Sieradzka, E. “(review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek Neolitu Na Wyżynie Lubelskiej (The Decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 Pages.”. Sprawozdania Archeologiczne, Vol. 70, Dec. 2018, pp. 375-8, doi:https://doi.org/10.23858/SA70.2018.018.