Home Instytut Aktualności Przewód doktorski mgr Aleksandry Jankowskiej (nauki humanistyczne, archeologia)