Witamy na stronach IAE PAN

Konferencja naukowa pod tytułem „Pogranicza”

Instytut Archeologii i Etnologii PAN zaprasza na konferencję naukową pod tytułem „Pogranicza”.
Obrady odbędą się w dniach 3-5 sierpnia 2018 r. w Wolinie w ramach V Wolińskich Spotkań Mediewistycznych.
Zgodnie z zapoczątkowaną wiele lat temu tradycją, w trakcie corocznego Festiwalu Słowian i Wikingów odbywają się w Wolinie sesje naukowe i popularno-naukowe. Od 2010 r. organizowane są przy tej okazji w dwuletnim cyklu Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, które stały się miejscem wymiany poglądów dla grona polskich i zagranicznych archeologów, historyków i historyków sztuki badających dzieje i kulturę ziem nadbałtyckich w średniowieczu. Każde ze spotkań jest poświęcone sprecyzowanej uprzednio problematyce.
Tegoroczne obrady zogniskują się wokół problemu pograniczy, których we wczesnym średniowieczu nie brakowało w całej Europie, także w rejonie nadbałtyckim. Samo pojęcie pogranicza może być przy tym rozumiane wielowymiarowo: jako pogranicze etniczne, kulturowe, polityczne i administracyjne czy wreszcie religijne. W zależności od przyjętego paradygmatu pogranicza postrzegać można jako obszary swoiste i autonomiczne w stosunku do zjawisk zachodzących z centrach, lub jako peryferie, czyli części większych całości, uzależnione od centrów. To także miejsce koegzystencji i integracji, ale i konfliktów różnych, często antagonistycznych sił. To pogranicze właśnie jest często pierwszym filtrem i polem doświadczanym, przez który przechodzą nowe idee i ich nosiciele, i to od reakcji która tam zachodzi zależy ich przyszłość.
Mamy nadzieję, że podjęcie debaty na temat pograniczy w takim miejscu jak Wolin, które z jednej strony stanowiło centrum wielu wydarzeń, a z drugiej pogranicze różnych stref wpływów, przybliży nas do zrozumienia tego fenomenu.

Nowości Wydawnicze

Image Caption

Origines Polonorum t. VIII - Międzyrzecz...

Image Caption

Całownie. A Final Paleolithic and ...

Image Caption

Klasztor Premonastratensów w Białobokach...

Image Caption

Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym 

Logowanie do Witryny

Home Instytut pl Instytut Aktualności Instytutu Konferencja naukowa pod tytułem „Pogranicza”