Sieradzka, Elżbieta. “(review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek Neolitu Na Wyżynie Lubelskiej (The Decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 Pages.”. Sprawozdania Archeologiczne 70 (December 16, 2018): 375-378. Accessed September 19, 2019. http://iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/sprawozdaniaarcheologiczne/article/view/235.