SIERADZKA, E. (review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (The decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 pages. Sprawozdania Archeologiczne, v. 70, p. 375-378, 16 dez. 2018.