Welcome to the Institute of Archaeology and Ethnology Web Site

Ogłoszenie o zamowieniu ZDN/IAiEPAN/WA/4/17 na:

Usługi oznaczenia wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych metodą radiowęglową  C 14 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik druk oferty

Załącznik projekt umowy

Załącznik wykaz osób wykonawcy

Załącznik wykaz wykonanych zamówień

 

New publications

Image Caption

Origines Polonorum t. VIII - Międzyrzecz...

Image Caption

Całownie. A Final Paleolithic and ...

Image Caption

Klasztor Premonastratensów w Białobokach...

Image Caption

Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym

Login Form

Home Institute pl Ogłoszenie o zamówieniu ZDN/IAEPAN/WA/4/17