Cennik usług archiwalnych


Instytut Archeologii i Etnologii PAN świadczy usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych, prowadzenia kwerend i sporządzania kopii z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu.

Z materiałów archiwalnych mogą być wykonane reprodukcje w postaci kserokopii, skanów, wydruków ze skanów.
Termin wykonania usługi ustala się zgodnie z bieżącymi możliwościami realizacji zamówień.
Do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki pocztowej. Wykonane zamówienia (płyty, kserokopie, wydruki) są przesyłane listem poleconym.

Opłaty mogą być uiszczane w Archiwum lub na nasze konto: Bank BGK 58 1130 1017 0020 1465 9720 0001

Cennik obowiązuje od dnia 1 XII 2010 r.


 I. Kwerendy

1. Koszt 1 godziny poszukiwań dokumentów wynosi: 10 zł. Z opłaty za wykonanie kwerendy archiwalnej zwolnieni są pracownicy IAE PAN.
Działalność usługowa może zostać podjęta po złożeniu pisemnego zamówienia.
Kwerendy zamawiane drogą elektroniczną nie są realizowane.

II. Cennik usług reprograficznych
 
nr Usługa Format oryginału Parametry kopii Cena za 1 stronę
1 Ksero z oryginału do A4 czarno/białe 2 zł
2 Ksero z oryginału do A4 kolor 5 zł
3 Ksero z oryginału powyżej A4 do A3 czarno/białe 4 zł
4 Ksero z oryginału powyżej A4 do A3 kolor 10 zł

 

SKANY

5 Skan z oryginału* do A4 kolor 2 zł
6 Skan z oryginału* powyżej A4 do A3 kolor 4 zł
7 Skan z oryginału* powyżej A3 do A2 kolor 10 zł
8 Skan z oryginału* powyżej A2 kolor 25 zł

 

WYDRUKI

9 Wydruki ze skanów do A4 czarno/białe 2 zł
10 Wydruki ze skanów do A4 kolor 5 zł
11 Wydruki ze skanów powyżej A4 do A3 czarno/białe 4 zł
12 Wydruki ze skanów powyżej A4 do A3 kolor 10 zł

 

* Cena nośnika CD lub DVD w przypadku zamówień poniżej 10 skanów – 5 zł

 

Home Archiwum Cennik usług archiwalnych