(1)
Sieradzka, E. (review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek Neolitu Na Wyżynie Lubelskiej (The Decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 Pages. Sprawozdania Archeologiczne 2018, 70, 375-378.