), s. 362.

82. Harbours of early medieval Wolin in the light of recent research, [w:] M. Bogucki, M. Rębkowski (red.), Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800-1200 AD, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 2, Szczecin, s. 45-58.

83. Średniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa z Wolina, Materiały Zachodniopo-morskie, Nowa Seria, t. 9 (2012), zeszyt 1 Archeologia, s. 517-520.

84. rec. Joanna Wojtkowiak, Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX–XI wiek), Wrocław 2012, Wydawnictwo Chronicon, ss. 162, ISBN 978-83-935760-3-6, Slavia Antiqua, t. 54, s. 329-336.

85. Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionym na Górze Chełmskiej w Koszalinie, Slavia Antiqua, t. 54, s. 267-273.

 • 2014

86. Trzewiki pochew mieczy pochodzenia bałtyjskiego znalezione na współczesnych zie-miach polskich, Pruthenia, t. 7 (2012), s. 7-35.

87. Scandinavians at the south coast of the Baltic Sea in the early medieval times, [w:] The Baltic Sea a Mediterranean of Northern Europe in the Light of Geographical, Archae-ological, Historical and Natural Science Research from Ancient to Early Medieval (XI/XII c.) Times, Book of Abstracts, Gdańsk, s. 19.

88. Średniowieczny tłok pieczętny (typariusz) z Wolina. Przyczynek do statusu społecznego szewców w małym mieście, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. 61/3, s. 453-462.

89. W wolińskim porcie ../ In Wolin’s port ..., Wolin, ss. 40.

90. Groby 558 i 1120 z Cedyni na tle wczesnośredniowiecznych zachodniopomorskich pochówków z mieczami, [w:] P. Migdalski (red.), Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, tom 1, Chojna-Szczecin-Cedynia, s. 53-103.

91. (współautor T. Kurasiński), rec. Child and Childhood In the Light of the Archaeology, ed. Paulina Romanowicz, Szczecin 2013, Wydawnictwo Chronicon, ss. 186, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. 62/1, s. 165-169.

92. Przestrzeń rozświetlona. Znaleziska świec i wosku w grobach komorowych na terenie Europy Środkowowschodniej, [w:] T. Kurasiński, K. Skóra (red.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebo-wej, Acta Archaeologia Lodzinesia, t. 60, Łódź, s. 121-130.

93. (współautor A.M. Wyrwa) Dolne okucie pochwy miecza z przedstawieniem ludzkiej twarzy z Łekna (stan. 5), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 50, s. 323-346.

94. Zakochana para. Późnogotycki element pasa ze Stargardu, Stargardia, t. 8 (2013), s. 239-246

95. Militaria średniowieczne z Chociwla, Stargardia, t. 8 (2013), s. 247-254.

96. rec. Ein spätslawischer Friedhof mit Schwertgräbern von Wusterhausen an der Dosse, Hrsg. F. Biermann, F. Schopper, Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Bran-denburg, Heft 23, 2012, 216 Seiten, 284 Abbildungen, ISBN-10: 3910011705, ISBN-13: 978-3910011700, Slavia Antiqua, t. 55, s. 254-258.

 • 2015

97. Zabytki ruchome, [w:] M. Rębkowski, F. Biermann (red.), Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, Szczecin, s. 105-127.

98. (współautor G. Durdyń) Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2), Materiały Za-chodniopomorskie, t. 10, zeszyt 1 (2013), s. 285-288.

99. Czy groby komorowe z X w. są pochówkami pierwszych chrześcijan w Polsce piastow-skiej i na Rusi?, [w:] Recepcja i odrzucenie, Kontakty międzykulturowe w średnio-wieczu. V Kongres Mediewistów Polskich. Księga abstraktów, Rzeszów, s. 67.

100. Groby komorowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Problemy wybrane, Szczecin.

101. Castrum Nuwenburgk w świetle najnowszych badań archeologicznych, Pomorania Antiqua, t. 24, s. 453-474.

102. Port wczesnośredniowiecznego Wolina - wyniki prac archeologicznych w latach 2011-2013, [w:] A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.), XIX Sesja Po-morzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, t. 5, Szczecin, s. 115-131.

103. (współautor P. Romanowicz) rec. ‘Small Things Forgotten’. Locks and Keys & Board Games, red. I. Øye, The Bryggen Papers, Supplementary Series 9, Bergen 2013, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1436-5, ss. 154, Kwartalnik Historii Kultury Mate-rialnej, r. 63/2, s. 372-376.

104. Nowa monografia militariów średniowiecznych z terenu Bośni i Hercegowiny, Acta Militaria Mediaevalia, t. 11, s. 263-265.

105. Miecze Wikingów. Nowa monografia skandynawskiego oręża pióra Fedira Androŝuka, Acta Militaria Mediaevalia, t. 11, 250-254.

106. notatki do działu Odkrycia, Stargardia, t. 9

 • 2016

107. Patryca z Wolina. Przyczynek do znajomości technik obróbki metali na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego we wczesnym średniowieczu, [w:] J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia, t. V, Pułtusk, s. 131-134.

108. (współautorzy S. Mazurek, D. Popławska, E. Szychowska-Krąpiec), Nyckelharpa z Wolina. Przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie, Slavia Antiqua, t. 56, s. 209-223.

109. rec. Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, red. E. Roesdahl, S.M. Sindbæk, A. Pedersen, D.M. Wilson, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, Vol. 82, Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab 2014, pp. 477, Slavia Antiqua, t. 56, s. 267-273.

110. Przedmioty metalowe, [w:] B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 6, Kołobrzeg, s. 55-75.

111. (współautorzy S. Mazurek, D. Popławska), Średniowieczna nyckelharpa z Pomorza Zachodniego. Rozważania archeomuzykologiczne, [w:] B. Matławski (red.), Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku, Szczecin, s. 25-34.

112. Grób komorowy jaki jest każdy widzi ... inaczej. Kilka słów o definicji, [w:] D. Błaszczyk, D. Stępniewska (red.), Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, Warszawa, 10-33

 • W druku

113. Wczesnonowożytne strzemię ze Słodkówka, pow. stargardzki, Stargardia, t. 10

114. Brązowa ostroga z ramionami haczykowato zagiętymi do wnętrza ze Słodkówka, pow. stargardzki, Stargardia, t. 10

115. Kolejny gotycki element pasa ze Stargardu, Stargardia, t. 10

116. Dewocjonalia staroobrzędowców w zbiorach MAH w Stargardzie, Stargardia, t. 10

117. Czy groby komorowe z X i początku XI w. są pochówkami pierwszych chrześcijan w Polsce piastowskiej i na Rusi? [w:] Materiały z V Kongresu Mediewistów Polskich w Rzeszowie

118. (współautor G. Kiarszys), Laser w służbie archeologii. Instruktywny przykład nadreski, [w:] Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2015, red. J. Kochanowska, Trzebiatów

119. Siedziba rycerska w Płotach. Wyniki badań w 2015 r., [w:] XX Sesja Pomorzoznawcza

120. Średniowieczne Płoty w świetle badań archeologicznych, [w:] Od pieczęci do herbu - I Konferencja Historyczna

121. (współautor K. Zamelska-Monczak), Sacrum - profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka, Slavia Antiqua

Home Instytut Pracownicy Janowski Andrzej Stanisław , dr hab. prof. IAE PAN