Aktualności

Konferencja "Dynamics and Organisation of Textile Production in Past Societies in Europe and the Mediterranean"

W dniach 21-22.06.2017, w Pałacu J. Kindermanna w Łodzi, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona archeologii włókiennictwa pt. "Dynamics and Organisation of Textile Production in Past Societies in Europe and the Mediterranean". Organizatorami konferencji była dr Agata Ulanowska i Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAiE PAN w Łodzi, oraz prof.UMK dr hab. Małgorzata Grupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, i dr Małgorzta Sienicka z Centre for Textile Research Uniwersytetu w Kopenhadze. Obrady otworzył Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN prof dr hab. Jerzy Maik.
Tematyka konferencji poruszała problemy związane z organizacją produkcji włókienniczej począwszy od epoki brązu po czasy nowożytne, w odniesieniu do archeologii Grecji, Cypru, Półwyspu Apenińskiego i Sycylii, Lewantu, Sudanu i Nubii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Gotlandii, Estonii, Azji Centralnej i Polski. Swoje badania zaprezentowało 11 badaczy z zagranicy i 11 badaczy z Polski. Wystąpienia opublikowane zostaną w tomie Fasciculi Archaeologiae Historicae 31 (2018) wydawanym przez łódzki Ośrodek

 

konferencja1

 

konferencja2

 

konferencja3

 

konferencja4

 

konferencja5

 

konferencja6

 

 

 

Home Instytut Aktualności Konferencja "Dynamics and Organisation of Textile Production in Past Societies in Europe and the Mediterranean"