Aktualności

Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów w roku 2018

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Museum für Archäologie Schloss Gottorf der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALM) ogłaszają siódmy otwarty konkurs na dwumiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią Europy w okresach wpływów rzymskich, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.

Szczegóły znajdują się na stornie FMAB: http://www.monumenta.org.pl/index.php/stypendium-2018

Home Instytut Aktualności Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów w roku 2018