Sieradzka, Elżbieta. 2018. “(review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek Neolitu Na Wyżynie Lubelskiej (The Decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 Pages.”. Sprawozdania Archeologiczne 70 (December), 375-78. https://doi.org/https://doi.org/10.23858/SA70.2018.018.