Pracownicy Instytutu

Włodarczak Piotr, dr hab.

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Kierownik Ośrodka

Adres:
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Początki rolnictwa wyżyn lessowych i obszarów górskich oraz antropogeniczne przemiany środowiska nat

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 12 287 30 09

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Praca magisterska: Instytut Archeologii UW, specjalność: archeologia; tytuł: Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Żernikach Górnych, gm. Busko Zdrój; promotor prof. dr hab. Andrzej Kempisty
 • Doktorat: w zakresie nauk humanistycznych; Instytut Archeologii i Etnologii PAN; tytuł pracy: Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej; promotor: prof. dr hab. Jan Machnik
 • Habilitacja: w zakresie nauk humanistycznych; Instytut Archeologii i Etnologii PAN; tytuł: Studia nad schyłkiem neolitu w Europie Środkowej

Języki obce

 • język angielski - znajomość podstawowa,
 • język francuski - znajomość podstawowa,
 • język niemiecki - znajomość podstawowa,
 • język rosyjski - znajomość podstawowa.

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Archeologia epoki kamienia i wczesnej epoki brązu w Europie
 • Zagadnienia:
  • społeczności pucharowe schyłku epoki kamienia w Europie środkowej
  • związek rozwoju kulturowego w Europie środkowej ze światem kultur stepowych Europy wschodniej
  • osadnictwo palafitowe w strefie przyalpejskiej
  • problemy chronologii względnej i bezwzględnej neolitu i wczesnej epoki brązu
  • badania prahistorycznych cmentarzysk kurhanowych

Zakończone projekty badawcze:

 1. 2004-2005 – Projekt badawczy KBN nr 1 H01H 016 27 (Chronologia absolutna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej i na Ukrainie) - kierownik pojektu
 2. 2009-2010 - Projekt badawczy MNiSW: N N109 285837 (Chronologia absolutna kultur neolitycznych na przełomie IV i III tysiąclecia BC na Wyżynie Małopolskiej) - kierownik projektu

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages

 • Rok rozpoczęcia projektu: 2012
 • Planowana data zakończenia projektu: 2016
 • funkcja w zespole: wykonawca; redaktor tomu II (5000-2000 BC), autor trzech rozdziałów
 • kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
 • jednostka organizująca: IAE PAN

2) Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC

 • Rok rozpoczęcia projektu: 2012
 • Planowana data zakończenia projektu: 2014
 • funkcja w zespole: wykonawca; uczestnik badań terenowych
 • kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Kośko
 • jednostka organizująca: Instytut Prahistorii UAM

3) Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej – grant NCN

 • Rok rozpoczęcia projektu: 2013
 • Planowana data zakończenia projektu: 2016
 • funkcja w zespole: kierownik projektu, wykonawca, autor badań terenowych
 • kierownik projektu: dr hab. Piotr Włodarczak
 • jednostka organizująca: IAE PAN

4) Dunajski szlak kultury jamowej – grant NCN

 • Rok rozpoczęcia projektu: 2016
 • Planowana data zakończenia projektu: 2018
 • funkcja w zespole: kierownik projektu, wykonawca, autor badań terenowych
 • kierownik projektu: dr hab. Piotr Włodarczak
 • jednostka organizująca: IAE PAN

5) Społeczności schyłkowego neolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i interdyscyplinarnych analiz – grant NCN

 • Rok rozpoczęcia projektu: 2016
 • Planowana data zakończenia projektu: 2018
 • funkcja w zespole: wykonawca, autor i współautor opracowań materiałów schyłkowoneolitycznych
 • kierownik projektu: dr hab. Anita Szczepanek
 • jednostka organizująca: IAE PAN

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rodzaj i chronologia
  • rok
  • funkcja
  • kierownik
 • Haćki
  • wczesne średniowiecze
  • 1991- 2 tygodnie
  • praktyka studencka
  • kierownik badań: Dariusz Krasnodębski
 • Kichary Nowe
  • cmentarzysko neolityczne
  • 1992 - 1 miesiąc
  • kierownik badań: Hanna Kowalewska-Marszałek
 • Miłuki
  • obozowisko mezolityczne
  • 1992 - 1 miesiąc
  • praktyka studencka
  • kierownik badań: Jerzy Siemaszko
 • Kichary Nowe
  • cmentarzysko neolityczne
  • 1993-1995
  • praktyka studencka
 • Kichary Nowe
  • cmentarzysko neolityczne
  • 1992 - 1 miesiąc
  • kierownik badań: Hanna Kowalewska-Marszałek
 • Altdorf Parkplatz, Bawaria
  • okres halsztacki i okres lateński
  • 1993 -1 miesiąc
  • praktyka studencka
  • kierownik badań: Zbigniew Kobyliński
 • Pfettrach Höffen, Bawaria
  • stanowisko wielokulturowe
  • 1994 - 1,5 miesiąca
  • kierownik badań: Zbigniew Kobyliński
 • Dukla
  • neolityczna pracownia krzemieniarska
  • 1995 - 1 miesiąc
  • praktyka studencka
  • kierownik badań: Janusz Budziszewski
 •  Grodzisk Mazowiecki
  • osada z okresu rzymskiego
  • 1995 - 2 tygodnie
  • kierownik badań: Antoni Smoliński
 • Bevaix-Cortaillod-Boudry, Szwajcaria
  • stanowiska z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i z okresu galo-rzymskieg0
  • 1996-1998 - w sumie 12 miesięcy
 • Hankovce, Słowacja
  • kurhan późnoneolityczny
  • 1997 - 2 miesiące
  • kierownik badań: Jan Machnik
 • Aleksandrowice, st. 1-3
  • stanowiska wielokulturowe, przede wszystkim późny okres wpływów rzymskich
  • 1998 - 1,5 miesiąca
 • Kraków Kurdwanów st. 10
  • obozowisko późnopaleolityczne
  • 1999 - 2,5 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Kraków Kurdwanów, st. 9
  • osada z późnego okresu wpływów rzymskich
  • 1999 - 4 miesiące
  • kierujący pracami
 • Zielona, st. 3
  • cmentarzysko późnoneolityczne
  • 1999-2000 - 2 miesiące
  • kierujący pracami
 • Karwin, st. 43
  • osada neolityczna i z wczesnego okresu epoki brązu
  • 2000-2004 - 2 miesiące
  • kierujący pracami
 • Giebułtów, st. 8
  • stanowisko wielokulturowe
  • 2000 - 1 miesiąc
  • kierownik badań: Krzysztof Tunia
 • Szarbia
  • cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu
  • 2000 - 1 miesiąc
  • kierownik badań: Barbara Baczyńska
 • Hunas, Górna Frankonia
  • jaskinia, stanowisko środkowopaleolityczne
  • 2000 - 1,5 miesiąca
  • kierownik badań: Brigitte Kaolich
 • Onnens, Praz Berthoud, Szwajcaria
  • stanowisko wielokulturowe, głównie mezolit i wczesna epoka żelaza
  • 2001 - 6 miesięcy
 • Słonowice
  • cmentarzysko neolityczne
  • 2002 - 0,5 miesiąca
  • kierownik badań: Krzysztof Tunia
 • Zakrzowiec, st. 6
  • osada neolityczna
  • 2002 - 0,5 miesiąca
 • Targowisko, st. 16
  • stanowisko wielokulturowe
  • 2002-2004 - 10,5 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Smroków, st. 17
  • stanowisko wielokulturowe
  • 2002-2003 - 1,5 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Prandocin, st. 2
  • cmentarzysko wczesnośredniowieczne
  • 0,25 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Łysokanie, st. 4
  • stanowisko wielokulturowe
  • 2004-2005 - 3 miesiące
  • kierujący pracami
 • Brzezie, st. 33
  • stanowisko wielokulturowe
  • 2004-2005 - 8 miesięcy
  • kierujący pracami
 • Malżyce, st. 30, kurhan 1
  • cmentarzysko neolityczne i z wczesnej epoki brązu
  • 2004-2005 - 1,5 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Badania rozpoznawczo-sondażowe w dolinie Raby
  • stanowiska w Damienicach, Stanisławicach i Proszówkach
  • 2005 - 1 miesiąc
  • kierujący pracami
 • Stanisławice, st. 12
  • obozowisko mezolityczne i z wczesnej epoki brązu
  • 2006-2007-: 2,5 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Kraków Nowa Huta Kościelniki, st. 74
  • grób późnoneolityczny
  • 2006 - 1 tydzień
  • kierujący pracami
 • Wilczyce, st. 10
  • obozowisko paleolityczne, osada neolityczna
  • 2008
  • kierownik badań: Tomasz Boroń, Halina Królik - 3 tygodnie
 • Malżyce, st. 30, kurhany 2 i 3
  • cmentarzysko neolityczne
  • 2008 - 1,5 miesiąca
  • kierujący pracami
 • Kraków Bieżanów, st. 33
  • obozowisko z epoki brązu
  • 2008 - 0,25 miesiąca
  • kierownik badań: Ewa Włodarczak
 • Leżachów, st. 7
  • osada z okresu wpływów rzymskich
  • 2008 - 1 miesiąc
  • kierujący pracami
 • Kichary Nowe
  • cmentarzysko KPL i kultury mierzanowickiej
  • 2009 - 3 tygodnie
  • kierownik badań: Hanna Kowalewska-Marszałek
 • Chroberz
  • cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne
  • 2010 - 2 miesiące
  • kierujący pracami
 • Porogi, obwód winnicki, Ukraina
  • kurhan kultury jamowej
  • 2011 - 1 miesiąc
  • kierownik badań: Aleksander Kośko
 • Malżyce, st. 31
  • grobowiec neolityczny
  • 1 miesiąc
  • kierujący pracami
 • Klembivka, obwód winnicki, Ukraina
  • kurhan kultury jamowej
  • 1 miesiąc
  • kierownik badań: Aleksander Kośko
 • Białka, st. 3
  • 2013 - 1 miesiąc
  • cmentarzysko kurhanowe, wczesnośredniowieczne
  • kierujący pracami
 • Hajdunanasz (Węgry)
  • kurhan kultury jamowej
  • 2013 – 3 tygodnie
  • współkierujący pracami
 • Stryjów, st. 30
  • kurhan z wczesnej epoki brązu
  • 2014-2015 – 2 miesiące
  • kierujący pracami
 • Prydniestriańskie, obw. Winnicki, Ukraina
  • kurhan kultury jamowej
  • 2014 – 1 miesiąc
  • kierownik badań: Aleksander Kośko
 • 2004-2006 - Grant KBN nr: 2 H01 H 040 25 (Osadnictwo pradziejowe i środowisko naturalne na Wyżynie Ondawskiej w Karpatach słowackich. Część II) – wykonawca

Kariera zawodowa

 • Instytut Archeologii UW:
  • 1995-1997 stażysta, a następnie pracownik inżynieryjno-techniczny
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • Od 2002 roku - adiunkt, a następnie starszy dokumentalista

Stypendia:

 • W latach 2006-2007: pobyt roczny w Bernie (cel analiza materiałów ze szwajcarskich stanowisk palafitowych) - Stipendium der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 • W roku 2008 - Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na miesięczny pobyt w Danii (kwerenda źródłowa)

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Redaktor pięciu monografii książkowych:
  • 2002, P. Włodarczak (red.), Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica, Kraków, 251 stron.
  • 2011, H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, 497 stron.
  • 2013, S. Kadrow, P. Włodarczak (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…”, Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 11, Rzeszów-Bonn, 531 stron.
  • 2013, M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 4, Kraków-Pękowice, 271 stron.
  • 2014, R. Naglik, P. Włodarczak (red.), Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, 312 stron.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych

 • Członek Komisji Archeologicznej przy krakowskich Oddziale PAN

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Uczestnik licznych konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Organizator dwóch dużych, międzynarodowych konferencji naukowych:
  • Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. - Niepołomice, 220-21.09.2007 (wspólnie z Hanną Kowalewską-Marszałek).
  • Corded Days in Kraków - Kraków, 1-3.12.2011

Dydaktyka:

 • W latach 1995-1997 w Instytucie Archeologii UW: ćwiczenia ze studentami z zakresu wstępu do archeologii oraz neolitu.
 • W latach 2003-2016- organizacja praktyk terenowych dla studentów z Instytutu Archeologii UW, Instytutu Archeologii UKSW, Instytutu Archeologii UMCS i Instytutu Prahistorii UAM.

Bibliografia

 • 1995

H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak, Z pradziejów wsi Wilczyce, Zeszyty Sandomierskie, t. 2, s. 20.

 • 1996

A. Kempisty, P. Włodarczak, Chronologia absolutna cmentarzyska w Żernikach Górnych, woj. kieleckie, [w:] Nowakowski W. (red.), Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi–Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 127-140.

 • 1998

P. Włodarczak, Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej w świetle danych z cmentarzyska w Żernikach Górnych, Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, s. 19-42.

P. Włodarczak, Groby kultury mierzanowickiej i kultury trzcinieckiej z Żernik Górnych, [w:] Kośko A., Czebreszuk J. (red.), Trzciniec: system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, s. 161-177.

P. Włodarczak, H. Kowalewska-Marszałek, Datowanie bezwzględne zespołu kultury pucharów dzwonowatych z Sandomierza, Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, s. 55-80.

 • 1999

P. Włodarczak, Cmentarzysko w Samborcu, woj. świętokrzyskie na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Sandomierskiej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 51, s. 119-144.

P. Włodarczak, Z. Liguzińska-Kruk, Wyniki badań przeprowadzonych w rejonie kopca w Łapszowie, gm. Koszyce, Sprawozdania Archeologiczne, t. 51, s. 145-157.

 • 2000

Piotr Włodarczak, Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej w świetle ostatnich datowań radiowęglowych, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, lipiec-grudzień 1998, Kraków, s. 1-4.

P. Włodarczak, Corded Ware culture barrows in the western Little Poland, [w:] Kadrow S. (red.), A Turning of Ages, Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, Kraków, s. 481-506.

J. Górski, P. Włodarczak, Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa (stanowisko 17) w świetle znalezisk tej kultury nad dolną Dłubnią, Materiały Archeologiczne Nowej Huty, t. 22, s. 11-20.

A. Kempisty, P. Włodarczak, Cemetery of the Corded Ware Culture in Żerniki Górne, Warszawa, 180 stron.

 A. Kempisty, P. Włodarczak, Grób niszowy ze Złotej, pow. Pińczów na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej znad dolnej Nidy, Sprawozdania Archeologiczne, t. 52, s. 151-170.

 • 2001

P. Włodarczak, The absolute chronology of the Corded Ware culture in the south-eastern Poland, [w:] Czebreszuk J., Müller J. (red.), The absolute chronology in central Europe during the 3rd millenium BC, Poznań - Bamberg - Rahden/Westf., s. 103-129.

P. Włodarczak, Pod znakiem sznura, Z otchłani wieków, rocznik 56, z. 3, s. 24-29.

P. Włodarczak, Chronologia względna kultury ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, styczeń-czerwiec 2000, Kraków, s. 5-6.

I. Młodkowska-Przepiórowska, P. Włodarczak, Znalezisko amforki kultury ceramiki sznurowej w Dudkach, pow. Częstochowa, Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s. 199-206.

 • 2002

K. Tunia, P. Włodarczak, Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from Southern Poland, Przegląd Archeologiczny, t. 50, s. 45-55.

P. Włodarczak, Materiały z epoki kamienia oraz z wczesnego okresu epoki brązu, odkryte podczas badań ratowniczych na trasie autostrady A4, prowadzonych na południowych rubieżach Krakowa, [w:] Włodarczak P. (red.) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica, Kraków, s. 1-9.

B. Roczkalski, P. Włodarczak, Obozowisko późnopaleolityczne w Krakowie-Kurdwanowie (stanowisko 10), [w:] Włodarczak P. (red.) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica, Kraków, s. 11-104.

B. Roczkalski, P. Włodarczak, Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, odkryte na stanowisku 11 w Krakowie-Kurdwanowie, [w:] Włodarczak P. (red.) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica, Kraków, s. 127-163.

B. Roczkalski, P. Włodarczak, Materiały z epoki kamienia odkryte na stanowisku 9 w Krakowie-Kurdwanowie, [w:] Włodarczak P. (red.) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica, Kraków, s. 165-197.

P. Włodarczak, Zabytki krzemienne ze stanowiska 15 w Krakowie-Kosocicach, [w:] Włodarczak P. (red.) Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica, Kraków, s. 249-251.

H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak, Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku paleolitycznym w Wilczycach, pow. Sandomierz, Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, s. 21-60.

 • 2003

J. Budziszewski, E. Haduch, P. Włodarczak, Bell Beaker culture in south-eastern Poland, [w:] Czebreszuk J., Szmyt M. (red.), The Northeast Frontier of Bell Beakers, Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002, BAR International Series 1155, Oxford, s. 155-181.

P. Włodarczak, Nowa definicja grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, t. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 r., Kraków, s. 12-14.

P. Micyk, P. Włodarczak, Amforka kultury ceramiki sznurowej ze Smrokowa, pow. Kraków, Sprawozdania Archeologiczne, t. 55, s. 145-150.

P. Włodarczak, M. Kamińska, P. Micyk, B. Witkowska, Grób kultury ceramiki sznurowej w Smrokowie, woj. małopolskie, Sprawozdania Archeologiczne, t. 55, s. 119-135.

 • 2004

P. Włodarczak, Pochówki dzieci w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie cmentarzysk z Wyżyny Małopolskiej, [w:] Dzieduszycki W., Wrzesiński J. (red.), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie, Spotkanie 6, Poznań, s. 341-351.

P. Włodarczak, Materiały kultur kręgu lendzielsko-polgarskiego ze stanowiska 16 w Targowisku, Materiały Archeologiczne Nowej Huty, t. 24, s. 89-102.

P. Włodarczak, Badania wykopaliskowe prowadzone w latach 2001-2003 na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj, pow. Wieliczka, woj. małopolskie, [w:] Bukowski Z. (red.), Raport 2001-2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002, Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Warszawa, s. 269-276, 353-354.

J. Budziszewski, E. Haduch, P. Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych w Polsce południowo-wschodniej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, t. XLVI/2, lipiec-grudzień 2002 r., Kraków, s. 5-6.

P. Włodarczak, Cemetery of the Corded Ware culture in Zielona, Koniusza Commune, Małopolska, Sprawozdania Archeologiczne, t. 56, s. 307-360.

 • 2006

P. Włodarczak, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.

B. Roczkalski, P. Włodarczak, Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2004 roku na stanowiskach 33, 39 i 40 w Brzeziu oraz na stanowisku 4 w Łysokaniach, woj. małopolskie, [w:] Bukowski Z., Gierlach M. (red.), Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne, Warszawa, s. 528-536.

P. Włodarczak, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie, [w:] Bukowski Z., Gierlach M. (red.), Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne, Warszawa, s. 585-592.

P. Micyk, B. Witkowska, P. Włodarczak, Grób wczesnośredniowieczny ze stanowiska 2 w Prandocinie, gm. Słomniki, woj. małopolskie, Materiały Archeologiczne, t. 36, s. 39-43.

P. Włodarczak, Cemetery of the Corded Ware culture at site 17 in Smroków, Słomniki commune, district of Kraków, Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, s. 377-399.

P. Włodarczak, Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle datowań radiowęglowych, [w:] Libera J., Tunia K. (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin-Kraków, s. 27-66.

 • 2007

P. Włodarczak, Problem chronologii radiowęglowej kultury ceramiki sznurowej w świetle dendrochronologicznych datowań późnoneolitycznych osad palafitowych ze Szwajcarii, Archeologia Polski, t. 52, s. 35-80.

M. Rudnicki, P. Włodarczak, Graves of the Corded Ware culture at the multicultural site 6 in Pełczyska, district of Pińczów, Świętokrzyskie province, Sprawozdania Archeologiczne, t. 59, s. 219-266.

P. Jarosz, P. Włodarczak, Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej, w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie, Przegląd Archeologiczny, t. 55, s. 71-108.

 • 2008

P. Włodarczak, Unique burial of the Bell Beaker culture from the cemetery in Samborzec (southern Poland), [w:] Baioni M., Leonini V., Lo Vetro D., Martini F., Poggiani Keller R., Sarti L. (red.), Bell Beaker in everyday life, Proceedings of the 10th Meeting “Archéologie et Gobelets” (Florence - Siena - Villanuova sul Clisi, May 12-15, 2006), Millenni Studi di Archeologia Preistorica, t. 6, Firenze, s. 393-396.

J. Machnik, H. Mačalová, P. Jarosz, P. Włodarczak, Kurhan nr 2 kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Hankovce okr. Bardejov, stanowisko 1, [w:] Machnik J. (red.) Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda, Kraków, s. 193-240.

P. Jarosz, J. Machnik, H. Mačalová, P. Włodarczak, Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych kurhanu nr 3 w Hankovcach, stanowisko 1, okr. Bardejov, [w:] Machnik J. (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda, Kraków, s. 265-291.

P. Włodarczak, Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce, [w:] Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, s. 555-576.

P. Włodarczak, Corded Ware and Baden Cultures. Outline of chronological and genetic relations based on the finds from western Little Poland, [w:] Furholt M., Szmyt M., Zastawny A. (red.), The Baden Complex and the Outside World. Proceedings of the 12th Annual Meeting of the EAA in Cracow 19-24th September 2006, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, t. 4, Bonn, s. 247-261.

P. Włodarczak, Wykopaliska 2. Dywizji Strzelców Pieszych, Z otchłani wieków, rocznik 63, nr 1-4, s. 163-171.

P. Włodarczak, Krzemień czekoladowy w kulturze ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, [w:] Borkowski W., Libera J., Sałacińska B., Sałaciński S. (red.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003, Warszawa-Lublin, s. 277-303.

P. Włodarczak, Archaeological interpretation of dendrochronological- and radiocarbon dates. An example of Corded Ware culture. Archaeological culture versus chronology, Sprawozdania Archeologiczne, t. 60, s. 103-128.

P. Włodarczak, Absolute chronology of the barrow in Kolosy, Sprawozdania Archeologiczne, t. 60, s. 151-168.

 • 2009

P. Włodarczak, Radiocarbon and dendrochronological dates of the Corded Ware culture, Radiocarbon, t. 51, z. 2, s. 737-749.

K. Tunia, P. Włodarczak, Wstępne wyniki z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 7 w Leżachowie, pow. Przeworsk, w roku 2008, Rocznik Przemyski, t. 45, z. 2, s. 105-114.

P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak, Burial mound no. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka, Sprawozdania archeologiczne, t. 61, s. 175-231.

P. Włodarczak, (rec.), Walter Dörfler, Johannes Müller (red.), Umwelt - Wirtschaft - Siedlungen im dritten vorchristlichen Jahrtausend Mitteleuropas und Südskandinaviens. Internationale Tagung Kiel 4.-6. November 2005, Neumünster, 2008, 399 stron, Sprawozdania Archeologiczne, t. 61, s. 473-502.

 • 2010

J. Budziszewski, P. Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.

E. Haduch, A. Szczepanek, P. Włodarczak, Porównanie cech obrządku pogrzebowego oraz mięśniowo-szkieletowych (MSM) wyznaczników aktywności fizycznej. Przykłady pochówków późnoneolitycznych na Wyżynie Małopolskiej, [w:] Czopek S., Kadrow S. (red.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, Rzeszów, s. 203-217.

P. Włodarczak, Dunajski szlak kultury grobów jamowych a problem genezy kultury ceramiki sznurowej, [w:] Czopek S., Kadrow S. (red.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, Rzeszów, s. 299-325.

J. Górski, P. Włodarczak, Szkielet konia w obiekcie kultury trzcinieckiej na stanowisku 17 w Smrokowie, gm. Słomniki, Materiały Archeologiczne, t. 38, s. 47-72.

B. Witkowska, P. Włodarczak, Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 74 w Krakowie-Nowej Hucie-Kościelnikach, Materiały Archeologiczne Nowej Huty, t. 25, s. 67-77.

P. Włodarczak, Uwagi o kontaktach transkarpackich w perspektywie genezy kultury ceramiki sznurowej, [w:] Gancarski J. (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno, s. 205-224.

P. Jarosz, E. Włodarczak, P. Włodarczak, Settlement finds of the Corded Ware Culture in the valley of the upper Vistula. Kraków Bieżanów, site 33, Acta Archaeologica Carpathica, t. 45, s. 7-27.

M. Rudnicki, P. Włodarczak, Graves of the Bell Beaker Culture at Pełczyska, Pińczów district, Sprawozdania Archeologiczne, t. 62, s. 353-374.

 • 2011

P. Włodarczak, Kurhany i kultura ceramiki sznurowej nad dolną Nidą, [w:] H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, s. 211-229.

P. Włodarczak, Późnoneolityczne i wczesnobrązowe kurhany w Europie środkowej, południowej i wschodniej - wprowadzenie, [w:] H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, s. 29-36.

J. Budziszewski, P. Włodarczak, Die schnurkeramischen Beile aus den kleinpolnischen Gräbern, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteluropas, t. 63, Varia Archaeologica 7, Langenweissbach, s. 55-64.

B. Roczkalski, P. Włodarczak, Badania wykopaliskowe przeprowadzone w latach 2005-2006 na stanowisku 4 w Łysokaniach oraz na stanowisku 33 w Brzeziu, [w:] Kadrow S. (red.), Raport 2005-2006, Warszawa, s. 359-369.

P. Mikulski, E. Włodarczak, P. Włodarczak, Badania wykopaliskowe na stanowisku 12 w Stanisławicach, gm. Bochnia, [w:] Kadrow S. (red.), Raport 2005-2006, Warszawa, s. 379-390.

K. Tunia, P. Włodarczak, Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district/Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka, Sprawozdania Archeologiczne, t. 63, s. 203-219.

K. Szostek, B. Stepańczak, A. Szczepanek, M. Kępa, H. Głąb, P. Jarosz, P. Włodarczak, K. Tunia, J. Pawlyta, C. Paluszkiewicz, G. Tylko, Diagenetic signals from ancient human remains - bioarchaeological applications, Mineralogia, t. 42, z. 2-3, s. 3-22.

P. Włodarczak, A. Zastawny, B. Grabowska, Groby kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej ze st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski, [w:] Kruk J., Zastawny A. (red.), Modlnica, st. 5. Od neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, s. 291-410.

A. Zastawny, P. Włodarczak, B. Grabowska, Osada kultury pucharów lejkowatych na st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski, [w:] Kruk J., Zastawny A. (red.), Modlnica, st. 5. Od neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, s. 231-290.

P. Włodarczak A. Szczepanek, B. Stepańczak, P. Jarosz, K. Szostek, Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc - badania pilotażowe, Archeologia Polski, t. 56, s. 47-64.

 • 2012

M. Bajka, P. Włodarczak, Amfora kultury ceramiki sznurowej (KCS) ze stanowiska 33 w Sandomierzu, Pamiętnik Sandomierski, t. 4, 193-196.

P. Włodarczak, Die Gliederung der Schnurkeramik im Zürcher Raum und in Mitteleuropa. Probleme der Synchronisation, [w:] Boschetti-Maradi A., de Capitani A., Hochuli S., Niffeler U. (red.), Form, Zeit und Raum. Grundlagen für eine Geschichte aus dem Boden. Festschrift für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag, Antiqua, t. 50, Basel, s. 127-138.

P. Jarosz, E. Włodarczak, P. Włodarczak, Ratownicze badania autostradowe w Dolinie Wisły - Kraków-Bieżanów stanowisko 33, [w:] S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008. Tom 1, Warszawa, s. 555-576.

B. Burchard, P. Włodarczak, Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District/Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski, Sprawozdania Archeologiczne, t. 64, s. 269-310.

P. Włodarczak, (rec.), Svend Hansen, Johannes Müller (Hrsg.), Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000–1500 v.Ch. z. Atlantik und Kaukasus. Internationale Tagung 15.–18. Oktober 2007 in Kiel (=Archäologie in Eurasien 24), Berlin-Kiel 2011, Sprawozdania Archeologiczne, t. 64, s. 449-463.

 • 2013

P. Włodarczak, Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce, [w:] I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010, Nitra, s. 373-387.

P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak, Neolitické mohyly 2 a 3 na lokalitě 30 v Malżycích. Příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou na západomalopolských sprašových vrchovinách, [w:] I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010, Nitra, s. 115-132.

S. Kadrow, P. Włodarczak, Preface, [w:] S. Kadrow, P. Włodarczak (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…”, Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 11, Rzeszów-Bonn s. 9-10.

P. Włodarczak, The lost settlements – one from the visible problems in the research on the Final Neolithic in southern Poland, [w:] S. Kadrow, P. Włodarczak (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…”, Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 11, Rzeszów-Bonn s. 173-184.

P. Włodarczak, K. Pyżewicz, J. Budziszewski, W. Grużdź, M. M. Przybyła, The last journey of the craftsmen: analyses of lithic assemblage from a Globular Amphora culture grave, [w:] O. N. Crandell, V. Cotiugă (red.), "Stories written in stone". International Symposium on chert and other knappable materials. Iaşi, 20-24 August 2013. Programme and abstracts, Iaşi, s. 49.

R. Howcroft, K. Bugajska, W. Gumiński, H. Kowalewska-Marszałek, A. Szczepanek, P. Włodarczak, G. Eriksson, Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, [w:] R. Howcroft, Weaned Upon A Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Theses and papers in Scientific Archaeology, t. 14, Stockholm, s. 1-27.

P. Włodarczak, Les peuples des kurgans sur les plateaux de la Petite Pologne. Reflets d’une communaute du néolithique final a travers ses pratiques funéraires, [w:] B. Sz. Szmoniewski (red.), Archéologie, Varsovie-Paris, s. 61-78.

P. Włodarczak, M. M. Przybyła, K. Tunia, Stanowisko numer 3 w Koszycach, [w:] M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków-Pękowice, s. 7-10.

M. M. Przybyła, P. Włodarczak, M. Podsiadło, K. Tunia, Obiekty kultury amfor kulistych, [w:] M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków-Pękowice, s. 11-64.

P. Włodarczak, M. M. Przybyła, Groby z Koszyc na tle innych późno- i środkowoneolitycznych znalezisk środkowoeuropejskich, [w:] M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków-Pękowice, s. 209-255.

M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak, A. Gołas, Kto zginął? Kto zabił? Próba podsumowania, [w:] M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków-Pękowice, s. 257-269.

P. Jarosz, A. Szczepanek, P. Włodarczak, Tomb no. 1 at Malżyce, site 31 (distr. Kazimierza Wielka) and the megalithic Funnel Beaker cemeteries in the loess region of western Małopolska/Grobowiec nr 1 na stanowisku 31 w Malżycach, pow. Kazimierski i cmentarzyska megalityczne kultury pucharów lejkowatych na obszarach lessowych zachodniej Małopolski, Sprawozdania Archeologiczne, t. 65, s. 293-309.

J. Górski, P. Jarosz, K. Tunia, S. Wilk, P. Włodarczak, New evidence on the absolute chronology of the early Mierzanowice culture in south-eastern Poland, [w:] M. Bartelheim, J. Peška, J. Turek (red.), From copper to bronze. Cultural and social transformation at the turn of the 3rd/2nd millenia B.C. in Central Europe, Langenweissbach, s. 105-118.

 • 2014

R. Naglik, B. Roczkalski, P. Włodarczak, Wielokulturowe stanowisko 4 w Łysokaniach, pow. wielicki, woj. małopolskie – uwagi wstępne, [w:] R. Naglik, P. Włodarczak (red.), Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, s. 7-16.

P. Włodarczak, Materiały z epoki kamienia i z wczesnej epoki brązu, [w:] R. Naglik, P. Włodarczak (red.), Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, s. 17-78.

P. Włodarczak, Sekwencja czynności obrzędowych: problem korespondencji tradycji funeralnych kultury jamowej i kultury ceramiki sznurowej na Wyżynie Podolskiej, [w:] A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.), Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki, Archeologia Bimaris Monografie 6, Poznań, s. 313-340.

S. Ivanova, A. Kośko, P. Włodarczak, Komponent tradycji kultur ceramiki sznurowej. Amfory w północno-zachodnionadczarnomorskich grobach kultury jamowej, [w:] A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.), Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki, Archeologia Bimaris Monografie 6, Poznań, s. 351-386.

W. Kłoczko, A. Kośko, S. Razumov, P. Włodarczak, Problem dniestrzańsko-wiślańskiego szlaku w bałtyckich intruzjach społeczności kultur jamowej i katakumbowej. Zarys aktualnego stanu badań, [w:] A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.), Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki, Archeologia Bimaris Monografie 6, Poznań, s. 389-398.

P. Włodarczak, The traits of Early-Bronze Pontic cultures in the development of old upland Corded Ware (Małopolska groups) and Złota culture communities, [w:] A. Kośko (red.), Reception zones of „Early Bronze Age” Pontic culture traditions: Baltic Basin – Baltic and Black Sea drainage borderlands, 4/3 mil. To first half 2 mil. BC, Baltic-Pontic Studies, t. 19, Poznań, s. 7-52.

K. Tunia, P. Włodarczak, Mohyla kultury nálevkovitých pohárů v Malżycích, pow. Kazimierza Wielka, Přehled výzkumů, t. 55, z. 1, s. 73-83.

P. Włodarczak, Grób 3 z Zielonej (Małopolska) i fenomen bogato wyposażonych grobów męskich w grupie krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej, Přehled výzkumů, t. 55, z. 1, s. 75-88.

 • 2015

J. Libera, J. Górski, P. Włodarczak, M. Florek, L. Orszulak, Krummesser in the upper Vistula river basin, Acta Archaeologica Carpathica, t. 50, s. 69-100.

T. Goslar, V. I. Klochko, A. Kośko, P. Włodarczak, D. Żurkiewicz, Chronometry of late Eneolithic and ‘Early Bronze’ cultures in the middle Dniester area: investigations of the Yampil barrow complex, [w:] A. Kośko (red.), Podolia as a cultural contact area in the 4th/3rd-2nd millennium BC. Baltic-Pontic Studies, t. 20, Poznań, s. 256-291.

V. I. Klochko, A. Kośko, S. M. Razumov, P. Włodarczak, D. Żurkiewicz, Eneolithic, Yamnaya, Catacomb and Babyno culture cemeteries, Pidlisivka, barrow 1, Yampil region, Vinnitsa oblast: archaeometry, chronometry and taxonomy, [w:] A. Kośko (red.), Podolia as a cultural contact area in the 4th/3rd-2nd millennium BC. Baltic-Pontic Studies, t. 20, Poznań, s. 40-77.

V. I. Klochko, A. Kośko, S. M. Razumov, P. Włodarczak, D. Żurkiewicz, 2015, Eneolithic, Yamnaya and Noua culture cemeteries from the first half of the 3rd and the middle of the 2nd millenium BC, Porohy, site 3A, Yampil region, Vinnitsa oblast: archaeometric and chronomeric description, ritual and taxonomic-topogenetic identification, [w:] A. Kośko (red.), Podolia as a cultural contact area in the 4th/3rd-2nd millennium BC. Baltic-Pontic Studies, t. 20, Poznań, s. 78-141.

V. I. Klochko, A. Kośko, S. M. Razumov, P. Włodarczak, D. Żurkiewicz, Eneolithic, Babyno and Noua culture cemeteries, Klembivka, site 1, Yampil region, Vinnitsa oblast: archaeometry, taxonomy and topogenetics, [w:] A. Kośko (red.), Podolia as a cultural contact area in the 4th/3rd-2nd millennium BC. Baltic-Pontic Studies, t. 20, Poznań, s. 142-182.

V. I. Klochko, A. Kośko, M. V. Potupchyk, P. Włodarczak, D. Żurkiewicz, S. V. Ivanova, Tripolye (Gordineşti group), Yamnaya and Catacomb culture cemeteries, Prydnistryanske, site 1, Yampil region, Vinnitsa oblast: an archaeometric and chronometric description and a taxonomic and topogenetic discussion, [w:] A. Kośko (red.), Podolia as a cultural contact area in the 4th/3rd-2nd millennium BC. Baltic-Pontic Studies, t. 20, Poznań, s. 183-255.

S. V. Ivanova, V. I. Klochko, A. Kośko, M. Szmyt, G. N. Toschev, P. Włodarczak, ‘Yampil inspirations’: a study of the Dniester cultural contact area at the frontier of Pontic and Baltic drainage basins, [w:] A. Kośko (red.), Podolia as a cultural contact area in the 4th/3rd-2nd millennium BC. Baltic-Pontic Studies, t. 20, Poznań, s. 406-424.

 • 2016

T. Konopka, A. Szczepanek, M. M. Przybyła, P. Włodarczak, Evidence of interpersonal violence or a special funeral rite in the Neolithic multiple burial from Koszyce in southern Poland – a forensic analysis, Anthropological Review, t. 79, s. 69-85.

K. Tunia, P. Włodarczak, Organisation spatiale des sépultures autour des tombeaux monumentaux du TRB dans le bassin de la haute Vistule (Néolithique récent – âge du Bronze ancien), [w:] G. Robin, A. d’Anna, A. Schmitt, M. Bailly (red.), Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans les sépultures monumentales du Néolithique européen. Préhistoires de la Méditerranée. Aix-en-Provence, s. 217-227.

 

Home Instytut Pracownicy Włodarczak Piotr, dr hab.