Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu NCN

W imieniu przewodniczącej komisji konkursowej prof. Iwony Kabzińskiej uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w grancie NCN (2017/27/B/HS3/00990) dr Kamili Baranieckiej-Olszewskiej został rozstrzygnięty 19.12.2018 i wygrał go mgr Rafał Rukat.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

Home Instytut Aktualności Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu NCN