Welcome to the Institute of Archaeology and Ethnology Web Site

Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów w roku 2018

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Museum für Archäologie Schloss Gottorf der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALM) ogłaszają siódmy otwarty konkurs na dwumiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią Europy w okresach wpływów rzymskich, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.

Szczegóły znajdują się na stornie FMAB: http://www.monumenta.org.pl/index.php/stypendium-2018

New publications

Image Caption

Origines Polonorum t. VIII - Międzyrzecz...

Image Caption

Całownie. A Final Paleolithic and ...

Image Caption

Klasztor Premonastratensów w Białobokach...

Image Caption

Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym

Login Form

Home Institute pl Instytut Aktualności Instytutu Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów w roku 2018