Pracownicy Instytutu

Ościłowski Jarosław, dr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Adiunkt

Adres:
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Zespół do Badań Regionalnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 81-87 wew. 183

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 •  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii - lata 1997-2003, specjalizacja: Archeologia Polski Średniowiecznej, tytuł pracy magisterskiej: Sieć grodowa na Wysoczyźnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu, promotor: Elżbieta Kowalczyk-Heyman
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2012 rok, specjalizacja: Mazowsze we wczesnym średniowieczu, tytuł pracy doktorskiej: Międzyrzecze Bugu i Narwi we wczesnym średniowieczu, promotor: Jerzy Maik.

 Kursy i szkolenia:

 • 2009 Szkolenie w zakresie podstawowym programu komputerowego AUTO CAD.
 • 2011Szkoleniu z obsługi skanerów oraz programów używanych przy skanowaniu „Skaner Bookege”, „BCS2”, „Image Access”.

Języki obce

 • język rosyjski- w mowie i piśmie.

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka - wczesne średniowiecze,
 • obszar geograficzny - Polska, Ruś, Połabie, Prusy, Jaćwież  
 • zagadnienia - osadnictwo grodowe, elementy obronne w krajobrazie, sieć grodowa, sieć osadnicza, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe osadnictwa.

Zakończone projekty badawcze:

1) Organizacja grodowa dolnego Ponarwia we wczesnym średniowieczu

 • lata realizacji projektu; 2008-2010 r.
 • funkcja w zespole projektowym; główny wykonawca
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; MNiSZW  
 • kierownik projektu; Marek Dulinicz
 • opis projektu; W wyniku realizacji projektu badawczego wykonano kwerendy źródeł pisanych, kartograficznych i archeologicznych we wszystkich instytucjach naukowych i muzeach gromadzących zabytki i dokumentację (Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Północnego Mazowsza w Łomży, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków – Delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce i Łomży). Przeprowadzono badania powierzchniowe na stanowiskach w Nowym Gródku i Kleszewie w pobliżu Pułtuska, w Podosiu i Susku Nowym pod Ostrołęką (wszystkie z terenu dolnego Ponarwia), w Turzynie, Brańszczyku i Broku (na sąsiednim Pobużu) oraz na dalszych w Ławsku pod Wąsoszem i Makowie Mazowieckim. Wykonano również prace wykopaliskowe w Podosiu (grodzisko) i Susku Nowym (grodzisko i osada) oraz szereg analiz specjalistycznych i materiałoznawczych. Efektem przeprowadzonych prac archeologicznych oraz kwerend źródłowych była weryfikacja chronologiczna 495 stanowisk wczesnośredniowiecznych zlokalizowanych na obszarze między Bugiem, Narwią i pasmem Wzniesień Czerwonego Boru. Z pośród tej liczby - 98 stanowisk osadniczych zweryfikowano negatywnie, bowiem pochodziły z innych okresów, natomiast 407 pozytywnie. Na podstawie tych ostatnich odtworzono trzy fazy zasiedlenia obszaru między dolnym Bugiem i dolną Narwią w okresie od VI do XIII w. 

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

 • rok rozpoczęcia projektu; 2011
 • planowana data zakończenia projektu; 2013
 • funkcja w zespole; redaktor ds. kartografii
 • jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN, inne placówki PAN
 • kierownik projektu; Anna Sokólska-Majchrzak (kierownik merytoryczny)
 • jednostka organizująca; Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Administracji – Projekt Innowacyjna Gospodarka
 • opis projektu: Głównym celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego. Materiały zostały  wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytucji naukowych tworzących Konsorcjum RC Instytutów Naukowych. Postać cyfrowa dzieł spowoduje ich większą dostępność, poprawi promocję polskiej nauki, historii i kultury na świecie, wzmocni edukację i świadomość w zakresie wyszukiwania. Powiększone zostaną elektroniczne zasoby światowego internetu, co wpłynie na upowszechnienie wyników prowadzonych badań, a także wzrost cytowalności.        

 Praktyka terenowa:

 • Stanowisko
  • rok
  • funkcja
  • jednostka prowadzący
 • Tarczyny, gm. Lidzbark Welski, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  • 1999 rok
  • praktyka studencka
  • ODDA Warszawa
  • kierownik: R. Maciszewski.
 • Gdańsk, woj. pomorskie
  • 2000 rok
  • praktyka studencka
  • UW Warszawa
  • kierownik: A. Gołembnik.    
 • Gdańsk, woj. pomorskie
  • 2001 rok
  • praktyka studencka
  • UW Warszawa
  • kierownik: A. Gołembnik.
 • Truszki-Zalesie, gm. Kolno, pow. Kolno, woj. podlaskie
  • 2001 rok
  • praktyka studencka
  • UW Warszawa
  • kierownik: E. Marczak
 • Wilanów, część Warszawy, woj. mazowieckie
  • 2003 rok
  • kierownik odcinka
  • KOBiDZ Warszawa
  • kierownik: A. Gołembnik.
 • Wilanów, część Warszawy, woj. mazowieckie,
  • 2004 rok
  • kierownik odcinka   
  • KOBiDZ Warszawa
  • kierownik: A. Gołembnik.
 • Borzestowo, gm. Chmielno, pow. Kartuzy, woj. pomorskie,
  • 2005 rok
  • kierownik badań.
 • Bieniewice, gm. Błonie, pow. Warszawa-Zachód, woj. mazowieckie,
  • 2006 rok
  • kierownik: A. Trzop-Szczypiorska.
 • Nasielsk, gm. loco, pow. Nowy Dwór  Mazowiecki, woj. mazowieckie,  
  • 2006 rok
  • kierownik odcinka
  • IAE PAN Warszawa
  • kierownik: M. Błoński, M. Dulinicz.
 • Smorzewo, gm. Gozdowo, pow. Sierpc, woj. mazowieckie,
  • 2007 rok
  • kierownik odcinka
  • IAE PAN Warszawa, Muzeum Mazowieckie Płock
  • kierownik: M. Dulinicz, T. Kordala.
 • Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. mazowieckie,
  • 2008 rok
  • IAE PAN Warszawa
  • kierownik: D. Krasnodębski, R. Żukowski.
 • Smorzewo, gm. Gozdowo, pow. Sierpc, woj. mazowieckie,
  • 2008 rok
  • kierownik odcinka
  • IAE PAN Warszawa, Muzeum Mazowieckie Płock
  • kierownik: M. Dulinicz, T. Kordala.   
 • Smorzewo, gm. Gozdowo, pow. Sierpc, woj. mazowieckie,
  • 2009 rok
  • kierownik odcinka
  • IAE PAN Warszawa, Muzeum Mazowieckie Płock
  • kierownik: M. Dulinicz, T. Kordala.   
 • Susk Nowy, gm. Rzekuń, pow. Ostrołęka, woj. mazowieckie,
  • 2009 rok
  • kierownik badań
  • IAE PAN Warszawa
 • Podosie, gm. Miastkowo, pow. Łomża, woj. podlaskie,
  • 2009 roku
  • kierownik badań
  • IAE PAN Warszawa
 • Smorzewo, gm. Gozdowo, pow. Sierpc, woj. mazowieckie,   
  • 2011 rok 
  • kierownik badań wraz z T. Kordalą
  • IAE PAN Warszawa, Muzeum Mazowieckie Płock

Kariera zawodowa 

 • Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Warszawa
  • 2003-2004 zlecenie- archeolog
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa
  • 2005-2006 zlecenie, od 2006 etat- młodszy dokumentalista, archeolog

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • współredaktor - Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego. Opracowanie dokumentacyjne, Sokołów Podlaski-Warszawa 2005

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • 2000 Warszawa. Konferencja „Archeologia Mazowsza i Podlasia w roku 2000. Osiągnięcia i Problemy” organizator IAE PAN Warszawa.   
  • 2004 Warszawa. Konferencja sprawozdawcza w Instytucie Archeologii UW – organizator IA UW Warszawa.
  • 2006 Łęczyca. Wykład prof. H. Samsonowicza, „Łęczyca w czasach Galla Anonima”.
  • 2006 Pułtusk. Konferencja „Bużańsko-wiślany szlak handlowy we wczesnym średniowieczu” organizator Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i IAE PAN Warszawa. Referat  - „Pokonywanie rzek na szlakach Mazowsza Północnego we wczesnym średniowieczu”.
  • 2007 Wrocław. Konferencja. „I Spotkania Mediewistów Archeologów” organizator IAE PAN Wrocław.
  • 2007 Pułtusk. Konferencja „Mazowsze na pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności” organizator Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.  
  • 2007 Górzno. Międzynarodowe Seminarium Miediewistyczne „Pogranicza kulturowe w Europie. Słowianie i ich sąsiedzi”, organizator Muzeum w Brodnicy i IAE PAN Warszawa.  
  • 2008 Łomża. Konferencja „Na wschodnich rubieżach państwa Piastów – Z archeologami szlakiem grodzisk” organizator Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Grodu Łomżyńskiego. Referat 1 – „Badania powierzchniowe w  Podosiu, gm. Miastkowo”. Referat 2 – „Problematyka badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Wysoczyzny Kolneńskiej”.
  • 2009 Warszawa. Sesja Sprawozdawcza „Rezultaty badań ekspedycji terenowych Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie, w 2008 r.” organizator SNAP Warszawa i PMA Warszawa.
  • 2009 Warszawa. Konferencja „Studenci UKSW i Archeologiczne Badania Naukowe” organizator Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Referat „Badania powierzchniowe grodzisk północno-wschodniego Mazowsza w 2008 r.”
  • 2009 Pułtusk. Konferencja „Bruno z Qwerfurtu – osoba, dzieło, epoka” organizator Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.    
  • 2009 Gdańsk. Sympozjum Naukowe „Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań” organizator Muzeum Archeologiczne Gdańsk. Referat w zastępstwie doc. dr hab. Marka Dulinicza „Istotne problemy archeologii Pomorza (VI-IX w.) w świetle najnowszych badań i publikacji.
  • 2010 Warszawa. Konferencja „Przeszłość dla przyszłości. Najnowsze osiągnięcia badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk” organizator IAE PAN Warszawa.   
  • 2010 Warszawa. Wykład dr T. Gidaszewskiego, dr M. Piber-Zbieranowskiej, dr J. Suproniuka i dr M. Zbieranowskiego, „Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego w rejonie górnej Noteci od X do XVI w.” organizator IH PAN Warszawa.
  • 2010 Warszawa. Sympozjum naukowe „Paleografia doliny Mlecznej” organizator IAE PAN Warszawa.
  • 2010 Warszawa. V Konferencja naukowa „Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych” organizator IA UW Warszawa, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, Centrum Europejskie Natolin oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „HUMANICA”. Referat „Badania grodzisk północno-wschodniego Mazowsza przeprowadzone przez IAE PAN w 2009 r.”   
  • 2010  Warszawa. Wykład dr Freda Ruchhöfta z Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie „Arkona and other holy places on the isle of Rügen” organizator IAE PAN Warszawa. 
  • 2010 Warszawa. Konferencja „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych” organizator IAE PAN Warszawa i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (DHI).
  • 2011 Warszawa. Konferencja „Grody średniowiecznego Mazowsza – pamięci profesora Marka Dulinicza” organizator UKSW Warszawa. Referat „Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów Mazowsza północnego (X - pocz. XIII w.)”.
  • 2011 Warszawa. VI Konferencja naukowa „Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych w 190. rocznicę śmierci Stanisława Kostki Potockiego”,  organizator IA UW Warszawa. Referat „Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na północnym Mazowszu (X - pocz. XIII w)”. 
  • 2011 Roskilde (Dania). Sesja naukowa „Nordic Geographers Meeting 2011” organizator Universitet Roskilde. Referat „The geography of Mazovia Early medieval strongholds” w moim zastępstwie wygłosił George Indruszewski - pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (DHI).  
  • 2011 Płock. Konferencja „Ludność obcoetniczna na północnym Mazowszu w minionym tysiącleciu” organizator Muzeum Mazowieckie Płock.
  • 2012  Warszawa IAE PAN w ramach  IV Seminarium z Historii Kultury Materialnej „Ruś i jej pogranicze w dobie wczesnego i pełnego średniowiecza”. Wykład  D. Dąbrowskiego (UMK Toruń), „Kultura materialna w Kronice halicko- wołyńskiej (XIII w.)” oraz  M. Wołoszyna (U. Rzeszów, IAE PAN Kraków), „Grody Czerwieńskie – zaprzepaszczona szansa polskiej archeologii ? Dawne i współczesne badania w Czerwieniu i Gródku”.
  • 2012 Warszawa. Konferencja naukowa w Niemieckim Instytucie Historycznym, „Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów w jej społecznych i kontynentalnych kontekstach od X do początków XIII w.” 
  • 2012  Rypin Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Referat „Wczesnośredniowieczne szlaki drogowe na Mazowszu Północnym (wraz ze wschodnią częścią późniejszej ziemi dobrzyńskiej ) z uwzględnieniem  archeologii, historii i toponomastyki”. 
  • 2012  Warszawa UKSW. Konferencja naukowa „Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze w świetle pierwszego roku realizacji projektu NPRH – Katalog grodzisk Warmii i Mazur”.
  • 2012  Warszawa UW. VII Konferencja naukowa, „Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych”, organizator IA UW. Referat, „Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na południowym Mazowszu (X - pocz. XIII w.)”.
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • 2006 Przygotowanie (w ramach IAE PAN) Pikniku Naukowego Polskiego Radia Bis (w tym przygotowanie wystawy Zakładu Archeologii Mazowsza i Podlasia).
  • 2007 Przygotowanie i organizacja (w ramach IAE PAN) Pikniku Naukowego Polskiego Radia Bis.   
  • 2007 Przygotowanie (na terenie IAE PAN)  X Festiwalu Nauki – Warszawa, organizacja wystapienia: K. Misiewicza, Jak pokazać niewidzialne. Nieinwazyjne badania miasta Ptolemais w Cyreice oraz R. Tomickiego, Aztekowie  i ich wierzenia: piramido- świątynie.
  • 2008  Popularyzacja wiedzy archeologicznej i historycznej wśród dzieci i młodzieży podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
  • 2011 artykuł popularnonaukowy - Wel i Wkra, czyli o pracach hydrotechnicznych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w XIV wieku, „Nasze Korzenie”, nr 1, 2011, Płock, s. 11-13.

Bibliografia

 • 2005

Czy istniał wczesnośredniowieczny gród w Bielsku na Starym Mazowszu? Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53: 181-189.  

Badania archeologiczne na terenie Sokołowa Podlaskiego. In Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego. Opracowanie dokumentacyjne, M. Szulińska, J. Ościłowski, E. Popławska-Bukało, M. Laskowska-Adamowicz, M. Świątkowski and A. Marconi-Betka (eds), 35-39. Sokołów Podlaski-Warszawa.

Historia pogranicza polsko-ruskiego, między Liwcem i Bugiem w średniowieczu. In Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego. Opracowanie dokumentacyjne, M. Szulińska, J. Ościłowski, E. Popławska-Bukało, M. Laskowska- Adamowicz, M. Świątkowski and A. Marconi-Betka (eds), 11-13. Sokołów Podlaski-  Warszawa.

 • 2006

Sieć grodowa na Wysoczyźnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu. Ze studiów nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim. Światowit 6 (47), fasc. B: 81-105.

 • 2008

Dulinicz, M. and J. Ościłowski 2008 Wczesnośredniowieczne osadnictwo w dorzeczu Sierpienicy i Wierzbicy. In Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych, T. Kordala (ed.), 27-34. Płock.  

Dulinicz, M. and J. Ościłowski 2008 Co Włodzimierz Szafrański odkrył na dziedzińcu dawnego opactwa benedyktyńskiego w Płocku ? In Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Jerzemu Gąssowskiemu, A. Buko and W. Duczko (eds), 177- 190, 567-569. Pułtusk.  

 • 2010

Ościłowski J. and T. Purowski 2010 Bibliografia prac doc. dr hab. Marka Krzysztofa Dulinicza. Archeologia Polski, 55: 14-21.   

 • 2011

Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na północnym Mazowszu (X - pocz. XIII w.). Problematyka badań interdyscyplinarnych. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 19: 7-40. 

Home Instytut Pracownicy Ościłowski Jarosław, dr