1.
Sieradzka E. (review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (The decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 pages. Sprawozdania Archeologiczne [Internet]. 16Dec.2018 [cited 23Sep.2019];70:375-8. Available from: http://iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/sprawozdaniaarcheologiczne/article/view/235