•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region / Publications


 • Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu, red. W. Brodzki, Wrocław 1954
 • Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Prace Komisji Archeologicznej t.4, z.1-2, Poznań 1959.
 • W. Łosiński, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław 1972.
 • Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T. , La ville de Szczecin des IXe-XIIIe siecles, Archaeologia Urbium, fasc. 2, red. W. Hensel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
 • W. Łosiński, Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław 1982.
 • Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Polskie Badania Archeologiczne, t. 23, Wrocław 1983.
 • M. Rulewicz, Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII wieku, Gdańsk Wczesnośredniowieczny, t.10, Wrocław 1994.
 • M. Rębkowski, Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1995.
 • Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I-V, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1996-2010.
 • Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000.
 • Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, red. W. Łosiński, Szczecin 2003.
 • Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w, red. M. Rębkowski, L. Leciejewicz, Kołobrzeg 2005.
 • Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Origines Polonorum, t. 2, Warszawa 2006.
 • M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007.
 • B. Wywrot-Wyszkowska, Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII-XV wiek, Szczecin 2008.
 • Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin 2009.
 • A.B. Kowalska, Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie, Szczecin 2010.
 • M. Rębkowski, Die Christianisierung Pommerns. Eine archäologische Studie, Bonn 2011.
 • Ekskluzywne życie-dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, red. M. Rębkowski, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 1, Wolin 2011.
 • A.B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Origines Polonorum, t. 5, Warszawa 2011.