Sieradzka, E. (2018) “(review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (The decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 pages.”, Sprawozdania Archeologiczne, 70, pp. 375-378. doi: https://doi.org/10.23858/SA70.2018.018.