Welcome to the Institute of Archaeology and Ethnology Web Site

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na druk publikacji ZDN/IAiEPAN/WA/18/16

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik druk oferty

Załącznik wykaz dostaw

Załącznik wykaz portfolio

Załącznik projekt umowy

Protokół przekazania dzieła

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia ZDN/IAiEPAN/10/Ł/14 na:

Druk ksiązki

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Zał.wzór umowy

Zał.druk oferty

Ogłoszenie o zamówienia publicznym ZP 2/IAiEPAN/13 na:

Dostawe publikacji

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2 a

Załącznik nr.2 b

Załącznik nr.2 c

Załącznik nr.3

Załącznik nr.4

 

 

New publications

Image Caption

Origines Polonorum t. VIII - Międzyrzecz...

Image Caption

Całownie. A Final Paleolithic and ...

Image Caption

Klasztor Premonastratensów w Białobokach...

Image Caption

Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym

Login Form