[1]
E. Sieradzka, “(review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (The decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 pages.”, Sprawozdania Archeologiczne, vol. 70, pp. 375-378, Dec. 2018.