Staff

Filter
Display # 
Name Position Suburb
Janeczek Andrzej , dr hab. prof. IAE PAN Kierownik Ośrodka Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Janowski Andrzej Stanisław , dr hab. prof. IAE PAN P.O. Kierownik Ośrodka Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich
Jarosz Paweł, dr Asystent Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn
Jórdeczka Maciej, dr Archeolog Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Kabaciński Jacek, dr hab. prof. IAE PAN Profesor nadzwyczajny Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Kabzińska- Stawarz Iwona, prof. dr hab. Profesor zwyczajny Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
Kaczmarek-Subramanian Alina , mgr Ethnologist Centre for Modern Ethnology and Anthropology
Kaliński Waldemar Mechanik Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN
Kamyszek Lidia, mgr Archeolog Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Kara Michał, dr hab. prof. IAE PAN Profesor nadzwyczajny Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Kędzierski Adam Piotr, dr Archeolog Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Kerneder-Gubała Katarzyna, mgr Asystent Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Klonder Andrzej Edmund, prof. dr hab. Profesor zwyczajny Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Kobiałka Dawid, dr Associate professor Interdisciplinary Center of Archaeological Research
Kolenda Justyna Małgorzata, dr Adiunkt Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Kość- Ryżko Katarzyna Emilia, dr hab. prof. IAE PAN Prof. nadzwyczajny Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
Kosiorek Jakub, mgr Historyk Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Kowalewska- Marszałek Hanna, dr Starszy dokumentalista Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Kowalska Anna Bogumiła, dr Adiunkt Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich
Krasnodębski Dariusz, mgr Archeolog Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych