Witamy na stronach IAE PAN

Komitet Nauk Historycznych

KNH jest ogólnopolską reprezentacją historyków, wybraną w głosowaniu przez wszystkich pracowników naukowych posiadających wyższy stopień naukowy.

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych

Komitet został powołany w 1990 r. Zakresem działania Komitetu jest archeologia pradziejowa i starożytna oraz archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych wraz z dyscyplinami z nimi współpracującymi.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Archeologii Słowiańskiej (MUAS) – przew. prof. dr hab. Lech LECIEJEWICZ.

Komitet Nauk Etnologicznych

Działalność Komitetu obejmuje nauki etnologiczne, w skład których wchodzą: etnologia, jako ich trzon oraz towarzysząca jej antropologia kulturowa i specjalności interdyscyplinarne, takie jak folklorystyka, etnomuzykologia, etnoreligioznawstwo, studia nad sztuką ludową i nieprofesjonalną oraz etnomuzealnictwo.

Nowości Wydawnicze

Image Caption

Origines Polonorum t. VIII - Międzyrzecz...

Image Caption

Całownie. A Final Paleolithic and ...

Image Caption

Klasztor Premonastratensów w Białobokach...

Image Caption

Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym 

Logowanie do Witryny

Home Instytut pl Komitety Naukowe