EDITORIAL TEAM


Editor in chief

 • dr hab. Piotr Włodarczak

Assistant editor

 • dr Anna Rauba-Bukowska

Editorial Committee

 • Prof. Sylwester Czopek
  Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 • Prof. Sławomir Kadrow
  Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Prof. Janusz Kruk
  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 • Prof. Jan Machnik
  Polska Akademia Umiejętności, Kraków

 • Prof. Sarunas Milisauskas
  State University of New York at Buffalo, USA

 • Prof. Johannes Müller
  Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Deutschland

 • doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika

 • Prof. Aleksandr Sytnyk
  Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine

 • Prof. Przemysław Urbańczyk
  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa