Pracownicy Instytutu

Sobkowiak-Tabaka Iwona, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996-2001 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Kośko w Instytucie Prahistorii UAM, pt. „Osady kultur neolitycznych i wczesnobrązowych w Mirkowicach, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, stanowisko 33”.
 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w 2008 roku na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Kobusiewicza, pt.  „Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry”.
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w zakresie geologii w latach 2008-2010; praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr W. Włodarskiego „Analiza paleośrodowiskowa stanowiska archeologicznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim z wykorzystaniem narzędzi GIS”.

Języki obce

 • język angielski - zaawansowany
 • język niemiecki - średnio zaawansowany
 • język francuski - podstawowy

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • Schyłkowy paleolit Niżu Północnoeuropejskiego, osadnictwo kultury Ertebølle.

Zakończone projekty badawcze:

1) Nr projektu badawczego : 1 H01H 013 29 Tytuł: Kultura Ertebølle na Pomorzu Środkowym - chronologia, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego.

 • Kierownik projektu: dr J. Kabaciński.
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Miejsce realizacji: IAE PAN, Oddział Poznań w latach 2005-2008.
 • Realizowane zadanie: Analiza technologiczno-typologiczno-funkcjonalna materiałów krzemiennych ze stanowiska kultury Ertebølle nr 9 w Dąbkach i z innych stanowisk regionu.
 • Charakter udziału: współwykonawca zadania (analiza technologiczno-typologiczna materiałów krzemiennych).
 • Publikacje:2008 Sobkowiak-Tabaka I., Wytwórczość krzemienna społeczności typu Ertebølle ze stanowiska nr 9 w Dąbkach, [w:] J. Kabaciński, Kultura Ertebølle na Pomorzu Środkowym - charakterystyka, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego, Poznań: 31-74 (maszynopis opracowania przekazany do MNiSW); 2008a Sobkowiak-Tabaka I., Krzemieniarstwo społeczności późnomezolitycznych i neolitycznych ze stanowiska nr 10 w Dąbkach, [w:] J. Kabaciński, Kultura Ertebølle na Pomorzu Środkowym – charakterystyka, osadnictwo i relacje z kulturami wczesnego i środkowego neolitu Niżu Polskiego, Poznań: 76-84 (maszynopis opracowania przekazany do MNiSW); 2011    Sobkowiak-Tabaka I., Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku nr 9 w Dabkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.) XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk: 23-48.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Nr projektu badawczego: 17001406/2009 Tytuł: Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu.

 • Kierownik projektu: Prof. dr hab. M. Kobusiewicz.
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Miejsce realizacji: IAE PAN w latach 2009-2012.
 • Realizowane zadanie: Badania rozpoznawcze w rejonie stanowiska kultury hamburskiej w Myszęcinie.
 • Charakter udziału: wykonawca zadania (badania powierzchniowe, sondażowe i wykopaliskowe na stanowiskach późnopaleolitycznych w rejonie Myszęcina, analiza technologiczno-typologiczna i surowcowa materiałów krzemiennych).
 • Opis zadania: Na odkrytym w 2005 roku w trakcie ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych wzdłuż planowanej autostrady A2 stanowisku nr 19 w Myszęcinie zarejestrowano w obrębie kilkunastu krzemienic ponad 11 tys. wytworów krzemiennych związanych z osadnictwem kultury hamburskiej. Badania te, o przestrzennie ograniczonym zakresie, nie dostarczyły żadnych sekwencji stratygraficznych zawierających osady biogeniczne, stanowiących podstawę bezwzględnego datowania wieku osadnictwa, czy umożliwiających odtworzenie ówczesnych warunków klimatycznych. Z drugiej strony lokalizacja stanowiska - na krawędzi i stoku rozległej doliny zasypanego dziś w większości cieku wodnego, obecność w obrębie tej doliny w bezpośredniej bliskości stanowiska zagłębień bezodpływowych oraz zabagnień to niezwykły potencjał dla odkrycia nie tylko kolejnych stanowisk archeologicznych związanych z osadnictwem hamburskim lecz także osadów organicznych i mineralnych wieku późnoplejstoceńskiego, związanych chronologicznie z osadnictwem.

2) Nr projektu badawczego: 2011/01/D/HS3/04134 Tytuł: Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania.

 • Kierownik projektu: dr I. Sobkowiak-Tabaka.
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.
 • Miejsce realizacji: IAE PAN w latach 2011-2014.
 • Opis projektu: Projekt dotyczy studiów nad osadnictwem społeczności późnopaleolitycznych na Pojezierzu Lubuskim, a w szczególności chronologii i systematyki społeczności Federmesser, słabo rozpoznanych na Niżu Polski. Wyniki badań archeologicznych w zestawieniu z wieloaspektowymi badaniami z dziedziny nauk biologicznych i fizyko-chemicznych pozwolą na stworzenie stanowiska wzorcowego dla całego regionu, stanowiącego punkt odniesienia nie tylko w studiach z dziedziny nauk humanistycznych, ale także ścisłych badających regionalne zróżnicowanie przemian paleośrodowiska, procesów deglacjacji Niżu Polskiego czy odziaływania zjawisk globalnych w kontekście mikroregionalnym.

3) Nr projektu badawczego: BNC Proposal Nr. BRR 298 Tytuł: Origin and distribution of obsidian in Poland.

 • Kierownik projektu: dr I. Sobkowiak-Tabaka.
 • Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach FP7 Capacities Specific Programme "Research Infrastructures" - Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration (CHARISMA).
 • Miejsce realizacji: IAE PAN w latach 2011-2012.
 • Opis projektu: Artefakty wykonane z obsydianu, odkrywane głównie w inwentarzach  paleolitycznych i neolitycznych  na terenie Polski sugerują istnienie intensywnych kontaktów i powiązań ze społecznościami szeroko rozumianej strefy karpackiej. Analizy składu chemicznego obsydianów pozwolą na precyzyjne określenie wychodni tego surowca (Węgry?, Słowacja?, Ukraina?), rozpoznanie preferencji w eksploatowaniu określonych zasobów, sieci dystrybucji oraz wymiany w różnych okresach pradziejów oraz w konsekwencji powiększy bazę źródłową obsydianów karpackich. Badanie składu chemicznego zabytków wykonane zostanie nieinwazyjną metodą PGAA (Prompt Gamma Activation Analysis) w KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics and RISSPO-HAS w Budapeszcie.

Praktyka terenowa:

 • Stanowisko 
  • Instytucja prowadząca badania    
  • Rok
  • Kierownik badań
 • Komorniki, stan. 39 (AUT 156), gm. loco, woj. wielkopolskie,
  • Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne    
  • 24.05-31.07.2001    
  • Dr Jacek Kabaciński.
 • Mirkowice, stan. 33, gm. Mieścisko, woj. wielkopolskie,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu  
  • 01.08-31.08.2001/08.07-22.07.2005    
  • Dr Jacek Kabaciński.
 • Komorniki, stan. 42, gm. loco, 
  • Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne  
  • 04.05-31-7.2002/ 03.09-30.11.2002    
  • Dr Jacek Kabaciński.
 • Krzyż, stan. 7, gm. loco, woj. wielkopolskie,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu  
  • 01.08-13.08.2005/ 19.08. – 26.08.2006  
  • Dr Jacek Kabaciński.
 • Dąbki, stan. 9 i 10, gm. Darłowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN  Oddział w Poznaniu    
  • 03.09-23.09.2004/ 06.09.-28.09.2005/ 12.09.-29.09.2006/ 10.09-29-09.2006 
  • Dr Jacek Kabaciński.
 • Saleux, stan. 234,
  • Conseil General de la Somme  
  • 01.08.-31.08.2002    
  • Dr Jean -Pierre Fagnart.
 • Tarnowa, stan. A, gm. Pyzdry, pow. słupecki, 
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu  
  • 03-08. 08. 2009    
  • Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka.
 • Wilenko, stan. 13, gm. Szczaniec, pow. świebodziński,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu    
  • 02. 08. – 13. 08. 2010  
  • Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka.
 • Wilenko, stan. 16, gm. Szczaniec, pow. świebodziński,
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu    
  • 16. 08 - 27. 08. 2010    
  • Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka.
 • Panowice, stan. 4, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, 
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu  
  • 16. 08 - 27. 08. 2011    
  • Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka.
 • Od 2008 roku koordynacja ratowniczych badań archeologicznych na trasach autostrad A1, A2 i dróg ekspresowych S3, S5 oraz obwodnic.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • od stycznia 2000 r.
  • adiunkt od 2008 r.
  • od kwietnia 2008 r. funkcaę kierownika Zespołu Archeologicznych Badań  Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN.

Stypendia:

 • Czechy, Archeologický ústav AVČR Brno, studia nad materiałami paleolitycznymi ze stanowisk:  Jaskinia Barová (warstwa 12, 11, 10), Pekarná (warstwa „i”, „gh”), Kolibký, Tišnov - Dřinová, Třebice, Sady, Bučovice oraz Jaskini Kůlna (warstwy 5-6, 4 i 3); 15. -26. 11. 2004 (wymiana naukowa pomiędzy IAE PAN a AVČR).
 • Dania, Muzeum Narodowe w Kopenhadze, Uniwersytet w Kopenhadze, Muzeum w Haderslev, Stypendium  "The Kazimierz Salewicz Foundation", studia nad materiałami krzemiennymi kultury hamburskiej, Federmesser i Bromme, 08.05-22.05.2010.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • 2004 Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań, pp. 151.
 • 2009 Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty (Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement in the Middle Warta River Basin), Poznań, pp. 527.
 • 2010 Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań, pp. 102.
 • 2011Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań, pp. 918.

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne - członek komisji rewizyjnej.
 • Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM.
 • Stowarzyszenie Archeologów Środowiskowych.
 • Komisja Archeologiczna, Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu.
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Współorganizacja konferencji:
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Final Palaeolithic of the Great European Plain. New Ideas and Discoveries”. 5-8 .06.2003 Ośrodek PAN w Poznaniu.
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM II Warsztaty Krzemieniarskie SKAM pt. „Trop i funkcja” 21 - 23. 06. 2010 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 • Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach w kraju:
  • Oddział Poznański Stowarzyszenia Archeologów Polskich, Muzeum Okręgowe w Pile, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu, Fundacja Badań Archeologicznych w Pile „Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych” 9-30. 11. 2005 r. Piła Osadnictwo mezolityczne na stanowisku nr 7 w Krzyżu.
  • Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne w świetle badań autostradowych i innych wielkich inwestycji w Polsce. 22. 01. 2009 IAE PAN, Warszawa Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński Szerokopłaszczyznowe badania osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego w Wielkopolsce.
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych - wyzwania i osiągnięcia 05-07. 03. 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński Cmentarzysko wczesnośredniowiecznej elity ruskiej w Bodzi.
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich i Komisja Archeologicznej PAN. - 07.05. 2009 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Cmentarzysko wczesnośredniowiecznej elity ruskiej w Bodzi. Informacje wstępne.
  • Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne. Śląsk i sąsiedzi od pradziejów do nowożytności 27-28. 05. 2009 r. Karłów I. Sobkowiak-Tabaka, J. Kabaciński, Nowe dane do późnoglacjalnego osadnictwa na ziemi lubuskiej.
  • 7. Posiedzenie plenarne VI kadencji Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN - 27.11.2009 IAE PAN w Warszawie Badania nad neolitem na Kujawach w świetle autostradowych badań archeologicznych.
  • Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie 27-30. 10. 2009 r. Małkocin I. Sobkowiak-Tabaka, J. Kabaciński, Wytwórczość krzemieniarska na stanowisku nr 9 w Dąbkach, a zespoły społeczności mezolitycznych i neolitycznych Pomorza.
  • Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Konferencja Sprawozdawcza 08-09. 10. 2009r. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Od długiego domu najstarszych rolników” po okres nowożytny - archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN, Oddział w Poznaniu na trasie autostrady A1.
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, Komisja Archeologiczna przy Oddziale PAN w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu XIX Konferencja Sprawozdawcza „Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej” 15 - 16. 04. 2010 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1. I. Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński, „Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN nad osadnictwem neolitycznym na Kujawach; J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka,” Schyłkowy paleolit Pojezierza Łagowskiego w świetle badań autostradowych” B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski,I. Sobkowiak-Tabaka, R. Pietrzak, Archeologiczne badania ratownicze Konsorcjum IAE PAN, Instytutu Prahistorii UAM, Fundacji „Patrimonium” i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na trasie drogi krajowej S5 Gniezno - Czachurki (węzeł „Kleszczewo” odcinek I: Gniezno - Czachurki).
  • Państwowe Muzeum Archeologiczne,Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie „Krzemień narzutowy w pradziejach” 18 - 20. 10. 2010 r. Dom Pracy Twórczej PAN w Mądralinie J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, „Nowe wychodnie krzemienia „pasiastego” na Niżu Polski”.
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM VII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM pt. „Trop i funkcja” 21-23. 06. 2010 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu I. Sobkowiak-Tabaka, „Kultura tarnowska-mity i fakty”.
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Przeszłość dla przyszłości. Najnowsze osiągnięcia badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 22. 01. 2010 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie A.Buko, I. Sobkowiak-Tabaka Nieznany epizod początków państwa Polskiego. Kim byli wojownicy z Bodzi ?. Sobkowiak-Tabaka, Ł. Pospieszny Śmierć u schyłku epoki kamienia -interdyscyplinarne badania w Kruszynie, pod Włocławkiem.
  • Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (10 posiedzenie plenarne VI kadencji) Badania stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na wielkich inwestycjach w Polsce 28. 10. 2010 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie I. Sobkowiak-Tabaka, „Szerokopłaszczyznowe badania osadnictwa kultury łużyckiej Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAE PAN”.
  • Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komisja Archeologiczna IAE PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej „Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych” 19-21.05.2011 Poznań- Ostrów Lednicki I. Sobkowiak-Tabaka, Ł. Pospieszny, I.Hildebrandt-Radke, M. Stróżyk, „Geoarcheologia obiektów grobowych na przykładzie późnoneolitycznego pochówku w Kruszynie na Kujawach”.
  • Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu V Konferencja Sprawozdawcza „ Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010 26-27.05. 2011 Biskupin Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu na trasie autostrady A1 w sezonie 2009.
  • Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Krzemieniarskie „SKAM” VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM/The 8th SKAM Workshop „Retusz - jak i dlaczego? Wieolperspektywiczność elementu twardzowego”/ “Retouch - how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools” 17-19 października 2011 Kraków I. Sobkowiak-Tabaka, „Pozautylitarne” funkcje retuszu.
  • Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu 20-21 października 2011 Wrocław A. Buko, M.Kara, I. Sobkowiak-Tabaka, „Bodzia. Niezwykłe cmentarzysko z grobami komorowymi z końca X-początku XI w.”.
 • Wybrane referaty wygłoszone zagranicą:
  • Litwa Interaction between East and West in the Great European Plain during the Final Palaeolithic - Finds and Concepts 16-22. 09. 2004 r. How Far East did Hamburgian Culture Reach? (wspólnie z P. Bobrowskim).
  • Portugalia XV-th Congress International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences, UISPP Commission XXXII - Workshops 14 „Humans, environment and chronology of the Late Glacial on the North European Plain” 03-10. 09. 2006, Lizbona (Alamaeda da Uniwersidade) Big game versus small game hunting - subsistence strategies of the Hamburgian Culture.
  • Holandia Workshop on Flint Technology and Typology between 5000 BC and 3400 BC in Northwestern Europe 28-30.11.2008 r. (Rijksuniversiteit Groningen) Late Mesolithic and Early Neolithic lithic assemblages of Pomerania, Poland (wspólnie z J. Kabacińskim).
  • Dania The Final Palaeolithic of the Great European Plain, 12-16. 10. 2009, Kopenhaga Cultural Changes et Environmental Markers of the Late Palaeolithic-Mesolithic Transition at the North European Plain (wspólnie z J. Kabacińskim).
  • Norwegia European Association of Archaeologist, 17-th Annual Meeting, Session no. 13. Late Glacial and postgalcial pioneers in northern Europe 14-18 września 2011, Oslo, Radisson Blue Hotel The recolonisation of the Polish Lowland – new ideas and discoveries.
  • Holandia Commission XXXII UISPP (The Final Palaeolithic of the Great European Plain,  22-25. Maja, 2012, Amersfoort, Preliminary reconstruction of palaeonvironemntal conditions on Late Glacial site at Lubrza, Western Poland.
  • Finlandia European Association of Archaeologist, 18-th Annual Meeting, Session no E16, 28. 08. - 02. 09. 2012, Helsinki, The archaeological heritage of Late Palaeolithic and Mesolithic from the perspective of rescue archaeology.

Bibliografia

 • 2004    

Sobkowiak-Tabaka I., Ceramika, [w:], J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań: 24-45.

Pyzel J., Sobkowiak - Tabaka I., Problematyka dzieci w archeologii neolitu - wybrane aspekty, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 6, Poznań: 333-340.

 • 2005    

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych w Mirkowicach, stanowisko 33, gm. Mieścisko, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, Fontes Archaeologici Posnanienses, 41:37-90.

 • 2006  

Bobrowski P., Sobkowiak - Tabaka I., How Far East did Hamburgian Culture Reach?, Archaeologia Baltica, vol. 7, s. 11-20.

Kabaciński J., Makowiecki D., Sobkowiak - Tabaka I., Winiarska - Kabacińska M. Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim, [w:] H. Machajewski, J. Rola (red.), Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań: 39-43.

 • 2007    

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Późny paleolit Niżu Środkowoeuropejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału, Przegląd Archeologiczny 55: 53-70.

 • 2008  

Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak - Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M., Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski, 53(2): 243-288.

Jórdeczka M., Sobkowiak-Tabaka I., Mrozek-Wysocka M., Makrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z okolic Sławna i Lednicy, Studia Lednickie 9:350-378.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne [w:] Pawlak E., Pawlak P., Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Czerniak L., Prinke D., Silska P., Machajewski H., Rewekant A., Sikorski A., Kijewo, stanowisko 4, pow. średzki. Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym,  Fontes Archaeologici Posnaniensies 44:187-191.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne z Poznania - Nowego Miasta, [w:] H. Machajewski, R. Pietrzak (red.) Poznań. Nowe-Miasto.  Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami  i wczesnym średniowieczem  dorzecza środkowej Warty, T. II, Poznań: 13-29.

 • 2009  

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Big Game versus Small Game Hunting- Subsistence Strategies of the Hamburgian Culture [w:] M. Street, N. Barton, T. Terberger (eds.), Humans, Environment and Chronology of the Late Glacial of the North European Plain. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte. Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Tagungen. Bd. 6; Proceedings of Workshop 14 (Commission XXXII »The Final Palaeolithic of the Great European Plain / Le Paléolithique Final de la Grande Plaine Européenne«) of the 15th U.I.S.P.P. Congress, Lisbon, September 2006, Mainz 2009: 67-76.

Jacek Kabaciński, Przemysław Bobrowski, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 111-378.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M., Janów, stanowisko 21, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom, Poznań: 475-480.

Kabaciński j., Sobkowiak-Tabaka I., Pozostałe ślady osadnictwa kultury hamburskiej, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 53-54.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej w Basenie środkowej Warty na tle porównawczym, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 55-57.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M.Janów, stanowisko 21 (AUT 425), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 58-72.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 103-110.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 73-102.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Pozostałe ślady osadnictwa kultury świderskiej, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 453-463.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo społeczności kultury świderskiej w basenie środkowej Warty, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 464-466.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Babia, stanowisko 6 (AUT 354), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań:467-473.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Krągola, stanowisko 5 (AUT 373), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 473-474.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 475-480.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 493-499.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441), [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom I, Poznań: 500-505.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Pozostałe ślady osadnictwa społeczności mezolitycznych, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, t. I, Poznań: 506-511.

 • 2010    

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., East and West - a new site of the Federmessergruppen in Poland, Quartär 57: 139-154.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo późnopaleolityczne, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań: 17-60.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo mezolityczne, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań: 63-74.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo neolityczne Osadnictwo mezolityczne [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań: 75-76.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne związane z osadnictwem społeczności neolitycznych i z epoki brązu, [w:] J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko (red.) Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1, Osadnictwo Kotliny Kolskiej, Poznań: 595-616.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Nowe dane do późnoglacjalngo osadnictwa na ziemi lubuskiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 52: 17-35.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Środowiskowe uwarunkowania przemian kulturowych u schyłku późnego glacjału i w początkach holocenu na Niżu Północnoeuropejskim, Przegląd Archeologiczny 58:5-20.

 • 2011    

Sobkowiak-Tabaka I., Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry, Poznań.

Sobkowiak-Tabaka I., Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku nr 9 w Dabkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.) XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk: 23-48.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu , [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 105-108.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Schyłkowy paleolit, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 195-262.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Mezolit, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 299-324.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu , [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 383-386.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Materiały krzemienne o nieokreślonej przynależności kulturowej i chronologicznej, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 387-390.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M., Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne [w:] J. Bednarczyk (red.) Janów, stan. 21 (AUT 425), gm. Brudzew, woj. wielkopolskie. Osada wielokulturowa na trasie autostrady A2. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 2, Poznań, s. 99-128.  ISBN 978-83-7177-725-7.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Schyłkowy paleolit i mezolit, [w:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III, Poznań: 21-28.

 • 2012  

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., The Eastern extension - new data on the Hamburgian in Poland [w:] M.J.L.Th. Niekus, R.N.E. Barton, M. Street & Th. Terberger (ed.) A Mind set on Flint. Studies in Honour of Dick Stapert, Groningen Archaeological Studies, Barkhuis Publishing, Groningen, s. 217-234.

Sobkowiak-Tabaka I., Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne w rejonie Tarnowej, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 48, s. vol. 48, s. 111-134.

Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I.2012 Eksploatacja surowców krzemiennych w rejonie Pojezierza Międzychodzkiego na przykładzie stanowiska 4 w Chrzypsku Wielkim, gm. loco, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 48, s. 5-41

 • w druku

Salque M., Bogucki P., Pyzel J., Sobkowiak-Tabaka I., Grygiel R., Szmyt M., Evershed R.P., Cheese making to overcome lactose intolerance in the 6th millennium BC in northern Europe, Nature.

Sobkowiak-Tabaka I., Kabaciński J. Ratownicze badania wykopaliskowe Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu w latach 2007-2008 na trasach autostrad, [w:] Raporty 2007-2008.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Zasiedlenie Niżu Europejskiego u schyłku pleniglacjału w świetle danych paleośrodowiskowych, Przegląd Archeologiczny.

Sobkowiak-Tabaka I. „Pozautylitarne funkcje” retuszu wytworów o charakterze utylitarnym jako kryterium wydzielania kultur schyłkowopaleolitycznych  Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Home Instytut Pracownicy Sobkowiak-Tabaka Iwona, dr