Witamy na stronach IAE PAN

Zaproszenie do złozenia oferty na usługe informatyczna UZ 5/IAEPAN/19 w zakresie:

Wdrożenie platformy Open Jurnal System dla 7 czasopism i aktualizacja istyniejacej elektronicznej platformy Open Jurnal System dla 3 czasopism wraz ze wsparciem procesu wdrozenia systemu OJS.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr.1 do umowy-opis przedmiotu

Załącznik nr.1 Formularz ofertowy

Załącznik nr.3 Formularz cenowy

Załącznik nr.4 Protokół odbioru

Załącznik nr.5 Projekt umowy

Zmiana w projekcie umowy

Pytanie i odpowiedź Zamawiającego

Oszacowanie ceny na wykonanie strony internetowej IAE PAN

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.09.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2019 r.

Nowości Wydawnicze

Image Caption

Origines Polonorum t. VIII - Międzyrzecz...

Image Caption

Całownie. A Final Paleolithic and ...

Image Caption

Klasztor Premonastratensów w Białobokach...

Image Caption

Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym 

Logowanie do Witryny