Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6
50-118 Wrocław

Principal Contact

Prof. Bogusław Gediga
Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Science
Phone +48 71 344 16 08 w.32

Support Contact

Małgorzata Markiewicz
Phone +48 71 344 16 08 w.32